To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Jak możesz stać się właścicielem swojego mieszkania?    -   09/12/2008
Poradnik Spółdzielcy (4)
Kontynuujemy nasz cykl „Poradnika spółdzielczego”, sponsorowany przez posła PiS Edwarda Czesaka. Poradnik został opracowany merytorycznie przez posła Grzegorza Tobiszowskiego i w naszej ocenie jest bardzo pożytecznym wydawnictwem. Dowiemy się z niego, jak stać się właścicielem swojego mieszkania - wszyscy lokatorzy – mający spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – mogą żądać od spółdzielni przeniesienia własności tego lokalu. Jak stać się właścicielem swojego mieszkania? Poprzednio dowiedzieliśmy się, co zrobić, gdy spółdzielnia utrudnia wykup – w czwartym odcinku przeczytamy o cywilnej drodze postępowania w sytuacji, gdy zarząd spółdzielni nie chce stosować się do wymogów prawa, o kosztach powództwa oraz o tym, jak przygotować pozew. Zachęcamy do zapoznawania się z publikowanym w odcinkach poradnikiem. Warto znać swoje prawa.

Ogloszenie

Droga cywilna
Wobec oporu zarządu spółdzielni– możesz również dochodzić swego prawa w trybie cywilnym. Pozew również możesz sam napisać i nie musi się wiązać to z kosztami. Kierujemy go do sądu cywilnego rejonowego lub okręgowego. Jednostka zależy od tzw. wartości przedmiotu sporu, czyli wartości mieszkania, o którego przeniesienie własności– nam chodzi. Jeśli wartość ta nie przekracza 75 tys. zł, pozew powinien wpłynąć do sądu rejonowego. Powyżej tej sumy – do sądu okręgowego. Nawet gdy błędnie zaadresujesz pozew, sąd prześle go właściwemu wydziałowi i zawiadomi Cię o tym. Pozew dotyczy przeniesienia przez sąd własności mieszkania, gdy zarząd spółdzielni nie dokonał przeniesienia własności w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku, bez istotnego powodu. (Wzór pozwu do sądu zamieścimy na koniec niniejszego cyklu).

Jak formułować pozew
Aby skutecznie wnieść pozew musisz: podać datę jego sporządzenia określić sąd, do którego kierujesz pismo zatytułować jako pozew o przeniesienie własności lokalu, wskazać siebie jako powoda wskazać spółdzielnię jako pozwaną prosić o potraktowanie pozwu w trybie art. 49 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, podać wartość mieszkania (na podstawie własnego oszacowania), prosić o ewentualne przesłuchanie świadków, opisać fakty, podpisać się, załączyć odpis pozwu (tzn. złożyć go w 2 egzemplarzach), załączyć dokumenty, korespondencję ze spółdzielnią, itd. – to, co według Ciebie jest ważne. Uwaga: składając pozew musisz zostawić 2 oryginały pisma. Znaczy to tyle, że na obu musi być twój oryginalny podpis (nie ksero). Na trzecim egzemplarzu (na dzienniku podawczym) dostaniesz potwierdzenie złożenia wraz z datą. Jeśli wysyłasz pocztą – pamiętaj o liście poleconym.

Koszt powództwa
Składając pozew nie uiszczasz kosztów. Ustawodawca ułatwił lokatorom sprawę i przewidział trudności związane z sądowymi opłatami. Dlatego ustawa przewiduje, że osoba, która na jej podstawie może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni może wystąpić do sądu z powództwem na podstawie określonych przepisów cywilnych i pozew jest wolny od opłaty a koszt postępowania pokrywa spółdzielnia. Dlatego tak ważny jest wniosek, by sąd potraktował pozew w trybie art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Uwaga: jest to furtka do uniknięcia kosztów, lecz nigdy nie masz gwarancji, że one się nie pojawią. Oczywiście nie wpłacasz tzw. wpisowego, czyli nie opłacasz pozwu. Ustawodawca przewidział obciążenie kosztami spółdzielnię wtedy, gdy dowiedziona jej zostanie bezczynność lub zła wola. Dowód spoczywa na lokatorach i trzeba go przeprowadzić w sądzie. Spółdzielnia będzie się bronić podkreślając, że z obiektywnych przyczyn nie była w stanie doprowadzić do podpisania umowy. Jeśli wykaże, że nie ma po jej stronie tzw. bezczynności i o tym wszystkim wcześniej Cię poinformowała, sąd może Cię obciążyć kosztami. Generalnie jednak trzeba się liczyć ze zwolnieniem od opłat. Trzeba jedynie nadmienić, że nie jest to bezwzględna gwarancja tego, że nie nic nie zapłacisz. Dlatego zanim złożysz pozew, pisemnie zwróć się do zarządu spółdzielni o podanie stanu realizacji Twojego wniosku i terminu podpisania umowy, podając datę, do której oczekujesz na odpowiedź, zanim podejmiesz kroki prawne. Odpowiedź lub jej brak, może być koronnym dowodem w sądzie.

Terminy
Po złożeniu powództwa w sądzie czekasz na wezwanie na rozprawę. Jeśli pozew będzie miał jakieś braki, sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia. Nie można z góry przewidzieć czasu oczekiwania na I rozprawę. Przeważnie jest to od miesiąca do 3 miesięcy od złożenia pozwu. Nie da się też określić czasu zakończenia postępowania. Sąd nie jest zobligowany konkretnymi terminami. Wszystko zależy od przyjęcia linii obrony przez spółdzielnię, argumentów obu stron, etc. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i przede wszystkim zbierać materiał dowodowy.

Gdy sąd przyzna rację
Pozew składamy po to, by sąd przyznał nam rację. Gdy taki będzie wyrok to znaczy, że wygraliśmy w I instancji. Jednakże orzeczenie jest nieprawomocne, tzn. że druga strona może się odwołać. W momencie uprawomocnienia wyroku wnosimy do sądu o tzw. klauzulę wykonalności. To znaczy, że w świetle prawa orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie spółdzielni. Na podstawie prawomocnego orzeczenia prawo odrębnej własności lokalu przechodzi na lokatora i nie potrzeba już notariusza.

Wkrótce – kolejny odcinek a w nim „Kiedy przeniesienie własności jest niemożliwe” oraz „Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i prawo odrębnej własności do lokalu”. Wraz z ostatnią, ósmą częścią zamieścimy wszystkie załączniki (wzory dokumentów). Poradnik Spółdzielcy lub jego kopię można otrzymać np w biurze PiS przy ul. Wałowej w Tarnowie.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Fri, April 19, 2024 21:47:59
IP     : 44.210.149.205
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html