To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   We wtorek i środę Forum Inwestycyjne - Forum Ekonomicznego po raz trzeci w Tarnowie (komentarz)    -   06/9/2010
Rok Wielkich Prywatyzacji...
W Tarnowie odbędzie się w dniach 7-8 września III Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego. Weźmie w nim udział około 200 gości z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy po zakończeniu obrad w Tarnowie uczestniczyć będą w obradach Forum Ekonomicznego w Krynicy. To jedno z najważniejszych wydarzeń o charakterze gospodarczym. Forum odbędzie się pod hasłem „Rok Wielkich Prywatyzacji”.

Posłuchaj fragmentów konferencji prasowej :

Ogloszenie

Forum Inwestycyjne Forum Ekonomicznego to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu. Gromadzi wybranych inwestorów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za przebieg procesów prywatyzacyjnych w Europie Środkowej. -To spotkanie elit ekonomicznych i politycznych mające wpływ na życie zwykłych ludzi, na poprawę bytu i komfortu życia wszystkich mieszkańców, często bowiem owocuje nawiązaniem współpracy, ważnymi rozmowami a nawet zawieraniem umów – mówi współgospodarz Spotkania, Prezydent Ryszard Ścigała.
Forum z jednej strony będzie stanowiło próbę podsumowania efektów transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony powinno dać szanse na przedstawienie założeń polityki prywatyzacyjnej na czas kryzysu. -Już po raz trzeci naszemu miastu przypadł zaszczyt bycia gospodarzem jednej z kluczowych, europejskich imprez gospodarczych – Forum Inwestycyjnego będącego prologiem do Forum Ekonomicznego w Krynicy - dodaje prezydent.

Konferencji, jak zawsze, towarzyszyć będzie gala rozdania nagród w dwóch kategoriach: Inwestor Europy Środkowo – Wschodniej oraz Inwestycja Europy Środkowo – Wschodniej. Partnerem strategicznym Forum Inwestycyjnego w Tarnowie jest Tauron Polska Energia SA, głównym sponsorem zaś Azoty Tarnów. Honorowy patronat sprawuje Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad.

Program – 7-8 września, Tarnów, Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Adama Mickiewicza 8

7 WRZEŚNIA
13.30 - Powitanie uczestników
Marek Nawara, Marszałek Województwa Małopolskiego, Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski, Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

Godz. 13.45- 14.30 - Otwierająca sesja plenarna: Rok Wielkich Prywatyzacji
Jak (optymistycznie) piszą organizatorzy, rok 2010 może być rekordowy w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby wielkich IPO - pierwszych publicznych ofert akcji. Dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, to dobra wiadomość: ciekawe oferty zawsze znajdują się w centrum ich uwagi. Stanowią obietnicę zysków oraz możliwość większego zróżnicowania portfeli. To także bardzo dobra wiadomość dla rynku kapitałowego w Europie Środkowej i Wschodniej. To również znakomita wiadomość dla budżetów poszczególnych państw, które przychody z prywatyzacji zawsze traktują jako bardzo poważne uzupełnienie budżetów. Wydaje się, że warto dziś dokonać pewnego podsumowania i sprawdzić, czy rzeczywistość spełniła oczekiwania rządów, giełd i inwestorów? Czy do końca roku uda się osiągnąć zamierzone cele?
Moderator:
-Jacek Socha, Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers, Polska
Paneliści:
-Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa, Polska
-Jurij Jakowlew, Zastępca Przewodniczącego, Fundusz Mienia Państwowego, Ukraina

Godz. 14.30 – 14.45 – przerwa kawowa

Godz. 14.45- 15.45 Panel dyskusyjny: Inwestycje jako sposób na pokonanie kryzysu
Jak czytamy, 20 największych projektów inwestycyjnych firm zaplanowanych na najbliższe lata w Polsce wartych jest ponad 75 mld zł. Jeśli doliczyć plany związane z infrastrukturą (autostrady, metro, koleje i lotniska), wartość tych największych, wycenianych powyżej miliarda złotych, przekroczy 120 mld zł. A gdy dodamy też projekty powyżej 500 mln zł, okaże się, że w najbliższych czterech – pięciu latach firmy, samorządy i rząd będą chciały zrealizować inwestycje za 150 – 160 mld zł. W Polsce szykuje się zatem boom inwestycyjny, związany z wyjątkowo dobrymi wynikami polskiej gospodarki. Czy inne państwa regionu, które kryzys przechodzą w znacznie gorszej kondycji, też mogą i powinny mieć tak ambitne plany inwestycyjne? Czy inwestycje mogą stać się dla nich kołem zamachowym rozwoju gospodarczego?
Partner: Województwo Małopolskie.
Moderator:
-Roman Ciepiela, Wicemarszałek, Województwo Małopolskie
Paneliści:
-Wardan Bostandżjan, Wiceprzewodniczący Komisji ds. budżetu i finansów, Parlament Armenii
-Konrad Jaskła, Prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.
-Krzysztof Rozen, Partner, Firma Doradcza KPMG
-Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS
-Mr. Nazim Mamedov, Wiceprzewodniczący Komisji ds Polityki Gospodarczej, Parlament Republiki Azerbejdżanu
-Wojciech Szczepanik - Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Godz. 15.45 – 16.30 – obiad

Godz. 16.30- 17.30 Panel dyskusyjny: Energetyka- Bezpieczeństwo- Efektywność- Polityka
Bezpieczeństwo energetyczne od kilku lat stało się jednym z najważniejszych wyznaczników bieżącej polityki zarówno każdego z państw europejskich, jak i Unii Europejskiej. W wielu krajach systemy energetyczne wymagają ogromnych inwestycji co stwarza szanse na powstanie nowoczesnych i bardziej efektywnych elektrowni, rafinerii i sieci przesyłowych uwzględniających program przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Czy poszczególnym państwom uda się zrealizować swoje cele energetyczne bez ulegania presji ze strony eksporterów surowców energetycznych? Czy możliwe jest zrealizowanie bardzo ambitnych celów ekologicznych? Czy proponowane przez Unię Europejską regulacje nie przyczynią się do osłabienia tej gałęzi gospodarki?
Moderator:
Janusz Steinhoff, Doradca, Roland Berger Strategy Consultants
Paneliści:
-Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN
-Szubski Michał, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA)
-Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA.
-Robert Soszyński, Prezes Zarządu, PERN Przyjaźń SA
-Dariusz Marzec, Dyrektor, KPMG

Godz. 17.30 – 17.45 – przerwa kawowa
Godz. 17.45 – 18:45 Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja czy prywatyzacja? Pytanie o sektor chemiczny w Europie Środkowo-Wschodniej- rola państwa w gospodarce.
Rynek chemiczny w Europie Środkowo-Wschodniej przechodzi obecnie transformację. Obecnie jest on zdominowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa i dlatego wciąż postępuje proces konsolidacji. Wielu ekspertów podkreśla, że przemysł chemiczny w regionie musi zostać sprywatyzowany, zrestrukturyzowany i w istotnym zakresie dofinansowany, gdyż inaczej nie będzie w stanie z powodzeniem konkurować na wspólnym europejskim rynku w długim okresie. Jednak wciąż otwarte pozostaje pytanie czy państwom tego regionu uda się ujednolicić strategię działania i z sukcesem przeprowadzić niezbędne zmiany?
Moderator:
-Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu, Azoty Tarnów
Paneliści:
-Remigiusz Paszkiewicz, Prezes Zarządu, Anwil SA
-Ryszard Kunicki, Prezes Zarządu, CIECH SA
-Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy” SA
-Krzysztof Jałosiński, Prezes Zarządu, ZAK SA

Godz. 18:45 –19:00– przerwa kawowa

Godz. 19:00- 20.00 – Prezentacja ofert inwestycyjnych
Moderator
-Krzysztof Kalicki, prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska S.A.
-Krzysztof Kosiński, Dyrektor, Ministerstwo Skarbu Państwa
-Zbigniew Prokopczyk, Dyrektor Zespołu Gospodarki Nieruchomościami, Agencja Mienia Wojskowego
-Jurij Jakowlew, Zastępca Przewodniczącego, Ukraina
-Jacek Bielawski, Koordynator Projektu, Krakowski Park Technologiczny
-Roland Lielbriedis, Dyrektor Oddziału w Polsce, Agencja Inwestycji i Rozwoju Łotwy
-Teresa Kamińska, Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

Godz. 20:30 - WRĘCZENIE NAGRÓD
Inwestycja Europy Środkowo-Wschodniej w Roku 2010
Inwestor Europy Środkowo-Wschodniej w Roku 2010

Godz. 21.00 WIECZÓR Z TAURONEM
Sala lustrzana ul Wałowa 10, 33-100 Tarnów.

8 WRZEŚNIA

Godz. 9.00- 10:00 – Prezentacja ofert inwestycyjnych
Moderator
-Ryszard Ścigała, Prezydent, Miasto Tarnów
-Tomasz Bogus, Prezes Zarządu, Bank Pocztowy
-Monika Konsor-Fąferek, Dyrektor ds. Marketingu, PCC Intermodal S.A.
-Krzysztof Kosiński, Dyrektor, Ministerstwo Skarbu Państwa
-Jurij Jakowlew, Zastępca Przewodniczącego, Ukraina
-Jacek Bielawski, Koordynator Projektów, Krakowski Park Technologiczny
-Vladimira Stodulkova, Radca Handlowy, Ambasada Republiki Czeskiej

Godz. 10:00–10:15– przerwa kawowa

Godz. 10:15- 11:15 Panel dyskusyjny: Czy w Europie Środkowo Wschodniej powstanie nowe centrum finansowe?
Wielu ekspertów przewiduje, że około roku 2020 będzie tylko 5 giełd w Europie. Takie perspektywy mobilizują wszystkie giełdy europejskie, wszak w momencie powstania każda z nich zakładała osiągnięcie pozycji lidera w swoim regionie. Wydaje się, że największe szanse w regionie ma GPW w Warszawie która już dziś jest liderem regionu pod względem wartości rynku, obrotów i różnorodności dostępnych instrumentów finansowych. Mimo obiecujących perspektyw trzeba mieć na uwadze stale pojawiające się zagrożenia, tym bardziej, że centrum finansowe to obok giełdy także bardzo rozwinięte usługi inwestycyjne i finansowe, ośrodki analityczne, wyspecjalizowane profesje, które obsługują uczestników rynku. Ponadto inne finansowe ośrodki w Europie Środkowo-Wschodniej też nie zrezygnują ze swoich ambitnych celów.
Moderator:
-Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu, BZ WBK
Paneliści:
-Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
-Laurent Truflandier, Head of Corporate Development Services, Intesa Sanpaolo SpA, Włochy
-Adam Leszkiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa
-Kazimierz Marcinkiewicz, Premier (2005-2006), Goldman Sachs
-Robert Windmill, Partner, Windmill Gąsiewski & Roman, Wielka Brytania

Godz. 11:15 – 11:30 – przerwa kawowa
Godz. 11.30- 12.30 Panel dyskusyjny: Restrukturyzacja- prywatyzacja. Kiedy wejść na giełdę?
W czasie kryzysu, kiedy na giełdach panuje raczej pesymizm, a kapitał ucieka w bezpieczniejsze lokaty, atrakcyjność giełdy znacznie spada. Jednak wiele firm, jest w sytuacji w której tylko w ten sposób może szukać możliwości rozwoju lub sposobu pozyskania kapitału. Oczywiście podczas kryzysu istnieje duże ryzyko, że emisja akcji będzie mniejszym sukcesem niż w czasie hossy. Jednak czasami koszt wycofania się z emisji może przekroczyć poziom straty z tytułu emisji w czasie dekoniunktury. W Polsce gdzie nastąpiło raczej spowolnienie niż kurczenie się gospodarki perspektywy wejścia na giełdę są raczej optymistyczne. W pozostałych państwach regionu sytuacja wygląda jednak znacznie gorzej i tam właściciele spółek muszą zachować większą ostrożność.
Moderator:
-Robert Gwiazdowski, Prezydent, Centrum im. Adama Smitha
Paneliści:
-Wiesław Skwarko, Prezes, Nafta Polska
-Dariusz Tokarczuk, Partner, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel
-Dariusz Lubera, Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia S.A.
-Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu, PZU
-Jarosław Myjak, Wiceprezezes, PKO BP

12:30 zamknięcie obrad, OBIAD

Komentarz
Zgromadzenie po raz kolejny tak wielu ciekawych prelegentów to z pewnością dla Tarnowa sukces, tym bardziej, że zanosiło się na to, iż krynickie Forum Ekonomiczne, a tym samym i tarnowskie Forum Inwestycyjne, przeniesie się na północ Polski. To jednocześnie jeden z coraz rzadszych ostatnio przejawów zaangażowania zapracowanego ministra Grada w pożyteczne dla Tarnowa i regionu przedsięwzięcia.
Szansa jest na pewno, a co z niej uda się przekuć w konkretną korzyść zależy już w dużym stopniu od gospodarzy.
Przeglądając otrzymane materiały prasowe trudno jednak nie uciec od wątpliwości, czy ta szansa - i to w imię prywatnych interesów jakiegoś środowiska a nawet konkretnych osób – nie zostanie rozmyta.
Otóż, w jednym z materiałów znajdujemy informację złożoną z trzech części – część pierwsza to lista „najważniejszych prelegentów”. Część druga – to akapit zatytułowany „Inni ważni goście”. Z kolei w akapicie trzecim -„tarnowscy goście Forum” odnajdujemy: Mieczysława Krasa – Starostę Powiatu Tarnowskiego, Mirosława Banacha – Wicestarostę, Stanisława Komornickiego – rektora PWSZ, ks. dr Jacka Nowaka – rektora WSD, Jolantę Staniendę – dziekana MWSE, Wojciecha Seremeta – prezesa Tarnowskiego Klastra Przemysłowego, Marka Pawlika – prezesa ABM Solid, Mariana Wiatra – prezesa Control Process S.A., Leszka Nowickiego – prezes TARR oraz ... Jerzego Wiatra – prezesa zarządu miejskiej spółki MPK w Tarnowie.
Nie ulega wątpliwości, że Panu prezesowi MPK informacja w dossier, głosząca, że był jednym z "ważnych" gości Forum, obok np. prezesa Deutsche Bank Polska, w przyszłości może się przydać, nie mniej niż doświadczenie doradzania w prywatyzowanej spółce skarbu państwa FABIOS, w czasie gdy jej prezesem był kolega (również partyjny) Pana Wiatra - Bartłomiej Babuśka (prywatyzacja została zakończona, ale ostatnie miesiące pracy obu Panów w "Fabiosie" upłynęły im w atmosferze kontrowersji wokół działalności zarządu spółki - sprawdzanych m.in. przez organa ścigania - a po przejęciu firmy przez nowego właściciela obaj stracili tam posady).
Narzuca się natomiast pytanie, dlaczego - skoro już musiał się pojawić w tym zacnym gronie przedstawiciel tarnowskiej firmy komunalnej - zabrakło miejsca dla zdecydowanie bardziej zasługujących na takie wyróżnienie np. prezesa Tarnowskich Wodociągów, czy prezesa MPEC SA ? Jakież to wielkie a weryfikowalne publicznie (wszak zarządza publiczną spółką) sukcesy prezesa Wiatra zdecydowały o takim uhonorowaniu właśnie jego osoby ? Czy prezes MPK ma olśnić czymś specjalnym gości tarnowskiego Forum, czy też raczej po raz kolejny okaże się, że najwyższą kompetencją - i jednocześnie odpowiedzią na podobne wątpliwości - jest właściwy kolor legitymacji partyjnej ?


M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 3)Dodaj komentarz
(07-09-2010) Mpekowiec :
Jestem dumny że gościem tego poważnego Forum jest Jerzy Wiatr. Skutecznie wdrożyć może wiedzę pozostałym uczestnikom Forum jak obniżać koszty komunikacji miejskiej poprzez zastosowanie n.p. ,,tykających autobusów\".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-09-2010) Dżet :
No właśnie. Cały czas postępujemy jakby komuna trwała dalej. Czyli urzędniki są na pierwszym miejscu a przedsiębiorcy tłem. Więc dla kogo to forum? Ja bym jako gości widział właścicieli największych firm w regionie, bo to oni są potencjalnymi inwestorami. A może starostwo chce wejść na giełdę?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-09-2010) Gradobicie :
Rysio dzisiaj słabo na forum wypada , nawet Olek za niego odpowiada, A na to forum to tylko Jurek z Azotów dokłada

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl