Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   Wrócili z Kresów   -   06/12/2004
Na kilka dni przed "pomarańczową rewolucją" dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych powiatu tarnowskiego odbyli podróż na Ukrainę. Trasa prowadziła od Lwowa przez Olesko, Podhorce, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec, Zbaraż, Strzelczyska do Mościsk. Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia w Starostwie - dr Edmund Juśko (na zdjęciu) uważa, że bezpośrednie zetknięcie dyrektorów z tamtejszymi problemami na pewno zaowocuje podejmowaniem w szkołach szeroko pojętej tematyki patriotyczno-wychowawczej.

Ogloszenie

Ślady polskiej kultury na Kresach zawsze budzą duże emocje. - Szczególne wrażenie wywarł na nas Lwów, dzisiaj jedno z ważniejszych miast Ukrainy, która po rozpadzie Związku Radzieckiego, jak widzimy, tworzy własny, niepodległy organizm państwowy. Na przestrzeni wieków Ukraina była świadkiem wydarzeń potwierdzających naszą tożsamość narodową, myślę na przykład o wydarzeniach związanych z walkami lat 1918-1919. Pamięć o tym, to okazywanie szacunku własnemu narodowi, Państwu, to także uszanowanie obecnej rzeczywistości politycznej, a więc nienaruszenie suwerenności sąsiadującego z nami państwa ukraińskiego. Pamiętajmy jednak o polskich świadkach tamtych wydarzeń. Polska pamięć o obrońcach Lwowa znajdujących się na Cmentarzu na Łyczakowie nie jest przejawem nacjonalizmu. Splątana historia obu narodów powinna budzić obopólne refleksje. Takie też refleksje i przemyślenia zrodziły się wśród uczestników wyjazdu - mówi E. Juśko.

W centrum uwagi stoi młodzież, to właśnie jej trzeba przekazać niezwykle istotne treści związane z poszanowaniem własnego kraju. Służy temu: tworzenie Klubów Patriotycznych, ponadpowiatowy konkurs pieśni i poezji patriotycznej (rokrocznie organizowany przez ZSP w Radłowie), uroczystości o tematyce patriotycznej z udziałem młodzieży - Łowczówek, tworzenie klas o profilu wojskowym (ZSEiGŻ w Wojniczu) itd. Uczymy młodzież patriotyzmu, który nie jest nacjonalizmem i nie ma z nim nic wspólnego. Nie stanowi zagrożenia dla innych narodów, wręcz przeciwnie. Szacunek dla własnego kraju pozwala lepiej zrozumieć także stosunek innych narodowości do własnych ojczyzn. Nie wyraża więc egoizmu narodowego, nie uczy pogardy do innych narodów, nie wyolbrzymia zalet swojego narodu kosztem innych społeczności. Głoszenie haseł poprawności politycznej stanowi duże zagrożenie dla kształtowania, szczególnie wśród młodego pokolenia, poczucia wartości własnej historii. Struktury unijne nie powinny być przeszkodą w kultywowaniu dorobku narodowego. W wielu krajach unijnych, w przeciwieństwie do Polski, władze rządowe, partie polityczne, organizacje społeczne, media, propagują nie tylko aktualne osiągnięcia swoich społeczeństw, ale czynią to w kontekście dorobku uzyskanego w trakcie procesu dziejowego. Poprawność polityczna powoduje rozmywanie patriotyzmu, w zamian nie daje żadnych szans specjalnego traktowania naszego narodu przez inne nacje, wręcz przeciwnie, przyczynia się do swoistego ich lekceważenia. Naród sam nie szanujący swojej historii, nie może oczekiwać, że będą to czynić inni - podkreśla dr Juśko. Poznawanie dzisiejszej Ukrainy pozwala lepiej zrozumieć historię. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. W trakcie niedawnej wizyty nawiązano kontakty z polskimi szkołami w Mościskach i Strzelczyskach. Zaplanowano objąć stałą opieką kwatery legionistów polskich oraz żołnierzy z września 1939 r. na cmentarzu w Mościskach.

tekst i zdj. (kis)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.83 % (1088)
  jestem za 38.84 % (785)
  nie mam zdania 7.32 % (148)
Wszystkich głosów: 2021
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl