To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Wyższa Szkoła Biznesu i Azoty Tarnów w trosce o nowe kadry polskiej chemii    -   23/8/2010
Nowy kierunek w tarnowskim WSB
W najbliższych dniach w Wydziale Zamiejscowym WSB-NLU w Tarnowie, dzięki wsparciu Azotów Tarnów, rusza rekrutacja na studia inżynierskie na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa”. Jest to unikatowy kierunek studiów aktualnie prowadzony jedynie w kilku czołowych uczelniach technicznych w kraju, a WSB-NLU jest jedyną niepubliczną uczelnią w Polsce, która ten kierunek posiada w swej ofercie dydaktycznej. Wprowadzenie go na tarnowski i regionalny rynek edukacyjny ma przyczynić się do istotnego poszerzenia oferty edukacyjnej i możliwości kształcenia, a co istotniejsze jest odpowiedzią na wyraźnie zgłaszane zapotrzebowanie ze strony regionalnego przemysłu- tak przynajmniej wynika z zapewnień kierownictwa tarnowskiej uczelni i ich partnera- Azotów Tarnów.

Ogloszenie

Inżynieria chemiczna i procesowa to nauka techniczna wykorzystująca podstawy nauk ścisłych do opisu i realizacji procesów, w ramach których materia podlega przemianom fizyko-chemicznym prowadzącym do jej nowej, pożądanej formy. W jej ramach budowane są modele umożliwiające projektowanie i przewidywanie przebiegu procesów w różnych warunkach np. wytwarzanie granulatu nawozowego w przemyśle chemicznym, czy leków w przemyśle farmaceutycznym. Polska pod względem osiągnięć naukowych w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej należy do ścisłej czołówki światowej, a nasze otwarcie na nowe rynki pracy powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tego obszaru.

Propozycja podjęcia studiów inżynierskich na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” kierowana jest zarówno do absolwentów szkół średnich pragnących zdobyć wyższe wykształcenie techniczne, jak również do osób pracujących, które chciałyby podnieść swoje kompetencje zawodowe. Oprócz gruntownej wiedzy kierunkowej dotyczącej inżynierii procesów, z uwagi na dotychczasową specjalizację WSB-NLU w zakresie studiów menedżerskich, przyszli inżynierowie zostaną wyposażeni w umiejętności niezbędne do zarządzania nie tylko procesami przemysłowymi, ale także zespołami ludzkimi. Kończący studia inżynierowie będą posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie zarządzać ludźmi oraz zasobami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa. Dodatkową cechą wyróżniającą jest poszerzona nauka języka obcego wynikająca z dużego nacisku kładzionego w WSB-NLU na kształcenie językowe, jak również ze świadomości, że w zglobalizowanym świecie zaawansowana znajomość języka obcego jest standardem.

Kadra dydaktyczno-naukowa w ramach nowo powołanego w strukturach tarnowskiego Wydziału Instytutu Inżynieri Chemicznej i Procesowej to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach wywodzący się z najlepszych ośrodków specjalizujących się w inżynierii procesowej z całej Polski. Połączenie sił, wiedzy, zasobów i doświadczeń dwóch podmiotów, Wyższej Szkoły Biznesu-NLU mającej doświadczenie i kompetencje edukacyjne oraz Azotów Tarnów czołowego przedsiębiorstwa sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz największej firmy w regionie pozwoliło na zaoferowanie unikalnego na skalę kraju programu kształcenia zawodowego inżynierów. Dzięki wsparciu Azotów Tarnów m. in w zakresie infrastrukturalnym - studenci będą mieli możliwość odbywać wiedzę praktyczną w warunkach przemysłowych, a także specjalistycznych laboratoriach. Pozwoli to lepiej zrozumieć potrzeby przemysłu i kształcić absolwentów na poziomie zawodowym, którzy będą doskonale przygotowani do pracy. Praktyki zawodowe w ramach kierunku odbywać się będą pod opieką pracowników Azotów Tarnów oraz WSB-NLU na instalacjach i w laboratoriach przedsiębiorstwa oraz jego spółek zależnych.

Poprzez zaangażowanie w projekt Azoty Tarnów kultywują najpiękniejsze karty historii polskiego przemysłu chemicznego. Inicjatorem budowy fabryki był Prezydent Rzeczpospolitej, światowej sławy chemik – Ignacy Mościcki. Do Mościc w latach dwudziestych XX wieku przybyło wielu wychowanków Prezydenta Mościckiego z okresu jego pracy na Politechnice Lwowskiej. Tutaj budowali podwaliny polskiej chemii, a eksploatacja Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach dała im ogromny zasób przemysłowego doświadczenia. Po II wojnie światowej inżynierowie z Mościc zasilali odbudowujący się polski przemysł chemiczny oraz kadry wyższych uczelni w całym kraju. Z ich doświadczeń korzystają kolejne pokolenia tarnowskich inżynierów.
Jak deklaruje zarząd Firmy, nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Azotami Tarnów a WSB-NLU jest zatem wyrazem odpowiedzialności za przyszłe kadry polskiego przemysłu chemicznego. Spółka stosuje zasady Corporate Social Responsibility (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) i jest zaliczana do 16 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych najbardziej odpowiedzialnych społecznie. A idea CSR to nie tylko wypełnianie przez przedsiębiorstwo wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również inwestycje w zasoby ludzkie. (RL)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl