To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ogłasza nabór...    -   18/6/2012
Rusza rekrutacja w PWSZ
Dziś, w poniedziałek 18 czerwca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie rozpoczyna się rekrutacja na rok akademicki 2012/2013. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów uczelnia przygotowała 2240 miejsc, w tym 1660 na studiach stacjonarnych i 580 na studiach niestacjonarnych. Rekrutacja potrwa do 20 lipca br.

Ogloszenie
>

PWSZ w Tarnowie systematycznie poszerza ofertę kształcenia. W tym roku kandydatom zaproponowano nowe specjalności takie jak administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim, chemia medyczna, instruktor sportu. Sukcesem zakończyły się starania – przypomnijmy - o uruchomienie kierunków artystycznych. Dzięki pozytywnej decyzji Ministerstwa Uczelnia otworzy również rekrutację na kierunki grafika (specjalność grafika projektowa) oraz wzornictwo (specjalność formy przemysłowe i komunikacja wizualna).

Wśród kierunków, które z roku na rok cieszą się największym zainteresowaniem, oprócz administracji, ekonomii, fizjoterapii i filologii angielskiej jest m.in. pielęgniarstwo, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Władze Uczelni liczą również na zwiększone zainteresowanie kierunkami ścisłymi i inżynierskimi. Wprowadzenie obowiązkowej matury z matematyki pozwoliło zaobserwować już w zeszłym roku wzrost liczby kandydatów na kierunki takie jak np. inżynieria materiałowa, elektronika i telekomunikacja, informatyka lub matematyka finansowa.

W tegorocznej rekrutacji przygotowano dla kandydatów na studia kolejne ułatwienia. Uruchomiony został portal zawierający wszystkie informacje dotyczące rekrutacji – opisy kierunków i specjalności, zasady przyjęć, limity miejsc, terminy itp. Uczelnia konsekwentnie rozwija procedury przeprowadzane za pośrednictwem sieci Internet. Podania składa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów. Uczelnia w ogóle nie stosuje na tym etapie tradycyjnych papierowych podań opierając się na dokumentacji cyfrowej. Wyniki egzaminów maturalnych będą weryfikowane automatycznie poprzez łączenie się Systemu Rekrutacyjnego z Krajowym Rejestrem Matur prowadzonym w formie cyfrowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów nie muszą więc w ogóle pojawiać się w siedzibie Uczelni. Należy pamiętać jedynie o wniesieniu opłaty rekrutacyjnej. Obecność kandydata jest wymagana dopiero w drugim etapie postępowania – przy wpisie na I rok studiów, wtedy też należy donieść oryginały wymaganych dokumentów. Osoby, które wyjeżdżają np. za granicę i nie będą mogły dopełnić osobiście tego obowiązku, mogą w tym celu pisemnie upoważnić rodziców lub znajomych. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na I rok będą miały czas na dokonanie wpisu do 11 sierpnia br.

Rekrutacja na studia magisterskie z filologii polskiej prowadzona jest w terminach tożsamych z rekrutacją na studia licencjackie i inżynierskie. Zmieniono, z korzyścią dla Kandydatów, tryb rekrutacji na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo. W tym roku osoby ubiegające się o przyjęcie oryginały dokumentów składać będą dopiero przy zapisie, a nie już w okresie składania podań. Rekrutacja na kierunki artystyczne obejmuje postępowanie konkursowe organizowane w dwóch etapach. W etapie pierwszym przeprowadzony zostanie egzamin praktyczny i zadanie kierunkowe, w etapie drugim nastąpi przegląd teczki z pracami artystycznymi oraz rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne zdają egzamin sprawnościowy. Kandydaci na pozostałe kierunki kwalifikowani są wyłącznie na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

Informacje szczegółowe na temat zasad przyjęć i terminów dostępne są na portalu informacyjnym dla kandydatów www.kandydat.pwsztar.edu.pl.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl