To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Bezpieczeństwo i Straż Miejska w oczach tarnowian    -   23/11/2009
Raport o bezpieczeństwie i porządku publicznym
Poziom bezpieczeństwa w Tarnowie jest jedną z najbardziej istotnych kwestii, dotyczących wszystkich mieszkańców miasta. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej i podsumowanej w Urzędzie Miasta Tarnowa, prawie 65 % badanych czuje się w Tarnowie bezpiecznie, 28% uważa Tarnów za miasto, w którym jest niebezpiecznie, 2 osoby wskazały odpowiedź „jest bardzo niebezpiecznie”.

Posłuchaj nagrania w którym wypowiadają się: Dorota Kunc-Pławecka z Biura Prasowego UMT oraz Komendant Straży Miejskiej w Tarnowie Tadeusz Pawlik :

Ogloszenie

Jako główne zjawiska, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa ankietowani wskazali najczęściej dewastacje mienia publicznego i prywatnego oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, osoby nietrzeźwe (21%). Negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców ma występujące zjawisko przemocy wśród nieletnich (19%).
Większość ankietowanych (ponad 68%) uważa, że Straż Miejska nie ma wystarczającego kontaktu z mieszkańcami. Nieco ponad 20% obecny stan rzeczy traktuje jako właściwy, wśród nich jedna osoba wskazała, iż kontakt Straży Miejskiej z mieszkańcami nie jest konieczny. 12% badanych nie wyraziło swojej opinii na ten temat.
W przeprowadzonych w okresie od 28 września do 16 października 2009 roku w badaniach ankietowych wzięło udział 139 osób, wśród nich 86% stanowili mieszkańcy Miasta a 14 % goście odwiedzający Tarnów.

Wyniki badania opinii społecznej zostały przekazane do Straży Miejskiej. Będą one dla formacji wskazówkami do dalszej pracy. W celu zgłębienia kontaktu z mieszkańcami, strażnicy planują m.in. nawiązanie ścisłej współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i umieszczenie wszystkich telefonów kontaktowych na klatkach schodowych.

Warto zaznaczyć, iż ankieta na podstawie której powstał raport prowadzona była w różnych punktach Urzędu Miasta Tarnowa i za pomocą strony internetowej. Komendant tarnowskiej Straży Miejskiej Tadeusz Pawlik zapytany o uprawnienia straży, patrole, wynagrodzenia, odpowiada iż nowo przyjęty strażnik zarabia około 1700-1800 zł brutto, funkcjonariusz z długim stażem, wraz ze wszystkimi dodatkami – około 2800-2900 zł brutto. W sumie w Straży Miejskiej zatrudnione są 63 osoby, w tym administracja. Samą „służbę” - np. w patrolach, wykonuje około 40 osób, na każdej zmianie jest od 6 do 8 strażników. Do końca października wykonano około 2000 patroli samodzielnych i blisko 1000 patroli wspólnych z Policją.
Odnosząc się do wyników ankiety, komendant stwierdza m.in., iż zwykle miejsca wskazywane przez mieszkańców jako najbardziej niebezpieczne (np. park przy dworcu) nie pokrywają się z mapą przestępczości w Tarnowie, która wskazuje raczej na blokowiska jako miejsca szczególnie niebezpieczne.
Telefon do Straży Miejskiej: 986.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl