To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   W czwartek ważna sesja Rady Miejskiej w Tarnowie aktualizacja    -   26/6/2012
28 czerwca – sesja absolutoryjna
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Tarnowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za 2011 r. oraz wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Ryszardowi Ścigale – to dwa najważniejsze punkty porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbędzie się 28 czerwca o godz. 9:00. Kolejne to np. zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 czy zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Tarnowa na lata 2009-2013.

Ogloszenie

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla prezydenta Ryszarda Ścigały za 2011 rok. Wniosek w sprawie absolutorium został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a radzie przedłożyła go z pozytywną opinią Komisja Rewizyjna. Uchwała absolutoryjna nie jest merytoryczną oceną pracy prezydenta. To uchwała stwierdzająca prawidłowe wykonanie budżetu za rok ubiegły.

Jak informuje Biuro Prasowe magistratu - dane wskazują, że w roku 2011 miasto zwiększyło swój majątek o 94 mln złotych, co stanowi wzrost o prawie 10 % w stosunku do poprzedniego okresu. Jego wartość na koniec zeszłego roku przekroczyła miliard złotych. Wydatki natomiast, po raz pierwszy w historii miasta przekroczyły kwotę pół miliarda złotych. Wydatki majątkowe, czyli te przeznaczone na inwestycje, sięgnęły 80 milionów i byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie konieczność przesunięcia niektórych inwestycji na rok bieżący. Według prezydenta Ścigały, Tarnów realizuje przyjętą przed rokiem Strategię Rozwoju Miasta. Opiera się na trzech głównych osiach rozwojowych. Według dokumentu Tarnów ma być miastem aktywnym, komfortowym i silnym. Strategia określa wizję funkcjonowania miasta i kierunki jego rozwoju na najbliższe lata. <- Tarnów nie inwestuje na „chybił, trafił” . Wszystkie realizowane w mieście inwestycje są podporządkowane tym wytycznym - dowodzi prezydent i przypomina, że według danych Urzędu Marszałkowskiego, Tarnów jest najbardziej skutecznym samorządem w województwie w absorpcji środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na terenie Tarnowa realizowane są projekty dotowane w wysokości 182,3 mln zł. Na jednego mieszkańca miasta przypada 1558 zł – i jest to najlepszy w Małopolsce wynik. Te liczby świadczą - zdaniem magistratu - że Tarnów się rozwija mimo trudności finansowych w kraju.
A jak funkcjonowała administracja? W 2011 roku miasto wydało prawie 100 tys. decyzji, tj. o ponad trzy tysiące więcej niż w roku poprzednim., Co ciekawe, średnia liczba decyzji wydawanych w latach 2002 – 2006 wynosiła 76 tysięcy – to też dowód na aktywność samych mieszkańców. W 2011 roku nie wpłynęła żadna skarga na pracowników Urzędu Miasta Tarnowa. Wpłynęły natomiast dwie skargi na pracę Urzędu. Każda z nich została sprawdzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i uznana za bezzasadną, tzn. zarzuty w nich zawarte nie potwierdziły się. Sprawność i jakość działania Urzędu Miasta Tarnowa podkreśla dodatkowo certyfikat ISO wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Jednocześnie warto zaznaczyć, że w Urzędzie spada zatrudnienie. Aktualnie zostało ono zredukowane do około 420 osób. Każdego roku, w Urzędzie Miasta Tarnowa badana jest jakość obsługi mieszkańców pod względem sprawności załatwiania spraw, dostosowania informacji, staranności załatwiania spraw, indywidualnego traktowania, a nawet umiejętności interpersonalnych czy dostępności informacji. W siedmiostopniowej skali, wyniki kształtują się na poziomie dobrego zadowolenia. Niezadowolenie natomiast budzi nie najlepsza dostępność komunikacyjna do budynków Urzędu oraz brak zaplecza parkingowego.
Posłuchaj, jak realizację ubiegłorocznego budżetu podsumowywał prezydent Ryszard Ścigała na dzisiejszej konferencji prasowej :
Proponowany porządek obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 9.00.

1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad – przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Tarnowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za 2011 r. – podjęcie uchwały.
5. Informacja o ciałach doradczych Prezydenta:
1) Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych, 
2) Rada Sportu Gminy Miasta Tarnowa,
3) Rada Kultury Gminy Miasta Tarnowa,
4) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Tarnowa, 
5) Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna,
6) Tarnowskie Forum Przedsiębiorczości.
6. Informacja o sposobie załatwienia skarg zarejestrowanych w Urzędzie Miasta Tarnowa w 2011 r.
7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2011 r.
8. Informacja o decyzjach administracyjnych wydanych w Urzędzie Miasta Tarnowa w 2011 r.
9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
10. Przyznanie nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury – podjęcie uchwały. 
11. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 – podjęcie uchwały
12. Zmiana uchwały budżetowej Miasta Tarnowa na rok 2012 – podjęcie uchwały.
13. Zmiana nazwy Przedszkola Publicznego Nr 8 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
14. Ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
15. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lisia Góra – podjęcie uchwały.
16. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Skrzyszów – podjęcie uchwały.
17. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów – podjęcie uchwały.
18. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Tarnowa na lata 2009-2013 – podjęcie uchwały.
19. Nadanie Statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. E. Szczeklika w Tarnowie – podjęcie uchwały.
20. Nadanie Statutu Mościckiemu Centrum Medycznemu w Tarnowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – podjęcie uchwały.
21. Powołanie Rady Społecznej Zespołu Przychodni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
22. Program "Karta Tarnowskiej Rodziny" – podjęcie uchwały.
23. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczącego realizacji zadania w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – podjęcie uchwały.
24. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa – podjęci uchwały.
25. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
26. Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
27. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
28. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 8)Dodaj komentarz
(26-06-2012) Uwaga przełomy :
Pan prezydent obiecał dwa lata temu, że zrobi generalny remont ulicy Koszyckiej. Moje pytanie - czy dotrzyma Pan wreszczie obietnicy, czy dalej będzie nas Pan zwodził za nos? A może niech Pan wsiądzie do swojego złotego samochodu i przejedzie się ul. Koszycką, ciekawy jestem Pana wrażeń.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-06-2012) Popieram przedmówcę :
W ubiegłym tygodniu liczyłam "łaty" na jezdni od skrzyżowania z Krakowską do wzgórza kościelnego, w niektórych miejscach jest już "łata na łacie". Gdy doszłam do 150 dałam sobie spokój, ta ulica to jedna wielka prowizorka remontowa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-06-2012) J-23 :
Do JE Prezydenta: Ul. Koszycka co najmniej od dwudziestu lat nie miała nowego dywanika asfaltowego z wszelkimi tego faktu konsekwecjami dla drogi !!! Wiemy również, iż nie znajduje się ona na trasie Pańskiej codziennej (cotygodniowej, comiesięcznej....) trasy przejazdu złotym bolidem. Czy uważa Pan, iż pikieta mieszkańców połączona z blokowaniem drogi pozytywnie wpłynie na Pański wizerunek w mediach, którego wartość jak wiemy jest bezcenna?!...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-06-2012) FGH :
No to raczej sobie poczekamy jeszcze na remont Koszyckiej. Dzisiejszy news dnia jest taki, ze z nadwyżki budżetowej 1 MILION złotych został przeznaczony na sport (z czego 900 tysięcy złotych na żużel, czyli sport zawodowy, ktory powinien sie sam utrzymywac). Mysle, ze skoro oszczedza sie na drogach - wszak remont obiecano juz 2 lata temu - to na sporcie zawodowym powinno sie oszczedzac tym bardziej. Nie wiem jak Panstwo, ale ja tego nie rozumiem... Pomysl z pikietowaniem jest bardzo trafny, bo wyglada na to, ze pan prezydent ma nas wszystkich za glupcow.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-06-2012) NNN :
Czy tylko Koszycka ? a inne ulice to sa gorsze ? pytam o czy je dobro prezydent dba ? na pewno nie mieszkańców, sprawdzcie ile ludzi straciło prace pw tarnowie za czasów prezydentowania ścigały ? ile zlikwidowano zakładów pracy, miejskich jednostek , stołowek szkolnych ? ile ludzi poszło na bruk !!! a prezydent co zrobił? a no kupił sobie auto za prawie 100 000. Oszczędza tylko nie tam gdzie trzeba, imprezy, rozdawnictwo miejskiej kasy a gdyby tak pożegnac jednego z zastępców prezydenta byłaby rocznie oszczednośc prawie 200 000 zł. a mieszkańcom funduje sie prywatna słuzbe zdrowia i brak kolejek !!! jak to sie osiągnie ? bardzo prosto - jak sie nie doczekasz na miejsce z funduszu NFZ to sobie zapłać i nastepnego dnia jesteś u lekarza na wizycie. Tylko kogo będzie na to stać ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-06-2012) Uwaga ... :
obiecał tez prze wyborami na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 19 że jej nie zlikwiduje i co ? każdy wie zlikwidowano,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-06-2012) wars :
@NNN - uwierz mi, że niewiele ulic jest gorszych w Tarnowie od Koszyckiej, oczywiście biorąc pod uwagę te główniejsze drogi w mieście.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-06-2012) do mieszkańca :
Ciekawe jak będzie jutro ? Chyba już widzą , że tak cudnie nie jest . Oj będą się za te rządy wstydzić będą .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl