To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Muzealne podsumowania    -   15/2/2007
38 wystaw czasowych, kilka zakupów – m.in. kolejny fragment „Panoramy Siedmiogrodzkiej”, liczne konferencje, wykłady, prace badawcze i publikacje – w Muzeum Okręgowym w Tarnowie podsumowano właśnie kolejny rok działalności. Placówkę – wraz z oddziałami w terenie – odwiedziło w roku 2006 aż 69.400 osób, co oznacza sześcioprocentowy wzrost. Największym zainteresowaniem cieszył się zamek w Dębnie (ponad 20 tys. zwiedzających) i Ratusz (blisko 18 tys.). Gwałtownie wzrosła liczba turystów w Zalipu – o 60 procent.

Ogloszenie
>

Ciekawie wygląda zestawienie określające ile razy które medium pisało o muzeum (ranking póki co nie uwzględnia portali) – prym wiedzie tu „Gazeta Krakowska” (178 tekstów); na drugim miejscu jest „Dziennik Polski” (107) i wreszcie tygodnik Temi – 98. O Muzeum pisały także czasopisma w innych częściach kraju i prasa zagraniczna – ogółem ukazało się 446 informacji prasowych (w tym w 19 gazetach krajowych) – najwięcej informacji dotyczyło Ratusza (52), Muzeum Etnograficznego (44), Zamku w Dębnie (35). Przez cały 2006 rok z muzealnego serwisu internetowego skorzystało 7.524 internautów.
Obok wystaw stałych, Muzeum Okręgowe zorganizowało 38 ekspozycji czasowych (w tym także wystawy „eksportowe”). Hitem była wyjazdowa wystawa na zamku w Czchowie, którą od maja do października odwiedziło 10.500 osób; podobnie dużym wzięciem cieszyły się „Dożynki Reymontowskie w Wierzchosławicach” (Gminna Biblioteka Publiczna) – 7050 osób; poza tym: „Życie codzienne Dębna i okolic w XIX i 1 poł. XX wieku” – 62 dni i 9.033 osoby, „Polscy Misjonarze w Chinach” – 7516 osób w ciągu 127 dni. Kilkutysięczną frekwencją cieszyły się ponadto m.in.: „Muzeum w oczach dziecka” (Ratusz), „Misterium Wielkanocne w Sztuce” (Muzeum Etnograficzne), „Rycerstwo i zamki w ekslibrisie” (Dębno), Kalwaria Pacławska (Etnograficzne) czy „Polska – Węgry: 1000 lat wspólnej historii.”
Przez cały ubiegły rok Muzeum wraz z oddziałami w terenie odwiedziło 69.400 osób, co oznacza sześcioprocentowy wzrost. Największym zainteresowaniem cieszył się zamek w Dębnie (ponad 20 tys. zwiedzających) i Ratusz (blisko 18 tys.). Gwałtownie wzrosła liczba turystów w Zalipu – aż o 60 procent. Jeszcze tytułem przykładu – w Ratuszu wzrost frekwencji o 14% spowodowany był w głównej mierze wzrostem wśród turystów indywidualnych, których liczba podniosła się o 70%. Grupy zorganizowane stanowią jednak wciąż nieco ponad połowę zwiedzających. O 41% wzrosła liczba turystów z zagranicy. Natomiast spadek – o 32% - zanotował Gmach Główny, szczególnie pod względem ilości grup młodzieżowych (o 84%). Generalnie rośnie liczba turystów indywidualnych oraz uczestników imprez plenerowych.

Statystyczny zwiedzający pozostawił w Muzeum 3,77 zł. Z prostego wyliczenia wynika (dochód plus dotacja na działalność statutową, podzielone przez ilość zwiedzających), że do każdego zwiedzającego dopłaca się 56,08 zł, zaś do uczestnika imprezy – 24,78 zł. Ogółem wpływy Muzeum wynosiły ponad 4 mln 420 tys. zł; w tym dotacja podstawowa na prowadzenie placówki – 2,6 mln zł; największa dotacja przyznana została ze strony wojewody na album „Małopolska przed stu laty” – 87 tys. zł; środki pozyskane od sponsorów wyniosły 64.900 zł, w tym za sumę 30 tys. zł Fondazione Dominanto Leonese, Leno (Włochy) sfinansowała transport i ubezpieczenie wystawy G. Morvaya. Natomiast zwiedzający pozostawili blisko 223 tys. zł – z nieco czego ponad połowę stanowiły bilety wstępu. Wśród kosztów, poważnym wydatkiem były remonty – m.in. II etap rewitalizacji Ratusza pochłonął ponad 436 tys. zł, podobnie II etap rewitalizacji Zamku w Dębnie – ponad 502 tys. zł; jednak w budżecie najpoważniejszą pozycję stanowią oczywiście wynagrodzenia – ponad 2,4 mln zł. W dniu 31 grudnia 2006 Muzeum zatrudniało 78 osób na 70,3 etatu; dodatkowo 29 osób pracowało na pół etatu w ramach Programu Konserwator, 9 osób przebywało na stażach absolwenckich, 4 osoby odbywały tu studenckie praktyki, jedna osoba pracowała jako wolontariusz.

Tyle buchalteria i statystyka. Choć warto jeszcze wspomnieć, że łącznie w roku ubiegłym eksponowano 3.750 zabytków, co stanowi 5,4% muzealnych zbiorów (najwięcej jest ich w Dziale Sztuki – przeszło 30 tysięcy). Blisko 40 tysięcy złotych wyniosły zakupy (164 obiekty) – wśród najciekawszych jest „Portret Cyganki” – obraz Wojciecha Weissa, kolejny fragment „Panoramy Siedmiogrodzkiej Jana Styki (20 tys. zł) i dwie teki ekslibrisów (99 sztuk) Wojciecha Jakubowskiego; nieco więcej – ponad 50 tys. zł - warte były dary (378 sztuk) – pośród nich drzeworyty – 14 scen Drogi Krzyżowej o tematyce cygańskiej (Jerzy Jakubow), obraz Portret Ireny Lang (autor: Helena Lang) obraz 14 obrazów autorstwa krakowskiego, współczesnego artysty malarza Mariana Kopfa.

Wśród wystaw, wypożyczeń eksponatów (blisko tysiąc sztuk) warto wspomnieć o wystawach zagranicznych – do Austrii powędrowała ekspozycja „Ekslibrisy winne i etykiety z kolekcji Norberta Lippóczego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”, na Węgry „Cyganie – Historia – Kultura”, do Niemiec „Szopki Tarnowskie”, zaś do Rumunii – „Powrót generała J. Bema do Tarnowa”. Muzeum prowadziło także działalność edukacyjną, prowadziło prace badawcze, konserwatorskie, organizowało bądź brało udział w konferencjach, także zagranicznych – w Tarnowie uczestniczyliśmy np. w konferencji „Rabacja 1846. 160 rocznica”, „Wokół Sanguszków” czy w „Sesji Matejkowskiej” (Koryznówka); odbyło się kilka konkursów i około 30-tu imprez – od tych cyklicznych, jak Turniej Rycerski o Złoty Warkocz Tarłówny czy „Dni Pamięci Żydów Galicyjskich” – poprzez nocne koncerty i imprezy jednorazowe. Nie brakowało również międzynarodowych projektów – np. „Festiwal Folkloru” (Fundusz Wyszehradzki) czy „Polska – Węgry: braterstwo krwi”. Imponująca jest liczba publikacji i artykułów; własnych wydawnictw było pięć – wśród nich wspomniany wcześniej album „Małopolska przed stu laty”. Równolegle pracownicy Muzeum uczestniczyli w szkoleniach.

Ubiegłoroczna działalność Muzeum Okręgowego niejako podsumowana została nagrodą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Sybilla” – w kategorii „publikacje” (za rok 2005). Nagrodzono w ten sposób wielotomowy cykl wydawniczy „Polegli w Galicji Zachodniej”. Z kolei medal „Bohater Wolności”, ustanowiony przez Rząd Węgierski z okazji 50-lecia Rewolucji 1956 roku za działalność na rzecz Polsko – Węgierskiej współpracy otrzymał Andrzej Szpunar.
Część działań i inwestycji rozpoczętych w minionym roku, kontynuowana będzie w roku bieżącym oraz przyszłym – tytułem przykładu: międzynarodowy (Polska – Włochy – Hiszpania) projekt wystawy „Gabriel Morvay – powrót” otworzył dalsze możliwości współpracy z nowymi europejskimi partnerami. Ponadto Urząd Marszałkowski zakupił dla Muzeum kamienicę przy Rynku nr 3, co pozwoli placówce rozwiązać część problemów lokalowych pracowni i magazynów; w planach jest rozbudowa obiektu. O zamierzeniach Muzeum Okręgowe będziemy jeszcze pisać.

Posłuchaj, jak dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Adam Bartosz podsumowuje miniony rok działalności. Przepraszamy za jakość nagrania. (((mp3)))

MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl