To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   „Misja: Firma” oraz „Akademia Biznesu”    -   22/6/2012
Projekty dla bezrobotnych
Firma Perfekta Elwira Bowers w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, na obszarze czterech powiatów województwa małopolskiego: krakowskiego, proszowickiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnów rozpoczyna realizację projektu "Misja: Firma" skierowanego do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem głównym Projektu jest wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych do 25 roku życia, powyżej 50 roku oraz niepełnosprawnych jako alternatywnej formy utrzymania aktywnego statusu na rynku pracy. Spośród 42 osób przyjętych do projektu 31 uzyska bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000,00 zł, a także możliwość otrzymania wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł przez 6 (do 12) miesięcy od rozpoczęcia działalności. Z kolei projekt „Akademia Biznesu” adresowany jest do mieszkańców powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego i suskiego. W Starostwie Powiatowym w Tarnowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona tym projektom. Szczegóły projektów - poniżej..

Ogloszenie
>

Projekt pn. „MISJA:FIRMA” realizowany jest w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. ) Jest on realizowany przez Firmę Perfekta Elwira Bowers w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, na obszarze czterech powiatów województwa małopolskiego: krakowskiego, proszowickiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnów.
Celem głównym Projektu jest wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych do 25 roku życia, powyżej 50 roku oraz niepełnosprawnych jako alternatywnej formy utrzymania aktywnego statusu na rynku pracy.
Spośród 42 osób przyjętych do projektu 31 uzyska bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000,00 zł, a także możliwość otrzymania wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł przez 6 (do 12) miesięcy od rozpoczęcia działalności.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:
Warunkiem otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest udział w zaplanowanych formach wsparcia.
Pierwszym etapem jest opracowanie dla każdej z osób przyjętej do projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD, dokumentu określającego indywidualny plan szkoleń i doradztwa), który poprzedzony będzie analizą potrzeb, doświadczenia i wykształcenia uczestnika projektu.
W okresie pierwszych czterech miesięcy uczestnicy skorzystają z cyklu 70 godzin szkoleń związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i wsparcia motywacyjnego w postaci treningu asertywności i autoprezentacji.
Każde szkolenie zakończone będzie egzaminem którego wynik będzie miał wpływ na ocenę końcową przy ocenianiu złożonego biznes planu.
Osoby przyjęte do projektu zostaną objęte również wsparciem doradczym z zakresu pisania biznes planu i indywidualnym wsparciem psychologa.
Do otrzymania wsparcia finansowego uprawniony jest uczestnik projektu, który zaliczył co najmniej 80% godzin szkoleniowych oraz którego złożone dokumenty pozytywnie przeszły ocenę formalną.
Uczestnikom projektu gwarantuje się: bezpłatne szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na i ze szkolenia oraz wyżywienie w trakcie szkoleń .
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dojazdu personelu projektu do osób niepełnosprawnych w celach związanych z naborem wniosków do projektu. Nabór do projektu rozpocznie się 21 czerwca 2012 i trwać będzie do 04 lipca 2012 r.
Osobą do kontaktu w sprawach projektu jest Pani Joanna Kubik e-mail: misja@perfekta.biz.pl; tel. +48 61 642 94 46 wew. 104 , kom. +48 798 242 891.


Projekt pn. „Akademia Biznesu” realizowany jest w okresie od 01.05.2012 r. do 31.12.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.2 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. ) Jest on realizowany przez przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z firmą Perfekta Elwira Bowers na obszarze trzech powiatów województwa małopolskiego: dąbrowskiego, limanowskiego i suskiego.
Celem głównym Projektu jest aktywizacja 28 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia, powyżej 50. roku i niepełnosprawnych poprzez samo zatrudnienie.
Spośród 28 osób przyjętych do projektu 22 uzyska bezzwrotną dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000,00 zł, a także możliwość otrzymania wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł przez 6 (do 12) miesięcy od rozpoczęcia działalności.

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:
Warunkiem otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest udział w zaplanowanych formach wsparcia.
Pierwszym etapem jest opracowanie, każdej z osób przyjętej do projektu, przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania (IPD, dokumentu określającego indywidualny plan szkoleń i doradztwa), który poprzedzony będzie analizą potrzeb, doświadczenia i wykształcenia uczestnika projektu) .
W okresie pierwszych trzech miesięcy uczestnicy skorzystają z cyklu 70 godzin szkoleń związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i wsparcia motywacyjnego w postaci treningu asertywności i autoprezentacji.
Każde szkolenie zakończone będzie egzaminem którego wynik będzie miał wpływ na ocenę końcową przy ocenianiu złożonego biznes planu.
Osoby przyjęte do projektu zostaną objęte również wsparciem doradczym z zakresu pisania biznes planu i indywidualnym wsparciem psychologa.
Do otrzymania wsparcia finansowego uprawniony jest uczestnik projektu, który zaliczył co najmniej 80% godzin szkoleniowych oraz którego złożone dokumenty pozytywnie przeszły ocenę formalną.
Uczestnikom projektu gwarantuje się: zwrot kosztów dojazdu na i ze szkolenia, opiekę nad osobami zależnymi w trakcie szkoleń, wyżywienie w trakcie szkoleń.
Dodatkowo na wniosek niepełnosprawnego Uczestnika projektu organizatorzy zapewniają pomoc asystenta osób niepełnosprawnych.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dojazdu personelu projektu do osób niepełnosprawnych w celach związanych z naborem wniosków do projektu.

Nabór do projektu rozpocznie się od 28 czerwca 2012r. do 9 lipca 2012r.
Osobą do kontaktu w sprawach projektu jest Pani Edyta Karcz akademia@firs.org.pl, numer telefonu 798 242 891.

Biuro projektów mieści się w Krakowie Ul. Garczyńskiego 17/3 31-524 Kraków tel. +48 61 642 94 46 wew. 104 tel. kom. +48 798 242 891
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 2)Dodaj komentarz
(22-06-2012) ZX :
Najwiekszym kapitałem ludzkim jest inteligencja i pracowitość. Zawsze była tak, że hektar ziemi zabezpieczał żywność dla kilkuosobowej rodziny. Mamy wiele ziemi nie wykorzystanej dać zainteresowanym, zwolnić z podatku np przez 2-lata, uprawa warzyw, hodowla królików, kur, pozwoli przetrwać ciężkie czasy. Nie można siedzieć i narzekać, pić kawę i palić papierosy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-06-2012) cc :
tiaaaa, ciekawe jaka kasa przy okzaji została przytulona i czy ktokolwiek przeliczył to na wymierne efekty.... Wątpię.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl