Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: Gmina Tarnów
  
   Rewitalizacja zabytkowego kościoła w Zawadzie    -   21/9/2011
Kolejny projekt Gminy Tarnów
Malownicze położenie i profesjonalna realizacja inwestycji – tak można podsumować projekt rewitalizacji zabytkowego kościoła w Zawadzie wraz z otoczeniem. O przedsięwzięciu tym już pisaliśmy przy okazji podpisania umowy. Inwestycja ta, przygotowana przez Urząd Gminy Tarnów uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Ogloszenie
>

Gmina Tarnów uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej nr MRPO.07.02.00-12-350/10. Wartość całkowita projektu 1 031 199,29 zł. Wysokość kosztów kwalifikowanych to 1 018 698,29 zł. W projekcie dofinansowaniu podlegać będą koszty robót budowlano -montażowych, promocji dofinansowania UE, na zasadzie refundacji poniesionych nakładów. Umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w dniu 08-06-2011 r. nr MRPO.03.02.01-12-350/10-00-XVI/48/FE/II.

Projekt obejmuje rewitalizację zabytkowego kościoła w Zawadzie wraz z jego otoczeniem z przeznaczeniem na pełnienie funkcji turystycznych, kulturowych i religijnych.

W ramach rzeczowego zakresu projektu mieści się:
-budowa parkingu o powierzchni 882 m2 (38 miejsc parkingowych) z drogą dojazdową o powierzchni 475 m2,
-wymiana nawierzchni chodników,
-naprawa kamienno-drewnianego ogrodzenia,
-wykonanie oświetlenia, -wykonanie elementów małej architektury turystycznej,
-konserwacja zabytkowych elementów małej architektury (2 nagrobki na cmentarzu przykościelnym),
-likwidacja barier architektonicznych na dojściach do obiektu,
-prace budowlano – konserwatorskie w zakresie: konserwacja dachu nad sobotami kościoła: wymiana pokrycia wraz z konserwacją więźby i częściową wymianą jej elementów na powierzchni 112,45 m2
-wykonanie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru dla drewnianego kościoła w oparciu o urządzenie gaśnicze mgłowe.

Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności zabytkowego kościoła w Zawadzie do celów turystyki kulturowej. Cele szczegółowe to podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabytku architektury drewnianej, zabezpieczenie zabytkowej substancji w wyniku ograniczonych prac konserwatorskich, poprawa standardów użytkowych obiektu, podniesienie walorów estetycznych otoczenia zabytku, poprawa dostępności kulturowej, w tym dla seniorów, grup zorganizowanych, niepełnosprawnych, stworzenie właściwych warunków do parkowania w otoczeniu obiektu kulturowego, stworzenie warunków dla rozwoju wdrażanych i nowych produktów turystyki kulturowej, dostosowanie obiektu do potrzeb turystyki, utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki. Produkty projektu po jego zrealizowaniu będą ogólnie dostępne nieodpłatnie dla zwiedzających.
Artykuł sponsorowany.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl