Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Zdobądź praktyczną wiedzę o finansach i zamówieniach publicznych    -   15/10/2008
Bezpłatne szkolenia
Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia w ramach unijnego projektu „Inicjatywa”, z zakresu finansów publicznych w praktyce (120 godzin), zamówień publicznych (80 godzin) i funduszy unijnych dla samorządów. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby pracujące, które ukończyły 45 lat, mają wykształcenie średnie lub podstawowe i są zameldowane w Tarnowie lub w powiatach: tarnowskim, brzeskim lub dąbrowskim. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie.

Ogloszenie

Realizator projektu zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe w postacie książek, skryptów, ubezpieczenie na czas szkolenia, zwrot kosztów przejazdów, ciepłe posiłki i poczęstunek. Po ukończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych.

Projekt realizowany jest z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałani 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej.
Realizator projektu: LECHAA CONSULTING Sp. z o.o., działająca w branży szkoleniowo – doradczej na obszarze trzech województw południowo – wschodniej Polski (lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie). Celem firmy jest tworzenie warunków dla poprawyh konkurencyjności lokalnej gospodarki (w szczególności na terenach najsłabiej rozwiniętych gospodarczo), opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, poprzez przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywną politykę na rzecz rynku pracy. Cele te realizowane są poprzez oferowane usługi.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: www.lechaa.pl/inicjatywa/malopolskie/ Promotor Projektu - Agnieszka Kryca akryca@poczta.onet.pl tel 660167912 lub: Biuro Regionalne Projektu Lechaa Consulting Sp. z o.o., ul. Uszulańska 18/2, Tarnów, tel/fax (014) 621 04 95.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl