Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Związkowcy grożą protestem w komunikacji miejskiej    -   19/9/2012
Napięta sytuacja w MPK
Związkowcy z "Solidarności 80" i ZZ Pracowników MPK grożą podjęciem akcji protestacyjnej w swoim zakładzie pracy. Może się ona rozpocząć nawet jutro. Powodem jest brak satysfakcjonującej odpowiedzi prezydenta miasta na alarmistyczne apele o spotkania i listy, które związkowcy ślą mu od kilku miesięcy. Diagnozę, dotyczącą dramatycznej sytuacji MPK, o której piszą członkowie dwóch pozostałych związków, potwierdza trzeci związek, NSZZ "Solidarność". Nie wiadomo jednak, jak "Solidarność" zachowa się teraz. Jej zdaniem za złą sytuację firmy odpowiada w pierwszym rzędzie prezes zarządu spółki, Jerzy Wiatr.

Ogloszenie
>

W połowie wakacji do Prezydenta Miasta Tarnowa napłynął list podpisany przez szefów zakładowych organizacji ZZ "Solidarność 80" i ZZ Pracowników MPK. Związkowcy domagali się pilnego spotkania z Prezydentem, związanego z pogarszającą się sytuacją ich zakładu, w tym "patologiczną" sytuacją dotyczącą ich niskich wynagrodzeń. "Przed nami już tylko ściana" - pisali, domagając się pomocy finansowej dla MPK z budżetu miasta. Stanowisko to poparli związkowcy z NSZZ "Solidarność". "Jak widać problem jest poważny, skoro pozostałe organizacje związkowe działające w MPK, odmawiające współpracy z "Solidarnością" we wszystkich sprawach pracowniczych, zdobyły się na napisanie tak rozpaczliwego pisma do Pana Prezydenta, będącego właścicielem Spółki - podsumowywał Jan Guty - szef MOZ NSZZ "S. W tym samym piśmie do Prezydenta Miasta, Guty przypomniał, że od dawna "Solidarność" apeluje "o niezwłoczne podjęcie przez władze samorządowe Miasta działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej MPK". J.Guty zwraca uwagę na to, że ten apel, jak wiele poprzednich, został przez władze miasta zbagatelizowany, a z uzyskanej odpowiedzi po raz kolejny można się było dowiedzieć, że "nie ma zagrożenia dla płynności firmy w dającej się przewidzieć w przyszłości.

Początkiem sierpnia br. na zakładowych tablicach pojawił się też komunikat, w którym ZZ "S80" i ZZP MPK "stanowczo sprzeciwiały się brakowi działań ze strony Zarządu (spółki - przyp.red.) jak i Rady Nadzorczej w pozyskaniu środków finansowych na bieżącą działalność.
Brak działań dążących do urealnienia rzeczywistego kosztu wozokilometra powoduje generowanie ciągłej straty (..) i kolejny czwarty rok bez podwyżek w firmie.(...)
Oczekujemy stanowczych działań Zarządu w stosunku do właściciela w celu ograniczenia dalszej degradacji."


W połowie sierpnia zapytaliśmy rzecznik prasową prezydenta o stanowisko prezydenta w sprawie wspomnianych wyżej listów i komunikatów związkowców. Oto odpowiedź, jakiej udzieliła nam Dorota Kunc -Pławecka 7 września br. :
Na przełomie października i listopada konstruowany będzie budżet Tarnowa na 2013 rok. Alarmistyczne postulaty związkowców, choć w naszej ocenie przesadzone, w celu pomocy spółce, zostaną głęboko przeanalizowane.
Trzeba pamiętać, że organem kompetentnym do ustalania polityki płacowej w Spółce jest Zarząd, który wysokość płac pracowników uzależnia od możliwości finansowych Spółki. Z uzyskanej od Zarządu informacji wynika, iż w bieżącym roku została wypłacona podwyżka w postaci zwiększonej premii motywacyjnej. Ponadto zgodnie z informacją Zarządu, aktualny poziom zatrudnienia w MPK jest optymalny, w związku z czym w najbliższym czasie nie planuje się żadnej restrukturyzacji zatrudnienia.
Na koniec dodajmy, że w ciągu ostatnich pięciu lat wpływy do Spółki z tytułu działalności podstawowej zwiększyły się o kilka milionów złotych. Środki te pochodzą głównie ze zwiększonej dotacji do komunikacji. W tym czasie średnia płaca w Spółce wzrosła o około 700 złotych. Nie można tym samym nie zauważyć wysiłku ze strony Właściciela i Zarządu Spółki w kwestii poprawy sytuacji socjalnej pracowników MPK.


Możemy jedynie przypuszczać, że podobne stanowisko (lub jego brak) stał się przyczyną wystosowania 12 września br. przez ZZ "S 80" i ZZP listu do Prezydenta Ścigały utrzymanego już w ultymatywnym tonie:

Związek Zawodowy "Solidarność 80" i Związek Zawodowy Pracowników MPK jest oburzony brakiem odpowiedzi na skierowane do Pana pismo dnia 07.08.2012 r.
Uważamy, że jest to skandaliczne traktowanie podmiotu zwracającego się w formie pisemnej do Pana i oczekującego stanowiska w poruszanych problemach.
Mamy także informacje, że w urzędzie miasta tworzone jest nowe centrum zarządzania którego szefem ma zostać obecny Dyrektor Zarządu Komunikacji Pan Krzysztof Kluza. Naszym zdaniem byłaby to nagroda za brak kompetencji oraz za szkodliwe dotychczasowe działania na rzecz komunikacji miejskiej.
Aby podkreślić chęć dialogu składamy deklarację szybkiego spotkania tylko z Panem Prezydentem z udziałem Skarbnika Miasta do dnia 19.09.2012 r.
Związki Zawodowe informują, że nie podjęcie rozmów w wskazanym przez nas terminie spowoduje rozpoczęcie akcji protestacyjnej od dnia 20.09.2012r.


Z nieoficjalnie uzyskanych informacji wynika, że do spotkania, jakiego żądali związkowcy dojść ma dzisiaj, w ostatnim dniu tego swoistego "ultimatum".

Nie wiadomo, czy NSZZ "Solidarność" przyłączyłaby się do ewentualnej akcji protestacyjnej w MPK.
- Ważne jest ustalenie, komu by ona służyła. Obawiamy się, że akcja taka mogłaby służyć zarządowi spółki i niejako rozgrzeszać go z fatalnego zarządzania firmą. Bo w dramatyczną i z miesiąca na miesiąc coraz bardziej złą sytuację, MPK wpędził przede wszystkim prezes zarządu spółki Jerzy Wiatr, przy biernej postawie prezydenta - mówi Jan Guty, a na dowód pogarszającej się sytuacji firmy, przytacza liczby.

Strata netto MPK za dwa kwartały wynosi już 555 tysięcy złotych, czyli wzrosła od pierwszego kwartału o ponad 210 tysięcy złotych.

Do sprawy wrócimy już w najbliższych godzinach. (pd)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 180)Dodaj komentarz
(19-09-2012) otto :
Oj tam oj tam od razu straty, prezydent pewnie i tak doceni Wiatra w rocznej nagrodzie hehe;) By żyło się lepiej:)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-09-2012) moorka :
Jakim prawem pracownicy domagają się dopłaty z moich podatków jako mieszkańca miasta. Nie życzę sobie aby moje ciężko zarobione pieniądze miały zostać przekazane do MPK głównie na podwyżki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-09-2012) viper :
Państwowe Zakłady Azotowe w Tarnowie zrezygnowały w 2007 r. z windykacji 1,6 mln zł od Mieczysława Grada, brata ministra skarbu w rządzie Donalda Tuska – dowiedziała się „Gazeta Finansowa”. Mieczysław Grad był właścicielem, handlującej nawozami, Rolmos Susiec. Założył ją na początku lat 90. wspólnie z bratem Aleksandrem, który po zajęciu się polityką, zrezygnował z udziałów. Na specjalnych prawach Na początku 2000 r. Rolmos rozpoczął współpracę z inną firmą z branży – Polimeksem (z Woli k. Łańcuta). Szefowie umówili się na wzajemne poręczanie kredytów. Właśnie za długi Polimeksu Azoty Tarnów rozpoczęły windykację Mieczysława Grada. Procedurę windykacji rozpoczął dopiero w 2006 r. nowy dyrektor finansowy ZA w Tarnowie-Mościcach, Józef Boryczko. Za swoje starania zapłacił dymisją na początku 2008 r. Trudny dług – Sprawa wlokła się z powodu braku entuzjazmu zakładowych prawników – mówi „Gazecie Finansowej” Boryczko. Wobec braku możliwości odzyskania pieniędzy z majątku dłużnika, Boryczko uruchomił egzekucję z majątku poręczyciela – Mieczysława Grada. 16 kwietnia 2007 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie uchylił w całości nakaz zapłaty, wystawiony 24 października 2006 r. przeciwko Mieczysławowi Gradowi. Sąd uznał, że poręczenie, którego udzielił Grad, jest bezwzględnie nieważne, ponieważ zostało dokonane bez zgody jego małżonki. Sąd zgodził się również z argumentacją Grad, że Zakłady Azotowe wypełniły weksel niezgodnie z zawartym porozumieniem, gdyż poręczał on sumę do 500 tys. zł. Wyrok ten został przez tarnowskie Zakłady Azotowe zaskarżony, ale 17 sierpnia 2007 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację. Odpuszczona kasacja ZA mogły jeszcze składać skargę kasacyjną, ale nie zdecydowały się na to. Kasacja mogła mieć spore szanse powodzenia, bo nie wiadomo w jaki sposób obronić twierdzenie, że nieważność poręczenia, dotycząca majątku wspólnego małżonków, obejmuje również majątek odrębny poręczającego. ZA mogły tym samym próbować windykować Mieczysława Grada z majątku odrębnego, przynajmniej do kwoty 500 tys. zł, który wykryła zatrudniona przez ZA firma windykacyjna. – Zamiast tego dowiedziałem się, że mam przestać zajmować się sprawą. Decyzję podjął zarząd spółki – mówi Józef Boryczko. – Po uzyskaniu opinii prawnych z zewnętrznych wobec spółki kancelarii prawnych zrezygnowano z kasacji, był to bowiem okres rozpoczęcia prac nad debiutem giełdowym i wobec oceny tych kancelarii, taka informacja mogłaby utrudniać przygotowanie do debiutu giełdowego – twierdzi Hanna Węglewska, rzecznik prasowy Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Trudno doprawdy zrozumieć, jak windykacja należności ma szkodzić w debiucie giełdowym. Na skutek nieskutecznej windykacji państwowe ZA nie tylko nie odzyskały pieniędzy, lecz także musiały zapłacić koszty wpisów sądowych (ponad 60 tys. zł) i koszty prawnicze drugiej strony. Niewygodny dyrektor na emeryturę Trudno wytłumaczyć fakt, że spółka rozpoczyna windykacje i nie wykorzystując wszystkich przewidzianych prawem środków, ją wstrzymuje. Termin kasacji mija 2 miesiące po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem. Zawiadomiona przez Boryczkę prokuratura w Tarnowie nie zajęła się sprawą działalności pracowników działu handlowego Azotów Tarnów na szkodę spółki (przyjęli niepełnowartościowe poręczenie, na dodatek ktoś źle wypełnił weksel). – Zaczęto mnie przekonywać do skorzystania z prawa do emerytury. A po moim odejściu odpowiedzialny za nieprawidłowości handlowiec awansował – mówi Boryczko. – Okazuje się, że w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska warto być bratem ministra – ironicznie komentuje Marek Suski, poseł PiS, członek komisji skarbu. Jego zdaniem sprawę wadliwej windykacji należności względem brata prominentnego polityka PO powinna być zbadana i wyjaśniona. – Spółka skarbu państwa poniosła ogromne straty – tłumaczy Suski. Powtórka z rozrywki To nie jedyny dług brata Aleksandra Grada wobec państwowych firm. W maju 2009 r. ówczesny szef resortu skarbu musiał tłumaczyć się z wynoszącego 1,3 mln zł długu swojego brata wobec państwowych Zakładów Chemicznych Police (od sierpnia 2011 r. Zakłady Chemiczne w Policach wchodzą w składy Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów). Mechanizm powstania tego długu był identyczny jak w wypadku Azotów Tarnów, chodziło o poręczenie zobowiązań Polimeksu. W tej sprawie windykacja okazała się jednak skuteczna. Wydany 2005 r. nakaz zapłaty został najpierw potwierdzony przez sąd okręgowy i apelacyjny, a pod koniec marca 2009 r. przez Sąd Najwyższy. – To sprawa sprzed ośmiu lat, kiedy Aleksander Grad nie był jeszcze ministrem, nie może być więc mowy o konflikcie interesów – odpowiadał wówczas na zarzuty opozycji o konflikt interesów rzecznik Grada – Maciej Wewiór. Aleksander Grad, obecnie szef państwowej spółki PGE EJ 1, nie chciał rozmawiać z „Gazetą Finansową” na temat długów swojego brata wobec ZA. Poprosił nas o skontaktowanie się w tej sprawie z ZA w Tarnowie. Grad interesów Aleksander Grad (1 maja skończył 50 lat) był najdłużej urzędującym ministrem skarbu w III RP (przez całą czteroletnią kadencję). Udało mu się zbudować sieć wpływów i powiązań, które uczyniły z niego jednego z najbardziej wpływowych polityków Platformy Obywatelskiej. Mimo licznych afer medialnych i kompromitacji, takich jak np. ujawnienie przez CBA kulis prywatyzacji stoczni z udziałem katarskiego inwestora-widmo, Gradowi udawało się przetrwać na stanowisku nie tracąc wpływów. Co więcej, gdy nie otrzymał stanowiska w nowym rządzie Tuska, to załatwił sobie państwową posadę, na której, według „Rzeczpospolitej”, zarabia 110 tys. zł (sam zainteresowany twierdzi, że kwota jest inna, ale nie chce jej ujawnić). Grad dał dowód tego, że potrafi zadbać o rodzinę. Media ujawniły, że w państwowych spółkach zatrudniono jego kuzynkę (robiła błyskawiczną karierę w Polskim Cukrze) i synową (została rzecznikiem w jednej ze spółek PGE). Wcześniej gazety pisały o państwowych zleceniach kolekcjonowanych przez geodezyjną spółkę MGGP, której współwłaścicielem, a przez lata także zarządzającym, była jego żona Małgorzata. Z tych spraw zawsze, poza szumem medialnym, nic nie wynikało. Nawet wtedy, gdy „Rzeczpospolita” ujawniła w 2010 r., że firma żony ówczesnego ministra dostaje duże zlecenia bez przetargu. Urzędnicy tłumaczyli wówczas, że była to konsekwencja wcześniej zawartych umów z firmą MGGP, która w przeciwieństwie do innych podmiotów nie oddawała prawa własności intelektualnej do realizowanych projektów. Także w wypadku kiepskiej windykacji długów jego brata winę zapewne ponoszą tylko pracownicy Zakładów Azotowych w Tarnowie. Autor jest dziennikarzem śledczym i ekonomicznym, w przeszłości pełnił funkcję szefa „Wiadomości” TVP 1 oraz dyrektora Agencji Informacyjnej TVP. Był również szefem Działu Krajowego tygodnika „Wprost”. Obecnie kieruje Działem „Wiadomości” platformy internetowej „Nowy Ekran”. Dziennikarskie Archiwum X to wydział śledczo-analityczny Gazety Finansowej zajmujący się starymi, nierozwikłanym sprawami, a także ujawnianiem bieżących afer. http://www.gf24.pl/95 22/poreczenie-brata

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-09-2012) do moorka obszczy :
Własnie jakim prawem ludzie z PO,pobieraja pensje,z moich podatkow.Powszechnie wiadomo jak przestepcza ta organizacja jest.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) tarnowianin :
A Bartuś Banuśka chrześnik Grada to co?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) do moorka :
A ja sobie nie życzę, aby prezydent z moich podatków fundował nagrody prezesowi Wiatrowi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) viper :
A ja sobie nie życzę, aby komuś darować 1 600 000 zł.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) ściuszko :
to są zagrywki populistyczne liderów związkowych chcących za wszelką cenę ratować tyłki swoje i swoich mocodawców chcą zwalić winę za zaistniały stan rzeczy na innych a co do tej pory to było cacy,to zarząd jest za to odpowiedzialny.doputy siedzieliście cicho dopuki mieliście wymierne korzyści [ nagroda roczna ,odznaczenia z gratyfikacją ,nowe autobusy ,premie ] cycek się urwał więc robimy szum. nikt wam już nie ufa cholerna qazimasonerio.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) p;y :
a premia dla wiatra bedzie??

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) synierko :
Przemineło z wiatrem.No wiatr nieudolny prezes bo ani firma zarzadzic nie potrafił ani nawet zwiazkowcow kupic nie umiał.....Nawet na poziomie powiatu trzeba myslec jak familia Gradowa.Było prywatyzowac jak był spokoj.....kombinowac jak Mądel.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) Aidan :
I wanted to live abroad cheap viagra The Virginia Medicaid Program will pay for a supply of medication in accordance with the

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) Leah :
What do you study? cheap viagra medications. One interview should be with a patient filling a new · May be completed

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-09-2012) Alexa :
Not available at the moment cheap viagra D. Nonprescription Unable to use Sometimes able to Usually able to use Almost always able Always able to use

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-09-2012) lexa :
Wicher lepiej polskiego ucz się po w pierdlu po angielsku raczej się trudno będzie dogadać.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-09-2012) ferfer :
a i cwelem można zostac,czego Ci zyczę z całgo serca,apropo na takiego wygladaż

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-09-2012) abnieszka :
jak może być dobrze skoro od kilku lat autobus 10 a teraz 210 wozi o godzinie 6.30 3 do 5 osób z Tarnowa do ośrodka zdrowia w Woli Rzędzińskiej.Autobus jedzie 5 do 10 minut po poprzednim,w którym są wolne miejsca

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-09-2012) kierowca :
Kobylorz złodzieju gdzie te chorągiewki? Zesrałeś się już?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-09-2012) Carson :
International directory enquiries cheap topamax online do not count toward the students G SPtAu.dents must achieve 75% on each exam in

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-09-2012) tarnowianin :
Krzysztof Kluza jest super gosciu!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-09-2012) gobiz :
Go travelling buy effexor provision of continuing education programs for pharmacists in the region.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-09-2012) gobiz :
Go travelling buy effexor provision of continuing education programs for pharmacists in the region.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-09-2012) Nicholas :
Wonderfull great site buy effexor Submission Clarification Code (Claim Segment) Field 420-DK Rev. (07/10)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-09-2012) las :
Oj chłopcy się ucieszą jak taki laluś wpadnie im do celi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2012) mechanik :
Do przedstawicieli związków S 80 i kierowców a gdzie byliście jak "SOLIDARNOŚĆ" walczyła i udowadniała że ci prezesi popełniają błędy w zarządzaniu że rozgrabiają firmę przez sprzedawanie majątku i pokazywanie jak dobrze MPK stoi bo nie mają długów ??? teraz nie ma już co sprzedać to wychodzi ich umiejętność w rządzeniu i z MPK stanie się to samo co z HUTĄ SZKŁA co ją doprowadzili do upadłości a wy przedstawiciele załogi a raczej lizusy prezesów pomagaliście i popieraliście im w tym rozgrabianiu a teraz strasznie udajecie że walczycie o dobro załogi WSTYDU NIE MACIE ZA GROSZ !!!!!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2012) obserwator :
Pamiętam tego niby prezesa jak pracował w hucie szkła też były rózne problemy, przekręty i inne niby POmówienia, no ale rączka rączke myje i znowu jest sie przy korycie, tylko znowu koryto robi sie puste , ciekawe co mu teraz załatwią za posade- juz mało zakładów zostało do zrujnowania w tym mieście.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2012) kierowca :
Niczego już mu nikt nie załatwi, bo wszyscy już się przekonali jaki to prezes i specjalista.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2012) Sara :
How much were you paid in your last job? retin-a gel Patients must bring all of their medications to every visit where pill counts and additional

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2012) Ella :
Could I have a statement, please? order retin-a from canada services services. · Design a basic business service or accepting a new

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-10-2012) Peyton :
Have you seen any good films recently? cheap retin a no prescription For information regarding procedures that require prior approval, please consult the Procedure Codes and Fee

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2012) do sary elly peyton :
to jest POLSKA mówi i pisze się po POLSKU a widzę że wam to nie odpowiada czyż zapomnieliście już swego języka ???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2012) pracownik :
Choroba się nasila dlatego po angielsku pisze. Z huty poleciał na pysk bo dość mieli chorych zachowań i pomysłów. Towaru w hucie do dziś się nie można doliczyć ale liczą nadal.....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2012) Kylie :
Will I get paid for overtime? generic abilify available us 102 A2 Version/Release Number A/N 2 49-50 R 11 = Version 1.1

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-10-2012) goodsam :
An estate agents buy amitriptyline 10mg will be provided to the Director, Professional Experience Program by the schools registrar in

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2012) Allison :
Do you know the address? amitriptyline price Pregnancy Indicator This code will specify whether the patient is pregnant. Valid

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2012) Isabella :
We work together buy amitriptyline online no prescription o Review medications with patients

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2012) kierowca :
Jeśli Solidarność zorganizuje teraz strajk to ja go poprę i się do niej zapiszę. Nadszedł czas żeby wykopać za bramę s 80 i woźniczkę

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2012) owca do kierowca :
strajk to sobie zrób w piciu piwa,a w mpk był by to przyczynek do zrobienia rozpierduchy.co do drugiego zdania to dlaczego tak póżno na to wpadłeś,czy aby nie jesteś prowokatorem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2012) baranek :
Będzie strajk to Wiatr i Grela polecą z roboty wreszcie. Robimy panowie robimy...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-10-2012) w temacie :
Strajk będzie jeszcze w tym miesiącu - obiecuje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2012) Hunter :
I came here to work trazodone for depression Upon the completion of this experience, the student shall be able to:

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2012) Jackson :
Who do you work for? trazodone pill shape Clerkship Site Seminar Signature of Seminar

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2012) Sebastian :
Sorry, you must have the wrong number trazodone xanax previous experiences. The sharing of experiences from previous learning environments in great

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-10-2012) Irea :
We went to university together paxil price 5090 Explorer Drive, Suite 1000, Mississauga, ON

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-10-2012) Mason :
Have you got any experience? buy online cipralex compatibility, order compatibility, order compatibility, order verifies order and verifies order

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-10-2012) Andrew :
Directory enquiries cipralex vs lexapro three types of drug therapy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-10-2012) James :
Very Good Site prozac prices without insurance Flora G. Estes, PharmD

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-10-2012) A.... :
:-)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2012) Gianna :
Who would I report to? generic zoloft 4. Took responsibility for developing new knowledge, skills, habits Enter 1 ± 5 Score - - -

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2012) Sophie :
I want to report a can you buy zoloft online International partnerships usually emphasize cross-cultural exchange of trainees but

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2012) Ricardo :
Wind time for change. The days are numbered.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2012) Bailey :
I was born in Australia but grew up in England cymbalta generic date requirements may be demanded by clinical faculty preceptors and students are to follow

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2012) Brody :
We were at school together discount generic cymbalta point where they exit from the

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-10-2012) Julian :
Where did you go to university? buy cheap cymbalta preceptors (additional information will be provided throughout the year as we bring this

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2012) pytanie :
Mam pytanie: czy sytuacja w MPK jest nadal napieta, czy może już sie rozpieła?Bo info o"napietrj sytuacji w MPK" pochodzi z 19 wrzesnia?Może jednak coś sie wydarzyło od tego czasu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2012) pytanie :
Mam pytanie: czy sytuacja w MPK jest nadal napieta, czy może już sie rozpieła?Bo info o"napietrj sytuacji w MPK" pochodzi z 19 wrzesnia?Może jednak coś sie wydarzyło od tego czasu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2012) odpowiadam :
Sytuacja się rozpięła, bo dowódca bandy Ali Wicher piernął sobie i sługusy się zesrały. Jedyna nadzieja to Solidarność, która jest obojętna na bąki Alego Wichra. I tak społeczeństwo zapłaci za działania bandy Alego, bo bilety zdrożeją. Autobusy będą jeszcze bardziej puste, kursy ograniczane, ludzie przejdą na rowery i hulajnogi, a pracownicy MPK na bruk. Tak wygląda uzdrowienie firmy przez wichra i grelę za aprobatą rady nadzorczej i prezia rysia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2012) do pytania :
Sytuacja jest tak dynamiczna, że Redakcja "Do sprawy wrócimy już w najbliższych godzinach."

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2012) gobiz :
perfect design thanks desyrel street price inventory control inventory control control measures for inventory control inventory control

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-10-2012) obywatel Polski Obywatelskiej :
Nadchodzą Pisiaki i drżyjcie Platfusy

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-10-2012) Logan :
Until August average cost generic lexapro 4.8 Uncollected Prescription Items

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-10-2012) Valeria :
We went to university together lexapro tablets scored small unsubsidised dispensing pending issue of the Special Authority, which when received will

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2012) pracownik :
Dzisiaj jest 10 i wypłata. Takiej wypłaty 1.100 zL. za miesiąc tyrania to ja życzę nierobom Wiatrowi, Greli i Ścigale.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2012) Robert :
Punk not dead online celexa B. Issued By _ Valid Until

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2012) Alex :
Did you go to university? celexa xr with patients, physicians, nurses, other health care professionals, and administrators.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(10-10-2012) Jordan :
Get a job celexa online prescriptions October 2008 5.2.1 Required Claim Information

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-10-2012) Amber :
We need someone with experience duloxetine 20 mg Denials will come first in the response, then warnings.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-10-2012) bigot :
jak to jest że jedni uwijają nowymi a pozostali heblują junkersami okisz nie dostaną pańskich jąder czy to zależy od grafiku czy od humoru lady fiony abo zaleceń imć żura konkludując tera my a po nas potop i proszę zdymać te oklejki z szyby u kompozytorów a co władza winna być przejrzysta juści.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(12-10-2012) do bigota :
czy chcesz w ryja jak zdradzi cie mrugnięcie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(13-10-2012) mieszkaniec pyta :
dlaczego 11 tego miesiąca po 14.00 wypadło z rozkładu 3 dziewiątki?. Niech mi na to odpowie Jerzy Wiatr, a najlepiej Ścigała wspierający tego nieudacznika. Lepsze pieszki ale pewne, niż wasze kłamliwe działania. Namawiam do publicznego referendum nad odwołaniem Ścigały. Zadsługuje na to by go odwołać w odniesieniu do jego zamiaru przekształceń w służbie zdrowia.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-10-2012) Hannah :
Another service? generic imitrex india pharmacy reference materials easy. Key journals, drug databases and patient education handouts are

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(14-10-2012) Jocelyn :
What sort of music do you listen to? generic imitrex no prescription common acute and chronic (drug-drug, drug-food, drug

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-10-2012) Zoe :
Sorry, you must have the wrong number imitrex epocrates online If resolution is not a viable alternative, the student may be reassigned to another

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-10-2012) Amia :
The United States clomid price philippines Preceptor CE (home-based courses and live webinars)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-10-2012) Riley :
I hate shopping can you buy clomid over the counter uk prescribing/ordering provider, the NPI of this provider must be entered in this field.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-10-2012) Brooklyn :
Yes, I play the guitar prozac buy online director is unavailable. The student should seek medical care as appropriate and will be

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-10-2012) Riley :
Hello good day prozac generic cost b. The thirteen (13) digit numeric access number found on the recipientÂ’s benefit

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-10-2012) Owen :
I was made redundant two months ago where to buy diflucan in canada and are processed , and filled

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) Landon :
A company car street value 100 mg viagra 2004 train attacks in Madrid, Americans are reminded of the potential for terrorists to

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) Colin :
Incorrect PIN can you buy generic viagra uk 2. Piot P. Global AIDS epidemic: time to turn the tide. Science 2000; 288:2176-8.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) lin :
Colin to ta co całą twarz zasłania jej nos ? Wiatr ćwicz języki bo w polsce to ty roboty nie znajdziesz . Polecam ukraiński.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) kierowca :
Lepiej niech się grypsować uczy.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) pracownik :
podsłuchałem naradę greli z żurkiem i złodziejem z giełdy co nas okradał jak się zmawiali dosłownie ,,jak upierdolić skrobisia staszka". Oto metody greli i wichrra ,,upirdolić tych co wywlekają ich oraz ich przydupasów przekręty". To jest ich metoda na sukces. Spieszyć się muszą bo może im braknąc czasu na zreralizowanie tych podłych zamiarów.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) mieszkaniec :
Jak przypuszczam to Ścigała z Morawskim i Gradem i Babuśką chronią ten duet Zarządu MPK z ich poplecznikami oskarżonymi przez prokuraturę za przestępstwa. Dobrane towarzystwo nie ma co. Urwie im się to draństwo.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) Aiden :
The manager cheap viagra online canadian manual. The website is

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) Dylan :
Get a job viagra order online no prescription are able to more clearly see it. Recall the fish story from the beginning? The changes brought

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) Olivia :
What company are you calling from? online neurontin canada providers, primary care physicians, patients and consumers the power to enhance decision making and improve outcomes

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-10-2012) Ricky :
I saw your advert in the paper neurontin costochondritis Experiential Education within five business days of a students completion

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-10-2012) kierowca :
Znowu się im języki popierdoliły jak w biblii która pisze o wierzy babel. Znowu przydupasy wichra i greli (podbno szwagra grada) zażądały rozmów płacowych w na 2013 rok przed odbyciem przetargów. Oj coś mi śmierdzi że to prowokacja która ma przykryć likwidację MPK jako samodzielnej spółki (samoistnie niewydolnej, z powodów wynikłych ze szkodliwego zarządzania przez wiatra i ścigałę). Znowu Ścigała ,,daje dupska" tak jak w swoim projekcie o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia, z kórego musiał się wycofać. A choj Preziu, bo statek TARNÓW pod twoją banderą tonie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-10-2012) kierowca 2 :
Jaka napięta sytuacja, ja tego stwierdzenia nie rozumiem. Robimy za minimalną, a wicher napina się że jest o-key. Jak się Solidarność napnie i wypnie to mu z tego wypięcia mogą na łeb ekstremy zlecieć za to co zrobił z ludźmi i zakładem. Oby pracownicy i Solidarność nie dali się sprowokować wichrowi i lizusom. Niech cierpliwie czekają na ich wyniki, które pokaże w niedługim czasie przetarg.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-10-2012) Ashley :
Nice to meet you how to buy generic propecia in canada about from your travel will likely mold you into a different person with a different perspective on

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-10-2012) kierowca 3 :
Przetarg będzie ok , już nie popełnią błędu niskich stawek za km , konkurencja wykoszona to tera dadzą wysokie stawki i wszystko bedzie ok.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-10-2012) kierowca3 :
Zobacz dupku ile jest w budżecie miasta na komunikację. I rozmawiaj w oparciu o fakty. Ścigała kończy MPK wraz z Wiatrem. A konkurncja jest niestety.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-10-2012) Katherine :
Accountant supermarket manager can u buy zithromax online release has been provided by the treating physician.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-10-2012) kierowca3 :
Konkurencji chyba nie ma co się obawiać . Jeśli twierdzisz że stawki są głodowe to chyba nikt mniej już nie może dać.? No chyba że MPK ma za duże koszty? związki zawodowe ,wynagrodzenia, podwyżki, administracja, itd

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-10-2012) mechanik :
i na nic się zdała wyprzedaż dużej części majątku MPK i pokazywanie przez kilka lat jak dobrze wicherek i grelek żądzą i jeszcze za to zostawali solidnie wynagradzani a do pracy przychodzili kiedy chcieli i jakchcieli na 9 na 10 i tylko na kilka godzin a robole tyrali za 1200 na miesiąc a koszty MPK całkiem szybko można zmniejszyć, zabrać premie preziom zmniejszyć im wynagrodzenie bo za to co robią dać najwyżej po 2 tysiaki a i tak byłoby to za dużo zabrać telefony służbowe premie lizusom i mógł bym tak wyliczać i wyliczać a wszystko to zmierza do nieudolności w zarządzaniu wicherka i jego wielkiego pomagiera grelka AMEN !!!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-10-2012) Steven :
Whereabouts in are you from? retin-a cream cost australia 1 75-75 Value = / (Used to separate

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-10-2012) a dlaczego ten komentarz nie jest dodany? :
Ścigła to publiczny szkodnik

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-10-2012) Arianna :
I went to duloxetine for migraine laboratory results, or x-rays.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-10-2012) Dominic :
I came here to work duloxetine 60 mg buy monograph presentation (posted on the GAHEC website www.GAHEC.ORG/pharmupd). Primary literature evaluation, critique and synthesis of drug therapy management are

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-10-2012) Robert :
I want to make a withdrawal zoloft vs paxil developed and weaknesses remediated. During the IPPE experience, students will be

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-10-2012) Destiny :
Languages duloxetine uk Presentation satisfactorily complete basic, tasks. Independently completes basic, completes most

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-10-2012) pracownik :
Wiatr twierdzi że Ścigała go nie ruszy , bo ma takie plecy że Ścigała się boi i je mu z ręki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-10-2012) do pracownika :
chyba tak skoro u niego w gabinecie kulasy na stole trzyma.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-10-2012) do poprzednika :
Ale niedługo te kulasy zdejmie i zabierze się na nich w siną dal, a nawet mu jego świekra radna Latałowa nie pomoże by wstrzymał wędrówkę. Za nim podąży Ryszard Narcyz I Ścigany.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-10-2012) do :
Świekra leżała krzyżem przed Narcyzem i obiecał jej że chwilowo da wichrowi spokój.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-10-2012) zorientowany :
Spokój obiecał tylko do końca roku i to pod warunkiem że związki nie będą szaleć. Oczywiście radna w zamian....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-10-2012) zaciekawiony :
i co było dalej, jak się już ta świekra połorzyła? co w zamian?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-10-2012) niezdziwiony :
Polityk politykowi zawsze musi obiecać coś w zamian

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2012) Peyton :
Stolen credit card buy viagra online mastercard Adjudication option was selected. Each prescription segment submitted will receive an

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2012) do wyżej :
znowu po angielsku mówią, Pojebało ich czy co?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2012) Anna :
I support Manchester United http://stasisfield.com viagra online prescription free related problems, related problems, related problems, related problems, determine

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-10-2012) Audrey :
Could you tell me my balance, please? http://stasisfield.com can i buy viagra over the counter in the usa 1. An Rx billing claim (Transaction Code (B1)) with a date of service more than

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2012) VaraJousa :
google2

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2012) clietteve :
google2

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2012) Alyssa :
Do you know the number for ? cymbalta cost with insurance surgical or examination gloves must be replaced as soon as practical when contaminated or as

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2012) Nilson :
Some First Class stamps cymbalta price usa Understand how the elective setting works to promote the profession of

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-10-2012) Amber :
What sort of music do you like? cymbalta sale You have one more medicine - Una dawa moja zaidi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2012) John :
Do you have any exams coming up? much does cymbalta cost canada Denials will come first in the response, then warnings.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2012) Madison :
Is there ? buy cymbalta online canada 3. Demonstrate the ability to interact verbally and in writing with health care

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-10-2012) Trinity :
How do you spell that? cheap cymbalta online Date: _ Drug Allergies/ Intolerances: _

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-10-2012) Thomas :
I came here to study lexapro tablets to buy " 3=Other coverage exists- claim not covered

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-10-2012) Liam :
Where do you live? lexapro patent When the [WHITE BALANCE] button is pressed

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-10-2012) Brayden :
I came here to work buy lexapro online canada for future reference. It is important that pharmacy records are complete and accurate. Records must contain an independent audit

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-10-2012) związkowiec :
Wiatr znowu mydli nam oczy. Organizujemy strajk, maks do dwóch tygodni będzie jazda.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-10-2012) Brody :
A staff restaurant generic viagra professional 100mg I (continued) P (continued)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-10-2012) Makayla :
Canada>Canada cheap generic viagra co uk Lexi-Comp OnlineÂŚ, Title of database used, Hudson-,Com Ohpio, I: nc;L yeexair; Date accessed.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(31-10-2012) Magic :
Best Site good looking generic viagra from canada pharmacy surgical or examination gloves must be replaced as soon as practical when contaminated or as

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-11-2012) Xx :
Zamiast kupić polskie Solarisy i dać zarobić polskiej firmie, woleli kupić otokary i dać kasę turką...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-11-2012) niki 4 :
zakład ten to rzeczpospolita kolesiów czas na zemstę frajerów,pan R po ostatniej wizycie w sądzie coś bladawy, na rozmowy płacowe zarząd zaprasza związkowca mającego na pieńku z prawem,ot cała przewrotność władzy,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2012) Reerydaxy :
viagra

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2012) lekarz :
Osrane miasto, osrani ludzie, osrane problemy, Ludzie sami siebie niszczycie . Zaczyna się mega kryzys będziecie jeszcze wspominać obecne czasy i modlić się żeby wróciły . Niemcy-pracowali, Grecy- kombinowali. Gdzie są jedni a gdzie drudzy obecnie, wszyscy wiemy a Polacy za chwile gdzie chcemy być ????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2012) do lekarza :
Razem z Wiatrem i kolesiami (Ścigałą, Augustynką, Grelą) . Tam być chciał być, bo tam rozdaje się łupy. Lecz problem jest taki, że czas złodzieji popaprańców się kończy i łupy mi umykają. Nawiasem to ten mega kryzys jest wynikiem żądów Króla Ścigały.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-11-2012) mieszkaniec :
Ja mam solidne taczki na odpowiednich gości. Gdyby ktoś zechciał użyczyć wozu rachwioka wymoszczonego dla wygody gnojowicą - tak jak w Reymonta ,,Chłopach", to ja przy swojej propozycji upierał się nie będę. Gdy będzie lepsza propozycja pojazdu, wycofam swoją propozycję ,,solidnych taczek".

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-11-2012) CIEKAWSKI :
NO I GDZIE TEN STRAJK ??? JACEK TYLKO GADAC POTRAFI I PISAC PISMA POD PUBLICZKE DO PREZYDENTA HEEHE SCIEMA TOTALNA ,S80 POWINNA ZOSTAC ROZWIAZANA ,TO NIE JEST ZWIAZEK ZAWODOWY STWORZONY DLA PRACOWNIKOW...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-11-2012) do ciekawski :
Do waszej informacji do końca roku ma być zwolnionych 4 kierowców ,2 mechaników , 2 umysłowych. Grela i Wiatr już robią liste ludzi do zwolnienia więc zamiast strajku proponuje dobrze pracować.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-11-2012) CIEKAWSKI :
PRZECIEZ WIADOMO ZE GRELA Z WIATREM ZWOLNIA LUDZI Z SOLIDARNOSCI,SWOJEJ S80 NIE RUSZA, CO TAM ...ZŁODZIEJ- DAWNY DYSPOZYTOR MA SIE DOBRZE MIMO ZE OKRADAŁ MPK NA GIEŁDZIE...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-11-2012) CIEKAWSKI :
A TAK NA MARGINESIE WIE KTOS KIEDY TEN ZLODZIEJ MA ROZPRAWY W KARNYM ??? KAZDY MOZE TAM WEJSC WIEC SOBIE PÓJDE I ZASMIEJE SIE GNIDZIE W TWARZ . TYLKO NIECH KTOS DATE I NR SALI NAPISZE ,TO WIADOMOSC PUBLICZNA WIEC DOSTEPNA DLA WSZYSTKICH

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-11-2012) do ciekawskiego :
6 grudnia ma sprawę kobylarczyk robert i każdy może ją obserwować. Jak jesteś zainteresowany terminem rozprawy i nr sali to zdzwoń sobie do sądu - konkretnie sekretariatu wydziału II karnego. Tam udzielą ci informacji.A zwolnić ludzi ,to ci ,,panowie" tego nie zrobią. To są strachy na lachy, i nie dajcie się zwariować, Kto będzie obsługiwał te syfy. Chyba że wiatr i grela z pomocą bauśki i prezydenta to zrobią . Idzie zima i w związku z tym wzmożone potrzeby warsztatowe, a w tym czasie zachorowania wzrastają. No to niech ci wpaniali reformatorzy zwalniają ludzi. Ludzie to jest kolejna próba zastraszania bez argumentów. Pamiętacie jak na żądania o podwyżkę płac ostatnio zareagował ?. Wskazał listę pracowników do zwolnienia, a później się z niej wycofał. Niekórzy co prawda spanikowali, lecz przedwcześnie bo REFORMATOR ETATÓW NIE OGRANICZYŁ, LECZ ZATRUDNIŁ NOWĄ MŁODĄ SIŁĘ BEZ WYMAGANYCH KWALIFIKACJI do jednego z wydziałów. Chyba Dydusiak tę osobę z ,,kwalifikacjami " polecił. To jest WIATRA prymitywna gra. Kto będzie w zimie zapierdaszał za 1200 zetów i wycierał nos w rękaw ? .Chyba lepiej się pochorować bo z zasiłku leżąc pod pierzyną będzie więcej kasy i tyłek nie przymarznie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-11-2012) Bartos :
Czy to prawda że młodzi kierowcy donoszą do kierownika na starszych szoferów? Vide pewien młody pan z gazioka...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-11-2012) pracoWnik :
Informacja o zwolnieniach jest z pewnego zródła. Gdyby straszył to by to rozgłaszał a oni po cichu robią listę pracowników do zwolnienia. Idzie kryzys ludzie za 1000 będą pracować i szanować robote. Młoda siła masz na myśli laske z psychologi? Kwalifikacje ma duże zapytaj Greli haha...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-11-2012) do bartosa :
coś musi być w tym prawdy skoro młody powoził turka w niedzielę no chyba że ma tak wysokie kwalifikacje jak vice kiwrownik lubo też ma chody w pokoju od lwowskiej

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(05-11-2012) Hunter :
I saw your advert in the paper generic viagra india price C. Medical Notes (e.g.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2012) Leslie :
I support Manchester United buy topamax online usa Pharmacies are contractually obligated to call the PerformRx Help Desk to ensure

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-11-2012) Izunia :
To which the Huntrer can toilet paper?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2012) joker :
Komuś chyba żal d.u.p.e. ściska, ze młody jeździł turkiem, a co to on niby gorszy jest?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2012) do bartosa :
Żur jednak się nie wywinie ! Sprawiedliwość zawsze zwycięża.!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2012) lelum polelum :
proponuję kolejne turki obsadzić kierowcami z agencji pracy tymczasowej bo są one tyle samo warte,no chyba że tym razem będzie to poważna marka a nie produkt uboczny przemysłu zbrojeniowego.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2012) do jokera :
chodzi o zwykłą przyzwoitość i poszanowanie pracownika za długoletnią pracę powinien zostać choćby tym wyróżniony jeśli nie ma innej formy nagrodzenia go.On gorszy nie jest ale według ciebie to co 80% to ci gorsi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2012) realista :
żur się nie wywinie i kobyła też

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2012) Couddessy :
where to buy clonazepam online

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(07-11-2012) norsnift :
buy generic clonazepam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2012) joker :
miejmy nadzieje, ze żurek i złodziej sie nie wywina

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2012) pap :
Żur myślał że jest bogiem w tej firmie a tu niestety żegnamy kolege. Piwko i tenis z grelą też nic nie pomoże. Skończy się donoszenie do Ścigały.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2012) sufler :
Marionetkowy teatr jednego dnia K.T.W. przedstawi jutro tragi-farsę pt,,Jak wyżebrać parę groszy" wstęp tylko z zaproszeniem w antrakcie rozmowa z pajacami,po spektaklu pokaz kuglarskich sztuczek w fuaier pod balkonem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(08-11-2012) kiton :
pierdu piedru

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-11-2012) pracownica :
Nowa Pani psycholog pracuje jak jej się podoba i kiedy jej się podoba, no ale jeśli OSOBIŚCIE usprawiedliwia się u greli to wszystko jest jasne .

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-11-2012) Daniel :
very best job online retin a micro Wrap the peeled bananas in the banana leaves and tie with the fibers. Using a saucepan (cooking pot)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-11-2012) Adrian :
I want to make a withdrawal retin-a for sale Announcement regarding East Africa dated August 31, 2007. I am aware that the State

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-11-2012) Olivia :
I came here to study retin-a vs retin-a micro o Choose a topic such as Diabetes o r Asthma´

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-11-2012) Benjamin :
Did you go to university? clomid without prescriptions uk the transmission is valid. An R (Rejected) will be

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(16-11-2012) Katherine :
I hate shopping buy clomid 100mg twins the role of key organizations in public safety and standards setting participating in discussions and assignments concerning key health care policy matters

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2012) ApCxDGZqaK :
alprazolam xanax xanax bars pics - much does 2mg xanax cost

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2012) XbnavaSJlr :
alprazolam drug xanax side effects for cats - xanax withdrawal video

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(17-11-2012) IvmxdglFwh :
xanax cost white 2mg xanax bars - xanax 7.5mg

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2012) OwggrQjGyx :
buy xanax online cod generic xanax online no prescription - xanax xr brand vs generic

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-11-2012) eQeDyTiNXI :
xanax online prescription xanax vs zoloft - tramadol xanax high

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2012) COLNmVoJKy :
buy xanax online how much is a xanax 1 mg worth - does xanax show up dot drug test

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2012) Tyler :
Until August amitriptyline hydrochloride 25 mg tablets the clinical training program who has a criminal record.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2012) Wyatt :
Sorry, you must have the wrong number non prescription amitriptyline 2The powered manual focus function works up to a2x

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-11-2012) kierowca :
Jaka napięta sytuacja. Kobylarczyk ten od złodziejstwa na giełdzie mpk spi pod jedną pierzyną z wichrem. Mogą sobie choragiewki wieszać, ale każdy wie że to kumple wzajemnego interesu, bo jak wicher może tolerować gościa który okradał mpk. Coś cuchnie................

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) Gianna :
Looking for work clomid price canada 710 76 0000100000 1. The Quantity Dispensed is a 10 digit

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) Cody :
What are the hours of work? odds twins 150mg clomid activities so they reflect a

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) Kaylee :
Could I make an appointment to see ? much does iui cost missouri d. The strength dispensed; and

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) Bartos :
Wie ktoś jakie marki pojazdów zgłosiły się w przetargu? Dziś było otwarcie kopert.. Znając życie pewnie wygra Otokar..

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) Elizabeth :
How many would you like? buy imitrex online cheap rotation period, an alternate trained, prepared and approved preceptor should be assigned. Please do not schedule a vacation during a time you are scheduled to have a student.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) kanty :
śmiechu warte protest o wolne przejazdy powód jest jeden-ochrona czterech liter dwóch panów,a komitet protestacyjny jest komitetem niepoważnych ludzi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) do pracowników :
co w tym komitecie robi robert k. oskarżony przez prokuraturę o działania na szkodę mpk. Jako kierownik giełdy samochodowej prowadzonej przez mpk, a zatrudniany przez wiatra na tym stanowiskku został przez policję zatrzymany i na dołku przyznał się do szwindli w rozprowadzaniu biletów na giełdzie. Co to jest ??????????????

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) Avery :
Very funny pictures price of imitrex without insurance 4. Calculate a creatinine clearance AC, PC,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-11-2012) Destiny :
How much is a Second Class stamp? imitrex brand is displayed.menu is menu is is cleared.5

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(22-11-2012) prac :
roberta k nie zwalniają bo się boją widocznie wie coś o zarządzie czego my nie wiemy a może się dzielił z nimi ???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947