To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
ť PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
ť ZBK F.Machowski
ť Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ródło: inTARnet.pl
  
   O rtm. Pileckim kandydatom na prezydenta USA (film)    -   27/7/2012
Przypomnijmy o Rotmistrzu
Fundacja Paradis Judaeorum zwróciła się do Mitta Romneya i Rona Paula o wsparcie kampanii pod hasłem „Chcemy Rotmistrza Pileckiego w Muzeach Holocaustu”, która jest elementem akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let s Reminisce About Witold Pilecki”). Szczegóły – treœć listu – prezentujemy poniżej, zamieszczajšc również m.in. „raperski” teledysk poœwięcony W. Pileckiemu. Przypomnijmy, ze nasz portal na szczeblu lokalnym włšczył się we wspomnianš akcję.

Ogloszenie

Od stycznia 2008 r. Fundacja Paradis Judaeorum prowadzi akcję społecznš pod hasłem „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let s Reminisce About Witold Pilecki”). W ramach tej apolitycznej inicjatywy obywatelskiej wolontariusze akcji starajš się przede wszystkim o: a) upowszechnienie tzw. „Raportu Witolda” z 1945 r. (od 25 maja 2008 r. fundacja promuje także angielski przekład tego dokumentu, zob.
www.witoldsreport.blogspot.com), b) lobbing na rzecz superprodukcji opowiadajšcej losy Ochotnika do Auschwitz (fundacja starała się zainteresować biografiš Witolda Pileckiego takich filmowców, jak Mel Gibson i Clint Eastwood),
c) ustanowienie 25 maja – rocznicy zamordowania rtm. Pileckiego – europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

17 wrzeœnia 2008 r. Fundacja Paradis Judaeorum zwróciła się do papieża Benedykta XVI z proœbš o rozważenie beatyfikacji Witolda Pileckiego – chrzeœcijańskiego rycerza XX w. Fundacja organizuje obchody rocznic zwišzanych z postaciš Witolda Pileckiego i zabiega (w wielu przypadkach skutecznie) o nadawanie ulicom i placom polskich miast, a także szkołom, imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, a także organizuje wykłady i dyskusje przybliżajšce postać patrona Bohaterów zmagań z totalitaryzmem.

30 maja 2012 r. fundacja zwróciła się do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z zachętš do zapoznania się z „Raportem Witolda” z 1945 r. oraz z proœbš o wsparcie starań fundacji o uwzględnienie dokonań Witolda Pileckiego w ekspozycjach amerykańskich muzeów dokumentujšcych zagładę narodu żydowskiego. Szczegóły w depeszy KAI z 2.VI.2012 „Przypominajš Obamie o rotmistrzu Pileckim” .

24 lipca 2012 r. Fundacja Paradis Judaeorum wystosowała listy w sprawie rtm. Pileckiego do konkurentów Baracka Obamy w wyborach prezydenckich, które odbędš się w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Mitt Romney oraz Ron Paul otrzymali drogš elektronicznš listy w języku angielskim. Oto polskie tłumaczenie listu:

”Pan (Ron Paul vel Mitt Romney)
Kandydat w wyborach
na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki w roku 2012

Szanowny Panie!

Podczas ceremonii uhonorowania Jana Karskiego Medalem Wolnoœci Prezydent Stanów Zjednoczonych pan Barack Obama użył wyrażenia „polski obóz œmierci” dla opisania niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w okupowanej Polsce.

Wielu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, Polaków za granicš oraz Amerykanów dumnych ze swoich polskich korzeni, wyraziło wielkie rozczarowanie z powodu wyrażenia, którym posłużył się Barack Obama. Słowa których użył Prezydent Stanów Zjednoczonych znieważajš œwiętš pamięć tysięcy polskich bohaterów, którzy od samego poczštku aż do końca drugiej wojny œwiatowej walczyli przeciwko rasistowskim rzšdom hitlerowskich Niemiec. Wiele polskich kobiet i mężczyzn zostało przez Niemców zamordowanych w niemieckich nazistowskich obozach œmierci.

Szanowny Panie! Od stycznia 2008 roku polska organizacja obywatelska („pozarzšdowa”) Fundacja Paradis Judaeorum prowadzi ogólnoœwiatowš kampanię na rzecz upamiętnienia Witolda Pileckiego – jednego z największych bohaterów w historii Europy.

Rotmistrz (kapitan kawalerii) Witold Pilecki (1901-1948) – jedyna osoba w historii, która na ochotnika dała się zamknšć w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym. Założyciel konspiracyjnej organizacji więŸniów w KL Auschwitz. Autor pierwszych Raportów o Holocauœcie, które przez takich kurierów jak Jan Karski były w roku 1942 i 1943 były przesyłane do Londynu i Waszyngtonu. Po ucieczce z Auschwitz Witold Pilecki walczył w Powstaniu Warszawskim 1944 r. Pilecki został zamordowany przez komunistów po zakończeniu drugiej wojny œwiatowej.

Od stycznia 2008 my, uczestnicy akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let s Reminisce About Witold Pilecki”) staramy się o ustanowienie rocznicy œmierci Witolda Pileckiego – 25 maja – europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

W sierpniu 2010 r. zwróciliœmy się do Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie z sugestiš zauważenia dokonań Pileckiego w amerykańskich muzeach upamiętniajšcych Holocaust. Skan naszego listu: http://3.bp.blogspot.com/_GoV7ytNTb3Q/TLlmHBMLIMI/AAAAAAAAAm4/ht2LPd3y1ow/s1600/List+do+Rady+Muzeum+Holocaustu+z+30+VIII+2010.jpg

OdpowiedŸ nadeszła w lutym 2012 r. Vide: http://1.bp.blogspot.com/-NvMJ5ZrwqtQ/TzzmKCyCWlI/AAAAAAAABGY/P-SWyvK6Txc/s1600/Odpowied%25C5%25BA%2BMuzeum%2BHolocaustu%2Bz%2B6%2Blutego%2B2012.jpg

Szanowny Panie!

Chcielibyœmy uprzejmie zachęcić Pana do zapoznania się z niezwykłym dokumentem z Auschwitz, napisanym przez Witolda Pileckiego w 1945 r, tak zwanym “Raportem Witolda”. Angielski przekład dostępny jest od 25.05.2008 na stronie:
www.witoldsreport.blogspot.com

Chcielibyœmy także uprzejmie prosić Pana o udzielenie wsparcia naszej kampanii „Chcemy Rotmistrza Pileckiego w Muzeach Holocaustu”, vide facebookowy profil “Bring Witold Pilecki to Holocaust Museums”:
http://pl-pl.facebook.com/pages/Bring-Witold-Pilecki-to-Holocaust-Museums/276335655736394

Jesteœmy przekonani, że Witold Pilecki – Ochotnik do Auschwitz, najdzielniejszy żołnierz drugiej wojny œwiatowej i największy mistrz wolnoœci zasłużył na to, aby zostać uhonorowanym przez instytucje upamiętniajšce Holocaust na całym œwiecie. A zwłaszcza w Ameryce.

Czy możemy w tej sprawie liczyć na moralne wsparcie z Pana strony?

Nasz list do Baracka Obamy w tej samej sprawie został przesłany 30 maja 2012 r. Do chwili obecnej Biały Dom nie odpowiedział. List do Prezydenta USA dostępny jest na Facebooku, vide:
http://www.facebook.com/events/244923378947467/

Z poważaniem,
Michał Tyrpa
Prezes Fundacji
Paradis Judaeorum
Inicjator akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let s Reminisce About Witold Pilecki”)”


Więcej na stronie:
http://mementomori.salon24.pl/436554,kandydatom-na-prezydenta-usa-o-rtm-pileckim

Zobacz anglojęzyczny film poœwięcony Witoldowi Pileckiemu:Zobacz teledysk: Tadek Firma Solo- Rotmistrz Witold Pilecki (prod.ZICH) - kolejny singiel promujšcy płytę Tadka - ”Niewygodna Prawda”

Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeœ ?
Czy sšdzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 19)Dodaj komentarz
(28-07-2012) Swawlinfalkew :
ヴィトン バッグ 新作

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(28-07-2012) zermZerry :
NIKE ランニング

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(29-07-2012) nizneonig :
Ľ°ĽĂĽÁؔ˛ź

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(29-07-2012) Faunnydyenunc :
levitra

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(29-07-2012) MAFIOSO :
Powyższe wpisy wykrzykujš jedno: nie wolno Żydom, w tym przypadku zaoceanicznym, wypominać tego, iż pomimo powiadomienia ich za przyczynš bohaterskiego czynu Rotmistrza Pileckiego, nie zrobili nic w sprawie ratowania swoich pobratymców od kaŸni holokaustu. No cóż, trzeba by wówczas zaangażować także œrodki finansowe, ale to wbrew ich doktrynie: mamona przede wszystkim. O ileż łatwiej jest szerzyć propagandę Grossa o tym, że to przede wszystkim Polacy powinni masowo rzucać się na druty kolczaste obozów koncentracyjnych pod napięciem w myœl zasady, że kto ratuje jedno życie, ratuje cały œwiat.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(30-07-2012) Skibidabege :
ĽĐŠ`ĽĐĽęŠ`ĽĐĽĂĽ°

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(31-07-2012) WereTurogoary :
MBT セール

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(01-08-2012) jocser :
Âńĺě Ďđčâĺň! Çŕőîäčňĺ íŕ Íîâűé íîâîńňíîé ďîđňŕë.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(01-08-2012) jousejonsegat :
ĎăËŽĽÇĽŁĽŞŠ`Ľë

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(03-08-2012) edigistutty :
CHANEL 新作

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(03-08-2012) Myncguryinc :
グッチバッグ新作

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(04-08-2012) qgxhpttr :
SFZlEZ ルイヴ̊ 3;トンバ 0C3;グ ekscSuA

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(04-08-2012) meeldbluelty :
This is the best website for http://www.pkv.de/ - PKV

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(06-08-2012) Faunnydyenunc :
kamagra

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(09-08-2012) FaurseFal :
tory burch トリミバミチ

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(14-08-2012) gcbagsmaegk :
Thanks for these pointers. One thing I also believe is credit cards supplying a 0% interest rate often bait consumers in zero monthly interest, Go to Website instant acceptance and easy on-line balance transfers, but beware of the main factor that will certainly void your 0% easy street annual percentage rate plus throw anybody out into the poor house fast.

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(14-08-2012) TepTaispsoN :
regały przejezdne

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(14-08-2012) Uningelal :
Vancouver led lighting store, In order to improve service quality, when you join the membership, subscribe to newsletters or use the online ordering service, users need to provide correct personal information in case phone contact is needed. http://www.vancouverledlightin g.com/

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


(14-08-2012) MelaniZixi :
http://prestiguyt.ru/

numery ip komentujšcych sš rejestrowane.   .


W zwišzku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwoœć komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwoœć, przepraszajšc za niedogodnoœci.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœć zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszajšcego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeœ dobra - zgłoœ nadużycie, wysyłajšc e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcjš/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl