Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
  
   Uchwała budżetowa na rok 2014 w powiecie tarnowskim    -   03/1/2014
"Ostrożny, ale optymistyczny" budżet powiatu
Budżet Powiatu Tarnowskiego na 2014 rok został przyjęty stosunkiem głosów 25 za, 0 przeciw i 3 wstrzymujące się. Dochody zaplanowano na przeszło 115 mln zł, a wydatki na nieco ponad 113 mln zł. Władze starostwa chcą zmniejszyć zadłużenie, bo w następnym roku ruszy prawdopodobnie budowa łącznika z wierzchosławickim węzłem autostrady, którą to inwestycję będzie prowadził samorząd powiatowy, być może trzeba będzie rozpocząć też wypłatę rekompensat właścicielom majątków, którzy odzyskali je w wyniku decyzji reprywatyzacyjnych.

Ogloszenie
- Na etapie konstrukcji budżetu nie było łatwo, bo zgłoszone potrzeby przewyższały o 21 milionów spodziewane dochody – mówił Starosta Roman Łucarz. – Budżet jest ostrożny, ale mimo wszystko jest optymistyczny. Jeśli w ciągu roku pojawi się nadwyżka, to w pierwszej kolejności zwiększymy pule pieniędzy na budowę chodników przy powiatowych drogach i nowe nakładki asfaltowe. Wytypowaliśmy odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 30 kilometrów, których nawierzchnia jest w najgorszym stanie i tam będą wykonywane remonty.

Projekt budżetu na 2014 rok pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje Rady Powiatu Tarnowskiego. Pozytywną opinię wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa. – Różnica między dochodami a wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Chcemy zejść z łącznym zadłużeniem powiatu na koniec 2014 roku do kwoty 27 milionów – powiedziała Skarbnik Powiatu Anna Niedojadało.

Władze starostwa chcą polepszyć kondycję finansową powiatu przed 2015 rokiem, bo wtedy czekać go będą trudne wyzwania: prawdopodobnie ruszy budowa łącznika z wierzchosławickim węzłem autostrady i rozpocząć trzeba będzie wypłatę rekompensat właścicielom majątków, którzy odzyskali je w wyniku decyzji reprywatyzacyjnych.
Najwięcej pieniędzy pójdzie na oświatę – 40 mln 721 tys. zł. W tej kwocie ujęte są dwa duże programu unijne – modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (1,3 mln zł dla ZSP w Tuchowie) oraz bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli (przeszło 2,1 mln zł).

Rozbudowywany będzie DPS w Nowodworzu. Na to zadanie przewidziano przeszło 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł to będą środki z mechanizmu szwajcarskiego. Podjęte będą starania o pieniądze z MRPO na modernizację drogi Wietrzychowice – Biskupice Radłowskie w miejscowościach Marcinkowice i Przybysławice. Przewidywana kwota to 4,3 mln zł, a spodziewane dofinansowanie ma wynieść przeszło 3,6 mln zł.

Przebudowany zostanie most w Jadownikach (1,5 mln zł). Kontynuowany będzie program uporządkowania gospodarki cieplnej Powiatu Tarnowskiego z zastosowaniem źródeł odnawialnych. W ramach zadania realizowana będzie przebudowana systemów grzewczych w LO Tuchów, ZSP Zakliczyn i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej. Na termomodernizację kolejnych obiektów (DPS Stróże, DPS Karwodrza i SOSW Zbylitowska Góra) wyda się przeszło 1,5 mln zł, z czego blisko 1,2 mln zł pochodzić będzie z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Udzielona zostanie też pomoc finansowa gminie Tuchów na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego odnośnie budowy centrum rehabilitacyjno-sportowego w Tuchowie
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl