To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: RAZEM TV
  
   Treść przesłania i zapis video I Kongresu Katolików na Jasnej Górze (film)    -   16/6/2013
Stop ateizacji !
W niedzielę odbył się na Jasnej Górze pierwszy ogólnopolski Kongres Katolików pod hasłem „Stop ateizacji”. Uroczystej liturgii przewodniczył abp Wacław Depo, pojawił się też m.in. Jarosław Kaczyński, prezes PiS oraz wielu znanych działaczy i publicystów katolickich. Głównym organizatorem spotkania był Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji pod przewodnictwem posła Andrzeja Jaworskiego. W specjalnym przesłaniu uczestnicy Kongresu podkreślili: "Nie wyrażamy zgody na zamknięcie daru wiary w sferze prywatnej, dlatego nie możemy pozwolić, aby Chrystus był obrażany na forum publicznym".

Ogloszenie
>

Zobacz zapis pierwszej części Kongresu (RAZEM.tv):


Zobacz zapis drugiej części Kongresu (RAZEM.tv):


W Kongresie wzięło udział wiele instytucji i organizacji popierających ideę, zawierającą się w haśle „Stop ateizacji”. Kongres był otwarty dla wszystkich, którzy nie godzą się na eliminowanie z życia publicznego w Polsce religii katolickiej oraz na deprecjonowanie patriotyzmu. Uczestnicy zapowiedzieli, że ich spotkanie jest początkiem szerszej inicjatywy kierowanej przeciw przejawom ateizacji w Polsce, uchwalając specjalny manifest- przesłanie ...

Przesłanie Ogólnopolskiego Kongresu Katolików "Stop ateizacji"


Jasna Góra, 16 czerwca 2013 r.

My, katolicy zgromadzeni u stóp Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski, jesteśmy świadkami Chrystusa w każdej sytuacji. Naszym zadaniem jest przenikanie duchem chrześcijańskim doczesnego porządku. Przez świadectwo żywej i dojrzałej wiary mamy obowiązek ułatwiać dostęp do Boga i okazywać Jego obecność w życiu publicznym. Nie wyrażamy zgody na zamknięcie daru wiary w sferze prywatnej, dlatego nie możemy pozwolić, aby Chrystus był obrażany na forum publicznym. Trzeba z mocą wyznawać wiarę!

Ateizacja życia jest nowym zjawiskiem, które domaga się szczególnego zaangażowania katolików świeckich. W imię fałszywie pojętej tolerancji żąda się dziś od katolików, aby zrezygnowali z praktykowania tego, co z wiarą uznają za prawdziwe i słuszne. Za głosem biskupów polskich, wyrażonym w dokumencie o wyzwaniach bioetycznych, chcemy podkreślić, że nasze przekonania są dziś spychane na margines dyskusji jako anachroniczne. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z łamaniem prawa naturalnego, ze złem antykoncepcji, aborcji, procedury in vitro, ideologii gender, instytucjonalizacji związków osób tej samej płci, promocji wzorców zachowań, które są sprzeczne z tradycyjnym modelem rodziny.

Wobec agresywnej retoryki ateistów, jako chrześcijanie, nie możemy przejść obojętnie. Mamy prawo domagać się, by argumenty i przekonania ludzi wierzących traktowano z należytą powagą. Postawa katolika wobec ateisty jest w duchu chrześcijańskiej miłości życzliwa i bez uprzedzeń. Nie jest jednak bezkrytyczna. Wobec pokusy wolności bez Boga i alienacji człowieka nie możemy przyjąć postawy milczenia czy obojętności. Nie możemy popadać w bierną rezygnację czy w bezduszny fatalizm. Przeciwnie, świadomość i odwaga wiary, ma nas zachęcać do przeciwstawiania się złu i solidarności z prześladowanymi. Taka solidarność katolików może bowiem przybliżyć i utwierdzić w prawdzie, że Bóg współdziała z człowiekiem w jego walce ze złem.

Wobec coraz liczniejszych przejawów agresywnego ateizmu, który przyjmuje postać ideologii antychrześcijańskiej, wyrażamy sprzeciw i mówimy:

STOP ideologii wolności bez Boga
STOP reklamie świata bez Boga
STOP promowaniu karykatur Boga, z którymi wierzący nie ma nic wspólnego
STOP gloryfikacji niewiary, która wynosi odrzucanie Boga do rangi "naukowego" podejścia do świata
STOP deprecjonowaniu chrześcijańskich korzeni Europy
STOP gwałtownemu zwalczaniu religii
STOP dyskryminacji wierzących
STOP nietolerancji, która prowadzi do wyrugowania religii z życia społecznego
STOP fałszywemu przedstawianiu nauki wiary
STOP podważaniu zdolności poznania prawdy
STOP prowokacji ateistycznej w imię sztuki czy wolności
STOP marginalizacji katolicyzmu w życiu publicznym, zwłaszcza w mass mediach
STOP ideologii przeciwko życiu
STOP alienacji rodzinnej
STOP walce z głosem sumienia, odrzucaniu klauzuli sumienia
STOP relatywizmowi moralnemu
STOP stygmatyzowaniu patriotów
STOP promocji wulgarnego antyklerykalizmu

Chcemy przypomnieć wszystkim wierzącym, by żyli w zgodzie ze swoimi przekonaniami, umieli je skutecznie uzasadniać i bronić. Nie jest naszą intencją prowadzić "akcję polityczną" utożsamianą z jednym ugrupowaniem. Nasz Kongres jest inicjatywą katolików, którzy znają nauczanie Kościoła i wcielają je w życie. Jesteśmy wierni wskazaniom naszego wielkiego Rodaka bł. Jana Pawła II, który uczył, że bierność, jako postawa nie do przyjęcia, staje się winą. "Dlatego nikomu nie godzi się trwać w bezczynności".
Patronem naszej inicjatywy jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik prawdy i wolności. Za Jego wstawiennictwem prosimy dobrego Boga, abyśmy wypowiadali prawdę, gdy inni milczą i umieli zło dobrem zwyciężać.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl