To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Ruszają konsultacje społeczne: „Szczeklik”, ZPS i MCM do komercjalizacji...    -   19/6/2012
Jaka służba zdrowia?
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, Zespół Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckie Centrum Medyczne to podmioty medyczne dobrze znane mieszkańcom Tarnowa i regionu. Jak czytamy w komunikacie nadesłanym przez tarnowski magistrat, ich sprawne funkcjonowanie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności, dlatego też Gmina Miasta Tarnowa jako właściciel tych zakładów stara się tworzyć możliwie najlepsze warunki ich rozwoju. Gmina Miasta Tarnowa objęła obowiązki właściciela wymienionych wyżej placówek na początku 1999 roku. Od tej pory, przy wydatnym wsparciu Miasta, radykalnie poprawiły się warunki udzielania przez nie świadczeń zdrowotnych oraz znacząco wzrósł ich zakres i dostępność. Gruntownie zmodernizowano istniejące pomieszczenia, wybudowano nowe obiekty, zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny, uruchomiono nowe rodzaje świadczeń zdrowotnych w obszarach największego zapotrzebowania ze strony pacjentów. Placówki te mają zostać skomercjalizowane – wobec czego ruszają „konsultacje społeczne”...

Ogloszenie

Jak czytamy w komunikacie magistratu, nowe wyzwania stwarza uchwalona w 2011 roku ustawa o działalności leczniczej. Forma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w jakiej funkcjonują dotychczas podległe Gminie podmioty lecznicze, została przez ustawodawcę uznana za nie stwarzającą perspektywicznych warunków rozwoju. Od blisko roku nie ma już podstaw prawnych do tworzenia nowych zakładów tego rodzaju. Jednocześnie jako docelową formę dla dotychczasowych spzoz ustawa wskazała spółkę kapitałową, funkcjonującą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej uwarunkowania wynikające z ustawy o działalności leczniczej, w „Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020”, przyjętej przez Radę Miejską w Tarnowie uchwałą Nr XI/111/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zapisano, że w ramach kierunku polityki rozwojowej miasta polegającego na stworzeniu nowoczesnej oferty wysokospecjalistycznych usług medycznych i profilaktycznych winien być osiągnięty cel operacyjny określony jako „restrukturyzacja miejskich zakładów opieki zdrowotnej”. Proces ten polegał będzie na dostosowaniu zarówno formy jak i organizacji podległych Miastu placówek medycznych do obowiązujących wymagań formalno-prawnych oraz występujących potrzeb zdrowotnych.

Realizacja tych zamierzeń wymaga dokonania przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Zespołu Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckiego Centrum Medycznego w spółki kapitałowe, których jedynym właścicielem będzie Gmina Miasta Tarnowa. Oznaczać to będzie, że Miasto obejmie wszystkie udziały w tych spółkach. Proces ten nosi nazwę komercjalizacji. Przyjęto, że komercjalizacji w pierwszej kolejności podlegać będą zakłady prowadzące lecznictwo ambulatoryjne, to jest Zespół Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckie Centrum Medyczne, w przypadku których efekt przekształcenia winien być osiągnięty najdalej na koniec I kwartału 2013 roku. W 2014 roku w formule spółki kapitałowej powinien również funkcjonować Specjalistyczny Szpital im.Szczeklika. Dokonanie przekształcenia do końca 2013 roku daje samorządowi możliwość skorzystania z przewidzianych w ustawie preferencji, na które składają się możliwość umorzenia niektórych zobowiązań przejętych od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz uzyskania dotacji z budżetu państwa. Jednocześnie, co jest bardzo istotne, w przypadku niedokonania przekształcenia, samorząd jako podmiot tworzący będzie musiał pokryć ujemny wynik finansowy podległego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (w przypadku jego wystąpienia w danym roku obrotowym).

Komercjalizacja miejskich placówek opieki zdrowotnej nie powinna stwarzać zagrożenia dla ich pracowników. Ustawa o działalności leczniczej stanowi jednoznacznie, że pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z dniem przekształcenia stają się pracownikami spółki. Przekształcenie nie zagraża również interesom pacjentów. Właściciel, którym pozostanie Gmina, będzie poprzez sprawowany nadzór właściwie zabezpieczać interes lokalnej społeczności. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że lecznictwo podstawowe w Tarnowie jest od ponad 10 lat w przeważającej części (przekraczającej 80%) prowadzone przez spółki prawa handlowego, w których Miasto nie posiada żadnych udziałów, a doświadczenia płynące z tego procesu są pozytywne. W ciągu okresu o jakim mowa znacząco poprawiły się warunki udzielania przez te podmioty świadczeń zdrowotnych i wzrosła ich dostępność dla mieszkańców. Celem zamierzonych zmian jest stworzenie podległym Miastu podmiotom leczniczym lepszych możliwości rozwoju, dostosowanych do szybko zmieniającego się otoczenia.

Rozpoczynamy cykl konsultacji społecznych. Dotyczą one: radnych z komisji merytorycznych, mediów, związków zawodowych, rad społecznych objętych programem zmian oraz samorządów branżowych – czytamy w komunikacie.
Dyżury otwarte dla zainteresowanych mieszkańców (20-22 czerwca, Urząd Miasta Tarnowa, Centrum Spraw Społecznych, ul. Goldhammera 3, godzina 16.00 do 18.00). Wypełnione, specjalne ankiety, dostępne na stronie www.tarnow.pl oraz w miejskim miesięczniku, składać można właśnie pod tym adresem, lub drogą mailową: m.gawlik@umt.tarnow.pl.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 20)Dodaj komentarz
(19-06-2012) otto :
Dopuśćmy radnych BB i MM a szybciutko "przekształcą" szpital zgodnie z prawem...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-06-2012) gość :
JAKIE KONSULTACJE I Z KIM KLAMKA ZAPADŁA .PRYWATYZACJA JEST KOMUŚ NA RĘKĘ NIE NAM PACJENTOM TO KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-06-2012) TARNOWIANIN :
PROSZE O WYJASNIENIE DLACZEGO PO PRZEKSZTALCENIU PLACOWKA MA NIBY STAC SIE RENTOWNA A TERAZ NIE MOZE? SKAD NAGLE BEDA PIENIADZE NA ZBILANSOWANIE BUDZETU SKORO TO PACJENTOW NIBY NIE DOTKNIE. PROSZE O JASNA ODPOWIEDZ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-06-2012) pacjent :
Pani Sawicka się kłania!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-06-2012) do Tarnowianina :
Przecież to proste, teraz nie można świadczyć usług płatnych i dlatego przy niskich kontraktach z NFZ trzeba zamykać poradnie np. już w południe i tylko wiatr wieje po pustych korytarzach. Po komercajlizacji lekarze będą mogli przyjmować całą dobę, oczywiście za odpłatnością. Nieodpłatne będą tylko godziny przyjęć w ramach NFZ. Dodatkowy przychód dla placówek, to i lepsze wyniki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-06-2012) meg :
czyli klasyczne prywatne placówki zdrowia z opcją bezpłatną - czyli wielomiesięcznymi terminami oczekiwania do lekarza. Masz kasę - zapraszamy jutro, nie masz kasy i chcesz na FFZ to na ten rok już nie zapisujemy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-06-2012) iga :
pani OSIAK bardzo ładnie wypowiadała się w rdn. -ta kobieta ma gadane jaką szkołę kończyła?ta jej komercjalizacja to wstęp do prywatyzacji.Wszystko już dawno było zaplanowane,a teraz zobaczyło światło dzienne bo musiało.Radni wszystko przyklapią bo tak pan prezydent karze i będzie finał.Dawno już wśród pracowników ZA mów się o prywatyzacji była to kwestia czasu.Będziemy się leczyć u znachorów a nie w MCM

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-06-2012) ku gawiedzi :
Niestety oprócz lekarzy zarobi nowy Zarząd spółek , pewnie d\uzo więcej od obecnych poborów bo to beda przecie z ludzie desygnowanie przez Prezydenta, Prezydent ponadto powoła Rade Nadzorczą (dotychczas była lub jest rada społeczna która nie pobiera wynagrodzenia) Członkowie rady nadzorczej zarobia łacznie, rocznie od 30 000 do 100 000 zł a może i więcej bo to beda ludzie mianowani przez Prezydenta. No chba że sam prezydent sie mianuje szefem rady nadzorczej jak w przypadku MPEC Tarnów. I wszystko jasne, skok na kase, skok na nowe stanowiska a radni z Tarnowian i Platformy Obywatelskiej to przylepią. Noi cóz Prezydenyt trylko wywiesi otrzymane godło "A to Polska własnie" Polska notabli, a prosty lud jak nie będzie miał kasy na zapłacenie wizyty odejdzie z przysłowiowym kwitkiem albo ... umrze zanim przyjdzie jego kolejka wynikająca z zapisu do lekarza w ramch NFZ. Taka władze sobie Polacy i mieszkańcy tarnowa zafundowaliście to taka macie !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) rado :
Platforma z nazwy obywatelska na restrukturyzacji buduje sobie zaplecze finansowe kosztem społeczeństwa. Ustawa o działalności leczniczej spowodowała możliwość komercjalizacji służby zdrowia. Pacjent został na mocy tej ustawy pozbawiony podmiotowości stał się przedmiotem działalności gospodarczej. Państwo w sposób podstępny nałożyło obowiązek dodatkowego finansowania systemu opieki zdrowotnej przez najbiedniejszych obywateli, a stworzyło możliwość bogacenia się przedsiębiorców działających na rynku usług i przejmowania sektora Publicznej Służby Zdrowia od samorządów za pieniądze niewspółmierne do wartości rynkowej. W perspektywie czasu rynek usług medycznych zostanie przejęty przez korporacje państw europy zachodniej tak jak został przejęty rynek usług bankowych. Pełny zakres usług medyczne będzie dostępny dla zamożnych a koszt usług medycznych wzrosną niewspółmiernie. W pełni realizowane jest hasło wyborcze PO ,,Żeby żyło się lepiej" z dopiskiem wybranym. Pan Prezydent Tarnowa dobrze służy wybranym, a nie tym którzy go wybrali.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) Dżet :
Nikt nie porusza tematu, że na chorych zarabia miasto. Jak? Wlepiając mandaty za parkowanie wokół szpitali. Nowy szpital ma hektary zieleni, natomiast proszę spróbować zaparkować w godz. rannych. Ciekawym, ile płacimy za strzyżenie zbędnej zieleni?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) do rado :
Argumenty, którymi sie pan posługuje to populistyczny bełkot. Świadczy to o kompletnym niezrozrozymieniu polskiego systemu służby zdrowia. Mysli pan pojęcia nawet w tak podstawowych kwestiach jak przdmiot działalności gospodarczej. Cały post to populistyczne brednie.przestańcie straszyć ludzi pisaniem głupot.Nie chce mi się wyjaśniać, każdego elementu państwa wypowiedzi proponuję więc pojechać do Tuchowa i zobaczyć jak niby ten "spisek PO" funkcjonuje, popytać ludzi, biorąc poprawkę na fakt, iż tam dokonano wcześniej prywatyzacji usług medycznych, nie zaś komercjalizacji. Populistyczne brednie skończą się po roku a nawet wcześniej, bo ludzie szybciutko się zorientują, że jest lepiej niż było. To tyle w temacie. Ale macie swoje pięć minut populiści!... MCM - znaczenie MCM-u dla lecznictwa otwartego w Tarnowie jest znikome i wszyscy o tym wiedzą tam jest tylko problem ZOL-u, który przynajmniej ja tak twierdze powinien pozostać publiczny, bo to kwestia polityki zdrwotnej.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) nie do rado :
no i task a propos. Ten kto wymyślił forme prawną ZOZ ten powinien dostać kare pięciu lat cięzkich robót w kamieniołomach!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) gość :
To co pisze"rado" to nie jest straszenie ludzi tylko święta racja.Tarnowianie na wszystko się zgodzą PO też.Jak że by mogło być inaczej są na garnuszku pana prezydenta.Ludzie z MOŚCIC wybrali pana Ścigałę to mają co chcieli.!!!!!!!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) pacjent rencista :
Zanim odbędą się ,,KONSULTACJE SPOŁECZNE ?" , to wpierw powinna się odbyć konsultacja społeczna czy RYCVHU I spełnia oczekiwania wyborców, a więc posiada nadal zaufanie społeczne. Jak pokazuje przykład ostatni o zorganizowanym z inicjatywy społecznej referendum, w którym postawiono wniosek o odwołniu Prezydenta miasta porównywalnym z Tarnowem , to okazał się on skuteczny. Dlatego idżmy drogą prawa i demokracji, choć demokracja to nie jest idealny system, ale prawo jest prawem i jeśli jest Prezydent z naszego wyboru, który zamiast zarządzać to urządza sztukę zasługuje na weryfikację wyborców.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) rado :
Aby wypowiadać się na temat sprzedaży przez powiat tarnowski szpitala tuchowskiego, trzeba mieć elementarną wiedzę w zakresie ekonomi i rynku usług medyczny, a nie posługiwać się ignorancją i bełkotem platformerskim. Sprzedaż szpitala w formie bezprzetargowej będzie działaniem na szkodę budżetu powiatu tarnowskiego nie mówiąc o szkodliwości społecznej tego typu działań i wspieraniu pewnej grupy udziałowców chcących kupić szpital poniżej wartości rynkowej. Najciekawsze jest to, że osoby które zostały wybrane w wyborach do rady powiatu nie reprezentują wyborców tylko interesu określonej grupy przedsiębiorców. Można tego typu zachowanie nazwać patologią społeczną,przykładem prywaty i nadużyciem władzy. Swoimi działaniami określona grupa radnych straciła mandat społeczny do pełnienia funkcji w samorządzie a stała się lobbystami. Mam nadzieję że odpowiednie organy państwa zainteresują się tematem i zadbają o interes samorządu dla dobra wspólnego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) Do Mieszkańców :
Czas zbierać podpisy o odwołanie Prezydenta Ryszarda Ścigały

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) Do Mieszkańców :
Czas zbierać podpisy o odwołanie Prezydenta Ryszarda Ścigały

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-06-2012) Do Mieszkańców :
Czas zbierać podpisy o odwołanie Prezydenta Ryszarda Ścigały

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-06-2012) do populisty rado: :
rado- przecież ty tej wiedzy nie posiadasz. więc o czym mowa?kompromitujesz się na każdym kroku mój miły! nic nie pisałem o bezprzetargowej sprzdaży nieruchomości szpitala. mam tu swoje zdanie, które cię bardzo cię zaskoczy.napiszę o tym później. jeżeli posiadasz jakąkolwiek wiedzę o wycenie majątku i jej nierzetelności. jeżeli uważasz, zarząd powiatu zamierz zbyć nieruchomości za wartość, którą trudnoby byłoby uznać za godziwą. To nie marnuj czasu ty zgłoś to odpowiednim organom. ja takowej wiedzy nie posiadam. może się podzielisz jakimiś wycenami , kontrwycenami czymkolwiek. Chętnie się dowiem. na czym miałaby więc polegać ta szkodliwość społeczna??? jako klasyczny populista nie odniosłeś się do kwestii szpitala w tuchowie i jego funkconowania. co takiego zmieniło się po prywatyzacji. mieszkańcy obsługiwani sa lepiej czy gorzej. jak funkcjonuje szpital, który był na granicy "upadłości" ( upadłość SP ZOZ jest w sensie pranym niemożliwa-samorząd ma pokryć dług) i miał ładnych parę milionów długu, które trzeba byłoby pokryć z pieniedzy powiatu-czyli naszej kieszeni. kto wiec posługuje się argumentami populistycznymi?....jak napiszesz dlaczego tryb bezprzetargowy jest mosno wątpliwy to szacun- ja napiszę. postaram się merytorycznie nie oskarżjąc wszystkich o to, że są złodziejami...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-06-2012) do rencisty :
PAN ŚCIGAŁA NIE SPEŁNIŁ OCZEKIWAŃ WYBORCÓW JA NA PEWNO NA NIEGO NIE BĘDĘ GŁOSOWAĆ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl