To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   V Forum Nauczycieli i Wychowawców    -   25/2/2009
Wychowanie w prawdzie
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców – Oddział w Tarnowie zaprasza na V Forum Nauczycieli i Wychowawców, które odbędzie się 21 marca (sobota) w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego. Nad Forum, którego temat przewodni to „Wychowanie w prawdzie”, patronat sprawuje J. E. Biskup Ordynariusz Wiktor Skwor oraz Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała.

Ogloszenie
>

Forum przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców. Jego celem jest pokazanie prawdy, jako wartości istotnej w wychowaniu młodego pokolenia w szkole i w rodzinie, postawienie pytań: kim jest człowiek, jak staje się Człowiekiem oraz w jaki sposób może i winna pomagać mu w tym szkoła. Kolejne cele to: wskazanie na błąd antropologiczny i jego skutki w procesie wychowania, poszukiwanie adekwatnej antropologii w realistycznym wychowaniu w prawdzie, pokazanie działań miasta Tarnowa jako miejsca wspierania twórczych prezentacji wychowawczych dla innych środowisk oświatowych i integracja środowiska wokół szerokiego poszukiwania prawdy o człowieku przez włączenie wszystkich w działania na rzecz podwyższania jakości wychowania młodego pokolenia.
Forum realizowane jest przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie po raz piąty. Pierwsze odbyło się 10.04.1999 r., („Nauczyciel u progu III tysiąclecia”), drugie – 20.04.2001, („Wychowanie to dzieło Miłości”), trzecie – 26.04.2003 r., („Na nowo odkryć powołanie nauczyciela”), czwarte – 11.03.2006 r., („Wychowanie i Media. Szanse i wyzwania”).

PROGRAM:
9:00 – Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bp Wiktora Skworca (Tarnowska Katedra)
10:20 - Oficjalne wystąpienia zaproszonych Gości (Tarnowski Teatr)
10:40 – Wykłady: „Wychowanie w prawdzie”bp dr Wiesław Lechowicz (Tarnów) oraz „Historia, Pamięć i Prawda w edukacji i wychowaniu”dr Maciej Korkuć (IPN Kraków)
12:00 – Przerwa
12:15 – Wykłady: „Prawda o człowieku w nauczaniu św. Pawła” - dr Danuta Piekarz (UJ, PAT, Kraków, Papieska Rada ds. Świeckich, Rzym) oraz „Błąd antropologiczny. Znaczenie adekwatnej antropologii w procesie wychowania” - ks. dr Jerzy Krzanowski (WSD, Tarnów).
13:30 – Przerwa
14:00 – 15:15 – Dyskusja panelowa: Jak wychowywać, by młodzież żyła w prawdzie? prowadzona przez red. Krzysztofa Drwala (TVP, Warszawa) z udziałem zaproszonych gości, wśród których znajdą się m.in.: dr Danuta Piekarz (UJ, Kraków), wiceprezydent Tarnowa Dorota Skrzyniarz, Marta Mikosińska (PWSZ, Tarnów), dr Maciej Korkuć (Kraków), ks. dr Bogusław Połeć (WSD Tarnów).

Impreza towarzysząca: - Kiermasz prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II Stowarzyszenia „ICH LEPSZE JUTRO”.
Wszyscy otrzymają materiały konferencyjne, a w nich m.in. Biuletyn KSW ”Wszyscy jesteśmy wychowawcami. Felietony radiowe Anny Lipczyńskiej” oraz książkę ”Charyzmat patrona szkoły i jego spuścizna w środowisku”. (materiały z konferencji w Gródku nad Dunajcem, 5-7.10.2007). Zainteresowani otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie. Dodatkowe informacje w szkołach i parafiach.
Adres: Oddział KSW w Tarnowie, ul. Kapitulna 2, 33-100 Tarnów, strona internetowa: www.tarnow.ksw.pl, e-mail: zarzad.tarnow@ksw.pl, magdalena.urbanska@ksw.pl Zapisy drogą elektroniczną bądź telefonicznie: (0) 694763453. Konto bankowe Oddziału KSW w Tarnowie: KBS o/Bochnia filia Tarnów, NR 17 8591 0007 0080 0207 2852 0001.

Tarnowski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców powstał na bazie Duszpasterstwa Nauczycieli, działającego już kilkanaście lat, na zebraniu założycielskim 23 lutego 1996 roku i został przyjęty do stowarzyszenia 1 czerwca 1996 r. najpierw jako Koło KSW, a następnie, 13 grudnia 1997 r. Zarząd Główny powołał w Tarnowie Oddział KSW. Aktualnie Oddział liczy 40 członków zapisanych formalnie w Oddziale i 66 w Kołach (Radogoszcz, Szczepanów, Kkoszyce Wielkie) oraz wielu sympatyków, przychodzących na spotkania nieregularnie. Opiekunem Oddziału jest ks. dr Jan Gębarowski, a wcześniej był ks. dr Stanisław Salaterski. Na terenie diecezji tarnowskiej działają jeszcze oddziały: w Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku, Nowym Sączu i Bochni.
Działalność Oddziału KSW w Tarnowie obejmuje dwa główne nurty: formację duchową oraz działalność środowiskową na rzecz nauczycieli, wychowawców i młodzieży. Działalność formacyjna polega na comiesięcznych wykładach specjalistów z różnych dziedzin, a każde spotkanie połączone jest z dyskusją. Problematyka spotkań formacyjnych sugerowana jest przez samych nauczycieli oraz Zarząd i skupia się wokół jednego szerszego zagadnienia.. W bieżącym roku to: Prawda o człowieku wyzwaniem dla polskiej szkoły. Stałymi punktami formacji wewnętrznej są: wspólna Msza św., przygotowana i przeznaczona dla nauczycieli i wychowawców, adwentowy dzień skupienia, spotkanie opłatkowe, rekolekcje wielkopostne, od marca 1996 r. comiesięczna modlitwa różańcowa na antenie „RDN Małopolska”.
Gośćmi nauczycieli byli między innymi profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Ojcowie i Bracia ze zgromadzeń zakonnych (Jezuici, Dominikanie, Paulini, Bracia Szkolni) ponadto przedstawiciele MEN, władz oświatowych a także wybitni przedstawiciele kultury i sztuki, redaktorzy mediów (Wychowawca, Gość Niedzielny, Radio „RDN - Małopolska”).
Formami popularyzacji działalności Oddziału są przede wszystkim Biuletyny, zawiadomienia i afisze o spotkaniach przekazywane za pośrednictwem parafii, Radia „RDN Małopolska” i Wydziału Edukacji UM Tarnowa. Informacji o KSW służą również audycje radiowe i okazjonalne artykuły w lokalnej prasie.

Członkowie reagują na wprowadzane przez władze oświatowe kierunki wychowania, prowadzą akcje interwencyjne w tym zakresie i proponują zmiany. Wskazywanie tych dzieł literackich, filmowych i teatralnych, które niosą wartości chrześcijańskie, a także reagowanie na kontrowersyjne propozycje ośrodków kultury - to kolejne zadanie Zarządu Oddziału KSW w Tarnowie. Członkowie Oddziału KSW prowadzili audycje w Radiu „Dobra Nowina” (obecnie „RDN Małopolska”) poświęcone sprawom szkoły. Z kolei owocem organizowanych spotkań, obok biuletynu, były publikacje książkowe; odbywały się konkursy literackie, plastyczne, historyczne oraz spotkania – prelekcje poświęcone współczesnym zagrożeniom w procesie wychowawczym.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, October 27, 2021 21:49:43
IP     : 35.175.107.77
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html