To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Trwa realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin"    -   03/4/2012
Wieści z Borzęcina
Dobiegły końca prace przy budowie infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin”. Przed kilkoma tygodniami zrealizowano dostawę 150 komputerów do beneficjentów końcowych oraz łącza internetowego. Zadanie, którego koszt zamknął się kwotą blisko 2 milionów złotych, w 85 % zostało sfinansowane ze środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion". W związku z dużym zainteresowaniem projektem wśród mieszkańców gminy, wójt Janusz Kwaśniak złożył do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek aplikacyjny na realizację II etapu zadania, zakładającego budowę trzech kolejnych masztów w celu zwiększenia dostępu do internetu oraz dostawę 50 zestawów komputerowych dla kolejnych beneficjentów. To jednak nie wszystkie informacje z gminy Borzęcin. Kolejne środki z funduszy Unii Europejskiej trafią na konto gminy. W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz skarbnik gminy Barbara Armatys podpisali umowę na realizację projektu pn. "ABC nauki – indywidualizacja nauczania w klasach I –III Gminy Borzęcin".

Ogloszenie

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin
-Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin" realizowany jest od 2010 roku. W ramach jego realizacji wybudowano infrastrukturę teleinformatyczną składającą się z 11 masztów, z czego trzy stanowią warstwę rdzeniową, natomiast pozostałe osiem dystrybucyjną. Dzięki takiemu rozlokowaniu udało się pokryć znaczną część gminy zasięgiem radiowym - mówi Rafał Bakalarz, informatyk w Urzędzie Gminy w Borzęcinie - W ramach realizacji projektu rozdysponowano 150 komputerów FUJITSU ESPRIMO p700 E90+ z procesorem Intel® Core™ i3-2120, 3 MB, 3.30 GHz, pamięcią 4GB RAM, dyskiem 320 GB oraz przeprowadzono szkolenia z podstawowej obsługi komputera.
Zadaniem wyłonienia ostatecznej puli beneficjentów zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Kryterium wyboru beneficjentów określały wytyczne przekazane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie – instytucję nadzorującą realizacje projektu w gminie Borzęcin. Równocześnie z dostawą komputerów rozpoczęły się szkolenia z obsługi, w ramach których 2 uczestników każdego beneficjenta końcowego objętego programem zapoznało się z podstawowymi informacjami o funkcjonowaniu komputera, zgłębiło podstawy użytkowania podstawowych programów takich jak Word i Excel oraz zaznajomiło się z użytkowaniem Internetu. Frekwencja wyniosła 100%.
W ostatnim etapie realizacji projektu wyłoniono również dostawcę łącza internetowego o przepustowości 80 Mb/s. Łącze zostało zestawione do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie jako centralnego węzła.

Szkoły podstawowe z dodatkowymi zajęciami lekcyjnymi
Kolejne środki z funduszy Unii Europejskiej trafią na konto gminy Borzęcin. W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz skarbnik gminy Barbara Armatys podpisali umowę na realizację projektu pn. "ABC nauki – indywidualizacja nauczania w klasach I –III Gminy Borzęcin" w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota dofinansowania realizacji projektu wynosi 132 tysiące 156 złotych 90 groszy, a jego realizację przewidziano w okresie od 1 lipca br. do 31 sierpnia 2013 roku.
-Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych w Borzęcinie Dolnym, Borzęcinie Górnym, Przyborowie i Bielczy, którzy wymagają indywidualnego podejścia w nauce. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne, które będą się odbywały w szkołach skierowane będą do dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz mające wady postawy. Będą również realizowane zajęcia dla dzieci uzdolnionych z uwzględnieniem nauk przyrodniczych oraz uzdolnionych artystycznie - wyjaśnia Tadeusz Żurek, zastępca wójta gminy Borzęcin.
Ogółem zostanie zrealizowanych 480 godzin zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2012/2013. Ponadto zostaną zakupione pomoce dydaktyczne związane z realizacją zajęć dodatkowych oraz wyposażenie szkół w szafy, krzesełka i stoliki i dwa laptopy. W projekcie weźmie udział 106 uczniów. Zakładanym jego rezultatem będzie zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów klas I – III szkól podstawowych w Gminie.
(Informacja nadesłana przez LGD Kwartet na Przedgórzu)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl