To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   U. Augustyn i nauczanie „historiopodobne”    -   26/4/2012
W Sejmie o edukacji
Na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przeprowadzono pierwsze czytanie projektu rezolucji autorstwa PiS wzywającej rząd do zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Ponadto w trakcie posiedzenia komisji przeprowadzono pierwsze czytanie projektu uchwały autorstwa Solidarnej Polski, wzywającej Sejm, by wystąpił do rady ministrów z wnioskiem o uchylenie rozporządzeń w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania – podał portal niezależna.pl. Rzecz dotyczy m.in. głośnej i oprotestowanej w całym kraju reformy PO, która np. „zwiększa” liczbę godzin nauki historii „poprzez jej zmniejszenie”. Reforma ta zagraża „powielaniu kodu kulturowego” w kolejnych pokoleniach Polaków i prowadzi wprost do osłabienia i zaniku naszej narodowej tożsamości. Jednak dla Platformy takie działania oraz dalsze obniżanie poziomu wykształcenia to jedynie „uporządkowanie podstawy programowej nauczania” i „nauka analitycznego myślenia”. Dzięki temu młodzi ludzie mają być „lepiej przygotowani” do podjęcia pracy zawodowej – oczywiście kosztem konstytuującej nas, podstawowej wiedzy o historii własnego kraju, w szczególności historii najnowszej. Wspomniane projekty PiS i SP były próbą zablokowania tej niebezpiecznej reformy. Jednak wniosek o odrzucenie obu projektów złożyła... tarnowska posłanka PO Urszula Augustyn (o ironio, w przeszłości pedagog), „wsławiona” wcześniej wzbudzającą podobną falę protestów społecznych, nieprzemyślaną „sześciolatkową” reformą.

Ogloszenie

Najwięcej „kontrowersji” wzbudza reforma dotycząca nauki historii – przeciwko niej wypowiadają się różne środowiska, z akademickimi włącznie. Bezprecedensowe chyba są również prowadzone w różnych miastach głodówki protestacyjne – kiedy i w jakim kraju obywatele (i to bynajmniej nie nauczyciele) – głodowali w proteście przeciwko reformie edukacji?
Przypomnijmy, że zgodnie z nową podstawą programową w drugiej i trzeciej klasie szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie, którzy zdecydują się uczęszczać np. do klasy przyrodniczej, politechnicznej lub ekonomicznej będą mieli obowiązkowy przedmiot „Historia i społeczeństwo”. Na zajęciach nauczyciel historii będzie musiał realizować cztery spośród dziewięciu wątków, np. „Europa i świat”, „Wojna i wojskowość”, „Kobieta, mężczyzna, rodzina” (ten wątek budzi najwięcej emocji), „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” (wątek wprowadzony wobec oporów społecznych). Dany temat będzie mógł być omówiony we wszystkich epokach historycznych albo odwrotnie w ramach jednej epoki historycznej będzie można omówić wszystkie tematy. Takie są założenia.

W efekcie całej tej reformy uczniowie w wieku zaledwie 15 lat będą musieli dokonać wyboru między wykształceniem humanistycznym a ścisłym. W niektórych przypadkach uczniowie o powstaniu listopadowym ostatni raz usłyszą w wieku 13 lat (przyszli inżynierowie i ekonomiści). W fatalnej sytuacji znajdzie się nauczanie historii najnowszej. Jak pisał „Dziennik Gazeta Prawna”, reforma Katarzyny Hall „przewiduje przekształcenie liceów ogólnokształcących w placówki specjalistyczne, w których zamiast historii, polskiego, biologii czy chemii, uczniowie będą uczyć się np. o zdrowiu i urodzie” Z programów nauczania zniknie 90 godzin historii, 60 godzin języka polskiego i 120 godzin przedmiotów ścisłych. Reforma likwiduje obowiązek nauki historii w dwóch ostatnich klasach liceum. -Zaniknie jakakolwiek wspólna podstawa nauczania. Oznacza to zniszczenie wspólnego kanonu nauczania historii dla uczniów najdojrzalszych, gdy można z nimi na ten temat rozmawiać - stwierdził profesor Andrzej Nowak (UJ), niejako odbijając argumentację, że parokrotne powtarzanie tego samego materiału przez uczniów w różnym wieku (ale w sposób bardziej pogłębiony) – nie jest utrwaleniem i pełniejszym przyswojeniem podstawowej wiedzy o własnej Ojczyźnie, ale jakąś „bezsensowną”, „stratą czasu”.
„Wdrażana reforma zagraża powielaniu polskiego kodu kulturowego w kolejnych pokoleniach. W wyniku siłowo przeforsowanych przez MEN zmian, przekazywanie modelu polskiej tożsamości, tego, który został ugruntowany przez wieki tradycji i rozwoju narodowej kultury, zostanie zawężone do niewielkiej grupy "zainteresowanych". Pozostali nie będą mieli okazji do poznania tego, co odrzucili w rezultacie takiego pozornego "wyboru".” - pisaliśmy w artykule „Będą głodować do skutku”.

Tymczasem już dziś, poziom nauczania, nie tylko historii, systematycznie obniża się w polskich szkołach. Dochodzi do sytuacji, w których na specjalistycznych studiach przyswaja się treści, które niegdyś obecne były w szkołach średnich. Edukacja wciąż stanowi „poligon doświadczalny” dla kolejnych ekip rządzących; jest nieustannie reformowana i biorąc pod uwagę skutki tych reform, trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do czynienia z działaniem celowym, wymierzonym w podstawy polskiej państwowości; działaniem wspieranym przez garść – jakby to powiedział Stalin - „pożytecznych idiotów”...
Jakie przynosi to skutki? Powróćmy do kwestii nauczania historii – dziś aby studiować historię, wcale nie trzeba jej zdawać na maturze. W efekcie dochodzi do sytuacji, w której nie tylko wielu młodym ludziom nic nie mówią słowa „stan wojenny”; wiedza na ten temat staje się obca również dla niektórych polityków. Słynna jest wpadka posła SLD Dariusza Jońskiego, który zagadnięty w Sejmie przez TVN24 stwierdził, że stan wojenny ogłoszono w roku 1989, a Powstanie Warszawskie wybuchło w roku 1988...

Jakież jednak argumenty wysuwają obrońcy reformy? „W Europie odchodzi się od traktowania historii jako narzędzia budowania silnej tożsamości narodowej. U nas jest ona nacjonalistyczną narracją. (…) Nauczanie o międzywojniu sprowadza się do omawiania sukcesów, osiągnięć i wybitnych postaci. Nie mówi się o skrajnych nierównościach społecznych, prawnej dyskryminacji Żydów czy Ukraińców. Jak to się ma do kształcenia postaw tolerancji i więzi z innymi narodami?” - mówi doktor Michał Bilewicz (www.polityka.pl). Trudno o lepsze podsumowanie prawdziwych intencji, lub przynajmniej kierunku reformy i skutków jakie ona przyniesie...
Z kolei prezydent Bronisław Komorowski twierdzi, iż ”„zadaniem numer jeden jest uczynienie z ucznia polskiej szkoły mocnego konkurenta na rynku pracy”.
Zatem „odnalezienie się na rynku pracy” (nawet przy założeniu, że obecna reforma to ułatwi, co jest wątpliwe) ma dla Platformy Obywatelskiej wartość nadrzędną wobec znajomości historii, kultury własnego kraju. Nie sposób uciec tu od konkluzji, iż istotnie jest to „postkolonialne” myślenie mające za cel wykształcenie takiego człowieka, który coraz mniej będzie wiedział o własnej Ojczyźnie i coraz mniej będzie do niej przywiązany - ale którego to młodego człowieka, łatwiej za to będzie „przerzucić” w dowolne miejsce „do roboty”, czy nadać nową „tożsamość”. Biorąc pod uwagę forsowane odgórnie kierunki zmian cywilizacyjnych, chciałoby się zapytać – docelowo będzie to sztuczna tożsamość „unijczyka”, czy też „tożsamość” - konstrukt typu „gender”?
Mamy więc poprawnopolityczne kształtowanie postaw typu „pełność miski” nad „wartościami”. Człowiek odarty z własnej tożsamości narodowej lub słabo z nią związany, da sobie wmówić wszystko i łatwo poddaje się lepieniu przez społecznych inżynierów. Swoją reformą PO zmierza w istocie w kierunku, w którym zmierzał Adolf Hitler – Polacy mieli być ludźmi wykształconymi jedynie w stopniu wystarczającym, do wykonywania powierzonych im, prostych prac. W realizowanym wciąż przez Niemcy projekcie Mittleuropy, Polska zawsze też miała być państwem, pozbawionym własnego, poważnego przemysłu – co w istocie już się stało, jesteśmy jedynie montownią dla obcych producentów. Teraz przyszedł czas na „reformę” edukacji, tak by młodzi Polacy mogli stać się łatwymi w „kształtowaniu” przez polityków i „rządców dusz” „europejczykami”.
”– Kręgi postmodernistyczne stojące na gruncie „multi-kulti” uważające, że głębokie zakorzenienie w historii bardzo mocno przywiązuje człowieka do jego własnego narodu, tradycji, kultury, a biorąc pod uwagę rolę i historię Kościoła w Polsce – przede wszystkim do kultury chrześcijańskiej. Nie da się do końca obrzydzić i splugawić tego, co w naszej historii chwalebne, zwłaszcza w XX wieku. Zatem próbuje się to przemilczeć i zapomnieć” - pisał na „Frondzie” prof. Mieczysław Ryba.

Nie dziwią więc społeczne protesty i nie dziwią projekty - rezolucje PiS czy Solidarnej Polski, jak te przedłożone na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Zarówno jedno, jak i drugie ugrupowanie chce by rządowe rozporządzenie w sprawie ramowych programów nauczania zostało zmienione, czy uchylone. Jednak wniosek o odrzucenie obu projektów złożyła... tarnowska posłanka PO Urszula Augustyn (o ironio, w przeszłości pedagog), „wsławiona” wcześniej wzbudzającą podobną falę protestów społecznych, nieprzemyślaną „sześciolatkową” reformą. Posłanka argumentowała, że od dawna postulowano uporządkowanie podstawy programowej, a wprowadzona reforma (ach to „zdrowie i uroda”) - ma nauczyć uczniów „analitycznego myślenia”, „analizowania faktów” i „wyciągania wniosków”...
A jakie wnioski z tej kolejnej „lekcji” wyciągniemy my, Polacy?...

M. Poświatowski
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.67 % (1096)
  jestem za 39.03 % (797)
  nie mam zdania 7.30 % (149)
Wszystkich głosów: 2042
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 44)Dodaj komentarz
(26-04-2012) rodzic :
Akurat pani poseł Augustyn powinna siedzieć cicho i się nie odzywać, ta kobieta jest żenująca, wstyd dla Tarnowa mieć takiego przedstawiciela w sejmie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-04-2012) Wybraliście ? :
Wybraliscie ją to sie teraz wstydzcie. A co zrobiła dla Tarnowa ? Pytam co zrobiła jako p[oseł ? a co zrobiła jako nauczyciel czy pracownik RDN ? no pytam co?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-04-2012) marcin :
Już niedługo pani poseł sobie porządzi i spotka ją los wielu dziś zapomnianych posłów ziemi tarnowskiej. Ta pani myśli chyba , że PO jest wiecznie żywa jak Lenin ,oj będzie upadek z wyskoiego konia i nie będzie nikt ratował bo wszystkie mosty spalone.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-04-2012) besta :
Ja nierozumie jak dziennikarka katolickiego radia RDN zostala poslem podobno to NIEZALEZNE radio ktore zawsze popiera PO .Chcialbym zeby stalo sie naprawde katolickim radiem ,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-04-2012) MAFIOSO :
besta, aby rozeznać ten jeden z podstawowych polskich dysonansów, trzeba by się upewnić, z kim dzisiaj w zaświatach toczy filozoficzne dysputy protoplasta-inicjator RDN.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-04-2012) bezradnyradny :
dziekujemy juz pani Augustyn .... dobre pytanie co ona zrobila dotychczas dla Tarnowa poza zjawianiem sie na kazdej imprezie gdzie mozna pstryknac sobie fotkę ? ludzie oprzytomnijcie na nastepnych wyborach !!! nie dla PO PIS SLD PSL RP SP - bo to jedna klika

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-04-2012) ciekawy :
Pani Augustyn jako poseł to żenada . Myślę że już nią nie będzie .Nawet o edukcji nie ma pojęcia a kiedyś była nauczycielem . Nawet nie ma pojęcia o nowej reformie .Pracowała w szkole podstawowej ,nigdy w gimnazjum ani w liceum a wymądża sie. Najpierw niech sprawdzi jak pracuje się w szkole za PO kiedy coraz mniej piemniędzy na oświatę a potem dyskutuje. Oj spadnie się tej Pani z wysokiego stołka .Ciekawe czy za te głosowania przyjmie ją RDN oj ciekawe .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-04-2012) do ciekawy :
nie wiadomo. Ludzie w większości są durni. Po sześciolatkach nadal na nią głosowali

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-04-2012) Mościczanin :
Przeczytałem z uwaga te wasze wypociny, jedyne co widze to zawiść, zazdrość, chamstwo, brakuje jeszcze tylko "wiemy cos o niej, (P. Augustyn) ale nie powiemy...Szaraki, nosa za swój balkon nie wychylicie, jedyne co potraficie to kupić tanie piwo robione na żołędziach i bujać sie większość dnia przed telewizorem.... Macie wszyscy jaja ?, to bardzo prosze, za trzy lata wybory, próbujcie, wstańcie ze swoich zagnojonych domów, i do roboty, pokażcie, że potraficie cos więcej niz obrażac i narzekac...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-04-2012) nauczyciel podstawówki :
dziękujemy Pani za dzieci w szkole :-))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-04-2012) zółc do mosciczanina :
Ja rozumiem twoja dzielnicowa frustracje,kombinat chemiczny ,zamykany dworzec i sztuka sasnala.to naprawde sprzyja wybuchowi.a moze nawet wiosennym porzadkom.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-04-2012) Mościczanin do żółci :
Jakie frustracje, o czym ty mówisz ? Sprawdź jaka jest migracja ludzi w kierunku Mościc, po drugie kombinat, przez całe lata wiekszość pluła na fabryke i ludzi tam pracujących, a teraz marzeniem wiekszości tarnowian jest praca w Azotach... Dworzec ? faktycznie powód do zmartwienia, buaahahaha...A propos Sasnala, możesz mu żółć buty czyścić, bo tyle chyba potrafisz...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-04-2012) do nauczycielki :
a my nie :-) przedszkolanka

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-04-2012) Ewa :
Mościczanin to słowo tak durne jak to co wypisuje ukrywający się za nim "autor".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-04-2012) Mościczanin do Ewy :
Ewa, ależ błysnęłaś, zdarło mi majtki przez głowe..buahahahahhahahahahahah aha buahahahahahahahahahahaha hahahahahahahah

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-04-2012) miki :
Następna, co myśli, że będzie posłanką do śmierci.A założymy się?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(29-04-2012) Ewa :
To ty jakąś strasznie pustą tę głowę masz że ci przez nią majtki przelatują. Teraz już rozumiem czemuś taki mundry.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-04-2012) historyk :
Jak zwykle merytorycznie rozwija się dyskusja. Historia to nie jest bandażowanie narodowych ran i budowanie pomników - dyskutując o reformie nauczania historii może warto porozmawiać o kretynizmie wprowadzenia przez AWS gimnazjów i skrócenia szkoły średniej. Ale tego jakoś Panowie na prawicy nie podnoszą - czyżby czuli się odpowiedzialni? Kryzys tego przedmiotu w szkołach trwa od lat - pytam co zrobiła ekipa PiS-u aby poprawić tą sytuację??? Oprócz budowy pomników chyba niewiele.... Szkoda gadać!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-04-2012) MP do historyka :
jako "pan na prawicy" powstanie gimnazjów uważam za kretynizm. Nie czuję się odpowiedzialny. Za PiS wypowiadał się nie będę. Z pewnością natomiast nie działy się wówczas takie edukacyjne, antynarodowe i antypaństwowe cuda, jakie wyczynia Platforma. Szkoda gadać...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-04-2012) MP jeszcze :
dodam jeszcze, że nie jestem sympatykiem nauczania religii w szkołach. Ale z nieco innych niż PO i inne oczywiste lewackie środowiska powodów. Po prostu dla dobra zachowania wiary, która przy okazji spaja państwowość, przez sam fakt wyznaczania określonych wektorów moralnych. Inaczej jest to tylko "przekazywanie religii". Katecheza powinna wrócić do kościołów, do salek katechetycznych, przesiąkniętych sacrum, tak jak ja się uczyłem i moi rówieśnicy. A świadectwo bierzmowania, umożliwiające zawarcie związku małżeńskiego przed Bogiem, nie powinno być tylko świstkiem papieru. Być może jednak katecheza mimo to powinna być częścią systemu edukacyjnego. W każdym razie: jestem gotów zmienić zdanie, jeśli ktoś mnie przekona racjonalnymi i logicznymi argumentami. Zapraszam do dyskusji.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-04-2012) MAFIOSO :
Pan historyk jakby zapomniał najnowszą historię Polski. AWS większości postulatów wyborczych nie zrealizowała, bo czegóż to można było spodziewać się po M.Krzaklewskim (jak powiadają - vel D.Zimmerman), który pokiereszował, poróżnił i splugawił wszystko to, co pozostało po 13 grudnia 1981r. z NSZZ Solidarność, i J.Buzku czy L.Balcerowiczu. Natomiast ci, co naprawdę mieli coś do powiedzenia w AWS, skutecznie, w koalicji i w porozumieniu z Unią Wolności (nie trzeba chyba dodawać, co obecna PO ma wspólnego z ongisiejszą UW, choć nie tylko) zrealizowali np. reformę ubezpieczeń społecznych (przekazanie z ZUS do OFE kasy międzynarodowym spekulantom finansowym dla uprawiania przez nich hazardu finansowego i utworzenie tym samym deficytowej, stałej wyrwy w tymże ZUS) i właśnie reformę szkolnictwa. Po załatwieniu „swego”, UW zdezerterowała, zostawiając odium tych rozwiązań na tzw. prawicy. Przypinanie tego myku tzw. polskiej prawicy jest po prostu śmieszne. Kropla drąży skałę, i taką właśnie, rozpisaną na lata czy dziesięciolecia, politykę przyjęli ci, co rządzą Polską naprawdę. Panie historyk, proszę nie ścieniać i szukać prawdziwych autorów zniewalania Polski - a zniewalaniem Polaków nazywam także zakładanie ww. edukacyjnej, antypolskiej obroży - wsród tych środowisk, w których faktycznie są oni „zakonspirowani”. I wcale nie szkoda o tym gadać….

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-05-2012) TARNOWIANIN :
KTO Z WAS ZNA SZKOŁĘ OD PODSZEWKI? BO JA TAK. TEGO CO SIE WYPRAWIA MOZNA SIE BYŁO SPODZIEWAC JUZ 20 LAT TEMU. A DLACZEGO? ZACZNIJMY OD WPROWADZENIA RELIGII DO SZKÓŁ TYLNYMI DRZWIAMI. NAJPIERW KARD. GLEMP ZAPOWIADAŁ ŻE BEDZIE UCZONA ZA DARMO, PO CZYM, SZYBKO O TYM ZAPOMNIANO I DZISIAJ W KAŻDEJ KLASIE JEST PO 2 GODZ.!!! PŁATNEJ RELIGII. JEST NAWET JUZ W PRZEDSZKOLU OD 3 ROKU ZYCIA. ILE TO KOSZTUJE BUDŻET? Z LEKKA LICZĄC OKOŁO 1,5 MLD. ZŁ ROCZNIE !!! WIDZIAŁEM, ŻE WCZESNIEJ CZY POŹNIEJ ZACZNIE SIE OGRANICZAĆ INNE PRZEDMIOTY BO BUDŻET NIE JEST Z GUMY A NIESTETY NASZE "MĄDRE WŁĄDZE USZCZĘŚLIWIŁY NAS NA SIŁĘ KONKORDATEM I USTAWĄ O STSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA W KTOREJ TO KOŚCIOŁOWI ZAPEWNIŁY NIENARUSZALNOŚĆ TYCH PRZYWILEJÓW. JAKI JEST TEGO SKUTEK? A NO TAKII, ŻE DO TEJ PORY BYŁO TAK ŻE NP. W GIMNAZJUM BYŁO W KAŻDEJ KLASIE PO 2 GODZ. RELIGII CZYLI 6 NA 3 LATA ALE TYLKO PO 4 GODZ NA 3 LATA GEOGRAFII, BIOLOGII , CHEMII ITP. I BIEDNY DYREKTOR MUSIAŁ GŁOWKOWAC GDZIE DOLOŻYC 2 GODZINE TEJ CHEMII A POZOSTAŁYCH KLASACH PO 1 GODZ. PRZYPOMNIJMY W DAWNEJ PODSTAWÓWCE BYŁO PO 2 GODZ, TYCH PRZEDMIOTÓW. TE OSZCZĘDNOŚCI I TAK OKAZAŁY SIE NIE WYSTARCZAJĄCE I NIEDAWNO WPROWADZONO NOWE RAMOWE PLANY NAUCZACZANIA. RŻĄD PROKOSCIELNY LICZĄĆ NA CIEMNOTE SPOŁECZENSTA ZASTOSOWAŁ NOWY MYK ABY NIKT SIE NIE ZORIENTOWAŁ ŻE PRZY NIETYKALNOŚCI 2 GODZ RELIGII OGRANICZY ILOSC TAMTYCH PRZEDMIOTÓW. A MIANOWICIE JUZ NIE 4 GODZ NA 3 LATA TYLKO WPROWADZONO W RAMOWYCH PLANACH MINIMALNĄ ILOŚĆ ŁACZNĄ GODZ. PRZEDMIOTOW NA 3 LATA. NP CHEMII 128 GODZ PRZEZ 3 LATA GIMNAZJUM. NIBY ŁADNIE WYGLADA ALE POLICZMY. ROK SZKOLNY MA NIE 32 TYGODNIE TYLKO COANAJMNIEJ 36 TYG. WIEC JAK PODZIELIMY 128 PRZEZ 108 TYG W CIAGU 3 LAT TO OTRZYMAMY 1,19 GODZ ŚREDNIO NA TYDZIEN ( WCZESNIEJSZE 4 GODZ. NA 3 LATA DAWAŁY ŚREDNIO 1,33 GODZ NA TYDZIEN. ). LUDZIE CZY WY TEGO NIE WIDZICIE I NIE ROZUMIECIE JAK Z NAS ROBIĄ KRETYNÓW? I TAK SAMO DZIEJE SIĘ Z RESZTĄ PRZEDMIOTOW. PRZY NIENARUSZALNOSCI 2 GODZ. RELIGII TYG. A TERAZ CO WYNIKA Z OBECNOSCI RELIGII W SZKOLE? PODAM NA BARDZO DOBRZE ZNANYCH MI PRZYKLADACH. DOCHODZI W SZKOLE DO JAKIS EKCESÓW. NAGLE INTRERESUJĄ SIĘ TYM MEDIA BO MIMO ŻE ROZNEGO RODZAJU WYBRYKI DZIEJĄ SIE W KAŻDEJ SZKOLE TO AKURAT MEDIA LUBIĄ PODGRZEWAĆ JESLI MAJĄ ŁATWY TYEMAT. I CO? W WYNIKU TEGO OCZYWISCIE KONTROLE Z KURATORIUM, Z SĄDU, Z GMINY. KAŻDY ROZLICZA DYREKTORA , WYCHOWAWCĘ, PEDAGOGA. ŚĄ W STANIE NAWET ZACZEPIĆ O WOŻNE I OBSŁUGĘ SZKOŁY CO ONI ZROBILI ABY ZAPOBIEC TEJ SYTUACJI ALE NIKT NIE ODWAZY SIE ZAPYTAC KSIEDZA CO ZROBIŁ NA 2 TYGODNIOWO LEKCJACH RELIGII ABY WYELIMINOWAC ALBO NIE DOPUSCIC DO TYCH EKCESOW??? W JAKIM KRAJU MY ZYJEMY? KIM SA KATECHECI W SZKOLACH? DLACZEGO NIETYKALNI? DLACZEGO WSZYSTKIE LEKCJE MOŻNA CIĄĆ A LEKCJE RELIGII SA NIE DO RUSZENIA? DLACZEGO NIE JEST ROIZLICZANA EFEKTYWNOŚĆ TYCH LEKCJI? A PRZECIEZ 20 LAT TEMU WPROWADZAJĄC TE LEKCJE PAMIETAM JAK MOWIONO ŻE DZIEKI TTYM LEKCJOM BEDZIE LEPIEJ W SZKOLACH!!! CZY JEST? OCENMY SAMI PO 20 LATACH. BO JA TWIERDZE ZE JEST ZDECYDOWANIE GORZEJ!!! ALE MACIE TEZ ODP. DLACZEGO TRZEBA CIAĆ LEKCJE HISTORII - BO NIOESTETY WPROWADZAJĄC TYLE LEKCJI RELIGII PLATNYCH TRZEBA SZUKAC GHDZIES INDZIEJ OSZCZEDNOSCI. NIE ZROBIONO TEGO ODRAZU ŻEBY LUDZIE NIE ZAUWAZYLI ZWIĄZKU, DOPIERO PO CZASIE.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-05-2012) TARNOWIANIN :
PRZEPRASZAM ZA CAPS LOCKA ALE TE WIELKIE LITERY WYRAŻAJĄ MOJĄ SIŁĘ ZDENEROWANIA I BEZRADNOŚĆI ŻE NIC Z TYM NIKT NIE CHCE I NIE MOŻE ZROBIĆ. JAK RÓWNIEŻ TO JAK POLSKA OŚWIATA JEST DEGRADOWANA. CZY POTEM MOŻNA SIE DZIWIĆ ŻE LUDZIE TAK ŁATWO WIERZĄ I DAJĄ SIE MANIPULOWAĆ RYDZYKOWI? ZRESZTA GDY WPROWADZANO KONKORDAT TO WŁADZE KOSCIELNE PRZY TRUDNOSCIACH Z JEGO RATYFIKACJĄ ROBIŁY NAGONKE, ŻE BRAK RATYFIKACJI KONKORDATU JEST CIOSEM WYMIERZONYM W SPOLECZENSTWO KATOLICKIE. A JA PYTAM CO ZWYKŁY KATOLIK MA DZIEKI KONKORDATOWI? PRAKTYCZNIE NIC!!! BO KONKORDAT BYŁ POTRZEBNY ALE PO TO ZEBY ZAPEWNIC PRZYWILEJE KSIEŻOM I BISKUPOM ALE NIE ZWYKLEMU SZARAKOWI. LUDZIE OCKNIJCIE SIE WRESZCIE!!!! PRZEPRASZAM RÓWNIEŻ ZA LIERÓWKI.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-05-2012) mama :
może Pani Poseł zajęłaby się niesprawiedliwością jaką jest ochrona nauczyciela , jako jedyni mają gwarantowaną pensję , 13-tkę , 14-tkę , prawo do dłuższego urlopu, ochrona przed zwolnieniem ( nawet w przypadku nauczyciela który nie umie dzieciom nic wytłumaczyć i rodzice płacą za korepetycje , wnoszą skargi a dyrektorzy z niepewnym grymasem tłumaczą nie mogę , jest dyplomowany - nawet profesor nauk medycznych , nie ma takiego przywileju pomimo często kilkunastu lat nauki i szkoleń , gdzie dyplomowanie zajmuje nauczycielowi 2 miesiące nauki ) i następna sprawa może by tak popracowali 8 h dziennie - 4 h z dziećmi lekcyjne a 4 - dla szkoły ( tak przeszli by się korytarzem , pogadali z dziećmi) nie byłoby tyle złych zachowań w szkole

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-05-2012) do mamy :
Niesprawidliwością społeczną to jest ale to że np. bp. Głodź po 13 latach siedzenia na stołku biskupa polowego dostaje emeryturę ponad 8 tys. zł. Niesprawiedliwościa jest to że w Polsce w wielu miejscowosciach nie ma jednostek wojskowych a wciąż są kapelani wojskowi w randze pułkownika z pensją blisko 8 tys. zł. Niesprawiedliwoscią jest to ze wiele matek bedacch pielgniarkami ciazko pracująć maja o 2 grupy zaszeregowania pensję niższą niż kapelan szpitalny. Niesprawiedliwosci mozna by wymieniac duzo ale napewno nie to co Pani wymienia. Bo nauczycielom na przestrzeni wielu kilku lat odebranoo juz mnóstwo przywilejów. Owszem 13 pensja jest ale nie ma zadsnej 14 pensji. !!! Owszem do konca stycznia nauczyciele dostają wyrównanie jesli w poprzednim roku ich pensje były zanizone. Wiec nie dostaje tego kazdy i nie w takiej samej wysokosci. Zatem to nie jest 14 tylko wyrownanie. !!! Przed wakacjami nauczyciele dostają niecały 1000 zł tzw. swiadczenia urlopowego ktore nie jest zadna 14 pensja lecz niegdys kiedy TK orzekl o złamaniu prawa w sprawie wynagrodzen nauczycieli, rząd nie wiedzac jak z tego wybrnąć postanowil przyznac to co byl winien w sprawie wynagrodzen i nazwac to swidczeniem urlopowym oraz wyplacac z kieszeni funduszu socjalnego. To sa pieniadze o ktore niegdys powinno wzrosnac wynagrodzenie a nie wzroslo bop rzad jak zwykle szukajac oszczednosci zaoszczedzil tam gdzie nałatwiej i gdzie bedzie najmniej protestow. Bo "głipi" nauczyciel ma na tyle duze poczucie obowiazku ze nie potrafi zaprotestowac tak jak gornicy lekarze czy kolejarze. Nauczyciele nie maja tez takich ptrzywilejow jak kosciol ktory mimo ze odzyskal dawno swoje mienie to dyktuje warunki rzadowi na jakich warunkach zgodzi sie na likwidacje funduszu koscielnego, czyli tak naprwde nie zgodzi sie na likwidacje tylko na zastapienie go odpisem podatkowy. A co do lumaczenia dziciaom. To szanowna mama moze niech pojdzioe na kilka lekcji i popatrzy jak dziciaki garna sie do nauki. Najpierw takie dziecko jest pochloniete wszstkim innym ale nie tym co sie omawia a pozniej trzeba szukac winnego, wiec kto?- no wiadomo ze nauczyciel!!! A szanowna mama zaglada do pokoju co dzicko robi kiedy twierdzi że uczy sie? Ile czasu spedza na komputerze, przed tV? JESTEM NAUCZYCIELEM I PRAKTYCZNIE W KAZDEJ KLASIE MAM 1-3 OSOB , KTORE TWIERDZA ŻE NIE TLUMACZE I NIE UMIEM WYTŁUMACZYĆ. JEDNOCZESNIE 5-10 OSÓB PRZY RÓŻNYCH OKAZJACH I SWIETACH DZIEKUJE ZA SPOSOB TŁUMACZENIA I SKUTECZNEGO NAUCZANIA. JA PYTAM W TAKIM RAZIE CZY TEJ 3 UCZNIOW INACZEJ TLUMACZE? CZY DLA NICH MAM INNE KRYTERIA.? NIE POPROSTU MALKONTENCI BEDA ZAWSZE I OBIBOKI KTORZY SAMI NIE POTRAFIĄ PRZYZNAC ZE IM SIE NIC NIE CHCE. A RODZIC? NO COZ JAK MOGLBY NIE WIERZYC SWOJEMU DZIECKU? CO DO GODZIN PRACY - TO NAUCZYCIEL PRACUJE DUZO WIEEJ NIZ 8 GODZ DZIENNIE. ALE MYSLE ZE SZKPODA TEGO TUTAJ TLUMACZYC.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-05-2012) mama :
8 h dziennie w SZKOLE!!! , co takiego robi nauczyciel wf w domu ? poprawia klasówki ? no to wytłumacz mi co robi? a co do złego tłumaczenia to wykładnią jest ilość dawanych korepetycji , , masz rację 3 nawet 9 dzieci może nie nadążać- ale nie jak 3 tylko rozumie? . a co do wynagrodzenia to dlaczego pielęgniarka nie dostaje nic na wakacje ? , nie dostaje wyrównania ! ekspedientka , sprzątaczka czasem z takim samym wykształceniem , ale przynajmnie się cieszę że zgadzasz się ze mną w sprawie nakładu na dziwne dyplopmowanie .Być może należysz do tych co się coś przejmują edukacją małolatów siedzących godzinami na komputerze- pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-05-2012) do mamy jeszcze raz :
Ja byłbym szczesliwy gdybym mogł o 16 wychodzic ze szkoły i juz nic nie miec na głowie!!!. Ale wychodząc ze szkoły to ja myslę ktore klasowki musze poprawic dzisiaj a ktore jeszcze mogą poczekać. Niech mi szkoła zapewni samodzielne pomieszczenie z biurkiem i kompurem do pracy a ja naprwde bede szczsliwy wychodzac juz bez zadnych obowiazkow zAWSZE PO 8 GODZINACH. Ale co wtedy z wywiadowkami, dyskotekami, wycieczkami, radami pedagogicznymi , ciagłymi szkoleniami, itp? Czy wtedy mi zaplaca za nadgodziny? Inne zawody uczestnicza w dokształcaniach w ramach godzin pracy a nauczyciele? - popołudniami lub weekendy. W domu dalej pracuję, uzywając swoj sprzet komputerowy, dostep do internetu, drukarkę. W ktorym zawodzie tak jest? Owszem są dni kiedy łaczna praca zajmuje mi 6,7, 8 godzin ale sa takie jak wspomnialem kiedy siedze w szkole do nawet 20 godz. Średnio pracuję ponad 10 godz. Poprawa klasowki z jednej klasy zajmuje 3-4 godz. Owszem wuefista klasowek niepoprawia, całkowity tez luz mają katecheci ale o tym zapewne mama nie wspomni a przynajmniej nie podpisze się bo coż, ksiedzu sie narazać?? Ale wuefisci jezdza na zawody. Korepetetycje są czesto dlatego ze uczen w szkole nie uwaza bo po co, rodzic korki oplaci. Bledne kolo. Ponadto sa naciski na promowanie uczniow , nawet takichj ktorzy maja zaleglosci z 3-4 lat. Szkoly srednie przyjmuja uczniow z taka iloscia punktow zw ten uczen powinien sie uczyc w zawodowce. Bo rzad nigdys zalozyl ze 80% powinno miec wyksztalcenie srednie. A w szkolach jest niż wiec porzyjmują, bo i rodzic nie dopuszca mysli ze jego dziecko nie nadaje sie do szkoly maturalnej. I sa niestety czeste przypadki że matuzrzysta nie umie tabliczki mnozenia. Poki nauczyciel go przepuszcza to ok, a jak powie dosc to rodzic podnosi larum ze co, do tej pory przechidzil a teraz nie umie? To wina nauczyciela bo nie wytlumaczyl. Kto nie wytlumaczyl? Ponadto mama nioc nie wspomina o oszdnosciach i klasach 35-36 osobowych. Jak nauczyciel ma dotrzec do kazdego w takiej grupie? Nalezy sobie postawic glebsze pytanie dlaczego dzioeci nie nadazaja. A co do wyrownania, to prosze szanowna mame czytac ze zrozumieniem. Gdyby sprzedawczyni , pielegniarka miala okresklona umowe ze w ciagu roku zarobi tyle i tyle a po zakonczeniu roku okazalo sie ze nie dostala tego co bylo w umowie to tez w sadzie pracy wywalczy wyrownanie. A to co na wakacje to p[isalem ze to sie tak nieszczesliwie nazywa dodatek urlopowy a faktycznie jest to nalezne wynagrodzenie o ktore niegdys mialy byc zwiekszone pensje a nie byly. Poprostu zlamame zostalo prawo o rzad zamiast o tyle podwyzszyc place zasadnicza czyli ok 80 zl na miesiac to ciagle wyplaca to w takiej zaawulowanej formie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-05-2012) do mama :
skoro twierdzisz, ba przekonana jesteś,że nauczycielom jest tak świetnie, to pytam: 1.DLACZEGO NIE WYBRAŁAS TEGO ZAWODU? 2.DLACZEGO NIE ZOSTAŁAŚ NAUCZYCIELEM? 3. PO KIEGO GRZYBA POSYŁASZ DZIECKO NA KORKI? SAMA WYTŁUMACZ. ALBO NIECH SIE LEŃ WEŹMIE SAM DO NAUKI. 4. kORKI TEŻ UDZIELAJĄ NAUCZYCIELE. NIE WIESZ O TYM??? 5. MASZ W RODZINIE NAUCZYCIELA? ZAPYTAJ WSPÓŁMAŁŻONKÓW, ICH DZIECI, JAKI TO DOPUST BOŻY. 6. KUPOWAŁABYS ZA WŁASNE PIENIĄDZE POMOCE DLA SWOICH ZAWODOWYCH DZIECI? (ZGADNIJ ILE MIESIECZNIE DOKŁADAM DO INTERESU. ) A tak poza tym, czy wiesz od jakich słów pochodzi wyraz "nauczy ciele"??? Na koniec mam prośbę. Nie wypowiadaj się na tematy o których nie masz BLADEGO POJĘCIA.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-05-2012) do mama :
A może zamiast pretensji do nauczycieli było urodzić zdolne i pracowite dzieci.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-05-2012) do mama :
To ja ci mama teraz opowiem jak to wyglada troche z drugiej strony... Grupa uczniów ma okienko, siedzi sobie w czytelni, jeden z tych "zdolniejszych" udaje gwałt na koledze, nauczyciel zwraca mu uwage, a uczeń na to " i co mi zrobisz ?"....Dwóch uczniów okłada trzeciego na korytarzu , podbiega nauczyciel i dostaje od jednego z nich w twarz, agresywny uczeń do pobitego nauczyciela "dotknij mnie tylko, a mój ojciec cie zniszczy"...I scenka trzecia, na lekcji uczeń mówi do koleżanki "spierdalaj ty latawico"...na uwage nauczyciela żeby wstał odpowiada "jak bede chciał".. Wszystkie przypadki są autentyczne, łącznie ze zwrotem do nauczyciela per "ty", i wszyscy byli uczniami 1-wszej klasy gimnazjum (14 lat....) Szanowan mamo, to byc może był twój syn, który wyniósł to wszystko własnie z twojego domu, to wy wpoiliście uczniom że nauczyciel jest głupi i ma gówno do gadania...Nim nastepnym razem naplujecie na nauczyciela zastanówcie sie sami co zrobiliście sami aby wasze dzieci miały szacunek dla innych ludzi, bo wszystko wskazuje na to, że nie maja go nawet dla was, dla rodziców...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-05-2012) do MP :
Szanowny MP, przestań juz pluć na PO, zapewniam cie że wszystko co złe w tym kraju to nie ich wina, a mimo ich wielu kłopotów i tak wole PO bo przynajmniej jest w miare spokojnie. A co do twoich zarzutów, kolego, patriotyzm, szacunek dla religii, znaczenie bierzmowania, nie przyszło ci do głowy, że to przede wszystkim rola i obowiązek rodziców ? Przeciez to z domu wynosi sie podstawowe wartości...I zapewniam cie, że chociazbyś zrobił w gacie to i tak młodzieży nie zmusisz do bycia patriota czy przygotowywania sie godnego do sakramentu bierzmowania...Nie zmieni tego nawet twój ukochany PiS...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) mama :
właśnie dlaczego rząd ma zapewniać wam dodatki i pieniądze a innym zawodom nie ? należne wynagrodzenie ??? Gdyby sprzedawczyni , pielegniarka miala okresklona umowe - no właśnie miała to dlaczego nie ma a wy macie, dodatek urlopowy ?? dlaczego rząd nie zapewni tego ekspedientce? , sprzątaczce - , . a dlaczego jeszcze mamy zwracać się do was PROFESORZE ? który z was ma ten tytuł ??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) biolog do mamy :
przez 6 lat pracowałem w szkole - było tak sobie , po pracy do następnej pracy bo kasy nie za wiele - potem okazja nie do odrzucenia - lepsza praca w biurze za lepsza kasę - zwolniłem się - pracowałem jak głupi do 19 casem do 21 bo kontakty , sprawy itp - po 3 latach miałem dość - zrobiłem wszystko by wrócić do szkoły . Masz rację wśród grup pracowniczych jesteśmy o wiele lepiej opłacani , szanowani i do dzisiaj dziękuję za lekcję 3 lat poza szkołą - po prostu nie ma to jak być nauczycielem , cza , pieniądze , trochę korepetycji , tylko z jednym się nie zgodzę - to mamy są coraz gorsze , nie dzieci , one są jakie są ale rodzice nam nie pomagaja

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) do mamy kolejny raz :
Czy mozna sie dziwić że dzieci nie rozumiej81436657le z lekcji skoro są zdekoncentrowane bardziej niż rodzice? Mama pokazała sama jak nie umie czytać ze zrozumieniem. Ma wytłumaczone wyżej ze dodatek urlopowy to tylko sie tak nazywa nieszczesliwie a w rzeczyw\istosci sa to nalezne pieniadze wynagrodzenie przyznane przez TK za brak ustawowej waloryzacji pensji!!! Pisze tam jasno ale mama czyta to co chce i wygodne. Podobnie dzieci w szkole nie cxzytaja , nie sluchaja a potem twierdza ze nauczyciel nie nauczył. I zapytam jeszcze raz mamy dlaczego nie czepia sie opisanych przywilejów kosciołą? Bo co tutaj to sie boi? Bo co ksiadz potem nie dopusci dzieciaczka do bierzmowania? Czemu taka hipokryzja? W kosciele to sa dopiero prawdziwe przywileje. Asłużby mundurowe? Czy to normalne ze po 15 latach dostaje emeryture a teraz łaskawie godzą sie ze po 25? Szanowna mamo mialas zadane pytanie dlaczego nie poszlas do szkoły pracowac? DLACZEGO? Natomist biolog proszę nie rob podpuchy i nie prowokuj, bo nie wiem co z Ciebie za nauczyciel skoro masz tak duzo czasu i kasy. Ale w mojej szkole wiekszosc nauczycieli pracuje do 10 godz dzioennie. A pensja? Chlopie daj spokoj. Jesli kapelan gdzies tam nawet w sluzbie celnej(ciekawe po co nawet tam kapelan) bierze ok 4 tys na reke, to ja sie pytam jak sie ma pensja i obowiazki nauczyciela do tego? Kapelan w wojsku bierze ok. 6 tys na reke i jaka jest jego odpowiedzial;nosc? A jaka nauczyciela? Co mama uwaza na ten temat? Czy nie boi sie ze jej proboszcz nie dopusci dziecka do bierzmowania i skrytykuje ? Czy tylko najlepiej na nauczycieli ujadac?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) mama :
brak ustawowej waloryzacji pensji!!! to ty nic nie rozumiesz - właśnie o tę ustawowość chodzi , dlaczego nikt nie ma takiej gwarancji, po drugie ten art jest o edukacji nie o Kościele więc rozwiń temat tam gdzie piszą o Kościele , a jeśli chodzi o 10h pracy to sam siebie oszukujesz,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) TATU :
skoro mama tak twierdzi to ma rację - mama z tatą musi trzymać

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) do mamy :
no i teraz sie naprawde nie dziwiie ze dziecko mamy ma problemy z nauka jesli czyta tak samo jak mama i rozumie to co czyta. Kazdy ma mozliwosc wystapeinia do sądu i wygra jesli jego wynagrodzenie nie bedzie zgodne z umową. Co do 10 godz, to nie nie oszukuję sie. Dokladnie policzyłem. A temat Koscioła nawet jesli poruszę na innym forum to czy mama wypowie sie w tej kwestii tam czy nabierze cwody w usta zeby sie nie narazic proboszczowi?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) do MP :
Cóż w trosce o wiarę należałoby nie pisać o spajaniu Państwa czy Narodu. Kościół katolicki znaczy powszechny czyli tak samo polski, żydowski, rosyjski itd.... To czysta herezja z punktu widzenia doktrynalnego. Być może sądzisz, że jesteśmy Mesjaszem Narodów ale naprawdę katolicyzm z Polską nie ma nic wspólnego. Wystarczy przeczytać Nowy Testament (ale kto z katolików się odważy? przecież to tylko kociarze czytają Pismo Św jak kiedyś usłyszałem) żeby zrozumieć że to zupełnie nie to samo! Chrystus mimo że wiary Abrahama też nie był raczej żydowskim patriotą! To co wygaduje Ojciec Dyrektor oraz Jarosław K. z punktu widzenia historii też ma się nijak. Kościół instytucjonalny z reguły trzymał z władzą tak w XIX w. jak i wcześniej. Stał za narodem wyłącznie wówczas jak się władza odwracała i brakowało wsparcia. Byłoż tyle samo księży i biskupów patriotów jak i zwykłych zdrajców. Ale bajki można dzieciom zawsze opowiadać w szkołach. Historia nie jest dziedziną nauczania wyłącznie o narodach ale raczej o życiu społeczności. Bo chyba zdajesz sobie sprawę, że o narodzie w dzisiejszym rozumieniu można mówić dopiero pod koniec XIX w? Mieszko naprawdę nie ochrzcił wszystkich Polaków. Podczas rabacji chłop z podtarnowskiej wsi niejednego za "polskość" zaszlachtował;)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) do artykułu :
Nauczanie historiopodobne pamiętam jak sprawdzałem próbny egzamin maturalny ułożony przez CKE z historii. Pytanie było o przemówienie Becka 5 maja w Sejmie i o jego politykę. Należało ją ocenić. Państwo z CKE w kluczu określili że uczeń jak ocenia ją pozytywnie to dostaje punkt jak nie ocenia jej pozytywnie nie dostaje. Pamiętam też taką konferencję zorganizowaną przez Kuratorium (jeszcze tarnowskie) z J. R. Nowakiem - trzeba było uczniów zabrać więc poszliśmy. Okazało się na niej że Nowak Jeziorański i J. Karski byli zdrajcami na co J. R. Nowak cytował odpowiednie dokumenty węgierskie bez tłumaczenia. Ot warsztat historyka od Ojca Dyrektora!. Cóż byłem gówniarz ale coś mi nie grało. Nauczanie historiopodobne to Prezydent Kaczyński obok J. Piłsudskiego na Wawelu i pytanie maturalne jak wygra PiS (a to niestety pewne): Kto jest największym bohaterem polskim w XX wieku i dlaczego L. Kaczyński? Patriotyzm natomiast to w myśl tego ugrupowania: Walczyć i zniszczyć Euro 2012 bo to PO będzie je otwierać. Ot patriotyzm!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-05-2012) Historyk do MP :
Jako pan na prawicy - spadkobierca AWS (pospołu z PO) nie czujesz się odpowiedzialny? Masz prawo. W Polsce na prawej stronie nie ma odpowiedzialności politycznej ani moralnej mam takie wrażenie. A nam potrzebni są odpowiedzialni politycy. Kto ma ich wybrać?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-05-2012) mama :
a kto powiedział że ma problemy, skończyły szkołę ze średnią 4 ,8 i 4 ,5 obecnie są na studiach - chemia i matematyka - 24 lata wywiadówek i spotkań z rodzicami to nie mało na spostrzeżenia i uwagi oraz 3 nauczycieli w bliskim środowisku. , i może jeszcze mi odpowiedz skąd ten tytuł dla was PANIE PROFESORZE

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-05-2012) do powyżej :
A ty do szkoły ponadpodstawowej nie chodziła że nie wiesz skąd ten tytuł? Z ponad stuletniej tradycji babo.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-05-2012) mak :
Ale jaja ! kto to jest ta Augustyn

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-05-2012) do powyżej :
Chyba jakaś święta, czy błogosławiona.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl