To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Samorząd Województwa Małopolskiego ogłasza...    -   09/7/2012
Informacje dla NGO
Trwa nabór w VII edycji konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum". Marszałek Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza również do zgłaszania kandydatów do VIII edycji konkursu dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" – czytamy w nadesłanej informacji. Ponadto trwają konsultacje społeczne założeń strategicznych, a także trwa konkurs na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego”...

Ogloszenie
>

Trwa Nabór w VII edycji konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych "Amicus Hominum". Nabór zgłoszeń trwa do 31 sierpnia 2012 r..
Do Nagrody można zgłaszać osoby prywatne związane z Małopolską, które niosą bezinteresowną  pomoc i wspierają najbardziej potrzebujących.
Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać zarówno organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne; inne osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe; osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej.
Każda osoba może ubiegać się o tytuł Laureata w ramach następujących kategorii: 
• POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA 
• PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 
• POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
• SPORT I EDUKACJA 
• DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Marszałek Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do VIII edycjik onkursu dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli". Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca 2012 r.
Głównym celem konkursu jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych małopolskich organizacji oraz popularyzowanie „dobrych praktyk”.
O to wyróżnienie mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Małopolski. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać: organizacje pozarządowe w swoim imieniu, inne organizacje społeczne; osoby fizyczne, osoby prawne; kościoły i związki wyznaniowe oraz organy administracji publicznej.
Każda organizacja może ubiegać się o tytuł Laureata w ramach następujących sześciu kategorii:
POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA,
EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
EDUKACJA i NAUKA

Konsultacje społeczne założeń programów strategicznych Od 3 lipca do 14 września 2012 r. prowadzone są konsultacje społeczne założeń programów strategicznych.
Jak czytam w bardzo enigmatycznym komunikacie na stronie województwa małopolskiego, opracowanie założeń stanowi pierwszy etap prac nad programami strategicznymi, w ramach których zostały określone następujące elementy:
1.    > cel główny programu 
2.    > priorytety
3.    > działania
4.    > przedsięwzięcia strategiczne
Docelowo programy strategiczne w następnym etapie prac będą uzupełnione o: diagnozę, analizę strategiczną, wskaźniki, plan finansowy, system wdrażania i monitorowania. Tak opracowane projekty programów strategicznych zostaną poddane ponownym konsultacjom społecznym.

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ogłasza kolejną edycję konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego na „Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego AD 2011”. Nabór zgłoszeń trwa do 25 lipca 2012r.
Konkurs na najlepszego sołtysa jest organizowany każdego roku przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Województwem Małopolskim. Fundatorem nagrody głównej w wysokości 50.000 zł jest Województwo Małopolskie. Nagroda ta przeznaczona jest na wsparcie inicjatyw lokalnych w zwycięskim sołectwie.
Konkurs ten jest jedną z form uznania pracy sołtysa na rzecz swojej lokalnej społeczności oraz okazją do rozpowszechnienia dobrych praktyk.
W tym roku rozstrzygnięcie i wręczenie nagród będzie miało miejsce w Lachowicach w gminie Stryszawa, skąd pochodzi ubiegłoroczny Laureat konkursu Pan Grzegorz Krawczyk. Uroczystości ogłoszenia wyników odbędą się w dniu 5 sierpnia 2012 r.
O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa za rok 2011 według następujących kryteriów:
- inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa,
- współpraca z samorządem gminnym,
- współpraca z mieszkańcami,
- inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym kultura i promocja.
Najlepszego sołtysa województwa wybiera komisja konkursowa składająca się z członków zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, fundatorów nagród oraz przedstawiciela Województwa Małopolskiego.

Szczegółowych informacji należy szukać na portalu www.malopolskie.pl, a także – w zakresie sektora NGO - na Facebooku na stronie „Pozarządowa Małopolska”.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Mon, October 18, 2021 14:51:05
IP     : 3.234.211.61
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html