To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   CAF w borzęcińskim urzędzie gminy    -   13/1/2012
Wieści z Borzęcina
Urząd Gminy w Borzęcinie przystąpił w czerwcu 2011 roku do krajowego projektu systemowego MSWiA: „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.2.2. Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, który jest realizowany w ramach Umowy Partnerskiej zawartej pomiędzy F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – informuje „Kurier Borzęcki”. Projekt jest skierowany głównie do gmin wiejskich. Do projektu zakwalifikowało się 250 urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

Ogloszenie
>

Celem projektu jest upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzędzia zarządzania jakością w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to metoda całościowego przeglądu funkcjonowania organizacji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego.
-CAF to metoda samooceny z powodzeniem stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Jest ona rekomendowana przez Sieć Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (EUPAN) - mówi Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin. -To nowoczesne narzędzie zarządzania, które pozwala pracownikom i kierownictwu na samodzielną ocenę funkcjonowania jednostki. Podczas samooceny określane są silne i słabe strony pracy danego urzędu i przygotowywany jest program, przy pomocy którego wskazywane są wymagające poprawy obszary działania.

Do realizacji projektu w Urzędzie Gminy w Borzęcinie powołany został zarządzeniem wójta Gminy Borzęcin Koordynator CAF – Tadeusz Żurek – zastępca wójta, osoba wspierająca Koordynatora – Beata Rędzina – Inspektor ds. oświaty oraz zespół ds. samooceny, w skład którego weszli następujący pracownicy Urzędu – Danuta Tomala, Anna Czuj, Joanna Żurek, Joanna Adamska, Franciszek Siudut, Artur Kuchno i Krzysztof Kozioł, którzy posiadają szeroką wiedzę o poszczególnych obszarach funkcjonowania Urzędu. Członkowie Zespołu znajomość funkcjonowania Urzędu wykorzystają przy określaniu silnych i słabych stron pracy jednostki. W ramach projektu pracownicy Urzędu biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach i konsultacjach. Przydzielony dla Urzędu ekspert od momentu rozpoczęcia projektu doradza kierownictwu i pracownikom przy przeprowadzaniu samooceny. Szkolenia, warsztaty i konsultacje eksperta są bezpłatne.
Efektem samooceny będzie opracowanie projektu planu doskonalenia i poprawa efektywności pracy urzędników. Poprzez doskonalenie obszarów działania Urząd stanie się jeszcze bardziej przyjazny klientom. Realizacja Projektu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozwój kompetencji pracowników, a także inwestycje infrastrukturalne, np. w sprzęt informatyczny, czy wyposażenie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie, który został ogłoszony przez MSWiA w czwartym kwartale 2011 roku.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl