To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   Wizyta niemieckich biskupów i nominacja biskupa Zimowskiego    -   20/4/2009
Z życia Diecezji Tarnowskiej
Grupa biskupów z Niemiec na czele z kardynałem Joachimem Meisnerem metropolitą Kolonii zakończyła wizytę w diecezji tarnowskiej – czytamy w Diecezjalnym Serwisie Informacyjnym. Członkowie Komisji Liturgicznej Episkopatu Niemiec zwiedzili drewniane kościoły w Sękowej, Binarowej i Owczarach, a także cerkwie w diecezji tarnowskiej służące parafiom katolickim w Złockiem, Andrzejówce i Powroźniku. Inna nadesłana informacja dotyczy mianowania biskupa Zygmunta Zimowskiego, pochodzącego z naszej diecezji, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Ogloszenie

W Gródku nad Dunajcem w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej ARKA niemieccy biskupi wysłuchali wykładu na temat kościołów drewnianych w Małopolsce. Wykład wygłosił Dominik Petruk - historyk sztuki i tłumacz z języka niemieckiego oraz autor specjalistycznego słownika polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego z zakresu sztuki.
Biskupi odwiedzili także sanktuarium maryjne w Limanowej. Dotarli też do Bochni, gdzie zwiedzili Kopalnię Soli oraz Bazylikę św. Mikołaja. Zwiedzając Lipnicę Murowaną zobaczyli kościoły św. Szymona oraz św. Leonarda, wpisany na listę UNESCO. Goście z Niemiec uczestniczyli także w poświęceniu IX stacji plenerowej Drogi Krzyżowej w Pasierbcu. Przedstawia ona trzeci upadek Jezusa. Przy rzeźbie Chrystusa upadającego pod ciężarem krzyża znajduje się figura bł. ks. Romana Sitki, rektora tarnowskiego seminarium duchownego, zamordowanego przez hitlerowców w Auschwitz.

Kard. Joachim Meisner mówi, że polska pobożność jest wyjątkowa. -Widzi się ją we wszystkim, należy do normalnego życia ludzi. Wierni przeżegnają się, kiedy przechodzą koło kościoła, modlą się przed posiłkiem, idąc spać. To jest normalność. Życie i wiara stały się jednością – dodaje hierarcha.

Kolejna informacja z Diecezjalnego Serwisu Informacyjnego mówi o pochodzącym z Diecezji Tarnowskiej biskupie Zygmuncie Zimowskim, który został mianowany przez Benedykta XVI przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Jednocześnie został on podniesiony do godności arcybiskupa. Ordynariusz radomski jeszcze do czerwca ma być administratorem apostolskim diecezji radomskiej.
Ogłoszenie nominacji odbyło się w sobotę 18 kwietnia br. o godz. 12.00 w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie i zarazem w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu podczas pierwszej sesji plenarnej II Synodu Diecezji Radomskiej.

Papieska Rada swój początek wzięła w decyzji Jana Pawła II, który 11 lutego 1985 r. powołał do istnienia Komisję do spraw Służby Zdrowia. Ta początkowo przynależała do Papieskiej Rady do spraw Świeckich. Własną autonomię otrzymała trzy lata później, gdy 28 czerwca 1988 r. Jan Paweł II ogłosił konstytucję apostolską „Pastor Bonus" (Dobry Pasterz) i komisję podniósł do rangi Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Biskup Zimowisk urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie na terenie parafii Mędrzechów w diecezji tarnowskiej. Rodzicami jego byli Stanisław i Maria z domu Nowakowska. W Mędrzechowie uczęszczał do szkoły podstawowej, z kolei liceum ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej w 1967 r. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył przyjmując w Tarnowie 27 maja 1973 r. święcenia kapłańskie z rąk bp. Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego. Po święceniach został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Elżbiety w Starym Sączu. W roku 1975 skierowany został na studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskał licencjat z teologii pod tytułem „Pneumatologiczny wymiar Konstytucji dogmatycznej «Lumen gentium»”. Następnie, zgodnie z wolą biskupa tarnowskiego J. Ablewicza, kontynuował studia w Innsbrucku w Austrii. Wyjazd ten opóźnił się ze względu na fakt, że władze państwowe nie chciały wydać mu paszportu, uzależniając pozytywne załatwienie sprawy od zgody na współpracę. Ks. Z. Zimowski zdecydowanie wyrażał sprzeciw wobec takiej praktyki. O determinacji i złośliwości władz świadczy fakt, że dwanaście razy zgłaszał się po odbiór paszportu. W Innsbrucku słuchał między innymi wykładów emerytowanego już wtedy profesora, jezuity ks. Karla Rahnera. Ostatecznie ten etap studiów zakończył w roku 1982 uzyskując doktorat z teologii dogmatycznej na fakultecie teologicznym Uniwersytetu Leopolda Franciszka. Tytuł rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Raymunda Schwagera brzmiał: „Einfluβ der östlichen Bischöfen auf Theologie «der Lumen gentium»” („Wpływ Biskupów Kościołów Wschodnich na teologię «Lumen gentium»”).
Od 1 lutego 1983 r. rozpoczął pracę w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Warto zaznaczyć, że prefektem tej dykasterii był kard. Joseph Ratzinger. Pracując w urzędzie watykańskim ks. Zimowski angażował się też w latach 1983-1990 w pracę duszpasterską w rzymskiej parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady. Z kolei począwszy od roku 1991 pełnił posługę kapelana w Domu Macierzystym Sióstr Benedyktynek Wynagradzających Najświętszemu Obliczu Chrystusa Pana w Bessano Romano. 14 kwietnia 1988 r. ks. Zimowski został kapelanem Jego Świątobliwości, a 10 lipca 1999 r. obdarzono go godnością prałata honorowego.
W czasie pracy w Watykanie ks. Zimowski był postulatorem w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych przy procesach Karoliny Kózkówny i ks. Romana Sitki – z diecezji tarnowskiej, jak też Marii Julitty Ritz – z diecezji Würtzburg w Niemczech. Podejmował też prace nad przygotowaniem „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, zwłaszcza jego polskiego wydania, jak też współpracował z Radiem Watykańskim. Ks. Zimowski podjął starania, by w rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II i kaplica pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W domu tym schronienie może znaleźć 75 osób. Biskupem radomskim został mianowany przez Jana Pawła II w Wielki Czwartek 28 marca 2002 r.
(...) Biskupi zebrani na 318. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski wybrali bp. Z. Zimowskiego członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, natomiast na 320. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wybrany został przewodniczącym Komisji Nauki Wiary konferencji.
Od października 2007 r. członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. 6 marca 2008 r. wybrany delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. 30 czerwca 2008 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 9 listopada 2008 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zaangażowanie na rzecz ratowania żydowskich zabytków cmentarnych.
DSI
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.76 % (1094)
  jestem za 38.92 % (792)
  nie mam zdania 7.32 % (149)
Wszystkich głosów: 2035
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl