Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Powiat: pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego    -   04/12/2008
Stypendia dla najzdolniejszych
188 najzdolniejszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat tarnowski otrzyma stypendia w wysokości 2 tys. zł. Stypendia finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Program "Stypendia dla najzdolniejszych" dotyczył uczniów klas od II do IV szkół ponadgimnazjalnych, mieszkających na wsi, w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą (Tuchów) – informuje Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Ogloszenie
>

W tegorocznej edycji brano pod uwagę kryterium dochodu na każdego członka rodziny, ale równocześnie wyniki w nauce ucznia oraz frekwencję. Na tej podstawie komisja weryfikująca utworzyła listę rankingową, na której znaleźli się uczniowie spełniający określone regulaminem warunki.
Warto zaznaczyć, że o miejscu na liście zdecydowała: średnia ocen ze świadectwa uzyskana przez ucznia w poprzedniej klasie, w przypadku takiej samej średniej uczniów, decyduje wynik egzaminu gimnazjalnego, w przypadku takich samych obu ww. średnich decyduje dochód gminy przypadający na jednego mieszkańca (im niższy tym wyższa pozycja na liście).
Pieniądze w kwocie 2 tys. zł na osobę, uczniowie dostaną jeszcze w grudniu.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl