To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Gmina z nowym budżetem    -   03/1/2012
Wieści z Dębna
Blisko 6 mln złotych na inwestycje przeznaczono w dopiero co przyjętym budżecie Gminy Dębno na 2012 rok. W ostatnim czasie gmina zrezygnowała też z członkostwa w Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski. Ponadto Urząd Gminy przystąpił do projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozwalającego przygotować jednostki samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu Oceny (CAF), którego efektem ma być poprawa jakości funkcjonowania urzędu. To nie jedyne informacje...

Ogloszenie
>

Gmina z nowym budżetem
Blisko 6 mln złotych na inwestycje przeznaczono w budżecie Gminy Dębno na 2012 rok. Rada Gminy przyjęła uchwałę budżetową przy 10 głosach "za" i czterech wstrzymujących się. -Jestem trochę rozczarowany głosami wstrzymującymi się. W trakcie prac w komisjach radni, którzy nie poparli budżetu nie przedstawiali żadnych, merytorycznych rozwiązań prowadzących do zwiększenia dochodów lub racjonalizacji wydatków - komentował Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Dochody gminy zaplanowano na poziomie ponad 32,6 mln zł, a wydatki sięgną blisko 36 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z kredytu oraz z wolnych środków. Wśród wydatków inwestycyjnych najwięcej pochłonie budowa kanalizacji sanitarnej w Jastwi i Dębnie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków. Na ten cel przeznaczono 1,95 mln zł. Na drugim miejscu pod względem skali wydatków znalazła się budowa sieci informatycznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Dębno. Koszty z tym związane sięgną ponad 1,33 mln zł.
Samorząd konsekwentnie kontynuował będzie budowę chodników przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Brzesku. W budżecie zaplanowano na realizację tego typu przedsięwzięć 400 tys. zł. Wśród najbardziej kosztownych inwestycji znajdzie się także odbudowa drogi gminnej "Jastew przez Wieś", na którą przeznaczono ponad 520 tys. zł. Część kosztów pochodzić będzie z Programu Odbudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”, do którego gmina złożyła wniosek. Odbudowa innych dróg gminnych kosztować będzie 200 tys. zł. Ponadto wykonany zostanie drugi etap budowy parkingu w Dębnie, a 600 tys. zł przewidziano jako 20 % udziału własnego w stabilizacji osuwisk. W dalszym ciągu prowadzone będą remonty w szkołach. Największe tego typu inwestycje to będzie wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łysej Górze i wymiana kotłowni c.o. w Zespole Szkół w Sufczynie. Wniosek o dofinansowanie opiewa na łączną kwotę przekraczającą 1 mln zł.

Gmina występuje z organizacji
Z członkostwa w Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski zrezygnowała Gmina Dębno. O decyzji w tej sprawie przesądził fakt, że w ostatnich latach z przynależności do tych organizacji gmina nie czerpała oczekiwanych korzyści. -Nie oznacza to jednak, że zapominamy o walorach turystycznych gminy i pożytkach płynących z możliwości wymiany doświadczeń między samorządami - podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Do MOT gmina należała od mniej więcej dekady. Roczne składki płacone z tego tytułu wynosiły ok. 2,5-3 tys. zł. W zamian gmina mogła liczyć na kolportaż materiałów promocyjnych poświęconych całemu regionowi w różnych krajach europejskich. Otrzymywała także informacje o branżowych targach odbywających się w Europie z tym, że w razie decyzji o uczestnictwie w nich musiała się liczyć z wydatkami związanymi z wynajmem stoiska. Po podsumowaniu współpracy z MOT samorządowe władze gminy doszły do wniosku, że rozwój turystyki za pomocą narzędzi oferowanych przez MOT, nie przynosi oczekiwanych efektów. -Swoją ofertę chcemy adresować także do turysty krajowego i tranzytowego, bo z posiadanych przez nas informacji wynika, że to jest grupa najczęściej odwiedzająca teren gminy. Udział w kampaniach reklamowych promujących całą Małopolskę jest znacznie mniej efektywny z uwagi na bardzo silną konkurencję - podkreśla Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.
O decyzji o zakończeniu współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski, w którym roczna składka wynosiła także ok. 2,5 tys. zł, przesądziły dwa powody. Z jednej strony samorząd także tym sposobem ogranicza niepotrzebne wydatki w związku z zapowiedziami prawdopodobnego pogorszenia się sytuacji gospodarczej, z drugiej chodzi o możliwie efektywne i racjonalne uczestnictwo gminy w gremiach skupiających samorządy. -Z pełnym przekonaniem uznaliśmy, że członkostwo w takich instytucjach jak Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej, Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, Forum Urzędników Europejskich, Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin czy Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego pozwala nam uzyskiwać możliwie szeroką wiedzę dotyczącą działalności samorządów - wyjaśnia Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

Wyższa jakość obsługi
Urząd Gminy Dębno przystąpił do projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozwalającego przygotować jednostki samorządu terytorialnego do stosowania Powszechnego Modelu Oceny (CAF), którego efektem ma być poprawa jakości funkcjonowania urzędu. -Chcemy, by mieszkańcy mieli do dyspozycji jak najbardziej efektywną i kompetentną administrację - tłumaczy Marian Kurek, Sekretarz Gminy.

Projekt firmowany przez MSWiA realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym zamierzeniem jest poprawa zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Służyć temu ma wprowadzenie Powszechnego Modelu Samooceny, która pozwoli zidentyfikować problemy, a następnie wprowadzić skuteczne rozwiązania. Dzięki CAF organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzia samooceny. Umożliwią one identyfikację mocnych stron urzędu, obszarów wymagających dalszego doskonalenia, opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk, możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (benchmarking), a także przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.
W ostatecznej konsekwencji ma to spowodować sprawniejszą obsługę mieszkańców i bardziej efektywną pracę. Dodatkowo samorząd może pozyskać wsparcie finansowe z MSWiA, które ma pomóc poprawić jakość pracy urzędu. Może być ono przeznaczone np. na specjalistyczne szkolenia dla pracowników urzędu. Przez cały czas trwania projektu, w którym udział jest bezpłatny, do dyspozycji urzędu będzie ekspert wskazany przez MSWiA.

Bez ¶śniegu i bez wydatków
Tegoroczna zima sprzyja samorządowej kasie. Wraz z upływem kolejnych dni bez śniegu na drogach, budżet oszczędza kolejne tysiące złotych.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w tym roku samorząd gminy Dębno przyjął nowe zasady dotyczące zimowego utrzymania dróg. Firmy, które w wyniku przetargu mają wykonywać te usługi, otrzymają zapłatę nie za liczbę przepracowanych godzin, ale za wykonane interwencje, których efektem ma być przejezdna droga.
W sumie w tym sezonie obejmującym okres od 15 grudnia 2011 do 15 kwietnia 2012 przewidywane są 24 interwencje w każdym z 13 wydzielonych na terenie gminy rejonów. Na podstawie analizy sytuacji w latach ubiegłych przyjęto, że miesięcznie wystarczy średnio sześć interwencji. Jeden wyjazd to koszt wynoszący średnio 6,7 tys. zł.
Do tej pory pogoda była na tyle sprzyjająca, że nie było potrzeby korzystania z usług firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg. Niekorzystna dla właścicieli firm sytuacja, z punktu widzenia samorządu i mieszkańców jest bardzo pomyślna. W sumie w tym sezonie zaplanowano na zimowe utrzymanie dróg około 170 tys. zł. Ewentualne oszczędności najprawdopodobniej zostaną przeznaczone na kontynuację budowy i modernizacji sieci dróg gminnych.

Ofiarna jednostka
Drugie miejsce w kraju zajęła jednostka OSP w Łoniowej w rywalizacji o tytuł najaktywniejszej jednostki w promowaniu krwiodawstwa - wynika z podsumowania ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”. Strażacy z Łoniowej pozyskali 122 litry krwi.

Druhowie z Łoniowej uczestniczyli w akcji przez cały rok organizując kilka akcji honorowego oddawania krwi na własnym terenie i biorąc udział w akcjach organizowanych także gdzie indziej. Za każdym razem efektem ofiarności strażaków było kilkadziesiąt litrów krwi, która trafiała do banku krwi, a następnie do potrzebujących jej ludzi. Z akcji na akcję przybywało honorowych krwiodawców, którzy rekrutowali się coraz częściej spośród najmłodszych druhów. Promocja honorowego krwiodawstwa była na tyle skuteczna, że niejednokrotnie krew oddawały całe rodziny. -Wszystkim krwiodawcom uczestniczącym w organizowanych przez nas akcjach serdecznie dziękuję - podkreśla Paweł Kraj, naczelnik OSP w Łoniowej.
Przypomnijmy, że program „Ognisty Ratownik Gorąca Krew” trwa już od 2006 roku. Z jego podsumowania, które odbyło się w sali konferencyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie wynika, że w ramach wszystkich sześciu edycji, dzięki ofiarności i zaangażowaniu strażaków , pozyskano 29 296 litrów krwi. Pierwsza, pilotażowa edycja „Ognistego Ratownika” trwała od października do grudnia 2006 r. i zaowocowała pozyskaniem 1 300 litrów krwi. Druga edycja w 2007 r. przyniosła 4 700 litrów. W 2008 roku oddano 5 756 litrów krwi, w 2009 roku - 5 786 litrów krwi. Rekordowa była piąta edycja z 2010 roku, w trakcie której pozyskano 6 162 litry. W ubiegłym roku akcja dała 5 592 litry krwi.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl