Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Wieści z Zakładów Azotowych    -   28/8/2009
Azoty wypłacą dywidendę
31 sierpnia akcjonariuszom Azotów Tarnów (ATT) wypłacona zostanie I rata dywidendy z zysku za rok 2008. Z zysku netto wynoszącym za ubiegły rok prawie 62 mln zł, na dywidendę przeznaczono blisko 40 mln zł – 1,02 PLN na akcję. To dobra wiadomość nie tylko dla „Kowalskich”, ale także dla Skarbu Państwa, do którego trafi pośrednio i bezpośrednio niemała pula środków na pokrycie rosnącego deficytu budżetowego. To jednak nie jedyne „Azotowe” informacje...

Ogloszenie

Zysk do podziału
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysku netto za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. z zysku netto w kwocie 61.934.862,48 PLN na dywidendę dla akcjonariuszy Azotów Tarnów przeznaczona została kwota 39.898.749,42 PLN, tj. w wysokości 1,02 PLN na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 39.116.421 szt., a dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 czerwca 2009 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: 31 sierpnia 2009 roku w wysokości 13.299.583,14 PLN, tj. 0,34 PLN na jedną akcję, i 6 listopada 2009 roku w wysokości 26.599.166,28 PLN, tj. 0,68 PLN na jedną akcję.

Akcjonariuszom którzy posiadają akcje zdeponowane na rachunku inwestycyjnym w dowolnym biurze maklerskim kolejne raty dywidendy zostaną przekazane na rachunek inwestycyjny akcjonariuszy w dniu wypłaty. Akcjonariusze, którzy nie zdeponowali akcji na rachunku inwestycyjnym, powinni w celu wypłaty dywidendy udać się w do Biura Maklerskiego BZWBK z dowodem tożsamości w dniu lub po dniu wypłaty kolejnych rat dywidendy. Akcjonariusze mogą udzielić pełnomocnictwa do wypłaty dywidendy (podpis mocodawcy powinien być potwierdzony przez pracownika BZWBK S.A. lub notarialnie), a wzory pełnomocnictwa można otrzymać w placówkach BZWBK lub w siedzibie Azotów Tarnów. Akcjonariuszom zostanie wypłacona kwota netto dywidendy pomniejszona o 19% ryczałtowy podatek - płatnikiem podatku są Biura Maklerskie.
Jak informuje Bank BZWBK, w dniu 31 sierpnia 2009 roku tj. pierwszego dnia wypłaty I raty dywidendy, obsługa akcjonariuszy Azotów Tarnów chcących wypłacić I ratę dywidendy odbywać się będzie od godziny 14.30. W pozostałe dni wypłata dywidendy będzie odbywać się w godzinach 9.00 - 17.00.

Akcjonariat Azotów Tarnów: Nafta Polska SA (19.200.000 akcji - 49,08%), Skarb Państwa (1.359.600 - 3,48%), PGNiG (4.000.001 – 10,23%, Ciech S.A. (2.560.000 – 6,54%), pozostali akcjonariusze (11.996.820 – 30,67%).

AZOTY Tarnów wzmacniają nadzór nad Grupą Kapitałową
Jak czytamy w komunikacie, Zarząd Azotów Tarnów wzmacnia nadzór nad Grupą Kapitałową. Nadzór formalno-prawny nad spółkami zależnymi GK Azoty Tarnów został oddzielony od nadzoru finansowego. Pierwszy jest realizowany przez biuro zarządu tarnowskiej firmy, a drugi bezpośrednio przez departament finansów podległy wiceprezesowi spółki ds. finansowych. Wprowadzone zostały m.in. nowe procedury i krótsze terminy przekazywania informacji finansowych pomiędzy spółkami zależnymi a Azotami Tarnów.
–Przygotowując się do debiutu na GPW wprowadziliśmy w firmie zasady MSR. Teraz, aby usprawnić bieżące analizy finansowe, pozyskujemy dane ze spółek liczone według tych samych parametrów. To daje nam rzetelny i komparatywny obraz całej Grupy. Nie wykluczamy, że spółki zależne również powinny przejść na MSR i będą badane przez tego samego audytora, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać… – mówi kierownik biura zarządu Azotów Tarnów, Barbara Tworzydło.
Wzmocnienie relacji i obiegu informacji pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej może również pozwolić na zmniejszenie kosztów działalności. –Po analizie struktury zaopatrzenia w Grupie będziemy zmierzać do „konsolidacji” zakupów. Tam, gdzie jest to możliwie, postaramy się wybierać wspólnych dostawców dla całej Grupy np. paliw, materiałów biurowych, co w konsekwencji może oznaczać korzystniejsze warunki zakupów - mówi rzecznik prasowy Azotów Tarnów, Jerzy Jurczyński.

AZOTY Tarnów tworzą Grupę Kapitałową, którą stanowią spółki zależne, powstałe w ramach restrukturyzacji Spółki z wydzielonych jednostek organizacyjnych. Azoty TARNÓW są podmiotem dominującym w większości z tych spółek. Ze względu na istotność dla działalności spółki, strategicznymi podmiotami w Grupie Kapitałowej są: "Biprozat" – Tarnów Sp. z o.o. (projektowanie i realizacja inwestycji, projekty technologii chemicznych), JRCh Sp. z o.o. (oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami, utylizacja materiałów chemicznych, ratownictwo chemiczne), Koltar Sp. z o.o. (licencjonowane przewozy towarowe, wynajem taboru klejowego), Automatyka Sp. z o.o. (projektowanie, montaż, obsługa, remonty przemysłowych systemów pomiarowych i sterujących). Zgodnie z deklaracjami zawartymi w Prospekcie emisyjnym, Azoty TARNÓW planują zachować pełną kontrole nad podmiotami strategicznymi. Więcej informacji na temat spółek Grupy Kapitałowej: http://azoty.tarnow.pl/pl/category/index/104.

AZOTY Tarnów wartościową spółką giełdową ITSS
Azoty Tarnów są uczestnikiem Indeksu Tanich Stabilnych Spółek opracowanym przez ekspertów dziennika giełdy „Parkiet”. Jak pisze dziennik, Indeks Tanich Stabilnych Spółek (ITSS) od początku roku zyskał aż 113 proc., a od lutowego dołka 140 proc. Indeks WIG wzrósł w tym czasie odpowiednio o 39 i 78 proc. Zdaniem dziennika, strategia inwestowania w wartość święci w tym roku triumfy a nisko wyceniane „wartościowe” akcje przynoszą w dłuższym czasie stopy zwrotu przewyższające wzrost indeksów giełdowych.
Spółki giełdowe zaliczane do ITSS muszą spełniać dwa kryteria. Pierwszym jest niska wycena rynkowa, a konkretnie – wskaźnik cena/wartość księgowa poniżej 0,66 (ale jednocześnie powyżej 0). Drugie kryterium to relatywnie niskie zadłużenie przedsiębiorstw – według założeń ekspertów „Parkietu” stopa długu nie powinna przekraczać 33 proc. (czyli stosunek zobowiązań i rezerw nie powinien stanowić więcej niż 1/3 sumy bilansowej). Do indeksu ITSS zaliczonych zostało tylko 10 spółek notowanych na GPW. Więcej w dzienniku „Parkiet”: http://www.parkiet.com/artykul/7,842632_Strategia_inwestowania_w_wartosc__swieci_w_tym_roku_triumfy.html .
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947