Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Jak możesz stać się właścicielem swojego mieszkania?    -   19/12/2008
Poradnik Spółdzielcy (6)
Kontynuujemy nasz cykl „Poradnika spółdzielczego”, sponsorowany przez posła PiS Edwarda Czesaka. Poradnik został opracowany merytorycznie przez posła Grzegorza Tobiszowskiego i w naszej ocenie jest bardzo pożytecznym wydawnictwem. Dowiemy się z niego, jak stać się właścicielem swojego mieszkania - wszyscy lokatorzy – mający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – mogą żądać od spółdzielni przeniesienia własności tego lokalu. Jak stać się właścicielem swojego mieszkania? W szóstym odcinku dowiemy się, co przewiduje prawo w sytuacji gdy wniosek złożony został przed dniem 31 sierpnia 2007, czy trzeba być członkiem spółdzielni oraz co zrobić, gdy wnioskodawca umrze. Za kilka dni – garść kolejnych regulacji prawnych. W ostatniej, ósmej części zamieścimy wszystkie wymieniane w tym poradniku załączniki. Zachęcamy do zapoznawania się z „Poradnikiem Spółdzielcy” – warto znać swoje prawa.

Ogloszenie
>

Uwaga – „Poradnik spółdzielcy” można utrzymać w biurze PiS przy ul. Wałowej.

Jeśli złożyłeś wniosek przed dniem 31 sierpnia 2007 r.
Uwaga: w odrębnych przypadkach może być tak, że wniosek został złożony przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, tj. w czasie obowiązywania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w starym brzmieniu, a Twoje pismo nie zostało rozpatrzone przed dniem 31 sierpnia 2007 r. Nie musisz wówczas składać nowego wniosku. Twoje pismo zostanie rozpatrzone na zasadach wprowadzonych z dniem 31 lipca 2007 r.

Czy musisz być członkiem spółdzielni
Ustawa przewiduje uwłaszczenie zarówno dla członków spółdzielni, jak i najemców nie będących członkami. Ustawa stanowi, że spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem spółdzielni (o statusie najemcy) – lub osoby mającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Gdy wnioskodawca umrze
Zachodzi pytanie, co w sytuacji śmierci członka spółdzielni, który złożył wniosek o uwłaszczenie. Ustawa stanowi, że po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu, gdy brak jest osób uprawnionych, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeśli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. Wówczas przysługuje im roszczenie o przyjęcie w poczet członków. Pod pojęciem osób uprawnionych rozumie się małżonka, dzieci i inne osoby bliskie. Prawo dopuszcza, by po śmierci członka spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu lub udziału we współwłasności garażu. Kolejne unormowanie głosi, że po śmieci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności – jeśli brak jest uprawnionych osób wchodzących w stosunek najmu, spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet gdy żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym wypadku uprawnieni to: małżonek (nie będący współnajemcą) dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do alimentacji oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (konkubent). Wszystkie te osoby wstępują w stosunek najmu, gdy do śmierci najemcy stale zamieszkiwały z nim w lokalu.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947