To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   „Wariacje istnieniowe. O ontologii poetyckiej Bolesława Leśmiana” - spotkanie autorskie    -   09/11/2009
O Leśmianie na PWSZ
13 listopada (piątek) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się spotkanie promujące książkę „Wariacje istnieniowe. O ontologii poetyckiej Bolesława Leśmiana” autorstwa dr. Michała Nawrockiego, wykładowcy Zakładu Filologii Polskiej. Podczas spotkania będzie okazja wysłuchać wprowadzenia, które wygłosi prof. dr hab. Stanisław Jaworski, znany i ceniony historyk literatury polskiej. Komentarz autorski będzie wprowadzeniem do rozmowy o książce i poezji Bolesława Leśmiana. Ponadto, podczas promocji, przedstawicielom bibliotek publicznych Tarnowa i okolic zostaną przekazane darmowe egzemplarze publikacji.

Ogloszenie

Michał Nawrocki – informacja biograficzna
Dr Michał Nawrocki, 35 lat. Ukończył filologię polską na UJ, doktoryzował się w roku 2005. Autor kilkudziesięciu artykułów, szkiców i recenzji publikowanych między innymi na łamach „Dekady Literackiej” i „Tygodnika Powszechnego”. Autor dwóch powieści „Kości aniołów” oraz (opublikowanej pod pseudonimem Robert Wagner) „Czarnej tęczy”. Współautor (wraz z prof. dr. hab. Marianem Stalą) podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych: „Pozytywizm”, autor rozdziału o literaturze polskiej po roku 1956 w podręczniku „Literatura polska po roku 1945” prof. dr hab. Marty Wyki, współautor dziesięciotomowej „Historii Literatury Polskiej”. Autor książki o poezji Stanisława Grochowiaka pt. „Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni”. Obecnie przygotowuje tom szkiców o poezji polskiej XX i XXI wieku pt. „Okrucieństwo i czułość”, którego wydanie planowane jest na rok 2010.
Dr Nawrocki mieszka w Tarnowie, od roku 1999 związany z tarnowską PWSZ, gdzie zatrudniony jest na stanowisku starszego wykładowcy. „Wariacje istnieniowe” to poświęcona poezji Bolesława Leśmiana rozprawa, na podstawie której dr Nawrocki w przyszłym roku zamierza uzyskać habilitację.

Michał Nawrocki, Wariacje istnieniowe, Tarnów 2009
„Wariacje istnieniowe” to książka poświęcona problematyce ontologii w poezji Bolesława Leśmiana. Jej głównym tematem i jej pierwszym wymiarem jest istnienie: Leśmian zostaje przedstawiony jako poeta metafizyczny, twórca zwracający się ku sposobom i sensom tego, co istnieje istniało, chce zaistnieć i zaistnieć może lub nie może. Taki jest pierwszy wymiar „Wariacji istnieniowych”.
Wymiar drugi wiąże się z nowoczesnym odczytaniem poezji Leśmiana, odczytaniem odmiennym od wyobrażeń tradycyjnych (najczęściej uproszczonych i schematycznych), wedle których autor „Napoju cienistego” to fantasta, piewca natury i niemal sielankowy epigon balladomanii, a w najlepszym wypadku wierszujący filozof. Książka Nawrockiego stara się umieścić poezję Leśmiana w perspektywie nowoczesnej, to jest takiej, wedle której Bolesław Leśmian jawi się jako najwybitniejszy poeta polskiego modernizmu (w jego szerokim rozumieniu). Celem książki Nawrockiego jest jednocześnie przedstawienie Leśmiana w nowym świetle poprzez szczególnego rodzaju przewartościowanie. Oto Leśmian według Nawrockiego nie jest literacką ciekawostką, nie jest niegroźnym poetyckim odmieńcem, ale okazuje się najwybitniejszą osobowością poetycką pierwszej połowy dwudziestego wieku, zaś jego dzieło jest w swojej istocie arcydziełem, które wciąż pozostaje nieznane (lub: nierozpoznane), wciąż domaga się nowego opisu, wciąż czeka na swoich czytelników.
Innymi słowy: Leśmian Nawrockiego jest jednym z najważniejszych poetów w historii całej literatury polskiej, głównym tematem jego poezji jest istnienie – i taki jest zasadniczy sens rozważań zapisanych w „Wariacjach istnieniowych”.

Prof. dr hab. Marian Stala – fragment recenzji:
”Michał Nawrocki napisał świetną, oryginalną i pobudzającą do myślenia książkę o Leśmianie. (...) „Wariacje istnieniowe” to monografia jednego tylko, ale za to kluczowego, fundamentalnego wręcz, problemu. Tym problemem (albo, jak kto woli, tematem) jest zjawiające się w tytule książki istnienie. Dokładniej: jest nim nieobjętość, niewyczerpywalność, niezmierzone bogactwo trybów i form istnienia. Wskazany temat pojawiał się niejednokrotnie w polu zainteresowania interpretatorów; wielokrotnie napomykano o swoistości istot pojawiających się w wierszach Leśmiana; wielokrotnie próbowano uchwycić zasady Leśmianowskiej antropologii i teologii. A jednak (dla wielu będzie to zaskoczeniem) nikt przed Michałem Nawrockim nie pokusił się o całościowe zmierzenie się z problematyką poetyckiej ontologii autora „Łąki”. Stąd też: podstawowa wartość „Wariacji istnieniowych” wynika z tego, iż jest to pełna rozmachu, błyskotliwa i przekonująca próba uporządkowania wszystkich tych wątków, które bezpośrednio lub pośrednio wyrażają ontologiczne przeświadczenia i intuicje poety. (...) Książka Michała Nawrockiego jest bogata poznawczo i bardzo sugestywna także dzięki temu, iż jej autor ani na chwilę nie zapomina o poezji Leśmiana, że prowadzi swój wywód blisko tej poezji, nie zaś ponad nią czy obok niej.”

Spotkanie odbędzie się 13 listopada br. (piątek), o godz. 16.00 w sali A120 (budynek główny), PWSZ w Tarnowie. W trakcie spotkania będzie możliwość dokonania zakupu książki w promocyjnej cenie 15 zł.

Na zdjęciu: Bolesław Leśmian
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl