Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Tarnowska ofensywa kulturalno-naukowa    -   10/3/2011
Jesień średniowiecza – wiosna renesansu
Do lipca 2012 roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie organizować będzie wydarzenia w ramach projektu „Jesień średniowiecza - wiosna renesansu - cykl wydarzeń kulturalno-naukowych”. Jego realizacja możliwa jest dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

Ogloszenie
>

Wobec nowych wyzwań w nauczaniu historii i to zarówno w zakresie poszerzającej się wiedzy na temat średniowiecza oraz polskiego „złotego wieku” oraz poszukując nowych, adekwatnych do potrzeb odbiorców, sposobów przedstawiania dziejów Polski projekt zakłada realizację przedsięwzięć, w których będą mogli wziąć udział miłośnicy historii Małopolski w każdym wieku.
Myślą przewodnią przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu jest prezentacja i promocja kultury materialnej i duchowej Małopolski, jako regionu, którego znaczenie u schyłku średniowiecza i początku renesansu było nie do przecenienia na tle ówczesnej Polski i Europy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że szereg ważniejszych zabytków architektonicznych małopolski pochodzi z tego właśnie okresu. Ponadto, przypadające na 2011 rok rocznice: 480-rocznica bitwy pod Obertynem oraz 450-rocznica śmierci Hetmana Jana Tarnowskiego są okazją, aby poprzez realizację projektu upamiętnić postać Hetmana, będącego prekursorem nowoczesnej myśli europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych przedsięwzięciami projektowymi organizatorzy zapraszają do zamku w Dębnie, na tarnowski Rynek, do Ratusza oraz Muzeum Etnograficznego.
Już w kwietniu Muzeum Okręgowe serdecznie zaprasza do dębińskiego zamku na wystawę na temat historii uzbrojenia, która przedstawiać będzie ewolucję uzbrojenia okresów średniowiecza i renesansu. Najciekawsze na ekspozycji będą repliki uzbrojenia oraz zbroje. Całość dopełnią plansze informujące o historii i szczególnym znaczeniu regionu małopolskiego od XIV do XVI wieku oraz ukazujące zmiany w świadomości i co za tym idzie technice wojennej na przełomie średniowiecza i renesansu. Organizatorzy żywią nadzieję, że wystawa projektowa będzie interesująca sama w sobie, lecz wzmocni także atrakcyjność perełki architektonicznej Małopolski jaką bez wątpienia jest dębiński zabytek. Ekspozycję będzie można oglądać od kwietnia 2011 do czerwca 2012 roku.

Możliwość fizycznego dotknięcia historii oraz poznania dawnych technik rzemieślniczych zapewnić mają warsztaty organizowane w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. Ich ilość i długość zależna będzie od ilości oraz zaangażowania zainteresowanych. Warsztaty bednarskie, płatnerskie, kowalskie pomogą w zrozumieniu trudów życia dawnych rzemieślników i chłopów a tradycyjne techniki wytwarzania niezbędnych dla zwykłego funkcjonowania rzeczy powinny pomóc osobom uczestniczącym w warsztatach w pojmowaniu historii Polski na przełomie średniowiecza i renesansu. Adresatami tej części projektu są przede wszystkim uczniowie i studenci, lecz organizatorzy zachęcają wszystkich, których interesuje rekonstrukcja dawnego życia oraz małopolska historia i etnografia.

Już niebawem, 17 i 18 marca 2011 roku w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 20-21, odbędą się warsztaty prezentujące dawne techniki drzeworytnicze i sfragistyczne oraz historyczne techniki drukarskie (pisaliśmy o nich osobno). Wielką wartością tych spotkań są możliwości zapoznania się z początkami wynalazku, który uważa się dzisiaj za powszechny oraz chłonięcia atmosfery pierwszych drukarni Jana Gutenberga czy krakowianina Hieronima Wietora. Warsztaty prowadzić będzie Tadeusz Grajpel – mistrz dawnych technik drukarskich.

Konferencja naukowa „Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku”, to propozycja dla nieco mniejszej grupy odbiorców, która zainteresowana jest stanem badań nad historią Małopolski, które prowadzone są przez młodych naukowców związanych z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i poza nim. Ponadto celem dodatkowym konferencji jest próba zaprezentowania różnorodności badań oraz integracja młodej kadry naukowej. Wśród prelegentów znajdują się doktorzy i doktoranci związani z uniwersytetami w Białymstoku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie a także z Biblioteką Kórnicką oraz Muzeum Narodowym w Erywaniu (Armienia). Wystąpienia będą mieć charakter naukowy a ich treść i dyskusja, która wywiąże się po ich wygłoszeniu znajdzie się w materiałach pokonferencyjnych, które Muzeum Okręgowe w Tarnowie wyda we wrześniu 2011 roku. Konferencja odbędzie się w tarnowskim Ratuszu w dniach 20-21 maja 2011 r.

Koncerty i warsztaty muzyki średniowiecznej i renesansowej.
Na zamku w Dębnie w ciągu piętnastu miesięcy zorganizowanych zostanie pięć koncertów muzyki dawnej oraz warsztaty muzyki i dawnego tańca. Kultura muzyczna epoki Jagiellonów warta jest prezentacji i szerokiego omówienia, stąd obok klasycznej formy koncertów odbędą się warsztaty muzyki i tańca dawnego. Organizatorzy starają się by artyści goszczący w Dębnie prezentowali możliwie najwyższy poziom artystyczny. Spodziewać się można prezentacji muzyki dworskiej oraz dominującej w tym okresie twórczości powstałej na zamówienie kościoła. Organizacji koncertów sprzyja okres letni, kiedy można będzie wykorzystać malowniczy dziedziniec dębińskiego zamku. Terminy koncertów organizatorzy ogłoszą przy pomocy plakatów oraz na stronie internetowej projektu. Pierwszy koncert planowany jest na czerwiec 2011 r.

Europejskie Spotkania Rycerskie to widowiskowe przedsięwzięcie historyczno teatralne prezentujące grupy rekonstrukcyjne skupiające się na okresie Jagiellonów w Polsce. W odróżnieniu od dotychczasowej formuły „Turnieju o Złoty Warkocz Tarłówny”, którego piętnaście edycji odbyło się dotychczas, organizatorzy proponują dużą zmianę jakościową, która będzie zauważalna dla każdego widza. Grupy rekonstrukcji historycznych występować będą wedle ściśle określonego scenariusza, który jest adekwatny do czasów i wydarzeń mających miejsce w Polsce XV i XVI wieku. Dodatkowym założeniem jest przybliżenie obozowiska rycerskiego widzom, możliwość interakcji z wykonawcami. Obok grup bojowych organizatorzy przewidzieli możliwość uczestnictwa grup odtwarzających życie codzienne przełomu epok.
Impreza odbędzie się na terenie Zamku w Dębnie. Planowany termin Europejskich Spotkań Rycerskich: 18 września 2011 roku (termin rezerwowy 25 września).

Kolejnym elementem edukacyjnym projektu będzie cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży. Organizatorzy zdając sobie sprawę z wymagań współczesnej młodzieży oraz ograniczenia zajęć historii zgodnie z nową podstawą programową zaproponują we wrześniu 2011 roku cykl zajęć dotyczących kultury materialnej i duchowej przełomu średniowiecza i renesansu. W zamierzeniu, spotkania z młodzieżą mają mieć atrakcyjną formę i polegać mają na wzajemnej relacji uczestników z prowadzącym. Atutami pomagającymi lepiej zrozumieć ducha epoki będą repliki uzbrojenia, które nie będąc eksponatami, służyć będą do pokazania prawdziwego ciężaru broni białej używanej od XIV do XVI wieku. Ponadto opracowane zostaną prezentacje multimedialne zawierające najciekawsze ryciny i dokumenty, które ułatwią przedstawienie funkcjonowania społeczeństwa państwa ostatnich Piastów, epoki Andegawenów i Jagiellonów.
Spotkania odbędą się w tarnowskim Ratuszu. Przewidywany termin realizacji: wrzesień-październik 2011.

Ostatnim wydarzeniem realizowanym w ramach projektu będzie Jarmark średniowieczny pod nazwą „Tędy król niejeden jeździł”.
Zapewne od czasów Władysława Jagiełły, Tarnów był miejscem organizowania jarmarków i targów. Nawiązując do tej tradycji tarnowskie Muzeum zorganizuje imprezę, która przeniesie tarnowski Rynek w czasy średniowiecza. Na tarnowskim rynku zaprezentują się rzemieślnicy, twórcy tradycyjnych potraw, kuglarze, członkowie grup rycerskich. Przewodnią ideą jest próba podsumowania i pokazania różnorodności projektu oraz różnorodności i kolorytu piętnasto- i szesnastowiecznej kultury, którą dzisiaj nazwać można „popularną”. Całość jarmarku zwieńczy koncert.
Organizacja jarmarku planowana jest na czerwiec 2012 roku.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.81 % (1087)
  jestem za 38.86 % (785)
  nie mam zdania 7.33 % (148)
Wszystkich głosów: 2020
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl