Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Trwa jubileuszowa gala zasłużonych    -   16/1/2009
Uskrzydlony 2008
O godzinie 15:00 w Sali Lustrzanej rozpoczęła się uroczystość wręczania statuetek „Uskrzydlonego 2008”. Po raz pierwszy nagrodę, przyznawaną dziś przez Tarnowską Fundaję Kultury, wręczono w 1988 roku, wyróżniając sześć osób w dwóch kategoriach. W tym roku otrzyma ją dwanaście osób w kategoriach: samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, rozwój i promocja regionu, firmy kreujące rozwój Małopolski i Podkarpacia, kultura oraz promocja Polski w Europie i świecie.

Ogloszenie

Kapituła nagrody w składzie: Stanisław LIS (przewodniczący), Lucyna KRUIPA, Halina BURAKOWSKA, Kazimierz DUDZIK, Janusz GOZDEK, Józef KOMAREWICZ, Danuta LISOWSKA, Wojciech MARKIEWICZ, Wiesław MLECZKO, Grażyna NOWAK, Janusz OŻÓG, Stanisław POCZĄTEK, Tadeusz RZOŃCA po zapoznaniu się z 27 nominacjami w następujących kategoriach: kultura, samorząd terytorialny, media, rozwój i promocja regionu, organizacje pozarządowe, integracja europejska, firmy kreujące rozwój Małopolski i Podkarpacia, promocja Polski w Europie i świecie, postanowiła wyróżnić następujące osoby:

Samorząd terytorialny
Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Od 1990 do 2002 r radny Tarnowa, w latach 1994 – 2000 prezydent i wiceprezydent miasta, inicjator powstania PWSZ i przeprowadzonej w 2000r modelowej reformy tarnowskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej; jest m.in. przewodniczącym rady Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, wiceprzewodniczącym Rady Społecznej Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie, inicjatorem i I Prezesem Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Tarnowie.
Stanisław Kracik – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice”
Kreatywny gospodarz Gminy, znany z nowoczesnego i odważnego zarządzania, za jego kadencji zrealizowano wiele inwestycji, znany jest ze skutecznego pozyskiwania ważnych inwestorów.

Organizacje pozarządowe
Antoni Zięba – założyciel Klubu Inteligencji Katolickiej
Człowiek niezwykłej skromności, od ponad 50 lat poświęca się służbie społecznej – najpierw jako harcerz, później członek PTTK i przewodnik; założyciel KIK w 1981r, w pierwszych latach transformacji ustrojowej wiceprzowodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Tarnowie, od 1990 r radny miasta Tarnowa I, II, III i V kadencji, dwukrotnie jako wiceprzewodniczący i raz jako przewodniczący.
Barbara Sobecka-Mikos – prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej
Z jej inicjatywy, jako członka stowarzyszenia którego celem jest udzielanie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym intelektualnie, w Dąbrowie Tarnowskiej w 2005r uruchomione zostały pierwsze w powiecie Warsztaty Terapii Zajęciowej; troszcząc się o byt materialny i poziom edukacyjno – wychowawczy, pani Barbara potrafi znajdować sponsorów krajowych oraz wśród Polonii amerykańskiej. Jej zasługą jest również uruchomienie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szarwarku.

Rozwój i promocja regionu
Marian Marawczyński – wieloletni pedagog, wychowawca młodzieży, historyk, działacz społeczny
Przepracował kilkadziesiąt lat w dębickiej oświacie, był nauczycielem akademickim i dyrektorem Wojewódzkiego Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Tarnowie, prowadził działalność naukową, był aktywnym członkiem m.in. zarządu KS „Wisłoka”, komendy Hufca ZHP oraz twórcą Izby Regionalnej i współtwórcą Muzeum Regionalnego w Dębicy; jest znanym badaczem historii regionu, oprócz artykułów jest autorem czterech książek i laureatem I nagrody w konkursie literackim im. A. Mickiewicza w Warszawie pt. „Folklor mojej okolicy”.

Firmy kreujące rozwój Małopolski i Podkarpacia
Marek Pijar – właściciel firmy Trans Południe S.A. w Podgrodziu k. Dębicy
Jego firma założona w 1993r stała się jedną z najlepszych i najaktywniejszych firm w kraju, co potwierdzają również liczne nagrody. W swej działalności otwarty jest na potrzeby społeczności lokalnej.
Marek Pawlik – prezes zarządu, dyrektor generalny ABM Solid S.A. w Tarnowie
W 1992 r założył spółkę „Exbud 20” Sp. z o. o. przemianowaną trzy lata później na ABM Solid – dziś jest to grupa spółek budowlanych, które działają we wszystkich podstawowych segmentach branży. Firma szybko stała się jednym ze znaczących pracodawców w regionie tarnowskim, a w lipcu 2007 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kultura
Zespół Folklorystyczny „Otfinowianie”
Ponad stuosobowy zespół działa od 1999r przy Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Do tej pory dali ponad 250 koncertów, w październiku b.r. goszcząc również w USA. Zespół w ramach programu „Działaj Lokalnie VI” realizował projekt integracji środowiska lokalnego poprzez edukację regionalną i poznawanie dziedzictwa kulturowego.
Agata Nadolnik – założycielka i kierowniczka Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”
Emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu. Zespół założyła w 1997r – już po dwóch latach został on zaproszony na występy na Węgry, dając tym samym początek trwającej do dziś współpracy pomiędzy Zakliczynem a Jaszfenyszaru. Z kilkunastoosobowej grupy dzieci zespół rozrósł się i liczy dziś blisko 100 członków – działają: grupa dziecięca oraz młodzieżowa grupa taneczna, grupa teatru obrzędowego, kapela ludowa i grupa śpiewacza. Zespół otrzymał wiele wyróżnień i nagród. Agata Nadolnik jest również inspiratorką działań społecznych na rzecz swojej miejscowości i gminy, dzięki niej powstaje Gminne Centrum Folkloru z piękną sceną plenerową oraz festiwalem Folklor.
Bogusław Nowak – dyrektor naczelny Opery Krakowskiej, menedżer, dziennikarz, reżyser
Jak czytamy – „człowiek niezwykle utalentowany, kreatywny, pracowity, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych”. Związany w przeszłości m.in. z Teatrem Starym im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, TVP Kraków, Polskim Radiem Kraków (jako prezes zarządu); szef programowy Festiwalu Mrożka (1990) i Europejskiego Miesiąca Kultury (1992), wykładowca UJ – Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Radia i Telewizji. O jego talencie świadczą liczne zagraniczne wyjazdy o charakterze zawodowym a także przyznane w 1999r Stypendium Radiowe w USA. To za sprawą Bogusława Nowaka wybudowano budynek Opery Krakowskiej.
Stowarzyszenie Teatr Nie Teraz
Teatr ten powstał w 1980 r; na przestrzeni lat zaprezentował kilkanaście premier scenicznych, dwa spektakle muzyczne, kilka spektakli ulicznych, cztery interdyscyplinarne zdarzenia plenerowe „Próba Wyboraźni”; laureat wielu spotkań i przeglądów teatralnych w Polsce i za granicą, był gościem kilku najważniejszych festiwali teatralnych, m.in. Krakowskich Reminescencji, Łódzkich Spotkań Teatralnych, Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze, Festiwalu „Malta” w Poznaniu czy Festiwalu „Wyjście z cienia” w Gdańsku. TNT jest również organizatorem dwóch edycji Spotkań Teatrów Innych w Tarnowie, współautorem Spotkań Teatrów Obrzeży w Zakopanem, w Galerii Władysława Hasiora. W połowie lat 90-tych Teatr brał udział w sesji warsztatowej ze Stowarzyszeniem Teatralnym Gardzienice; w roku 2005 zespół został zaproszony przez The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze we Włoszech na specjalny staż warsztatowy. Przedstawiciele Teatru brali również udział w 14 sesji The International School of Theatre Anthropology (Krzyżowa i Wrocław), prowadzonej przez Eugenio Barbę i zespół Odin Theatre (2006). TNT od wielu lat penetruje artystyczne konteksty kulturotwórcze i narodowe w ich wymiarze patriotycznym. Duszą teatru, jego twórcą, reżyserem i dyrektorem jest Tomasz Antoni Żak.

Promocja Polski w Europie i świecie
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie
To najstarsza tego typu placówka w Polsce – w roku 2008 Muzeum Diecezjalne obchodziło 120. rocznicę powstania. Każdego roku odwiedza je ok. 10 tysięcy turystów z całego świata, w placówce tej organizowanych jest ponadto 200 lekcji dla dzieci i młodzieży oraz 50 wykładów dla studentów. Muzeum obecnie posiada ponad 2,5 tysiąca eksponatów; najcenniejszy dział to galeria sztuki średniowiecznej, ciekawy jest zbiór zabytków sztuki cechowej – gotyckiej, rzeźby i malarstwo z terenu Małopolski reprezentujące tzw. szkołę krakowsko – sądecką, zbiory tkanin kościelnych od czasów średniowiecza, zbiory sztuki ludowej z Europy i innych kontynentów oraz zbiór obrazów ludowych malowanych na szkle. Muzeum w 2008 r otrzymało nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medal „zasłużony kulturze” – „Glora Artis”. Dyrektorem jest ks. Tadeusz Bukowski.

Patronat honorowy nad XX Jubileuszową Galą "Uskrzydlonych" sprawują: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta i Prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała.
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 15)Dodaj komentarz
(16-01-2009) skulpczyk :
a kto to cudo wykonał? krasnoludki???wiocha

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-01-2009) Jorg :sakro@wp.pl 
A gdzie to nasz pięknousty Ścigała? A gdzie jego służebnice Bilikowa i Borzęcka? Przecież to im się należy, nie? A teraz poważnie. Gdzie jest Sasnal? Gdzie Dukaj?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-01-2009) ??? :
prawdopodobnie chodzi o Mariana Morawczyńskiego, autora m.in. Od Raby do Wisłoki - szlakami pióra. Zasadne pytanie Jorg zadał - Wilhelm Sasnal i Jacek Dukaj nieznani są Kapitule.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-01-2009) wijak :
Kapitule nieznani są przede wszystkim animatorzy cisi, którzy cichutko, bez wielkich pieniędzy ale konsekwentnie realizują swoje wielkie pomysły. Ich "wadą" i zaletą jednocześnie jest jednak to, że nie są "U-Lisieni". Lis nie potrzebuję ich, a oni Lisa, dlatego na statuetkę nie mają co liczyć.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-01-2009) Jorg :sakro@wp.pl 
Ja myślę, że członkowie kapituły zawsze odznaczają gorszych od siebie - we własnym mniemaniu - bojąc się kontaktu z tymi wielkimi, bo mogliby powiedzieć coś mądrzejszego od samej kapituły. Tak się dzieje, że dzięki ignorancji takich kapituł artyści pokroju Sasnala i Dukaja wychodzą poza Tarnów i nie wracają. Jak się mówi: prorok zawsze jest wrogiem we własnej ojczyźnie. Mogąc pochwalić się przd światem, ze to nasi ludzie, skreślamy ich ze swiadomości, a promujemy się poprzez pokazywanie szarości. Taka obłuda polityków i ich wykonawców. Czyli, cudze chwalicie, a swego nie widzicie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-01-2009) nnnn :
Gdyś kogokolwiek z kapituły zapytał kto to jest Dukaj, to nikt by nie wiedział.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-01-2009) cóż :
nie mieszałbym twórczości Dukaja z produktami Sasnala, promowanymi przez wiadomy Salon, ze względów również wiadomych

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-01-2009) czytelniczka :
może tak czasami redakcja portalu poczyta komentarze i zauważy co piszą internauci... Poprawcie błąd w nazwisku jednego z laureatów - to p. Marian MORAWCZYŃSKI...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-01-2009) tarnowianin :
I lud to kupuje! Może inni biznesmeni też powinni powołać sobie kapituły i wręczać nagrody np. Sępów Polslkiej Kultury, albo Hieny Gospodarki itp. Zabawa przednia. Może są inne propozycje internautów?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-01-2009) kasia :roman.florek@yahoo.com 
niewybaczalny blad-powinno byc mgr Tomasz Antoni Zak

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-01-2009) Arystokrata :
Dlaczego nie podano nazwisk kapituły?Czyżby to owi patroni?Znam tych panówó to towarzystwo wzajemnej adoracji brakuje tylko któregoś z biskupów.Może młodego.Wytworzyła się nowa tradycja ,opłatkiem można się już łamać od halowinu do MB gronicznej. A ja myślałem że wigilia jest tylko raz w roku.A statułetka wgłąda jakby to był umęczony albo czymś obarczony.Co Wy na to?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2009) Piast Kołodziej :
Ileż to żółci musi popłynąć ściekami do Dunajca, żeby obrzydzić wszystko wszystkim. Po ubiegłorocznym biadoleniu uważniej przyglądałem się tym Uskrzydlonym. Okazuje się, że nagroda MA WYMIAR HONOROWY (nie dają kasy, tylko dyplom i statuetkę - to dla tych wyjaśnienie co maja problemy ze zrozumie niem). Przez prawie pól roku całe zawiedzione pospólstwo mogło zgłaszać kandydatury. Kapitułę tworzą wcześniej nagrodzeni Uskrzydlonym. Takie proste, a takie trudne. Nikt z krytyków racjonalnie nie wyjasnił, dlaczego np. Ciepiela jest bee, Kracik też o Muzeum Diecezjalnym njie wspominając. Ponawiam propozycję sprzed roku - proszę samemu coś wygenerować - pokrytykujemy, ponarzekamy - tak po swojsku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2009) odp :
Pewnie że bee. Co nam tarnowianom z uskrzydlenia Kracika (no może za wyjątkiem p.Lisa)? Wejscie na giełdę napewno jest sukcesem dla prezesa Pawlika ale czy w skali kraju to też sukces?Tarnów i tak nie jest widoczny na mapie kultury czy gospodarczej. Teatr Nie Teraz, pomimo całej sympatii dla dyr., praktycznie nie istnieje. Nowak być może zasłużony ale dla Krakowa. Może spróbowałby wybudować operę w Tarnowie? Itd. Dla mnie jest przykre widząc, jak się załatwia prywatne sprawy w ten sposób a niewtajemniczeni jeszcze przyklaskują. A prawdziwych efektów brak. A prawda jest taka, że wszyscy najlepsi uciekają z Tarnowa żeby nie stracić skrzydeł.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-01-2009) frank :
Z calej tej dyskusji wynika jedno-Tarnow dalej trwa wkomunistycznym letargu.Wkomunie wszystko to co wiazalo sie zkultura prowincj dotyczylo tzw.upowszechniania kultury.NIE kreowania,stwarzania czegos nowego.Dzisiaj ci Upowszechniacze /kiedys etatowi prl owscy dzialacze kultury/ dzialaja w Tarnowie w najlepsze.Askutek jest ten sam co 20-30 lat temu-MARTWOTA

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) antygalicjanin :
podpisuję się pod Frankiem!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl