Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   UMT: Tarnów wart miliard dwieście milionów    -   18/6/2013
Raport o Stanie Miasta 2012
Już jest – Raport o Stanie Miasta 2012. Wynika z niego m.in., że miasto jest coraz cenniejsze. Zadaniem zespołu redakcyjnego było przygotowanie dokumentu, który prezentuje możliwie najszersze spektrum aktywności, zarówno dziedzin zależnych od władz miasta, jak i tych nie związanych z zadaniami samorządowymi. W każdym z Raportów najważniejsze dane dotyczą finansów, a te są dla Tarnowa bardzo korzystne. W minionym roku udało się bowiem zrealizować inwestycje o wartości ponad 70 mln zł. Poniżej prezentujemy najważniejsze dane raportu, szczegóły zaś można znaleźć na stronie tarnow.pl w zakładce „Raport o Stanie Miasta”.

Ogloszenie

Finanse
Wydatki: 525 mln zł
Wydatki majątkowe (inwestycje): 74 mln zł
Dochody: 526 mln zł
Zadłużenie na koniec roku: 40,8%, maksymalny limit: 60%

Strefy aktywności gospodarczej - TKP
W parkach przemysłowych zarządzanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy pracuje łącznie 567 osób, a są to Parki Czysta I, Czysta II, Mechaniczne, Kryształowy.

Inwestycje
W 2012 r. realizowano łącznie 84 zadania, z których część została zakończona, a to m.in: pierwszy etap rozbudowy SAG „Mechaniczne”, budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Błonie, budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Marii Dąbrowskiej, rewitalizacja centrum miasta, rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego, wdrażanie Platformy Zintegrowanych e-usług i Karty Mieszkańca, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, rekultywacja IV sektora składowiska odpadów komunalnych, adaptacja budynku przy ul. Pszennej na lokale komunalne, budowa budynku szkolno-dydaktycznego w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. Edwarda Szczeklika SP ZOZ w Tarnowie.

Spółki komunalne
Na koniec 2012 r. sześć spółek komunalnych osiągnęło dodatni wynik finansowy. Kwota zysku wypracowanego przez spółki za 2012 r. wynosi 7,7 mln zł, tj. o 21,9% więcej od sumarycznej kwoty zysku osiągniętego za 2011 r.
Stratę na koniec 2012 r. poniosła spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., której przyczyną był znaczny, w stosunku do pierwotnych założeń, wzrost kosztów zakupu paliw, zwłaszcza w trzech pierwszych kwartałach oraz dodatkowe koszty związane z wymianą części zamiennych w autobusach.

Mienie komunalne
Ogólna wartość mienia Gminy Miasta Tarnowa na koniec 2012 r. wyniosła 1,17 mld zł była wyższa od wartości mienia miasta z końca 2011 r. o 127 mln zł.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl