To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Planowana nowa specjalność – chemia medyczna    -   10/4/2012
Wieści z PWSZ
Zakład Chemii Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie planuje uruchomienie nowej specjalności na kierunku chemia – chemii medycznej. Zgodnie z założeniami, studenci chemii, którzy rozpoczęliby studia już od najbliższego roku akademickiego 2012/2013 mogliby wybierać pomiędzy dwiema specjalnościami – chemią medyczną lub chemią stosowaną. Ponadto PWSZ wprowadziło nowy znak graficzny uczelni...

Ogloszenie

Nowa specjalność – chemia medyczna
Przedmioty specjalizacyjne zostaną wprowadzone od II roku studiów. Obejmą one cykl zajęć łączących treści chemiczne z treściami biologicznymi. Nauka o biomateriałach znajdujących coraz szersze zastosowanie w medycynie i farmacji jest jednym z przykładów interdyscyplinarnego podejścia do poznawanej wiedzy. Z kolei cykl zajęć związanych z chem- i bioinformatyką pozwoli studentom poznać metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu nowych leków oraz modelowaniu molekularnym metodami chemii kwantowej. Zaznajomi z podstawowym oprogramowaniem wykorzystywanym w procesie projektowania i poszukiwania nowych leków według strategii in silico. Proponowana specjalność przybliży młodym ludziom metody projektowania, monitorowania i sterowania procesami biotechnologicznymi w przemyśle chemicznym, dając również możliwość poznania wybranych procedur kontroli mikrobiologicznej.

Połączenie elementów praktycznego zastosowania chemii, biotechnologii, mikrobiologii z osiągnięciami informatycznymi otwiera przed absolwentami nowe możliwości dalszego kształcenia lub zdobywania praktycznych umiejętności potrzebnych w przyszłej karierze zawodowej.

Jedynym warunkiem rozpoczęcia kształcenia na specjalności chemia medyczna jest wyrażenie przez Senat PWSZ w Tarnowie zgody na uruchomienie nowej specjalności oraz pozytywnego zaopiniowania programów studiów.

Warto przypomnieć, że 18 listopada 2011 r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie podjął uchwalę w sprawie utworzenia na kierunku administracja drugiej specjalności o nazwie: administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim. Nowa specjalność zostanie uruchomiona już w roku akademickim 2012/2013.

Nowy znak graficzny PWSZ w Tarnowie
2 kwietnia 2012 r. weszły w życie Zarządzenia Rektora PWSZ w Tarnowie w sprawie zasad używania godła, zasad używania sztandaru oraz zasad używania nowego znaku graficznego. Używane dotychczas godło z maksymą „Per aspera ad astra” zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2012 zostało zastrzeżone dla dokumentów Rektora o wyjątkowym znaczeniu oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych. Do codziennego stosowania przeznaczono nowo zaprojektowany znak graficzny.

Ponadto, wśród nadesłanych informacji prasowych PWSZ uwagę zwraca wiadomość o Dniu Otwartym. Poinformujemy o nim wkrótce w osobnej informacji.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl