To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Wojewódzkie dofinansowanie    -   12/6/2012
Wieści z Ciężkowic
11 czerwca w Ciężkowicach podpisano umowę MRPO na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z salą lekcyjną dla obwodu gimnazjum w Bruśniku – SP w Falkowej, Siekierczynie i Zespołu Szkół Publicznych w Bruśniku”. Umowę podpisali członek Zarządu WM Stanisław Sorys oraz  burmistrz Ciężkowic Zbigniew Jurkiewicz. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3,5 mln zł – zaś wysokość dotacji prawie 2,5 mln (70 procent kosztów).

Ogloszenie

Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej na terenie zespołu szkół w Bruśniku, z której korzystać będą dzieci i młodzież z trzech gminnych miejscowości: Bruśnika, Siekierczyny i Falkowej (razem 230 uczniów). Największą z ww. szkół jest szkoła w Bruśniku, która dodatkowo nie posiada wystarczającej liczby klas lekcyjnych, a zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w niej na korytarzu szkolnym. W ramach projektu zaplanowano także stworzenie sali komputerowej, gdzie poza zajęciami z informatyki, organizowane będą m.in. kursy komputerowe.
W ramach projektu powstanie sala gimnastyczna połączona ze szkołą w Bruśniku. W obiekcie mieścić się będzie: boisko (o wymiarach 12x24 m), zaplecze socjalne i sala lekcyjna o łącznej powierzchni ponad 791 m². Poprawiona zostanie także droga dojazdowa oraz ogrodzenie wokół obiektu. Sala gimnastyczna zostanie wyposażona w 18 sztuk podstawowego sprzętu sportowego.
Realizacja projektu ma się przyczynić do polepszenia warunków nauczania i stworzenia odpowiedniego zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży ze szkół w Bruśniku, Siekierczynie i Falkowej. Projekt pomoże także w wykreowaniu nawyku „zdrowego stylu życia” poprzez intensyfikację szkolnych i pozaszkolnych zajęć sportowych. Ważną rolę w nowym obiekcie spełni nowa sala, która będzie pełniła funkcje: edukacyjną, animacyjną, kulturalną oraz integracyjną

Dofinansowanie projektu Budowa sali gimnastycznej wraz z salą lekcyjną dla obwodu gimnazjum w Bruśniku – SP w Falkowej, Siekierczynie i Zespołu Szkół Publicznych w Bruśniku zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schematu B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.73 % (1096)
  jestem za 38.97 % (795)
  nie mam zdania 7.30 % (149)
Wszystkich głosów: 2040
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl