To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Co się dzieje z pieniędzmi członków TSM? – cz. VII    -   05/9/2008
TSM pokazuje swoje prawdziwe oblicze
W sierpniu w Sądzie Grodzkim rozpoczął się bezprecedensowy chyba proces trzech mieszkańców jednego z należących do TSM bloków, w tym radnej Osiedla Jasna, których Spółdzielnia oskarża o... nielegalne rozwieszanie ulotek informujących o organizowanym przez Zarząd zebraniu. Pikanterii sprawie dodaje fakt, iż mieszkańcy, wchodzący w skład komitetu blokowego, wypełniali w ten sposób swoje obowiązki, jako że Spółdzielnia zwyczajowo o zebraniach informuje jedynie wybrane osoby oraz rozwiesza zawiadomienia tylko w administracjach osiedlowych, w dodatku z pogwałceniem przewidzianych prawem terminów. Tym większe było zdziwienie oskarżonych, gdy na rozprawie, ze strony Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, nie pojawił się nikt...

Ogloszenie
>

Po raz pierwszy jednak oskarżeni zdziwili się jeszcze przed wejściem na salę rozpraw – choć stroną, która wniosła skargę była Spółdzielnia, na wokandzie napisane było, że Policja. Wobec nieobecności jakiegokolwiek przedstawiciela TSM, Sąd mógł przesłuchać jedynie oskarżonych. Dla przypomnienia - oskarżenie, o którym pisałem w poprzednim odcinku tej swoistej „epopei” dotyczy art. 63 a Kodeksu Wykroczeń, paragraf 1: ”Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze, ograniczenia wolności albo grzywny.”
Nasuwają się tu dwie uwagi. Pierwsza to taka, o czym już pisałem, że nie jest przesądzone czy w ogóle Kodeks Wykroczeń ma tu zastosowanie, jako że brama klatki schodowej jest elementem tejże, a klatka schodowa w świetle prawa nie jest miejscem publicznym, o czym przekonywali się już nieraz mieszkańcy osiedli w całym kraju, wzywający policję na interwencję względem osób, które zrobiły sobie w klatce imprezę i głośno się zachowywały, a przybyli mundurowi bezradnie rozkładali ręce. Poza tym istnieje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym spółdzielni nie obejmuje ustawa o dostępie do informacji publicznej, albowiem spółdzielnie nie są instytucjami publicznymi. Jako że są one specyficznymi podmiotami objętymi osobnym ustawodawstwem, zaś członkostwo i charakter spółdzielni mają formę swego rodzaju umowy, można domniemywać, że również z tego tytułu teren należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest przestrzenią publiczną i Kodeks Wykroczeń nie ma tu zastosowania.

Jednak nawet gdyby powyższa argumentacja okazała się z jakichś względów niewłaściwa, to przecież członkowie komitetu blokowego, w skład którego wchodzi radna osiedlowa, wypełniali swoje obowiązki, zaś Zarząd TSM skarżąc ich wywołał wrażenie, iż ma coś do ukrycia, dlatego wszelkimi sposobami będzie zmierzał do tego, aby w zebraniach spółdzielczych uczestniczyła jak najmniejsza liczba osób. (Dla przypomnienia: TSM miała czas do grudnia ub. r. by zgodnie z ustawą znowelizować statut, ponadto wciąż odbywają się spółdzielcze zebrania w oparciu o formułę, którą zlikwidowała obowiązująca od lipca ub. roku ustawa).
W tym wszystkim kryje się jeszcze jeden paradoks. Otóż oskarżona grupa „niepokornych” mieszkańców wielokrotnie wskazywała, iż stary statut, zgodnie z prawem, obecnie już od 9 miesięcy nie obowiązuje, podważając jednocześnie legalność istnienia samego Zarządu i Rady Nadzorczej. Z kolei zarząd wciąż posiłkuje się starym, nie obowiązującym statutem, który jego zdaniem... obowiązuje. Wobec czego oskarżeni postanowili, broniąc się, również się nim posiłkować. Podczas kolejnych rozpraw w Sądzie Grodzkim owoce tego mogą okazać się bardzo interesujące...

Oskarżeni mieszkańcy bloku przy ul. Do Prochowni 2, zamierzają ponadto dowieść przed sądem, iż oskarżenie ich przez spółdzielnię stanowi zwyczajną szykanę przeciwko nim, jako osobom, które tak bardzo interesują się sytuacją finansową TSM, swoimi prawami, a także sposobem wykorzystania funduszu remontowego bloku, który nie został tknięty poważniejszym remontem od 28 lat, a który, wobec przeprowadzonego właśnie remontu dachu, okazuje się być „zadłużony”. W ich ocenie działania zarządu Spółdzielni mają na celu zastraszenie innych „niepokornych” mieszkańców i członków spółdzielni. Czy zarząd TSM kierował wcześniej na policję i do sądu sprawy przeciwko osobom, firmom, które tak często, co jakiś czas rozwieszają na naszych blokach ulotki? Jeśli tak, to jak wiele było takich spraw?” - to tylko niektóre z pytań, jakie oskarżeni chcą zadać jednemu z członków zarządu Spółdzielni, który ma stawić się w Sądzie w dniu 30 września.
I coś musi być na rzeczy, jako że niedługo po wniesieniu opisywanej sprawy do sądu, jeden z mieszkańców zapytał się w TSM, czy wobec kolejnej firmy która właśnie wywiesiła na bramach klatek ulotki, również zgłoszono skargę. Parę dni później spółdzielnia na klatkach wielu bloków zamieściła „nie widziane tu od wieków” nalepki z informacją, iż ulotki i ogłoszenia można wywieszać tylko za zgodą administracji. Cóż, pewnie szykuje się niespodziewany „wysyp” spraw w Sądzie Grodzkim...

„Nie satysfakcjonuje nas „umorzenie” sprawy z uwagi na niewielką szkodliwość społeczną czynu” – twierdzą oskarżeni. „Chcemy całkowitego uniewinnienia”. -To nawet dobrze się stało, że nas oskarżono - mówi radna osiedlowa Zofia T. -Niech ludzie zobaczą, jak zarząd TSM, dla którego to my jesteśmy pracodawcami, traktuje mieszkańców i członków i spółdzielni i niech zainteresują się wreszcie, co się dzieje z ich pieniędzmi, z ich mieszkaniami, blokami, dorobkiem życia, niech spojrzą na stan otoczenia ich bloków. A potem niech raz jeszcze się przyjrzą kolejnej podwyżce...
We wszystkich sprawach radni osiedla Jasna nr 12 zapraszają do SP nr 8 w każdy czwartek o godz. 17:00.

Zapraszam do przeczytania i (w niektórych przypadkach) – posłuchania poprzednich, pouczających części epopei o Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ciąg dalszy – w kolejnych odcinkach. A w nich m.in.: o skandalicznym, ministerialno – spółdzielnianym lobby, o tym, jak z „nienaruszalnymi” władzami spółdzielni poradzono sobie w innych miastach oraz gdzie szukać nieprawidłowości...

M. Poświatowski, członek Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z czynnym i biernym prawem wyborczym.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 26)Dodaj komentarz
(05-09-2008) Obeznany z tematem :
Ręce opadają to co wyprawi Straż Miejska i Policja za pieniądze Podatników czyli nasze. Jak powinni działać to nic nie robią jak powinni jedynie np. poinformować zgłaszającego że nie ma podstaw prawnych ,wtedy wielce są aktywni choć do Sądu Grockiego nie stawiają się zostawiają to np. psełdo oskarżycielom posiłkowym. Jest to modelowe działanie na zlecenie i działanie korupcyjne ale Prokuratura jedynie potrafi parafować te skandaliczne poczynania-nawet nie rozmawiając ze zgłaszającym . To Tarnowskie bagnopopierane przez jedynie słuszną partję i Tarnowskiego Lidera

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) loleus :
Szkoda, że chociaz w cześci tak jak jesteś "obeznany z tematem" nie jesteś obeznany z zasadami ortografii...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(06-09-2008) Witold Smagacz :fingolfin.r@wp.pl 
Witold Smagacz Komitet bloku do prochowni 2 Sprawa dotyczy naszego komitetu. Chciałbym poinformować czytelników, że dokonaliśmy podziału celów do których dążymy. wszystkie cele zmierzają do tego, aby budynki którymi administruje TSM były zarządzana z myślą o lokatorach. Nasze cele to: 1. Usunięcie niekompetentnych osób z Zarządu TSM 2. Rozliczenie działalności TSM 3. Utworzenie wspólnoty mieszkaniowej, która zadba o interesy lokatorów. Dokonaliśmy takiego podziału z powodu tego że nie mamy pewności, który z celów zostanie najszybciej osiągnięty. Osiągnięcie dowolnego z nich doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości w TSM, równocześnie poprawi naszą sytuację mieszkaniową. Pozdrawiam Część naszych celów została już osiągnięta, niemniej jeszcze przed nami długa droga. Pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-09-2008) Do loleus :
Pachnie mi to ;umorzono z powodu zgłoszenia przez osobę nie uprawnioną ;tak działają psełdo urzędasy .Wystarczy brak przecinka by sprawie ukręcić łeb ale jek sami uprawiają przestępcze procedery to nawet pismo bez podpisu jest podstawą do wydania decyzji przez Wojewodę .Nie chodzi o wygranie dyktanda tylko pokazanie że w Tarnowie Korupcja i przestępczość jest wszech obecna i pod ochroną . A Ci co zwracają uwagę na pierdoły to pewnie są sprawcami tych "szlachetnych " poczynań

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(11-09-2008) do_tsm :
Mimo wielkokrotnych zapewnień strony internetowej TSM nadal brak.A miała "ruszyć" we wrześniu 2008r.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2008) Sąsiad :jaga90@gazeta.pl 
Zwracam uwagę na bardzo poważne zagrożenie dla tysięcy obywateli Polski, jakim jest wykorzystywanie policji, sądów i prokuratur przez różne instytucje w obronie swoich interesów. A wszystko to jest skierowane przeciw obywatelom, w tym spółdzielcom, płacącym podatki i inne opłaty na utrzymanie funkcjonariuszy wymienionych instytucji i członków zarządów spóldzielni. Znane mi są przypadki z innych miejscowości, że zarządy spółdzielni mieszkaniowych w celu szykanowania swoich co bardziej zorientowanych w swoich prawach członków kierują sprawy do sądów grodzkich i do sądu. I jeśli szybko nie zaczniemy masowo przeciwstawiać się w zorganizowany sposób tego rodzaju praktykom, już wkrótce nie będziemy mogli otworzyć ust w obronie swoich praw! Tarnów nie jest tu odosobnionym pod tym względem miastem w Polsce - tego typu praktyki mają miejsce we wszystkich rejonach kraju!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(15-09-2008) Sąsiadka :
Jest na to sposób.Równiez wykorzystać policje,prokuratorów,sądy, posłów,radnych i kierować sprawy przeciwko tzw. zarządom :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-09-2008) barakobama :bkcz@op.com.pl 
Tak,tak Sąsiedzie i Sąsiadko,straszne rzeczy się dzieją na tym bożym świecie.Na pryzkłąd taka TSM,wykoryzstując policje, sady i prokuratury doprowadziła do wsadzenia do wiezienia juz kilkadziesiąt tysiecy spółdzielcow.A szykują sie jeszcze nowe aresztowania.Niektóre osiedla dosłownie opustoszały,taki TSM sieje terror.Musimy sie mu przeciwstawic. A tak powaznie: po tych dwóch osttaanich wypopwiedziach doszedłem do wniosku, że głupota ludzka nie zna granic.Niestety...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-09-2008) BarackObama :
Tak,barakobama jest wspaniale,miodzio,i dlatego te siedem częsci o TSM i zapewne następne. A w nich same kłamstwa.Zniknął część 1 do ......pojawił się następny obrońca TSM.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(21-09-2008) jubileuszu 50-lecia TSM cd :
Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola! Ledwie karczmy nie rozwalą, Chacha! chi chi! hej że! hola!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-09-2008) arkticc :arkticc@interia.pl 
APEL DO CZŁONKÓW I MIESZKAŃCÓW TSM Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa robi wszystko, aby dyskryminować osoby "niepokorne" uczciwie walczące o dorobek całego swojego życia. Dlatego też my "Niepokorni" apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz członków TSM - walczcie razem z nami o wasze prawa! Nie siedźcie w domach, nie czekajcie biernie na kolejne powyżki! Nie pozwólmy na złe zarządzanie naszymi pieniędzmi przez władze TSM! Znaczna część ludzi mieszkających w naszych blokowiskach to osoby żyjące z rent i emerytur, ledwo wiążące koniec z końcem. Dobrze wiemy jak jest wam ciężko, ale sami, bez Waszej pomocy i zjednoczenia się nie możemy uczynić nic, aby zmienić panujący w Spółdzielni stan rzeczy. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest post-PRL-owskim molochem, w którym czas się zatrzymał, zarządzanym wciąż przez tych samych ludzi - jak np. "nietykalny" prezes Tadeusz Sękowski, zajmujący swoje stanowisko od 30 lat, rządzący i trzymający w ryzach ludzi w białoruskim stylu. Uważamy, iż jest to człowiek nie nadający się na dalsze piastowanie tego stanowiska, ponieważ czyni to w sposób pozostawiający wiele do życzenia. TSM w swej strukturze zatrudnienia stanowi "klan rodzinny". Zauważalny jest przerost administracji - np. w Administracji Nr. 1 - Bitwy o Wał Pomorski - zatrudnionych jest sześciu pracowników "umysłowych" zarządzających niewielką liczbą pracowników fizycznych. Zwykły członek spółdzielni, mieszkaniec, traktowany jest jak intruz. Praktycznie nasze blokowiska mają już 28 lat. Stan wielu budynków jest fatalny, nie ocieplone, sypiące się bloki, zrujnowana inflastruktura, przeciakające dachy, brak parkingów, dróg przeciwpożarowych, miejsc wypoczynku dla osób starszych, placów zabaw, zniszczane chodniki, dziurawe drogi, nie nadające się do użytku podjazdy dla wózków dziecięcych - wszystko to jest zastanawiające wobec kolejnych podwyżek i powtarzanych w administracjach zaklęciach "nie mamy pieniędzy". Uważamy, że Zarząd TSM i Rada Nadzorcza niewłaściwie gospodarują naszymi pieniędzmi, nie przestrzegają w wielu przypadkach przepisów prawa, dlatego apelując o Waszą pomoc, jednocześnie zwracamy się do wszystkich możliwych instytucji, w tym NIK, pragnąc dokonać rozliczenia władz i pracowników spółdzielni, zbadania wysokości pensji, źródeł pochodzenia majątku. Uważamy, iż rzeczą skandaliczną jest szykanowanie, zastraszanie "niepokornych" mieszkańców i członków spółdzielni przez władze TSM, straszenie policją i włóczenie po sądach tylko dlatego, że ktoś ośmielił się poinformować o spółdzielczym zebraniu, podczas gdy nie dokonała tego spółdzielnia. Czy podobne kroki podejmował zarząd TSM w przypadku licznie zawieszanych na naszych klatkach reklam? Działania takie pozwalają wysunąć wniosek, iż istotnie władze Spółdzielni mają coś do ukrycia. Pamiętajmy! Żyjemy nie na Białorusi, ale w wolnej, demokratycznej Polsce! W całym kraju ludzie walczą ze spółdzielniami mieszkaniowymi - ostatnim bastionem PRL, walczą z nieprawidłowościami, dopominają się o swoje i w wielu przypadkach udaje się im zwyciężyć. Pamiętajmy też, że TSM to My, nie zarząd, rada nadzorcza czy pracownicy - to My jesteśmyich pracodawcami i to My przeznaczamy, nie wiadomo na co nasze z trudem zarobione pieniądze. Nie pozwólmy dłużej sobą manipulować. Spróbujmy zmienić obecny, skandaliczny stan rzeczy razem - przykłady z innych miast pokazują, że władze spółdzielni nie są nieusuwalne, a ich dyktatura nienaruszalna. Jeżeli chcecie nam pomóc, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś o nieprawidłowościach, coś przekazać lub jeżeli sami potrzebujecie pomocy - zapraszamy wszystkich zainteresowanych, osoby którym nie jest obojętny los własnych pieniędzy, mieszkań i bloków. Możemy spotkać się i porozmawiać w Radzie Osiedla "Jasna" nr. 12 przy SP nr. 8, w każdy czwartek od godz. 17:00.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-09-2008) arcticc II :pom@gk.pl 
Apel do członków i spółdzielców TSM! Ludzie! TSM nie dyskryminuje osób niepokornych.Apelujemy( My- articc II): walczcie z nieuczciwoscia tych członków- spółdzielców,którzz ulegaja wrogim podsyeptom,sa skołowani i nie widza, co jest grane. Jestem zwykłym spółdzielca.Nie jestem intruzem,iiedy chce coś załatwić w TSM.Bloki sa ociewplone.Nie sypią się .infrastruktura nie jest zrujnowana.Dachz nie przeciekjaą.Parkingów jest wystarczajaca ilość.Drogi nie sa dziurawe. To oczywiste: zmałpowąłem tu stylistyke arcticca,,odwróciłem kota ogonem,a wsyzstko po to, że mozna tu napisac wsyzstko,w sposób zupełnie bezkarny.Zwłaszcza kiedy podpisujemy się arcticc albo jakoś tak. A jeśłi tak, to ja moge napisac o zupełnie innym obliczu TSM.Też bez podawania jakichkolwiek faktów, prtyzkładów,konkretów.Dlatego podpisałem się arcticc II. Portalowi w to graj, bo im więcej takich wpisow,tym większa zarabiają kase.Niech im będyie.Ale dyskusja na" nie" to deta historia,pisana na zamówioenie jakichś frystratów.Tak się składa, że jestem bywalcem wszelkich zebran,w tym także wyborcyzch,oreganizowanych przez TSM.I co? Pusta sala!Gdziez sa ci,którym przeciekają dachz, którz zmieszkaja w przemarzniętych budynkach, cianso im na parkingach i utykają na dziurawych drogach?A było pryzjśc,nadać ton takiemu zebraniu, wziac władye we własne ręce. Lepiej siedzieć w ciepłku,a jak sie nadarzy jakas okazja- taka jak ta internetowa hucpa- wylax kubeł pomyj i schowac się pod bylejakim pseudonimem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-09-2008) arcticc III :
Od trzech lat byłem na wszystkich zebraniach, również na tej farsie z tzw."Walnym"Widocznie byliśmy na innych zebraniach.Prosta sprawa wymiany spalonej żarówki na klatce schodowej to dla TSM poważne przedsięwziecie wymagajace chyba powołania kolejnej spółki.Na odpowiedź na pisemny wniosek grupy kilkudziesięciu mieszkańców w sprawie rozbudowy parkingu czekamy już trzy lata. Wystarczy prawda articcu dwa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-09-2008) articccIV :bocz@com.pl 
No dobra,prawda wystarczy..To w takim razie gdzie-konkretnie- tej spalonej żarówki nie wymienili?W którym to miejscu czekacie na rozbudowę parkingu juz trrzy lata,i z jakich powodów go nie budują? Bo pisac ogólnie- że brakuje, nie ma, nie docieplają,nie chca- to zbyt wysoki poziom ogólności.ja na przykład łaże tędy i owędy i wiodze, ze budują parkingi i ocieplają bloki.Oczywiście, że nie wszedzie- ale jednak Na poryukłąd na wysokich blokach pryz ul.Monte Cassino albo na os. Legionów.Uwaga!Ani tu,ani tam nie mieszkam! Nie piszcież anonimowych ,ogólnikowych informajci,podawajcie konkfrety- ot co!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-09-2008) bluzg :corda@gwp.com 
ja tylko w sprawie tego niebudowanego parkingu.Spójrzmy na to bez niepotrzebnych emocji:.Co prawda nie znam szczegółów, ale nie jest tak, że wystarczy petycja kilkudziesięcu meszkańców, żeby zbudowano parking.Sa przeciez plany zagospodarowania terenu.Ładnie byśmy wugldali, gdyby mieszkancy sobie umyslili gdzies jakąs inwestycje, a spółdzielnia(albo ktokowoeik inny) zaraz zabierali się za budowe.To nie takie proste jednak!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-09-2008) arcticc III :
ok articccIV, dzisiaj wyślemy kolejne pismo do TSM w sprawie rozbudowy,powiększenia ilości miejsc parkingowych,zobaczymy.Tylko dlaczego nikt nam nie odpowiedział przez trzy lata na poprzednie pismo mimo,że na ZGCz dwukrotnie również taki wniosek został zgłoszony? Może wartoby zajrzeć do protokołow z tych zebrań? PS. Na osiedlu Legionów ocieplone zostały jedynie ściany szczytowe kilku bloków.To tak żeby informacja była prezyzyjna.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-09-2008) do arcticcIII :mom@com.pl 
I tak czekaliście przez te tryz klata z założonbymi rękami,m żeby się tu teraz wypłakiwac?Trzeba było dawno sprawe zaskarzyc, bo sa ustawowe terminy odpowiedzi na oficjalne pisma.Albo pryznajmniej pofatygowac sie do spółdzielni z pytaniem,co z wasyzm pismem. Trzy lata czekania na odpowiedż!Trzeba bło nievo i ziemię porusyzć,domagając się odpowiedzi po mieisącu-dwóch,a nie czekać na możłiwośc wygadania się na portalu.Bo od tego odpowiedzi tez nie bedzie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-09-2008) do do arcticcIII :nie-mom@com.pl 
Zaskarżyć,pofatygować się powiadasz,dowcipniś. Te wpisy na tym portalu ogląda codziennie kilkudziesięciu pracowników TSM łącznie z przewodniczącym Sekowskim:) a i część wypowiedzi z tamtąd pochodzi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-09-2008) do arcticc III :bosk@com.pl 
Co ma piernik do wiatraka? Co z tego, że te wpisy oglądają ludzie z TSM? Wolno im,jak każdemu.Ja pytam,dlaczego czekaliście aż trzy lata?Gdyby nie portal, czekalibyście dalej?Trzeba było działać innymi,skuteczniejszymi sposobami,a nie wysyłać kolejne pisma i znowu czekać.Podpowiedziałem tu te inne sposoby- a w zamian mam "powalająca" z nóg wiadomość, że pracownicy TSM to czytają.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-09-2008) cudok :terz@gmail.com 
"TSM pokazuje swoje prawdziwe oblicze"..."znalazł się kolejny obrońca TSM"... Ten tytuł i to zdanie pryzpomina mi boleszewicka nagonke i propagandowe agitki z minionej, niesławnej epoki.Oto bowiem wychodzi na to, że wolno,trzeba,wypada- wyłącznie widzieć co złe w TSM- bo tak jest obowiązujaca linia Partii(czyt. autora "epopei") A jezeli ktoś myśli inaczej- to podejrzany,bo jakze to tak?-bronić TSM?!Paskudztwo! Czytam tu, że niektóre bloki były ocieplane.Niedobrze!- bo nie wsyztskie jendak.Pofbudownao parklingi tu i ówdzie.,Żle- bo nie wszedzie.Gdyby ocieplono ten z Monte Cassino 10,a nie spod nr 5- to ci z pioatki protestolaiby.Czemu tam,a nie u nich?Dlaczewgo tu parking zbudownao,a tam nie,skoro JA tam mieszkam... I tak dalej.Daleko mi do bronienia TSM,,ale w tym sporze zdrowy rozsądek powinien jednak byc w cenie.A nie jest.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-09-2008) do arcticcIII :przewodniczacy@tsm.pl 
A to ma piernik do wiatraka,że to MY płacimy drogim pracownikom TSM i może ONI wykorzystaliby czas pracy do pracy a nie do prowadzenia dyskusji i komentarzy w tym i sześciu innych cześciach. Wolno im jak kazdemu ale może po pracy. Może wyłączą w końcu te komunikatory, serwisy randkowe itp bo łatwo sprawdzić jak wykorzystują czas pracy. Czy Ty czasem nie z Sowińskiego nadajesz? Podaj te skuteczne sposoby działania bo jak na razie to jedyny Twój pomysł to"zaskarżyć"trzeba było działać i pofatygować się lub działać skutecznie,poruszyc niebo i ziemie. Pamiętaj,że kropla drąży skałe a przewodniczący oraz członkowie zarządu TSM nie są wieczni i nieodwoływalni. Dotyczy to też pracowników, im też można wypowiedzieć umowę. Już niedługo zostaniesz "powalony z nóg" ale o tym innym razem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-09-2008) do cudoka :
Przeczytaj może jeszcze raz siedem te częsci i nie pisz o bolszewickiej nagonce bo gdyby tak było to po całym TSM ostałby się tylko pył.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-09-2008) articcIII :
siedmiu czesci n ie przeczytałem, bo umarłbym z nudów."Cyz ty czasem nie nadajesz z Sowińskiego?"- z iście ubecka dociekliwością ktoś pyta.Otóż nie z Sowińskiego-z Wolnej Europy.Może tak byc? Nie rozumiem,ile jeszcze razy mam podawać skuteczne sposoby.Podałem je,w zamian czytam , ze niedługo zostanie powalony z nóg. Alez powalajcje, towaryzsze( wspólnej walki o lepsze jutro),powalajcie..Póki co dobra rada:jeżeli wasze umysły nie pojmują tego,co napisałem,zapytajcież kogoś mądrego.Albo przeczytajcie co napisałem raz jeszcze,i potem znowu i zniowu-az do skutku.A nuż pomoże?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-09-2008) do arcticcIII :prezes@tsm.pl 
Czytaj i jeszcze raz czytaj,ale nie do skutku tylko powoli, może zrozumiesz a jak cie to nudzi to i nudne twe wywody, i nie pisz towarzyszu w liczbie mnogiej. Możesz też posłuchać chyba ze ogłuchłes przez tą wolną europe "Podpowiedziałem tu te inne sposoby- a w zamian mam "powalająca" z nóg wiadomość" to chyba przez to że Wasz articcIII mądry umysł jest w nogach. Twa lista skutecznieszych sposobów raz jeszcze:"zaskarżyć"trzeba było działać i pofatygować się lub działać skutecznie,poruszyc niebo i ziemie. Nadaj ponownie z Sowińskiego z ubecką dociekliwością pozdrawiam

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-09-2008) ta to sie robi arcticcIII :hehehehe@tsm.pl.com 
Zebranie przedstawicieli spółdzielni jest bezprawne 24.09.2008 Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie miała prawa przerwać zebrania przedstawicieli na czas nieokreślony. Ta praktyka jest jednak powszechniejsza Taki wyrok zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie (sygn. I ACa 246/08). Tymczasem w ten sam sposób postąpiły dziesiątki innych spółdzielni. Ponad rok temu weszła w życie kontrowersyjna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nakazała ona spółdzielniom do końca listopada 2007 r. dostosować swoje statuty do zmian. Miejsce zebrań przedstawicieli w dużych spółdzielniach miały zająć walne zgromadzenia (uczestniczą w nich wszyscy spółdzielcy, a nie tylko reprezentanci). Tymczasem wiele z nich zorganizowało zebranie przedstawicieli, a w jego trakcie zawiesiło je, żeby nie uchwalać zmian w statucie do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie tej noweli (na orzeczenie TK można czekać nawet kilka lat). Dzięki temu mogą działać tak jak dotychczas. Wśród nich jest Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Uchwałę podjętą w tej sprawie zakwestionowało dwóch członków LSM. Przerwa może być tylko techniczna Sąd Okręgowy w Lublinie nie dopatrzył się niczego złego w uchwale zawieszającej zebranie. Sąd Apelacyjny, do którego spółdzielcy się odwołali, był jednak innego zdania (wyrok jest prawomocny). Uznał, że uchwała jest sprzeczna z postanowieniami statutu spółdzielni oraz regulaminu zebrania przedstawicieli. Statut powiada, że zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Skoro z protokołu zebrania wynika, że przyjęto zaproponowany porządek obrad, to powinien zostać zrealizowany na zwołanym zebraniu. Regulamin obrad dopuszcza wprawdzie ogłoszenie przerwy, ale – jak stwierdził sąd – chodzi tu o przerwę techniczną, organizacyjną, porządkową, np. wynikającą ze zmęczenia obradujących lub potrzeby uzyskania dodatkowych materiałów. Powinna ona mieć jednak ściśle określony czas zakończenia w celu kontynuacji zebrania i skutecznej realizacji jego porządku. W ocenie Sądu Apelacyjnego przerwanie obrad ze względu na skargę konstytucyjną nie ma takiego charakteru. Prowadzi w istocie do zerwania obrad na czas nieokreślony, co skutkuje brakiem realizacji przyjętego porządku obrad. Sąd podkreślił, że dopiero wydanie przez TK orzeczenia stwierdzającego niezgodność ustawy z konstytucją prowadzi do utraty mocy obowiązującej tych przepisów z dniem ogłoszenia ich w dzienniku urzędowym. Trybunał może jednak określić inny termin utraty mocy obowiązującej ustawy. Dlatego wstrzymanie zmian w statucie spółdzielni do nieokreślonego czasu rozpoznania wniosku przez TK było nieuzasadnione. Trzeba zmienić statut – Wyrok oznacza dla LSM jedno: jej zarząd powinien zwołać po raz ostatni zebranie i zmienić statut. Po rejestracji zmian przez sąd w spółdzielni zacznie funkcjonować walne zgromadzenie – wyjaśnił Jerzy Jankowski z Krajowej Rady Spółdzielczej. Jeśli tego nie zrobi, prawo do tego ma rada nadzorcza, a w następnej kolejności związek rewizyjny (jeżeli spółdzielnia jest w nim zrzeszona) i Krajowa Rada Spółdzielcza. Jest to wyrok, który dotyczy LSM, a nie wszystkich spółdzielni. Ile jest takich, które zawiesiły zebrania – nikt nie wie. Wystarczy jednak zajrzeć do Internetu. Lista jest długa, są na niej spółdzielnie z całej Polski. Wyrok tworzy wyłom, w ślad za spółdzielcami z Lublina mogą pójść inni, i zanim Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą spółdzielczą, władze spółdzielni – czy tego będą chciały czy nie – będą musiały zacząć działać według nowych, chociaż prawdopodobnie niekonstytucyjnych, zasad. Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury Spółdzielnie nie mogą przerwać ani zawiesić obrad zebrania przedstawicieli, jeżeli nic na ten temat nie mówi regulamin obrad zebrania lub statut. Ale nawet gdy przepisy wewnętrzne przewidują takie możliwości, spółdzielnia nie może zawiesić obrad zebrania bezterminowo, musi podać w uchwale konkretną datę zwołania kolejnego. Powoływanie się na wydanie wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w bliżej nieokreślonej przyszłości nie spełnia tego warunku. Z tego powodu zwoływanie kolejnych zebrań już w czerwcu tego roku po to, by podjęły one uchwały w ważnych dla spółdzielni sprawach, np. udzieliły absolutorium zarządowi lub zatwierdziły plan finansowy, wydaje się wątpliwe.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-10-2008) Do sądu ich :
"to tylko niektóre z pytań, jakie oskarżeni chcą zadać jednemu z członków zarządu Spółdzielni, który ma stawić się w Sądzie w dniu 30 września." Czas na relacje i kolejną cześć

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl