To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
OGŁOSZENIA i REKLAMY (arch.)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Stypendia dla studentów matematyki    -   13/12/2008
Propozycja PWSZ
5 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka oraz J.M. Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisali umowę na wykonanie zadania polegającego na kształceniu zamawianym na kierunku matematyka (specjalności: matematyka finansowa i matematyka z informatyką).. Ministerstwo kwotą prawie 400 tysięcy złotych sfinansuje wykonanie zadań realizowanych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Dzięki dofinansowaniu studenci kierunku matematyka będą uprawnieni do otrzymywania stypendium w wysokości 1000 złotych (zgodnie z opracowanym regulaminem przyznawania stypendiów dla studentów kierunku zamawianego).

Ogloszenie
>

Realizacja projektu to jednak nie tylko stypendia. To przede wszystkim podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunku matematyka poprzez wprowadzenie dodatkowych wykładów i zajęć wyrównawczych czy zastosowanie nowoczesnych technik kształcenia. Zawarta umowa umożliwi np. organizację dodatkowych wykładów monograficznych z zakresu wybranych zagadnień matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej w każdym z trzech kolejnych lat studiów, co stanowić będzie cenne uzupełnienie wykładów kursowych przewidzianych programem. Do wygłoszenia wykładów planuje się zaprosić najwyższej klasy specjalistów. Ponadto ma zostać opracowany zestaw materiałów e-learningowych w postaci wykładów i ćwiczeń wraz ze wskazówkami i rozwiązaniami, które zostaną udostępnione studentom na serwerze Uczelni.
Otrzymane przez PWSZ w Tarnowie dofinansowanie pozwoli zorganizować Szkołę Letnią matematyki finansowej, której celem będzie prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych w formie cyklu wykładów prezentowanych przez specjalistów oraz prezentacji prac studentów w formie referatów. W ramach Szkoły Letniej przewidziano wykłady plenarne dla uczestników.

Kolejną płaszczyzną wsparcia dla studentów są programy wyrównawcze z matematyki i fizyki ukierunkowane na pomoc studentom posiadającym niewystarczającą wiedzę z zakresu tych przedmiotów. Kilkuletnie doświadczenie wskazuje, że o zaliczeniu pierwszych semestrów studiów na kierunkach ścisłych decydują przede wszystkim umiejętności matematyczne i fizyczne na poziomie szkoły średniej. Celem kursów wyrównawczych jest zatem powtórzenie, uzupełnienie i ugruntowanie wiadomości z zakresu szkoły średniej oraz zaznajomienie studentów z wymaganą na kierunkach ścisłych precyzją rozumowania.

Przewidziane zostały także mechanizmy pozwalające lepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. Oprócz tradycyjnych warsztatów i wykładów obejmujących tematykę rynku pracy studentom zostanie zaproponowane doradztwo indywidualne oraz programy stażowe wzmacniające umiejętności praktyczne studentów.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Fri, April 19, 2024 21:21:39
IP     : 44.210.149.205
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html