To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Triumf demokracji bezpośredniej w Zgłobicach    -   11/4/2012
Wieści z gminy Tarnów
Powszechne wyrażenie przez mieszkańców opinii o proponowanych zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego w pisemnym głosowaniu – to najważniejsza decyzja, jaka zapadła na zebraniu wiejskim w Zgłobicach, które odbyło się we wtorek, 10 kwietnia. Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Zgłobicach były główną przyczyną zwołania z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej nadzwyczajnego zebrania wiejskiego.

Ogloszenie

Obecna na zebraniu kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Tarnów Wioletta Kaliwoszka-Kawula zapoznała mieszkańców z propozycjami zmian, poinformowała o trybie i terminach składania uwag do planu oraz zapoznała mieszkańców ze zgłoszonymi uwagami, w tym z uwagami zgłoszonymi przez pełnomocnika spadkobierców rodziny Marszałkowiczów Annę Kobryń, a dotyczącymi zmiany przeznaczenia działki, na której znajduje się boisko, tak, aby mogła w tym miejscu funkcjonować działalność komercyjna i zabudowa kubaturowa. Aktualny stan prawny dotyczący działek w centrum Zgłobic przedstawił radca prawny Janusz Gancarz, natomiast sołtys Józef Jamróg podkreślając, że podjęte decyzje ukształtują ład przestrzenny Zgłobic na wiele lat, przedstawił stanowisko rady sołeckiej, która zaproponowała, aby kwestię tę rozstrzygnęli mieszkańcy w powszechnych konsultacjach lokalnych przeprowadzonych w formie głosowania.

Zdanie sołtysa i rady sołeckiej podzielili obecni na zebraniu mieszkańcy Zgłobic, przyjmując zdecydowaną większością głosów zaproponowaną uchwałę i zobowiązując wójta do zorganizowania i przeprowadzenia konsultacji w niedzielę, 15 kwietnia, w godzinach 8:00-18:00 w hallu miejscowej Szkoły Podstawowej.

Wójt Grzegorz Kozioł z zadowoleniem przyjął decyzję mieszkańców i podkreślił, że – uznając ich wolę – uszanuje zasady demokracji, w całej rozciągłości akceptując wynik głosowania i takie rozwiązania będzie rekomendował Radzie Gminy do przyjęcia.

W głosowaniu może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Zgłobic. Konieczne będzie jedynie okazanie dowodu tożsamości. Przeprowadzeniem konsultacji zajmie się specjalna komisja, która po ich zakończeniu podliczy oddane głosy, zaś wynik przedstawi Wójtowi Gminy Tarnów.
(PP)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl