Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   Żołnierze AK: Dziwny jest kształt wolnej ojczyzny, ale warto było !    -   14/2/2012
70 lat temu powstała AK
Kameralnie, żeby nie powiedzieć - niezauważenie, upłynęła w Tarnowie (podobnie jak w całym kraju) 70. rocznica powstania Armii Krajowej, największej podziemnej armii okupowanej Europy. We wtorkowe południe uroczystą Mszę Świętą w Bazylice Katedralnej w intencji poległych celebrował kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ks. Piotr Mieczysław Gajda. Po Mszy grupa weteranów i młodszych działaczy Związku spotkała się jeszcze w siedzibie koła ŚZŻAK na tarnowskim Rynku. Tam poprosiłem ich o kilka zdań rocznicowej refleksji ...

Ogloszenie
Zobacz/posłuchaj wypowiedzi mjr Zbigniewa Banasia :

Pobierz wtyczkę Flash Player


Zobacz/posłuchaj wypowiedzi ppor. Zdzisława Furmańskiego:

Pobierz wtyczkę Flash Player14 lutego 1942 r. z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej powstała Armia Krajowa, podlegająca polskiemu rządowi RP na uchodźstwie. W skład tej największej podziemnej armii w okupowanej Europie weszło ok. 200 organizacji. Jej pierwszym komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki "Grot".

Początki Armii Krajowej sięgają konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski, zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. przez grupę wyższych oficerów z gen. Michałem Karaszewiczem-Tokarzewskim, przy współudziale prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Stała się ona zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego.

Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona najpierw w 1940 r. w Związek Walki Zbrojnej, a następnie rozkazem Naczelnego Wodza w Armię Krajową, w skład której weszło ok. 200 organizacji wojskowych, zarówno spod okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej.

Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

W zamierzeniach rządu miała być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną, a jej Komendant Główny jedynym, upełnomocnionym przez rząd dowódcą krajowej siły zbrojnej. Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec.

Kolejnymi dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot - do 30 czerwca 1943 r., Tadeusz Komorowski ps. Bór - do 2 października 1944 r. i Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek - do 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. Organem dowodzenia AK była Komenda Główna (KG), w której skład wchodziły oddziały, piony organizacyjne i samodzielne służby - oddziały: I Organizacyjny, II Informacyjno-Wywiadowczy, III Operacyjno-Szkoleniowy, IV Kwatermistrzostwa, V Łączności Operacyjnej, VI Biura Informacji i Propagandy oraz VII Finansów i Kontroli, a także Kierownictwo Dywersji.

Terenowa struktura organizacyjna AK odpowiadała zasadniczo przedwojennemu podziałowi administracyjnemu kraju. Na terenie województw tworzono okręgi, w powiatach - obwody, w gminie lub kilku gminach - placówki. Tworzone były także obszary będące jednostkami strukturalnymi, obejmującymi kilka okręgów. Na początku 1944 r. Komendzie Głównej AK podlegały 4 obszary i 8 samodzielnych okręgów.

W skład AK wchodziły także jednostki strukturalne, działające poza granicami kraju: Samodzielny Wydział do Spraw Kraju Sztabu Naczelnego Wodza tzw. Oddział VI oraz Oddziały AK na Węgrzech ("Liszt") i w Niemczech (Komenda Okręgu Berlin "Blok").

AK od początku była organizacją masową, zwiększającą szeregi przez werbunek ochotników i kontynuowanie akcji scaleniowej, rozpoczętej przez Związek Walki Zbrojnej. W latach 1940-44 do AK przystąpiły m.in.: Tajna Armia Polska, Polska Organizacja Zbrojna "Znak", Gwardia Ludowa, PPS-WRN, Tajna Organizacja Wojskowa, Konfederacja Zbrojna, Socjalistyczna Organizacja Bojowa, Polski Związek Wolności oraz częściowo Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie i Narodowe Siły Zbrojne.

Liczba żołnierzy AK wynosiła na początku 1942 r. ok. 100 tys., zaś w lecie 1944 r. już ok. 380 tys., w tym: ok. 10,8 tys. oficerów, 7,5 tys. podchorążych i 87,9 tys. podoficerów. Kadra AK rekrutowała się z oficerów i podoficerów armii przedwrześniowej oraz z absolwentów tajnych Zastępczych Kursów Szkoły Podchorążych Rezerwy i Zastępczych Kursów Podoficerów Piechoty, a także przerzucanych do kraju oficerów tzw. cichociemnych. Od 1943 r. w jednostkach podporządkowanych Komendzie Głównej AK tworzono kompanie i bataliony, od 1944 r. - pułki, brygady, dywizje, zgrupowania pułkowe i dywizyjne.

Potrzeby finansowe, materiałowo-sprzętowe i w zakresie uzbrojenia były zabezpieczane przez rząd RP i uzupełniane w drodze akcji bojowych i innych działań, mających na celu zaopatrzenie w broń, mundury, sprzęt i środki finansowe (m.in. zakupy broni i własna, tajna produkcja broni strzeleckiej: pistoletów maszynowych, granatów i materiałów wybuchowych).

AK realizowała swe cele poprzez prowadzenie walki bieżącej i przygotowywanie powstania powszechnego. Walka bieżąca prowadzona była głównie przez akcje małego sabotażu, akcje sabotażowo-dywersyjne, bojowe i bitwy partyzanckie z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim. Specjalne miejsce w działalności bojowej AK zajmowały akcje odwetowe i represyjne w stosunku do SS i policji oraz zdrajców i prowokatorów.

Przygotowaniem i wykonaniem akcji sabotażowo-dywersyjnych i specjalnych zajmowały się autonomiczne piony wydzielone z KG AK: Związek Odwetu, "Wachlarz" i Kierownictwo Dywersji, pod nadzorem Kierownictwa Walki Konspiracyjnej, a następnie Kierownictwa Walki Podziemnej. Innymi formami walki bieżącej były: organizowana na szeroką skalę akcja propagandowa wśród społeczeństwa polskiego (prowadzona przez Biuro Informacji i Propagandy), wydawanie prasy, np. "Biuletynu Informacyjnego", szerzenie dezinformacji wśród Niemców (akcja "N") i wywiad wojskowy.

Kulminacją wysiłku zbrojnego AK było Powstanie Warszawskie stanowiące kluczowy element akcji wojskowej "Burza" zorganizowanej przez oddziały Armii Krajowej przeciwko Niemcom. Rozpoczęła się ona na początku stycznia 1944 r. pod koniec okupacji niemieckiej, w obliczu wkroczenia Armii Czerwonej na dawne tereny II Rzeczpospolitej.

Po klęsce Powstania Warszawskiego jednostki AK na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zostały zdemobilizowane. 19 stycznia 1945 r. Komendant Główny gen. Okulicki wydał rozkaz o rozwiązaniu AK, co zakończyło również akcję "Burza". Straty AK wyniosły ok. 100 tys. poległych i zamordowanych żołnierzy, ok. 50 tys. zostało wywiezionych do ZSRR i uwięzionych. Do moskiewskiego więzienia trafił m.in. gen. Okulicki, sądzony w procesie szesnastu przywódców Państwa Podziemnego.

Wobec represji radzieckich i polskich służb bezpieczeństwa nie wszystkie oddziały AK podporządkowały się rozkazowi o demobilizacji. Powstały nowe organizacje konspiracyjne m.in.: Ruch Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość". Żołnierze AK byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu, wielu z nich skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 23)Dodaj komentarz
(15-02-2012) patriotka :
Jak można bylo się spodziewać - rocznica calkowicie niezauważalna zarówno w kraju jak i naszym Tarnowie. Wstyd ! Ale są tacy co pamietają!!! Chwała bohaterom

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) ignoramus :
O bohaterach z Armii Krajowej walczących o niepodległą Rzeczpospolitą, nas umiłowani przywódcy zapomnieli, choć są historykami. Ale nie zapomnieli o infantylnym, importowanym z upadającej, hedonistycznej Europy, święcie walentynkowym. Zapomnieli także, ze Św.Walenty jest patronem epileptyków. Wymowna, wybiórcza amnezja. Jak się ma patriotyzm do koniunkturalizmu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) Ewa :
Tuman który zamieścił na tym portalu rys historyczny dotyczący AK , nie zadał sobie nawet trudu przeczytania go i sprawdzenia czy nie zawiera błędów. Metodą "kopiuj - wklej" zerżnął tekst zamieszczony na Onecie 13 lutego. W tekście jet ewidentny błąd dotyczący rozwiązania AK. Gen. Okulicki rozkaz rozwiązujący AK wydał 19. 01.1945 roku, a nie jak jest w skopiowanym przez waszego gamonia tekście 01.01.1945 roku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) do Ewy :
Rys jest zaczerpnięty z agencyjnej informacji PAP i setki "tumanów" na onecie i innych portalach też nie wychwyciły czeskiego błędu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) ech :
a ewa jak zwykle zamiast pochwalić że jako jedyni w tarnowie wśród mediów pamiętali i porozmawiali z kombatantami wolała zwyzywać od tumanów i gamoniów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) Ewa :
"do Ewy" Nie kompromituj się tumanie jeszcze bardziej. Wiesz co to jest czeski błąd? Tu nie chodzi o przestawienie cyfr tylko o podanie złej daty. 19 styczeń to chyba coś innego niż 01. (słownie pierwszy) styczeń.I co gamoniu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) a co do Sasnala... :
..to czasami warto przeczytać co piszą inni.Nawet jeżeli piszą w niszowym piśmie: "Wszedł właśnie do niewielkiej dystrybucji film" Z daleka widok jest piekny".Anjki i Wiolhelma Sasnalów.Twórcy ci nie ukrywają w wywiadach,że odrazający i barbaryzński filmowy obraz współczesnej wsi polskiej zrealizowali zainspirowani ksiażkamki J.T. Grossa na temat Jedwabnego i tzw. polskiego antysemityzmu"( Mirosław Winiarczyk , tygodnik"Najwyższy Czas!" Rozumiecie teraz,dlaczego ten Sasnal jest tak hołubiony,pielegnowany i lansowany przez tę zgraję od Michnika? .I z jakiego powodu uznany został przez artystę wybitnego? Bo pluje na Polske, a to zawsze w " GW" było w cenie.Czekam teraz,az Michnik zadecyduje,na którym z festiowlai filmowych Sasnalowie powinni zostac za ten film nagrodzeni. I pytanie: cvzy Adam Bartosz juz obejrzał ten filmik i wyraził zachwyt czy na razie czeka jeszcze na opinię swego przyjaciela, Dawidka Warszawskiego,,też speca od plucia na Polskę i Polaków? Że ten wpis nie ma nic wspólnego z AK i Rocznicą?Ależ ma! Poczytajcie te ataki sfory michnikowskiej na łamach GW,na Żołnieryz Niezłomnych!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) J. :
nagroda owszem juz dawno jest ale cala reszta wypowiedzi..... bez komentarza ;) http://www.nowehoryzonty.pl/ artykul.do?id=1083

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) a czemuż to tak? :
bez komentarza? Przecież to aż się prosi o komentarz.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-02-2012) a czemuż to tak? :
bez komentarza? Przecież to aż się prosi o komentarz.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) Ewa :
Datę zmieniliście i ani słowa przeprosin? No jasne przyznanie się do błędu to dla Dziży i Poświatowskiego zbyt wiele.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) do ewy :
Próba uczynienia wielkim problemem w jedynym tarnowskim materiale prasowym o 70 rocznicy powstania AK jednej literówki, w dodatku popełnionej przez Polską Agencję Prasową i już poprawionej przez intarnet , ośmiesza takich "krytyków" jak ty . Dodatkowo ośmiesza cię nadużywanie inwektyw. Jeśli tumanami są ci , którzy pamiętają o rocznicy zapominając o jednym znaku, to jak nazwiesz tych, którzy nie pamiętali albo świadomie przemilczeli ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) od patriotki :
Ewo już raz narozrabiałaś i teraz caly świat cierpi. Daj sobie spokój z tymi inwektywami ani miejsce ani okazja ku temu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) Ewa :
Czyli w/g ciebie fakt że ktoś pamięta o np. o bitwie pod Grunwaldem całkowicie go usprawiedliwia jeśli poda datę jaj odbycia np. 15. 07. 1710 roku? Nie można usprawiedliwiać bezmyślności.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) od patriotki :
A głupoty tym bardziej

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) do powyżej :
Zwłaszcza Twojej gamoniu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) Obejryzjcie Sasmala! :
Widzieliście juz opluwajacy Polske i Polaków fiolm Sansali " Z bliska widac piekniej"? Cóz za pacołek minikowszczyznhy!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) Jan A. Strusiński :
Jestem ciekawy, jak nazywa się Pani na zdjęciu. Stoi czwarta od lewej ubrana w czarne futro (sądzę po kolorze kołnierza). I to młode dziewczę stojące jako siódme? Czyżby nowe pokolenie akowców?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-02-2012) Aniek :
a ja myślałem, że na zdjęciu sami faceci ( szacun) i futro z lisa..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-02-2012) WOW :
DZIĘKUJEMY !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-02-2012) Rycerz :
Winniście mieć trochę dla AK-owców szacunku. Niewielu już pozostało.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-02-2012) Rycerz :
To dobrze, że taki portal jak InTARnet.pl przypomina takie rocznice. Pani Ewa, tak mi się wydaje jest w gorącej wodzie kąpana...Jednak należy jej odebrać klawiaturę, gdyż wyzywać innych może u siebie w domu, najlepiej mrucząc pod nosem. Niestety, Pani Ewa ma na bakier z kulturą osobistą. Na Burek z nią !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2012) Ewa :
Czy rycerz to ktoś z zakutą pałą i stąd ta nazwa? Sądząc po tekstach sygnowanych "Rycerz" to chyba tak. Tu nie chodzi o brak szacunku dla AK-owców, tylko o niechlujstwo pismaków, którego usprawiedliwiać nie można nigdy i w żadnej sprawie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947