To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Będą zwolnienia podatkowe dla klubów sportowych    -   26/11/2009
Zwolnienia podatkowe
Właściciele budynków, gruntów lub budowli, na których prowadzona jest działalność sportowa, mogą ubiegać się o zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienia dotyczą w szczególności tych ogólnodostępnych obiektów, które bezpośrednio związane są z funkcjonowaniem boisk sportowych, stadionów, pływalni, hal widowiskowo-sportowych, strzelnic sportowych i lodowisk sztucznie mrożonych. -To kolejny ukłon w stronę tarnowskiego sportu i mieszkańców, którzy korzystają z tych miejsc – mówi Prezydent Ryszard Ścigała.

Ogloszenie

O zwolnienia mogą się ubiegać podatnicy, którzy złożą deklarację na podatek od nieruchomości lub informację w sprawie podatku od nieruchomości, zawierającą dokładny opis przedmiotu zwolnienia z wyszczególnieniem obrębów i numerów geodezyjnych działek, ich powierzchni, powierzchni użytkowej budynków oraz wartości budowli.
Prawo do zwolnienia obowiązuje od pierwszego dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem złożenia deklaracji, korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

W uzasadnieniu przyjętej podczas dzisiejszej (26 listopada) sesji Rady Miasta Tarnowa uchwały czytamy: Płatnik nie będący przedsiębiorcą musi do deklaracji dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. Natomiast podatnik będący przedsiębiorcą dodatkowo musi przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie; informacje o każdej pomocy innej niż pomoc de minimis, a uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, bądź na projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis; wypełniony formularz informacji, a także oświadczenie, iż podatnik nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu pkt. 9-11 Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

Dla podatników będących przedsiębiorcami, organ podatkowy w terminie 2 miesięcy od nabycia prawa do zwolnienia wydaje zaświadczenie, w którym stwierdza wysokość pomocy de minimis z tytułu zwolnienia w trybie niniejszej uchwały.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl