To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Na kulturę, sport, zdrowie, pomoc społeczną i edukację...    -   09/1/2012
Pieniądze dla organizacji pozarządowych
Większość z zaplanowanych na ten rok konkursów dla organizacji pozarządowych została już rozstrzygnięta. Jak informuje tarnowski magistrat, do sektora NGO trafi w sumie prawie 2 mln złotych na działania z zakresu kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej oraz edukacji. Zainteresowanych zapraszamy do wysłuchania fragmentów konferencji prasowej z udziałem wiceprezydent Doroty Skrzyniarz, dyrektora Centrum Spraw Społecznych UMT Magdaleny Osiak i dyrektora Wydziału Sportu Marka Barana.

Ogloszenie

Od kilku lat coraz większym zaufaniem cieszy się powierzenie części zadań dla mieszkańców organizacjom pozarządowym. Dzięki bliskiemu kontaktowi z mieszkańcami, dobrej znajomości potrzeb i oczekiwań, kreatywności i często pasji organizacje są dla samorządu ważnym partnerem. -Jak tylko możemy wspieramy tego rodzaju cenne inicjatywy, to ważny krok w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego – mówi zastępca prezydenta Dorota Skrzyniarz. Na pierwszą turę konkursów wpłynęło 121 wniosków. Uznanie panelu ekspertów uzyskało 50 z nich.

Największe dotacje przeznaczono na zadania z zakresu zdrowia i opieki społecznej m.in. 670 tys. zł przeznaczono Stowarzyszeniu „U Siemachy” na prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego oraz na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz telefonów zaufania dla mieszkańców w trudnych sytuacjach. Z kolei Caritas diecezji Tarnowskiej otrzymał ponad 150 tys. zł na m.in. na następujące zadania: „Pomoc osobom bezdomnym z Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, Noclegowni i Łaźni” oraz „Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki, pomocy w nauce, organizacji wolnego czasu i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych”. Jak co roku Urząd Miasta wsparł Stowarzyszenie „Kropla”. Na zadanie „Edukacja prozdrowotna. Działania edukacyjne w zakresie transplantacji i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskiwania honorowych dawców szpiku” otrzymało ono ponad 20 tys. zł.

Z wydarzeń kulturalnych m.in. dofinansowanie w wysokości 82 tys. zł powędrowało do Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej na organizację cyklu koncertów w 2012 roku, do Dziewczęcego Chór Katedralny „Puellae Orantes” na nagranie i promocja albumu CD „Ave Maria” trafiło ponad 17 tys. zł, a propozycja Uniwersytety Trzeciego wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej „Czas wolny z Pegazem w tle” została zasilona kwotą 16 tys. zł.
Wśród złożonych ofert w zakresie kultury znalazły się również dwa zupełnie nowe zadania: „Wakacyjne Kino Plenerowe w Parku Sanguszków” i „I Muzyczny Przegląd Zespołów oraz Artystów Solowych” zaproponowane przez Stowarzyszenie Projekt Tarnów. Otrzymały one dofinansowanie łącznie na kwotę siedmiu tys. zł.

Warto dodać, że już trwają prace nad ogłoszeniem w styczniu br. konkursów w zakresie kreowania i eksponowania marki Miasta, turystyki i krajoznawstwa, edukacji konsumenckiej oraz promocji i organizacji wolontariatu.
MP

Posłuchaj wypowiedzi wiceprezydent Doroty Skrzyniarz :Posłuchaj wypowiedzi dyrektor Centrum Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tarnowa Magdaleny Osiak :Posłuchaj wypowiedzi dyrektora Wydziału Sportu Marka Barana :Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 2)Dodaj komentarz
(09-01-2012) TARNOWIANIN :
OTO FRAGMENT ZARZĄDZENIA PREZYDENTA POWOŁUJĄCY KOMISJE DO OCENY TYCH WNIOSKÓW. PROSZĘ ZNAJĄCYCH TE OSOBY O WYPOWIEDZI CZY PRZYPADKIEM KTORAŚ Z TYCH OSÓB NIE JEST PRZYPADKIEM ZWIĄZANA JAKĄKOLWIEK ZALEŻNOŚCIA Z KTÓRĄŚ ORGANIZACJĄ KTÓRE UZYSKAŁY DOTACJE? MAM NADZIEJE ZE TAK NIE JEST ALE NA WSZELKI WYPADEK PROSZE SPRAWDZIC KTO ZNA. § 8. Do oceny ofert powołuje się Komisje Konkursowe:: 1) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, w składzie: 1. Marcin Sobczyk 2. Marek Popiel 3. Maria Zawada - Bilik 4. Jerzy Kosiba 5. Dariusz Kobylański 6. Jerzy Hebda 2) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w składzie: 1. Magdalena Osiak 2. Wiesław Izworski 3. Danuta Nosek 4. Jolanta Łuszcz( PO ZMIANIE KRZYSZTOF DRWAL) 5. Urszula Szuster 6. Maria Borys-Latała 3) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w składzie 1. Magdalena Osiak 2. Irena Stelmaszczuk-Nyczaj 3. Jerzy Szczepaniec 4. Jakub Drwal( PO ZMIANIE MAGDALENA URBAŃSKA) 5. Anna Mach 6. Stefan Wrona 4) z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w składzie: 1. Bogumiła Porębska 2. Bartłomiej Bieniasz 3. Anna Mach 4. Marian Kozik 5. Grażyna Wiatr 6. Grażyna Barwacz

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-01-2012) TARNOWIANIN :
OTO FRAGMENT ZARZĄDZENIA PREZYDENTA POWOŁUJĄCY KOMISJE DO OCENY TYCH WNIOSKÓW. PROSZĘ ZNAJĄCYCH TE OSOBY O WYPOWIEDZI CZY PRZYPADKIEM KTORAŚ Z TYCH OSÓB NIE JEST PRZYPADKIEM ZWIĄZANA JAKĄKOLWIEK ZALEŻNOŚCIA Z KTÓRĄŚ ORGANIZACJĄ KTÓRE UZYSKAŁY DOTACJE? MAM NADZIEJE ZE TAK NIE JEST ALE NA WSZELKI WYPADEK PROSZE SPRAWDZIC KTO ZNA. § 8. Do oceny ofert powołuje się Komisje Konkursowe:: 1) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, w składzie: 1. Marcin Sobczyk 2. Marek Popiel 3. Maria Zawada - Bilik 4. Jerzy Kosiba 5. Dariusz Kobylański 6. Jerzy Hebda 2) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w składzie: 1. Magdalena Osiak 2. Wiesław Izworski 3. Danuta Nosek 4. Jolanta Łuszcz( PO ZMIANIE KRZYSZTOF DRWAL) 5. Urszula Szuster 6. Maria Borys-Latała 3) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w składzie 1. Magdalena Osiak 2. Irena Stelmaszczuk-Nyczaj 3. Jerzy Szczepaniec 4. Jakub Drwal( PO ZMIANIE MAGDALENA URBAŃSKA) 5. Anna Mach 6. Stefan Wrona 4) z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w składzie: 1. Bogumiła Porębska 2. Bartłomiej Bieniasz 3. Anna Mach 4. Marian Kozik 5. Grażyna Wiatr 6. Grażyna Barwacz

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl