Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   MBP rozpoczyna kolejne sto lat swojego istnienia    -   31/10/2008
Listopad w Bibliotece
Już sto lat istnieje i rozwija się Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie. Szerzej o uroczystościach jubileuszowych i okolicznościowych wystawach pisać będziemy w osobnej informacji – dziś prezentujemy plan bibliotecznych przedsięwzięć na listopad. Uwagę zwraca m.in. spotkanie w Klubie Literackim „13” poświęcone postaci Alfreda Nobla, w 175 rocznicę urodzin szwedzkiego chemika i wynalazcy, promocja tomiku poetyckiego Andrzeja Mleczko „Spowiedź z bojaźni” i kolejnego numer „Aspiracji” (w ramach warsztatów poetyckich Grupy Młodych Autorów), dyskusja o książce laureata nagrody Nobla, J. M. Coetzee „Powolny człowiek” w „Galerii Niebieskiej” na ul. Krakowskiej 4, czy inauguracja spotkań Klubu Zdrowego Życia w Filii nr 18.

Ogloszenie

Uroczystości Jubileuszowe 100 – lecia MBP
Program uroczystości, zawierający wykłady, monolog, otwarcie ciekawej wystawy i jubileuszowy koncert, a także informacje o okolicznościowych wystawach podamy w osobnej wiadomości.
Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10, 7 listopada godz. 14:00

Wystawy
(patrz także wśród propozycji dla najmłodszych)

Filia nr 8, ul. Traugutta 1 – Galeria Plastyczna - wystawa ekslibrisów z kolekcji Andrzeja Znamirowskiego z Krakowa, a także:
"W tysiącletniej historii polskiej gospodarki nikt nigdy nie dokonał tak wiele i tak mądrze w czasie tak krótkim" - 120. rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego: wystawa materiałów ilustracyjnych i tekstowych.
Eugeniusz Kwiatkowski należy do grona najwybitniejszych Polaków XX wieku. Był wielkim mężem stanu, człowiekiem nad wyraz wszechstronnym, który opierał swoją działalność publiczną na głębokich zasadach moralnych. Posiadał gruntową i rozległą wiedzę, odznaczał się niezwykłą erudycją, a kariery i sukcesy gospodarcze osiągał dzięki kompetencji, ogromnej pracowitości, umiejętnościom organizacyjnym, niebywałej energii i przedsiębiorczości oraz osobistej skromności i szacunkowi dla ludzi, niezależnie od stanowiska czy pozycji społecznej. Życie E. Kwiatkowskiego potwierdziło, że był człowiekiem wielkiego czynu: inżynierem, uczonym, ekonomistą, wybitnym organizatorem, politykiem, autorem prac o tematyce gospodarczej. We wszystkich tych dziedzinach dał się poznać jako człowiek niezwykły.
Dnia 20 grudnia ubiegłego roku, Rada Miejska w Tarnowie zdecydowała się przypomnieć tę wspaniała postać i ustanowiła rok 2008 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego - dyrektora Azotów, którego postać wpisana jest złotymi zgłoskami w historię Tarnowa i polskiego przemysłu. Nie ma bowiem w Tarnowie i okolicach rodziny, której bliżsi lub dalsi krewni nie pracowaliby w „Azotach”.

Filia nr 9, ul. Krzyska 116 – Galeria Czerwone Słońce - wystawa grafiki Janusza Jędrzejczyka - nauczyciela z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Kluby czytelnicze, spotkania

OHP – ul. Mościckiego 27 – 5 listopada godz. 13:00 - uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Święta Ludzi Niewidomych i Niedowidzących
Klub Literacki „13” – MBP, Filia nr 13, ul. Starodąbrowska 4, 12 listopada godz. 16:00. Oferta Klubu adresowana jest do starszych miłośników poezji i prozy. Tym razem zaplanowano prelekcję Urszuli Szuster pt. „Niezwykłe życie Alfreda Nobla - twórcy nagrody swojego imienia" - z okazji 175 rocznicy urodzin szwedzkiego chemika i wynalazcy.
MBP, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, 14 listopada godz. 16:30 -Grupa Młodych Autorów, skupiająca uzdolnioną literacko młodzież, prowadzi warsztaty poetyckie pod kierunkiem poety tarnowskiego Zbigniewa Mirosławskiego. Tym razem zaplanowano promocję tomiku poetyckiego Andrzeja Mleczko „Spowiedź z bojaźni”.
Świetlica PZN, ul. Piłsudskiego 24, 18 listopada godz. 10:00 - Dyskusyjny Klub Książki Mówionej – spotkanie inwalidów wzroku (więcej informacji w wiadomości o 100-leciu MBP)
MBP, Galeria Niebieska, 21 listopada godz. 16:00 - Dyskusyjny Klub Książki - dyskusja o książce J. M. Coetzee: „Powolny człowiek”. J.M. Coetzee (ur. w 1940 r.) jest wybitnym pisarzem południowoafrykańskim. Dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Bookera, w 2003 r. otrzymał Nagrodę Nobla.
MBP, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, 21 listopada godz. 16:30 - Grupa Młodych Autorów – warsztaty poetyckie i promocja kolejnego, październikowego numeru „Aspiracji”.
MBP, Filia nr 38 - Klub Zdrowego Życia - inauguracja spotkań w nowym klubie. Projekt jest ofertą skierowaną do wszystkich grup wiekowych. Poprzez wykłady, warsztaty, wystawy, pokazy, dyskusje, dyżury ekspertów promowany będzie zdrowy styl życia wśród czytelników. MBP proponuje: spotkania z lekarzem, psychologiem, logopedą, pedagogiem, dietetykiem, rehabilitantem i innymi specjalistami. Spotkaniom i prelekcjom towarzyszyć będą tematyczne pokazy, wystawy, konkursy. Dokładne tematy i terminy - wkrótce.
MBP, Filia nr 3, ul. Pracy 4c, 5 i 6 listopada - Rozpoczęcie warsztatów komputerowych dla seniorów "Nie taki komputer straszny". Celem głównym zajęć jest edukacja i aktywizacja seniorów w zakresie posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną. Czas trwania warsztatów: 15 godzin.

Projekt" Współczesny Człowiek Renesansu – zapomniane umiejętności ?"
Projekt jest ofertą skierowaną do wszystkich grup wiekowych począwszy od przedszkolaków poprzez młodzież uczącą się i studiującą, osoby pracujące a także do emerytów. Współczesny człowiek renesansu - to termin, który przetrwał do dziś i znów jest modny. Jest to określenie człowieka wszechstronnego, który oprócz talentu posiada rozległą wiedzę, wykształcenie, znajomość języków. To człowiek o szerokich zainteresowaniach, znający sztukę, muzykę, posiadający umiejętności konwersacji, epistolografii, dbający o kulturę osobistą, kulturę języka. To człowiek szanujący siebie i innych, tolerancyjny, patriota, człowiek honoru.
Takie wzorce osobowe, które przed wiekami propagowano w epoce Renesansu czyli Odrodzenia – dające mądrą receptę na życie warte są przypomnienia i dziś. Klasycznym przykładem renesansowego umysłu był Leonardo da Vinci.
Czy tacy ludzie dziś istnieją ? W czasach wąskich specjalizacji, życia w pośpiechu i „wyścigu szczurów” ? W dobie Internetu rzadko spotykamy się z takim typem człowieka, który swoim stylem bycia wyróżnia się spośród tłumu. Czy „bycia człowiekiem renesansu” można się nauczyć? Spróbujemy to zrobić – poprzez wykłady, warsztaty, wystawy, dyskusje, a także formy zabawowe dla najmłodszych czytelników – piszą realizatorzy projektu.
MBP, Fila Nr 5, ul. Ks. W. Bajdy 27 - Co zrobić aby stać się upragnionym, lubianym, kochanym? Dużo i prawie nic jednocześnie. Trzeba mieć życzliwość, liczyć się z innymi i chcieć im to okazać .”Chcieć” jednak nie zawsze znaczy „umieć” - spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Współczesny Człowiek Renesansu – zapomniane umiejętności?”(początek listopada)
MBP, Filia Nr 9, ul. Krzyska 116, 19 listopada godz. 10:30 - w ramach wspomnianego projektu Biblioteka proponuje warsztaty artystyczne dla uczniów klasy pierwszej Gimnazjum w Krzyżu, które poprowadzi Pani Teresa Góral. W programie między innymi pisanie rylcem, gęsim piórem, a także nauka ozdabiania kartek, listów, zeszytów, albumów fotograficznych.
MBP, Filia Nr 18, ul. Romanowicza 38 - „Renesansowy omnibus” – zajęcia edukacyjne, podczas których zaakcentowane zostaną przypadki korelacji między sztuką a nauką. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym. Patrz niżej: propozycje dla najmłodszych.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6 proponuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. W październiku rozpoczął się cykl dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów realizowany pod hasłem „Bon czy Ton” w ramach projektu „Współczesny człowiek Renesansu”. Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne połączone są z konkursami nt. zasad dobrego wychowania, kultury zachowań w różnych sytuacjach. Terminy do uzgodnienia, tel. 688-80-23.

Telecentra
Warsztaty komputerowe dla emerytów i rencistów - podstawy obsługi komputera.
„Bezrobotni w sieci” - osobom niepracującym filie oferują możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych w celu poszukiwania pracy w Internecie.
(Patrz także: propozycje dla najmłodszych)

Lekcje biblioteczne, wykłady
Oddział Starych Druków i Książki XIX-wiecznej proponuje lekcje dotyczące historii książki, historii ilustracji książkowej itp. w oparciu o zbiory Działu. Terminy i tematy do uzgodnienia, tel. 688-80-21 w. 24
Dział Informacyjno – Wydawniczy proponuje lekcje biblioteczne dotyczące zasad korzystania z biblioteki, katalogów bibliotecznych, opisu bibliograficznego itp. Terminy i tematy do uzgodnienia; tel. 688-80-21 w. 28
Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6 proponuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Terminy do uzgodnienia, tel. 688-80-23.

MBP, Filia Nr 2, ul. Gumniska 25 - „Matura 2009” - pomoc w realizacji wybranych tematów prezentacji maturalnej na bazie księgozbioru filii, z dziedziny literatury, historii i sztuk pięknych.

Propozycje dla najmłodszych

Poszczególne Filie - lekcje biblioteczne dla uczniów i pogadanki dla przedszkolaków zapoznające ze zbiorami i zasadami korzystania z bibliotek – terminy do uzgodnienia w filiach.
Telecenra w Bibliotece - lekcje biblioteczne dla szkół podstawowych z wykorzystaniem technik multimedialnych. Podstawy obsługi komputera, zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie.
MBP, Filia Nr 18, ul. Romanowicza 38 - „Renesansowy omnibus” – zajęcia edukacyjne, podczas których zaakcentowane zostaną przypadki korelacji między sztuką a nauką. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i mają na celu rozbudzenie ciekawości świata poprzez cykl pogadanek heurystycznych połączonych z prezentacją prostych doświadczeń z zakresu chemii i fizyki, w których to doświadczeniach wezmą udział sami uczestnicy.Temat pierwszego spotkania –„Muzyka czyli jak to gra”. Będzie to pogadanka na temat powstawania dźwięków połączona z doświadczeniem, w czasie którego dzieci będą wykonywać butelkowy instrument.
MBP, Filia Nr 2, ul. Gumniska 25 – Galeria Na Piętrze, 13 listopada godz. 12:00 - Wystawa pokonkursowa „Jesienna baśń”. Otwarcie i wręczenie nagród.
MBP, Filia nr 3, ul. Pracy 4c
Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków: „Bohaterowie bajek z innych krajów europejskich” (Dania, Andersen). Termin do uzgodnienia.
Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków „Savoir-vivre dla najmłodszych” – Terminy do uzgodnienia
Wystawa prac konkursu ogłoszonego dla przedszkolaków "Pluszowy miś - przyjaciel na dziś”. Konkurs ogłoszony został w związku z przypadającym 25 listopada Światowym Dniem Pluszowego Misia - 25 listopada – 22 grudnia
MBP, Fila Nr 5, ul. Ks. W. Bajdy 27
„Bajkowa przystań w bibliotece” – głośne czytanie bajek dla dzieci z Przedszkola nr 5. Dzieci w trakcie cotygodniowych spotkań, nie tylko słuchają odpowiednio dobranych tekstów, bajek, wierszy czy opowiadań, lecz także poprzez swoje wypowiedzi rozwijają własną aktywność, spostrzegawczość, pamięć, zasób słownictwa, zdolność wypowiadania się..
„Zaprzyjaźnij się z książką” – pod takim hasłem odbywa się samodzielne wypożyczanie książek do domu przez dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5. Książki wymieniane są na cotygodniowych spotkaniach, kształtując w ten sposób zaczątki postawy świadomego i odpowiedzialnego czytelnika, który potrafi wybrać odpowiednią dla siebie pozycję, dbać o nią i zwrócić ją w terminie do biblioteki.
„Lubię wszystkich i wszyscy lubią mnie” – poranek dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5.
MBP, Filia Nr 7, ul. Błotna 2
„Z kart historii Miejskiej Biblioteki Publicznej” – lekcja biblioteczna dla klasy VI NNSP - 6 listopada, godz. 11:50
„Biblioteka przyjazna dzieciom” – uroczyste pasowanie dzieci z klasy „0” NNSP na czytelników biblioteki z okazji 100 – lecia MBP - 4 listopada, godz. 10:00
„Mistrz dobrego wychowania” – lekcja biblioteczna dla klasy V NNSP przedstawiająca zasady savoir – vivre wśród młodzieży szkolnej - 20 listopada godz. 12:25
„Wierszykarnia” – spotkanie z dziecięcą poezją współczesnych polskich poetów - Przedszkole Nr 27, 28 listopada, godz. 10:00
MBP, Filia Nr 8, ul. Traugutta 1 (MCK)
"Co to jest ekslibris?" - lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, mające na celu zaznajomienie z pojęciem i historią ekslibrisu oraz z technikami graficznymi wykorzystywanymi do tworzenia ekslibrisów. Lekcje połączone są ze zwiedzaniem wystawy ekslibrisów oraz prezentacją wydawnictw i ilustracji dotyczących zagadnienia znaków własnościowych książek.
„Moja pierwsza wizyta w bibliotece” – kolejne spotkanie z cyklu comiesięcznych lekcji przysposobienia bibliotecznego dla dzieci, połączone z głośnym czytaniem wierszy i bajek, zgadywankami, wykonywaniem ilustracji do przeczytanych tekstów i pasowaniem na czytelnika biblioteki.
"Rok 2008 rokiem przyrody w PTTK" - pogadanki dla dzieci i młodzieży o tematyce turystyczno-przyrodniczej prowadzone przez przewodnika i instruktora krajoznawstwa Polski. Uczniowie zapoznają się m.in. z zasadami turystyki bezpiecznej dla środowiska przyrodniczego.
”Maryja widziana oczami dziecka” - wystawa pokonkursowa prac dzieci zgłoszonych na konkurs plastyczny, zorganizowany w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
MBP, Filia Nr 9, ul. Krzyska 116, 13 października godz. 11:45 - uroczyste przyjęcie przedszkolaków w poczet czytelników.
MBP, Filia Nr 13, ul. Starodąbrowska 4, 25 listopada godz. 12:00 - „Ludzie listy pisza...” - prelekcja Urszuli Szuster dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15, która przybliży dzieciom kunszt pisarski wybitnych postaci - autorów listów m.in .: Zygmunta Krasińskiego, Elizy Orzeszkowej, Juliusza Słowackiego i innych.
MBP, Filia Nr 17, ul. Westerplatte 8a
„Przyjaciel na całe życie” - lekcja biblioteczna dla dzieci ze SP nr 23 kl. II, ucząca nawyku i potrzeby czytania książek.
Spotkanie dla dzieci z przedszkola Nr 18, pogadanka o radości jaką daje nam obcowanie z książką oraz o poszanowaniu książek.

Arteterapia i Biblioterapia
MBP, Filia nr 5, ul. Ks. W. Bajdy 27
Listopadowe zajęcia, z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej będą podejmowały temat samoakceptacji. Dlaczego taki temat? Otóż po to, żeby sobie uświadomić swoje pozytywne strony i nauczyć się cieszyć z tego kim jesteśmy. Afirmacja życia daje poczucie zadowolenia i radość bycia sobą. „Pokochać siebie i innych”, bo taki tytuł nosi przygotowany przez bibliotekę scenariusz zajęć, ma być swoistym antidotum na niezadowolenie i frustracje, krytykę, smutek i złość. Zamiast pragnąć tego, czego nie posiadamy będziemy się uczyć cieszyć tym co mamy – czytamy w informacji. Termin do uzgodnienia.
„Biblioteka miejscem pracy i rozrywki”- cykliczne spotkania dla uczestników WTZ. Przewodnim tematem w tym miesiącu będzie „Jesień”. Uczestnicy WTZ zapoznają się z utworami opisującymi tą piękną porę roku oraz będą wykonywać prace plastyczne płaskie i przestrzenne, w których zostaną wykorzystane skarby jesieni np. kolorowe liście, kawałki kory, mchu, owoce dębu, kasztanu, jarzębiny itp.

Biblioteczne przedszkola

Kącik Kubusia Puchatka - Oddział dla Dzieci i Młodzieży , ul. Staszica 6
„Uprzejme słoneczka z Puchatkowego Miasteczka” - cykliczne formy pracy z książką dla przedszkolaków i rodziców - soboty, godz. 13:00 – 14:00
Kącik Krasnoludków - Fila Nr 13, ul. Starodąbrowska 4
"Laurka na stulecie "- zajęcia z dziećmi z Przedszkola Nr 6, które przybliżą dzieciom sztukę układania życzeń i wykonywania laurek. Wykonane przez dzieci prace będą prezentowane w "Galerii Krasnala" w Filii Nr 13.
Baśniowy Kącik Przedszkolaka. – Filia Nr 17, ul. Westerplatte 8
„Wygibajtus – czyli… w zdrowym ciele, zdrowy duch!” - cykl spotkań: gra-zabawa połączona z gimnastyką dla najmłodszych dzieci, codziennie w godzinach otwarcia biblioteki.
Kącik Misia Uszatka – Filia Nr 18, ul Romanowicza 38
Cykl spotkań dla najmłodszych sygnowany hasłem: „Co to takiego?”, w ramach którego przygotowany zostanie quiz obrazkowy o rozległej tematyce, rozwijający wyobraźnię i spostrzegawczość. Zajęcia te będą przebiegać w duchu wesołej rywalizacji, jako że ich uczestnicy zostaną podzieleni na konkurujące ze sobą drużyny. Głównym celem zabawy będzie rozpoznanie jak największej liczby obiektów, znajdujących się na planszach, sukcesywnie odsłanianych przez prowadzących zajęcia. Zwycięzcy otrzymają drobne upominki. Terminy spotkań zostaną ustalone indywidualnie z poszczególnymi opiekunami grup przedszkolnych.
Powyższe inicjatywy edukacyjne stanowią wybór propozycji filii MBP.

Konkursy długoterminowe
Ogłoszenie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. "Wigilijna gwiazda”. Celem konkursu będzie zrobienie gwiazdy z dowolnych materiałów (słomy, folii, ozdobnych papierów) i w dowolnej formie (płaskie, trójwymiarowe, symetryczne i o nieregularnych kształtach, mogą być również gwiazdy podświetlone). Konkurs prowadzi Filia Nr 9, Tel. 656-09-62.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.81 % (1087)
  jestem za 38.86 % (785)
  nie mam zdania 7.33 % (148)
Wszystkich głosów: 2020
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl