PRM-W
REKLAMA ŚRÓDTEKSTOWA

Panel reklamowy we wnętrzu informacji redakcyjnych o standardowych wymiarach 450 x 125 pix .

Przykładowy koszt miesięcznej kampanii dla modułu standardowego:
  • 249 zł* za emisję reklamy NON STOP
  • 149 zł* za emisje reklamy na zmianę z jedną inną reklamą
Możliwość animacji: tak. Dopłata za animację: tak. (+ 30 wartości).

Istnieje możliwość zwiększenia wysokości reklamy (+ 10% wartości za każde 10 pikseli).

Istnieje możliwość zawężenia emisji reklamy w informacjach redakcyjnych z określonego (jednego lub kilku) działu tematycznego.

*Ceny netto (bez uwzględnienia podatku VAT).

Przykład PRM-W animowany, powiększony o 65 px