Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Urszula Gacek najlepszym eurodeputowanym z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego    -   08/4/2009
U. Gacek w czołówce rankingu
Według Rankingu Polskich Eurodeputowanych 2009 opracowanego przez Instytut Kościuszki, "Rzeczpospolitą", Instytut Studiów Politycznych PAN, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Urszula Gacek zajęła 7 pozycję. Tym samym poseł okazała się najlepszym eurodeputowanym z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego.

Ogloszenie
>

Na uwagę zasługuje fakt, iż podstawowy ranking nie uwzględnia posłów, którzy w Parlamencie Europejskim pełnili swój mandat niepełną kadencję. Ich wyniki zostały wydzielone w osobnej tabeli. Łącząc obydwie tabele i biorąc średnią z działalności, poseł Urszula Gacek (uzyskany wynik 335 punktów) okazuje się być najlepszym eurodeputowanym z regionu małopolsko-świętokrzyskiego.
Sama Eurodeputowana bardzo się cieszy z tak dobrego wyniku w Rankingu. -Mam poczucie, że chociaż pełniłam swoją funkcję przez jedną trzecią kadencji w Parlamencie Europejskim wykonałam swoją pracę sumiennie i z korzyścią dla regionu, który miałam zaszczyt reprezentować - mówi Urszula Gacek (PO, EPL-ED).

Poseł Gacek zrezygnowała z ponownego kandydowania do Parlamentu Europejskiego po tym jak Platforma Obywatelska zaproponowała jej 4 miejsce na liście małopolsko-świętokrzyskiej. Na miejsce eurodeputowanej i byłej senator władze krajowe PO zarekomendowały byłego żużlowca.

Informacja o ostatnich inicjatywach U. Gacek

Produkty regionalne
Poseł Urszula Gacek w styczniu bieżącego roku złożyła do Komisji Europejskiej zapytanie w sprawie przedłużającej się procedury unijnej rejestracji produktu regionalnego z Ziemi Świętokrzyskiej - "Wiśnia nadwiślanka". W odpowiedzi Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Pani Mariann Fischer-Boel poinformowała, iż Komisja zakończyła właśnie rozpatrywanie wniosku i zaakceptowała "Wiśnię nadwiślankę" jako produkt regionalny i chroniony w całej Unii Europejskiej. Decyzja Komisji nie kończy jeszcze procedury rejestracji, ale znacznie przybliża wydanie unijnego certyfikatu. Wniosek o uznanie "Wiśni nadwiślanki" regionalnym produktem w Unii jest teraz tłumaczony na wszystkie języki urzędowe we Wspólnocie. Po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE, przez pół roku pozostałe kraje Unii oraz producenci mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia. Jeśli w ciągu pół roku nie będzie protestów, "Wiśnia nadwiślanka" zostanie oficjalnie zarejestrowana jako produkt regionalny i zostanie wpisana do Rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Wówczas nazwa będzie zastrzeżona w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu tylko w Polsce - w kilku powiatach położonych na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, będzie można produkować takie wiśnie.

Również w styczniu bieżącego roku U. Gacek złożyła do Komisji Europejskiej zapytanie w sprawie przedłużającej się procedury unijnej rejestracji produktu regionalnego "Redykołka". W odpowiedzi Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Pani Mariann Fischer-Boel poinformowała, iż Komisja zakończyła właśnie rozpatrywanie wniosku i zaakceptowała "Redykołkę" jako produkt regionalny i chroniony w całej Unii Europejskiej.

Obywatelstwo eruopejskie
2 kwietnia 2009 Parlament Europejski większością głosów przyjął sprawozdanie europoseł Urszuli Gacek na temat "Problemów i perspektyw obywatelstwa europejskiego". Dokument zwraca uwagę na problemy z jakimi borykają się obywatele Unii Europejskiej zamieszkujący poza państwem członkowskim swojego pochodzenia. W rezolucji Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską między innymi do:
-przekierowania funduszy unijnych dla regionalnych i lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów społecznych, które zostaną przeznaczone na akcje informowania i uświadomiania obywateli Unii, jakie prawa im przysługują i jakie mają obowiązki;
-sprawdzenia przepisów i praktyk stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich, czy nie naruszają praw przyznanych obywatelom Unii na mocy Traktatu WE i dyrektywy w sprawie swobodnego przepływu; do wzmocnienia opieki konsularnej poza granicami Wspólnoty;
-kontynuowania negocjacji z krajami trzecimi w sprawie ruchu bezwizowego;
-opracowania procedury realizacji obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej;
-zbadania roli i postępowania krajowych służb zajmujących się opieką społeczną nad dziećmi, aby zapewnić przestrzeganie zasad równości i niedyskryminowania obywateli Unii, w tym umożliwienie rodzicom rozmowy z dziećmi w języku ojczystym.

Komentarz
O dokumencie tym krytycznie pisaliśmy już dwukrotnie – znajdują się bowiem w nim zapisy powołujące się na akty prawne, które nie istnieją – jak Traktat z Lizbony, który zgodnie z zasadą jednomyślności przepadł odrzucony w referendum przez Irlandczyków, czy Karta Praw Podstawowych. Zwracaliśmy również uwagę na fakt, iż bocznymi drzwiami próbuje się uczynić z UE twór państwowy, albowiem pojęcie „obywatelstwa” jest ściśle związane z przynależnością państwową – albo Polska jest suwerennym państwem, a my, zgodnie z konstytucją – obywatelami RP, albo Polska jest „landem” państwa o nazwie Unia Europejska i prawem nadrzędnym jest wówczas prawo unijne, nie zaś konstytucja, na straży której stać powinien Trybunał Konstytucyjny i która, zgodnie z jej zapisami, a najwyraźniej wbrew praktyce – stanowi najwyższy akt prawny Rzeczpospolitej Polskiej.
Na koniec – już bez komentarza, dwa zapisy na które wcześniej nie zwróciłem uwagi, a które są interesujące same w sobie (tylko dla inteligentnych):
”(...)mając na uwadze, że proces tworzenia wspólnego rynku oraz integracji gospodarczej zbliża się do rzeczywistego zakończenia, choć podstawa prawna obywatelstwa Unii nadal znajduje się w fazie rozwoju, (...)
mając na uwadze, że podstawą tożsamości obywatela Unii może być jedynie tożsamość narodowa, a Komisja powinna zwrócić uwagę na fakt, że osoby żyjące w skrajnym ubóstwie oraz osoby słabo wykształcone – między innymi Romowie – nie mają dostępu do takiej ilości informacji, która mogłaby pobudzić ich świadomość europejską; mając na uwadze, że postępujące wykluczenie z europejskich społeczeństw prowadzi do dewaluacji zarówno ich obywatelstwa, jak i obywatelstwa Unii, (...)”

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.83 % (1090)
  jestem za 38.86 % (787)
  nie mam zdania 7.31 % (148)
Wszystkich głosów: 2025
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 21)Dodaj komentarz
(08-04-2009) Taaa :
I co jeszcze ? Jak by byla taka dobra to by miala 1 miejsce na liscie a nie 4 :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-04-2009) bos :
Nie jest to prawdą tu się liczy tylko miłość do jaśnie panującego Grada

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-04-2009) boss :
Jakby była taka dobra to i z 4 miejsca by się do PE dostała ! A tak PO serwuje nam żenującą rozgrywkę partyjna na łamach prasy. Wiwat gacek wiwat Grad wiwat cała ta ferajna POlityczków

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-04-2009) Jasiek :
Pamiętam Panią Gacek z początku lat osiemdziesiątych, dziwiłem sie wtedy co tak utalentowana i inteligentna kobieta robi w tym tarnowskim grajdole, ale jak widac karierę można robic wszędzie. Pani Urszulo życze Pani naprawdę wszystkiego najlepszego, choć na pewno nie pamięta Pani skromnego robola.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-04-2009) Jasiek :
Przepraszam, nie osiemdziesiątych a dziewięćdziesiatych, chyba 91 lub 92. Aim Sorry.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-04-2009) PPN :
A czy ktoś wie jaki jest związek PO z fundacją Konrada Adenauera(rząd niemiecki) i fundacją Batorego(Soros)?:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-04-2009) bosik :
Cieniutka jest a to wszystko to tylko mydlenie oczu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-04-2009) rozczarowany :
kompetentna osoba - szkoda, ze nie doceniona przez decydentow. Notabene zapewnilaby reprezentacje ziemii tarnowskiej, a tak to ......?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-04-2009) nieGrad :
Prawda... http://www.rp.pl/ar tykul/2,288628_Spolka_zony__i_ kolegi_ministra___.html

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-04-2009) wyborca :
to najlepszy dowód, jakimi prawami rządzi się małopolska PO. Nie ważne, co kto umie, ważne, czy jest w układzie z posłami, czy nie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-04-2009) ZN :
Dobry artykuł.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-04-2009) ZN :
Na onecie też jest o Gradzie. http://wiadomosci.onet.pl/1949 773,11,item.html

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-04-2009) milo :
Grad - temat zastęczy. Też mi odkrycie. Na czas pełnienia funkcji żony osób funkcyjnych powinny dostać zasiłek odpowiadający diecie poselskiej. Będzie sprawa jasna. Przecież lepszy taki co jak dostał stanowisko po tym jak się wykazał tworząc dużą mocną firmę, niż ten co nic nie osiągnął, a "należy mu się". Zona jest od kilkunastu lat w firmie. Nie załatwił jej jes posady jako minister.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-04-2009) racjonalny :
Oni wszyscy dużo robią

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-04-2009) private :
nie wiem jak jest, ale cokolwiek by nie zrobił Grad, to i tak lud swoje będzie wiedział. Natomiast ciekawe jest pytanie, co też myśleli sobie decydenci zależnych od skarbu państwa spółek, podczas konkursów, widząc, że jednym z oferentów jest firma, w której udziałowcem jest żona ministra skarbu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-04-2009) BoAn :
Żenujące jest to, że przymierzano na miejsce p.Gacek zuzlowca Wardzałe!!! Ludzie gdzie my zmierzamy to mówi samo za siebie. Z taką propozycją ponoć wystąpił sam pan praezydent Tarnowa!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-04-2009) BoAn :
Żenujące jest to, że przymierzano na miejsce p.Gacek zuzlowca Wardzałe!!! Ludzie gdzie my zmierzamy to mówi samo za siebie. Z taką propozycją ponoć wystąpił sam pan praezydent Tarnowa!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-04-2009) oburzony :
Ludzie zenujace jest zachowanie pani Gacek ponoc ona sama wystapila z taka propozycja ze ma nasz wszystkich w glebokim powazaniu i rezygnuje z tarnowa bo ona jest z wyzszych sfer... i nie bedzie sie tutaj... To jest naprawde zenujace...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-04-2009) wstydu kupa i tyle teraz muslimy sie wstydzic :
tak w taki sposob nie postepuje czlowiek z klasa aw taki sposob postepuja mali ludzie bardzo mali ludzie ktorym sie wydaje ze sa wielcy co za kobieta no katastrofa

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-04-2009) doświadczona :
Pani Urszulo jestem z Panią i gdy wymienią Panią na "lepsz y model" to będzie wielkia strata dla regionu a Wardzała dla nas to katastrofa, ale tak już jest że ludzi wykształconych z kulturą się niszczy w naszym kraju zwłaszcza gdy są to kobiety lepszy dupek facet niżKOBIETA. Doświadczam tego również.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-04-2009) ZN :
Ma pani rację.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl