Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   Druga odsłona programu wyborczego Anny Czech    -   25/10/2010
Miasto to ludzie (2)
Zgodnie z obietnicą prezentujemy drugą odsłonę programu wyborczego kandydatki na prezydenta Tarnowa, radnej i dyrektor Szpitala im. Św. Łukasza, prezes Fundacji Kromka Chleba, animującej Uniwersytet Trzeciego Wieku, Anny Czech (PiS). Kandydatka w zakresie edukacji proponuje m.in. zwiększenie udziału rodziców w działalności szkół, większą autonomię dyrekcji w zakresie decyzji kadrowych i autonomię finansową – tak aby środki wypracowane przez placówkę w niej pozostawały, stworzenie miejskiego kanonu podręczników oraz zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. W niniejszej odsłonie prezentujemy również pomysły Anny Czech dotyczące zdrowia („Przede wszystkim pacjent”), sportu („Nie tylko żużel”) i kultury („Serce miasta”).

Ogloszenie
>

Edukacja
„INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ”
Tworzenie godnych warunków kształcenia i wychowania, jest jedną z najważniejszych inwestycji, jakie Miasto musi zagwarantować młodemu pokoleniu tarnowian, które wkrótce – odnosząc sukcesy na rynku pracy i poprzez świadome działania obywatelskie – będzie decydować o poziomie i jakości życia w naszym mieście. Dlatego obejmując urząd Prezydenta Miasta Tarnowa podejmę działania na rzecz:

1. podejmowanie decyzji dotyczących edukacji i oświaty po konsultacji z Tarnowską Radą Oświatową, która musi reprezentować nauczycieli, specjalistów ds. oświaty

2. zwiększenie udziału rodziców w działalności szkół poprzez inicjatywę na rzecz powoływania Rad Szkół, złożonych z przedstawicieli rodziców, nauczycieli, uczniów

3. autonomia dyrektorów szkół w zakresie decyzji kadrowych

4. autonomia finansowa szkół – środki wypracowane przez placówkę szkolną służą do finansowania jej potrzeb

5. zwiększenie dodatku motywacyjnego dla pracowników szkół i placówek oświatowych, szczególnie dla personelu placówek specjalnych i nauczycieli wyróżniających się w pracy pedagogicznej

6. nowoczesne, standaryzowane wyposażeń pracowni szkolnych

7. modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych, szkolnych obiektów sportowych; modernizacja i budowa szkolnych sal gimnastycznych

8. zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców – stworzenie miejskiego kanonu podręczników (we współpracy z Tarnowską Radą Oświatową) i rozwój szkolnych bibliotek podręczników

9. rozwój najlepszych placówek edukacyjnych poprzez brak limitów liczebności oddziałów przy naborze do szkół pod warunkiem zachowania planu zajęć przyjaznego dla dzieci i młodzieży

10. system rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i olimpijczyków (Koła Olimpijskie) oraz wspierania uczniów mających trudności w nauce

11. zwiększenie dostępności do przedszkoli i żłobków

12. utworzenie w Tarnowie nowoczesnego regionalnego centrum szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy

13. utrzymanie dopłat do pobytu w bursach

14. wspieranie tarnowskiej kadry naukowej uczelni wyższych poprzez stypendia, współfinansowanie projektów naukowo-badawczych na rzecz Miasta.

Zdrowie
„PRZEDE WSZYSTKIM PACJENT”
Obowiązkiem Prezydenta Miasta jest tworzenie warunków umożliwiających dostęp do świadczeń zdrowotnych o najwyższym standardzie przy jak najkrótszym czasie oczekiwania. Dlatego pełniąc obowiązki Prezydenta Miasta zobowiązuje się do działań, których celem będzie:

1. zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wspieranie placówek w Tarnowie na rzecz uzyskiwania większych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia

2. rozwój podległych Gminie Miasta Tarnów placówek opieki zdrowotnej: Mościckiego Centrum Medycznego, Szpitala Specjalistycznego im. Szczeklika, Zespołu Poradni Specjalistycznych; utrzymanie placówek w zarządzaniu samorządu; podnoszenie standardu oddziałów szpitalnych i poradni;

3. zwiększenie o 10-20% bazy łóżek szpitalnych w Tarnowie

4. zapewnienie weekendowej opieki stomatologicznej

5. realizacja programu powszechnej profilaktyki stomatologicznej dla dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe)

6. rozwój brakujących specjalności (reumatologia, gastrologia, endokrynologia, hematologia, psychiatria, etc.) dzięki monitorowaniu potrzeb medycznych mieszkańców przez powołanego miejskiego koordynatora ochrony zdrowia

7. działania na rzecz wypracowania regionalnej polityki zdrowotnej (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim) i systemowego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia

Sport
„NIE TYLKO ŻUŻEL”
Zrównoważony rozwój w obszarze sportu musi być oparty na rzetelnym równoprawnym dialogu ze wszystkimi tarnowskimi organizacjami sportowymi: reprezentującymi różne dyscypliny sportowe, różne formy organizacji i klasy sportowe. Obejmując urząd Prezydenta Miasta podejmę działania na rzecz:

1. modernizacja stadionu Unii Tarnów: budowa nowoczesnego, wielofunkcyjnego Stadionu Miejskiego / Moto Areny dostosowanego do potrzeb organizacji rozgrywek speedway, piłkarskich (III klasa UEFA), koncertów

2. modernizacja Hali Jaskółki (Mościce) w nowoczesny obiekt wielofunkcyjny przeznaczony do rozgrywania widowisk sportowych rangi europejskiej (sporty halowe), organizacji imprez artystycznych i targów

3. modernizacja hali sportowej i basenów (w tym basenu olimpijskiego) dawniej Unii Tarnów (Mościce), wzbogacenie kompleksu o nowoczesne oświetlone boiska treningowe; utworzenie nowoczesnego centrum treningowo-rekreacyjnego

4. modernizacji hala w Gumiskach w wielofunkcyjny obiekt konferencyjno-sportowy

5. stworzenie wyciągu narciarskiego i tras sportów zimowych na górze św. Marcina

6. zapewnienie opieki fizjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport w tarnowskich klubach sportowych poprzez wykorzystanie (staże i zatrudnianie) absolwentów studiów kierunkowych

7. rozwój specjalistycznej poradni medycyny sportowej

8. nawiązanie współpracy szkoleniowej i sportowej tarnowskich klubów sportowych z klubami miast partnerskich miasta Tarnowa (np. Blackburn – Blackburn Rovers) poprzez: staże dla trenerów, wspólne obozy szkoleniowe, wypożyczenia dla zawodników, turnieje towarzyskie

9. rozbudowa powszechnie dostępnej osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

10. organizacja cyklicznych amatorskich i półprofesjonalnych sportowych imprez masowych letnich i zimowych, w których mogliby brać tarnowianie oraz osoby uprawiające amatorsko sport z całego kraju i zagranicy (organizowane we współpracy z samorządem powiatu i województwa)

11. wspieranie wartościowych inicjatyw lokalnych na rzecz upowszechniania sportu i rekreacji.

Kultura
„SERCE MIASTA”
Obowiązkiem Miasta jest wspieranie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury, a także zwiększanie wydatków na jej funkcjonowanie. Mając na uwadze powyższe, obejmując funkcję Prezydenta Miasta Tarnowa podejmę działania zmierzające do:

1. stabilne zwiększanie wydatków na kulturę w strukturze wszystkich wydatków budżetowych Gminy Miasta Tarnów

2. przekształcenie magazynu Tarnow.pl w pismo prezentujące prace młodych tarnowskich artystów i twórców oraz oferty kulturalnej Miasta

3. rewitalizacja plenerowych obiektów koncertowych: amfiteatr przy ul. Kopernika / Wałowej, muszla Mościcie i Piaskówka; organizacja sezonowych bezpłatnych audycji promujących muzyków tarnowskich, reprezentujących wszystkie style i gatunki muzyczne

4. rozwój Tarnowskiej Nagrody Filmowej o organizację międzynarodowego konkursu filmów dokumentalnych i reportażu (dla amatorów i profesjonalistów) poświęconych Miastu Tarnów i jego mieszkańcom; wykorzystanie nagrodzonych prac w promocji Miasta

5. stworzenie warunku rozwoju kin studyjnych, dyskusyjnych klubów filmowych, teatrów i kabaretów amatorskich

6. podniesienie rangi festiwalu teatralnego Talia – przekształcenie imprezy w międzynarodowy konkurs spektakli komediowych

7. udostępnienie Teatru Miejskiego dla potrzeb cyklicznych prezentacji muzycznych, koncertów Zespołu Szkół Muzycznych

8. rewitalizacji Pałacyku Strzeleckiego

9. powstania nowoczesnej Galerii Miejskiej (BWA) dostosowanej do współczesnych standardów ekspozycji sztuki i organizacji imprez

10. opracowanie i realizacja programu całorocznych działań artystycznych i kulturalnych w zabytkowym centrum Tarnowa „Rynek: serce miasta”

11. utworzenie obserwatorium astronomicznego wraz z interaktywnymi pracowniami edukacyjnymi wiedzy o wszechświecie

12. stworzenie nowoczesnych interaktywnych ekspozycji w tarnowskich muzeach

13. wspieranie programu zajęć edukacyjnych dla dzieci młodzieży prowadzonych przez placówki muzealne w Tarnowie

14. wprowadzenie karty rodzinnej uprawniającej do zniżek we wszystkich instytucjach kultury (kina, teatry, muzea), wypoczynku na terenie miasta Tarnowa

15. wyznaczenie w przestrzeni miasta obszarów dla prezentacji twórczości graffiti oraz awangardowych form artystycznych

16. wspieranie wartościowych inicjatyw lokalnych i środowiskowych w obszarze kultury i twórczości artystycznej.

Materiał opublikowany w powyższym ogłoszeniu został przygotowany i dostarczony przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.

Za kilka dni zamieścimy trzecią odsłonę wizji prezydentury Anny Czech, dotyczącą finansów i bezpieczeństwa.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.81 % (1087)
  jestem za 38.86 % (785)
  nie mam zdania 7.33 % (148)
Wszystkich głosów: 2020
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 33)Dodaj komentarz
(25-10-2010) naukowiec :
pierdu, pierdu...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) do naukowca :
jak możesz nim być jak tylko dwa znasz słowa? To naukowy skandal.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) mieszkaniec :
Brawo! Tak trzymać. Doskonałe kierunki. Zwłaszcza w edukacji! Wreszcie koniec układów i sitwy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) hitrus :
A czemu ta litania pobożnych życzeń nie zaczyna się od \"Kyrie,eleson\" jak Pan Bóg przykazał ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) bezstronny :
Dobry Program i w dodatku jedyny sensowny kandydat!, skończcie wreszcie z tymi hamskimi komentarzami, bo jawie widać że to nie merytoryczne wypowiedzi tylko sługusy kontrkandydatów, zatrudnieni do pisania w necie!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) 40 plus :
Kilka fajnych pomysłów, ale TYLKO kilka. Reszta niestety wyborcza papka.... Ilość a nie jakość. Dla większości pomysłów nie ma szans na źródła finansowania. W wielu mentalność niestety PZPR - nie ma takiej parti na świecie która da Ci to co ci PIS obieca.... Zresztą w rzeczywistości zrozumienie tych wymienianych problemów i spraw jest odległe dla Pani Czech. Hasło : Tylko mnie wybierzcie a ja to wszystko załatwię ... nie przekonuje.. PR i doradcy znakomici... i niestety tylko tyle....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) do bezstronny :
"modernizacja stadionu Unii Tarnów\\\" (...) 3 klasa UEFA" - HAHAHAHAHAHAHAHA! i jeszcze.... HAHAHA:) Naprawdę, dawno się tak nie ubawiłem, jak przy czytaniu programu "jedynego sensownego kandydata", a zwłaszcza tego punktu. Ktoś, kto to napisał nie ma pojęcia, co to za inwestycja i ile kosztuje zbudowanie stadionu, który będzie spełniał wymogi III klasy UEFA. W ogóle, Pani Czech mogła zaszaleć i napisać, że będzie to klasa Elite :) Po co się ograniczać tylko do III klasy. Ja nie wiem na co Ona liczy? Że "ciemny lud" kupi takie bajeczki? Cały program jest jakimś nieporozumieniem, począwszy od przypisywania sobie cudzych pomysłów (drogę od węzła Wierzchosławice do węzła obwodnica/Krakowska - nie tylko już wymyślona, ale nawet zaplanowana!), skończywszy na jakiś nierealnych mrzonkach, typu właśnie obiekt w Mościcach...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) bezstronny kalkulator :
koszty budowy stadionu tego typu są oficjalnie powszechnie znane, atkie stadiony buduje sie w Polsce! koszt od 100 do 150 mln zł - czyli całkiem realny jak dla Tarnowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) lewak :
Przyznam szczerze, że pomysły rewelacyjne, można uznać je nawet za rewolucyjne.. Szkoda, że ludzie zapewne uwierzą w te bajki, albo nawet w to, że te pomysły mogły wyjść od tej Pani, czy też jej komitetu.. To wszystko stare pomysły, zbiór pomysłów z kilku kampanii kilkunastu kandydatów. Wielkość, czy też skala tych projektów przekroczyłaby możliwości kilkukrotnie większego miasta. Realnie rzecz biorąc 10-20% z tego programu jest do zrealizowania, niestety zawiodę wielu, ale nie tych projektów z których mieszkańcy najwięcej mogliby skorzystać...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2010) do kalkulator :
Oczywiście, że się buduje. Buduje się nawet stadiony klasy ‘Elite’. Ale w przypadku naszego stadionu koszt byłby większy niż podajesz, bo nie chodzi tutaj o wybudowanie go od zera, tylko o modernizację istniejącego i dostosowanie go do wymaganych standardów. III klasę UEFA ma m.in. stadion „Cracovii”, a jego gruntowna przebudowa kosztowała niecałe 180 mln złotych. Wątpię, aby był to realny koszt dla Tarnowa, tym bardziej, że w przypadku naszego, trzeba byłoby zrobić dużo więcej (na „Unii” nie ma przecież nawet toalet!). Przyjmując nawet 180 mln zł, wychodzi jakieś 45 mln na rok, jeżeli Pani Czech chciałaby to zrobić w trakcie swojej kampanii, a skoro podaje to jako punkt nr 1 w zakładce „Sport”, to pewnie chce… Na sam stadion planuje wyłożyć 200 mln, w międzyczasie remontować jeszcze halę ‘Jaskółka’, halę na Gumniskach, tworzyć boiska treningowe… super, tylko, że to BZDURA! Skąd weźmie na to pieniądze, skoro w perspektywie EURO 2012 wszelkie możliwe dofinansowania rozdzielane są na miasta, które będą albo gospodarzami, albo ośrodkami treningowymi. Tarnów jak wiadomo takim nie będzie, piłka na europejskim poziomie też w najbliższym czasie nam nie grozi, więc szanse na pozyskanie dużych pieniędzy z zewnątrz na tą inwestycję są w zasadzie zerowe… Program powinien być realny, a nie zawierać bajeczki typu III klasa UEFA, bo to jest po prostu śmiech na sali. Pani Czech – PR-owo bardzo dobrze, merytorycznie kiepściutko…

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) dd :
Stadion korony kosztowal 48 mln z czego miasto wydalo 26.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) hahahaha :
\"Portret Doriana Greya” E.A. Poe - taka książka widnieje na stronie Pani Ani, ale autorem tej książki jest Oscar Wilde - co za pomyłka i to ma być kandydat na prezydenta. 11:47 26.10.2010 - CIEKAWE KIEDY TO ZMIENIĄ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) bez komentarza :
A możebyście tak błazny hahahahaha wzieli się za coś pożytecznego, zamiast wyszukiwać i wypisywać, rzeczy, które nie mają znaczenia, łatwo jest wyśmiewać pożądnych ludzi którzy coś robią dla innych, ale trudniej robić coś samemu, wstyd!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) Jan A. Strusiński :
Jak świat światem, to takiego programu nie miał nawet Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) Mocny :
W końcu ktoś ma konkretny program... i to się liczy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) Obywatel MT :
Szanowna Pani Aniu i Ty wpatrzony w Nią jak sroka w kość Wyborco!!!! Proszę przy całym zachwycie iście hiper marketingowym programem o jedną rzecz. Po każdym w/w punkcie pauza (-) i podać ile to będzie kosztować. Ta część programu (edukacja, sport, kultura) na moje oko (a trochę się na tym znam) ok. 300 mln złotych. A pozostałe części programu Pani Czech. Skąd na to pieniądze? Są dwie możliwości: albo zaciągnąć kredyt albo po wygranych wyborach zrobić z elektoratu wała i 90% nie zrobić mówiąc \"Ja nie wiedziałam\". A Pani Ania i jednej i drugiej opcji nie bierze pod uwagę. Ten program to bajki z mchu i paproci. Takich obiecanek rzeczywiście nie wstawiał nawet ZSRR (cyt. J.A.Strusińskiego -brawo). Jeszcze raz proszę - podajcie sztabowcy koszty!!!!! A propos !! Autonomia w pkt. 3 i 4 to jakaś paranoja. Niech Pani nie robi z ludzi idiotów Pani Aniu !!! Ktoś Pani fatalnie podpowiada ośmieszając Panią.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) Ania na prezydenta :
Oczywiście, tarnowskim staliniętom program pani Ani się nie podoba. Bo oni święcie wierzą w genialne programy SLD i PO, które, o czym tu mówić, są realne i na pewno zostaną wykonane, i to bez względu na koszty i źródła ich pochodzenia. Oni dalej wierzą w marksistowskie cuda. A jakże by inaczej. Pani Aniu! Głowa do góry i pod prąd. W Pani nadzieja na przyjazne ludziom miasto.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) anty :
To nie stalinięta, to plugawi najemnicy Koalicji Ścigały i Kwaśnego, bez przekonań, mają zadanie niszczyć, bo ich mocodawcy nie mają nic do zaproponowania, dowodem na to ostatnie 4 lata! Pani Aniu będziemy na Panią głosować

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) brat moskal i socjaldemokrata nie na prochach :-) :
Śmiechu warta dyskusja o niczym :-) Wybory zrewidują całą dyskusję. Wygra obecny prezydent. Czy to dobrze czy źle to już inna sprawa ...... Pani Anna jest najzwyczajniej zbyt miernym przeciwnikiem Ścigały... w PiS znalazłby się lepszy przeciwnik dla obecnego włodarza miasta... Trudno zrozumieć tą kandydaturę ...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) bio :
skad na to wziasc pieniadze???? wystarczy ograniczyc idiotyczne wydawane pieniadze. przejscie podziemne za 10 mln??? fontanna za 2 mln zl ??? i kupa kasy na marketing i fotografowanie sie przy dawaniu rozowych toporkow. i juz mamy pieniadze na sensowny cel.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) kabaryna :
Kwaśniaki robią w gacie, bo pani Czech pokazała bardzo sensowny program. PIS się sypie, a ta kobieta robi swoje, dla miasta i ofajdanych kwaśniaków.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) Tarnów biegunek ludzkiej życzliwości :
Aniu, Ty najlepiej wiesz, że ludziom nie wystarczą prawa fizyki. Im potrzeba więcej metafizyki: zrozumienia, pomocy, empatii, życzliwości, uśmiechu, ciepła, troski, kultury, szacunku. Tylko Ty jesteś w stanie wprowadzić te obyczaje w życie naszego miasta. Tarnów miastem sławnych i wielkich duchem kobiet nie od dziś stoi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) zdecydowany :
Jeśli pani Czech poprowadzi to miasto w tak profesjonalny sposób jak Szpital i swoja kampanię wyborczą, to jestem za tym, żeby została Prezydentem, tym bardziej że zanosi się na to że potrafi być prezydentem wszytskich, a nie tylko przedstawicielem bogatych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2010) do zdecydowany :
Czytałeś, to co napisałeś? Jesteś za tym, żeby została prezydentem, bo ma profesjonalną kampanię? To faktycznie mega wyczyn, zwłaszcza, że wystarczy tutaj odpowiednia ilość pieniędzy na dobrą agencję PR i nawet Zenek z Poczty będzie miał ekstra kampanię... A co do profesjonalnego prowadzenia przez Nią szpitala - BUHAHAHAHAHAHAHAHA! Porozmawiaj z pracownikami co o Niej myślą...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2010) Obywatel MT do zdecydowany :
Racja. Wybierzesz tego kto ładniej poda obiecanki i ładniej je opakuje. To potrafi każdy -kwestia ilości wydanych pieniędzy. A z drugiej strony. Rzeczywiście prezydentem wszystkich. Najpierw biednych - i na plakatach (które kosztują - pytam ile) z aktorem prosi o datki na tychże biednych, a potem bogatych rozpoczynając kampanię w stylu amerykańskim i pokazując, że \\\"stać mnie na to\\\". Kromka suchego chleba z kawiorem i szampanem.To się nazywa relatywizm moralny. Dosadniej można by to było nazwać cynizm. A ludzie...... ludzie to kupią. PS. A jak Jacek Kurski powiedział, że elektorach to szara głupia masa i kupi każdy bajer to się na niego obrażono. POWIEDZIAŁ PRAWDĘ. cbdu

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2010) Legalny Banita :
Do tej pory jeszcze się zastanawiałem, na kogo zagłosowac, ale widzę, ze to nie ma sensu. Nie idę na wybory.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2010) Zenek z Poczty :
dziękuję za uznanie

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2010) Na falach eteru Ania :
Czy słuchaliście Państwo wywiadu z kandydatami na stanowisko prezydenta miasta Tarnowa....jeżeli tak to spokojnie Anulka Kłamczuszka odpadła za brak profesjonalizmu...ładne opakowanie krakowskiej firmy graficznej Pani syna-zdolny gośc z niczego zrobił coś ślicznego. Brak sensu w wypowiedziach,wszystko wyuczone, trudno było zapamiętac co kazali się nauczyc. Natomiast Panowie bez względu na narcyzm wiedzieli co chcą powiedziec i znają sprawy miasta. Jakiś wybór jest.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2010) bangladesz :
zastanawiam sie czemu ciagle wracacie do aktora i 1%. czy ta fundacja byla jedyna w tarnowie ktora prowadzila kampanie 1%? tarnow jest tak zapyzialy ze to calkiem mozliwe. sadzicie, ze wystawienie na plakacie bezdomnego jest dobre? widzialem noclegownie i lazienke dla bezdomych. dzialaja codziennie. idzie sprawdzic. pewnie nawet nie wiecie gdzie to jest. pozdrawiam wszystkich zawistnych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2010) magda :
pani Czech pokazala swoją prawdziwą twarz w tej debacie - agresja, tupet, lekceważenie no i niestety brak wiedzy; obecny prezydent zmiażdżył ją i Kubę argumentami, wiedzą i wizją; im obojgu pokazał klasę polityka;

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2010) bio :
klase polityka? nie zartuj .....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2010) B :
Po wysłuchaniu debaty wiem już na kogo NIE zagłosuję - na panią Czech.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2010) magda :
kolejna debata i widac ze jest beznadziejna i nieszczera - najlepsza na plakatach i jak nic nie gada

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl