Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   Prezydent Ryszard Ścigała przed coroczną debatą i głosowaniem w Radzie Miasta    -   18/6/2013
Absolutorium dla prezydenta ?
W najbliższy czwartek odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla prezydenta Ryszarda Ścigały za 2012 rok. Jest to jedna z najistotniejszych form kontroli organu stanowiącego, jakim jest Rada Miejska nad organem wykonawczym, którym jest prezydent miasta. - Absolutorium to, najprościej mówiąc, podsumowanie realizacji budżetu miasta. Przed głosowaniem radnym przedstawiona zostanie opinia z wykonania budżetu wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która jak co roku dla Urzędu Miasta jest pozytywna. RIO nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w realizacji budżetu za ubiegły rok – wyjaśnia skarbnik miasta Sławomir Kolasiński.

Ogloszenie

Miniony rok był dla miasta kolejnym dobrym okresem. Najlepiej świadczy o tym fakt, że kolejny rok z rzędu miasto powiększyło swój majątek. - Budżet został zrealizowany z nadwyżką. Zakończone w 2012 inwestycje powiększyły majątek miasta o kolejne 130 mln zł, a to oznacza, że od czasu gdy zostałem prezydentem wartość majątku miasta została podwojona. Obiektywnie rzecz biorąc to znakomity wynik, a jeśli uwzględnić fakt, że kilkadziesiąt obiektów miejskich zostało zmodernizowanych, uzyskało nowe elewacje, iluminacje, otoczenie – to widoczny efekt tych wspólnych działań – mówi prezydent Ryszard Ścigała.

Wzrost wartości mienia spowodowany był realizacją wielu miejskich inwestycji, a ściślej rzecz ujmując, oddaniem ich do użytkowania. Były to przede wszystkim drogi oraz infrastruktura miejska służąca edukacji i wypoczynkowi. I tak w 2012 roku zakończono budowę połączenia autostrady A4 z miastem, modernizację ul. Krakowskiej i placu Sobieskiego, budowę rond na skrzyżowaniu ulicy Błonie i al. Jana Pawła II oraz ulic Czystej i Mościckiego wraz z drogą do nowych terenów inwestycyjnych. W roku ubiegłym przygotowano do realizacji lub rozpoczęto kilka dużych zadań inwestycyjnych, na które nakłady finansowe zostaną poniesione głównie w roku bieżącym. To rozbudowa ul. Spokojnej na odcinku od ul. Krzyskiej do ul. Nowodąbrowskiej czy kolejny etap rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej. Rozpoczęto także prace nad dokumentacją planowanego ronda u zbiegu ulic Kwiatkowskiego i Witosa oraz węzła przesiadkowego w systemie „Parkuj i jedź” przy ul. Do Huty. W jego skład wejdą m.in. parkingi dla osób podróżujących samochodami i koleją.

W 2012 roku trwały również inwestycje, które ukończone zostały w roku bieżącym. To m.in. rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego (4,5 mln zł), do którego już wprowadziło się Biuro Wystaw Artystycznych czy budowa Domu dla Bezdomnych Mężczyzn (4 mln zł). Duże inwestycje nie ominęły oświaty. Zakończyła się budowa Przedszkola Publicznego nr 8 przy ul. Olszynowej (5,2 mln zł)oraz budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Muzycznych (0,6 mln zł). Ta ostatnia inwestycja to działanie zmierzające do utworzenia kolejnego, po plastycznym, nowoczesnego centrum kształcenia artystycznego w Tarnowie. Część inwestycji w 2012 roku rozpoczęto lub kontynuowano. To np. rozbudowa Zespołu Szkół Budowlanych oraz prace nad powstaniem nowoczesnego laboratorium do badań nad budownictwem pasywnym.

Kontynuowany był program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zupełnie nowy wygląd i funkcjonalność zyskały przedszkola publiczne nr 12, 13, 21, 31, 32 i 34, szkoły podstawowe nr 3, 5, 9, 15 i 19, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych z nowym budynkiem i salą gimnastyczną. Nowy wygląd zyskała również elewacja I Liceum Ogólnokształcącego. W ubiegłym roku zakończyły się także prace nad adaptacją budynku przy ulicy Pszennej na lokale komunalne.

Rada Miejska w 2012 roku podjęła ogółem 236 uchwał, z czego 197 (ok. 84 %) zostały już zrealizowane. 35 uchwał jest w trakcie realizacji. Miasto wydało prawie ponad 80 tys. decyzji, co obrazuje liczbę spraw, które załatwia urząd. Sprawność i jakość działania Urzędu Miasta Tarnowa podkreśla certyfikat jakości ISO wydany po raz kolejny przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947