Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Stypendia dla studentów matematyki    -   13/12/2008
Propozycja PWSZ
5 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka oraz J.M. Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki podpisali umowę na wykonanie zadania polegającego na kształceniu zamawianym na kierunku matematyka (specjalności: matematyka finansowa i matematyka z informatyką).. Ministerstwo kwotą prawie 400 tysięcy złotych sfinansuje wykonanie zadań realizowanych w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.2. „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Dzięki dofinansowaniu studenci kierunku matematyka będą uprawnieni do otrzymywania stypendium w wysokości 1000 złotych (zgodnie z opracowanym regulaminem przyznawania stypendiów dla studentów kierunku zamawianego).

Ogloszenie

Realizacja projektu to jednak nie tylko stypendia. To przede wszystkim podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunku matematyka poprzez wprowadzenie dodatkowych wykładów i zajęć wyrównawczych czy zastosowanie nowoczesnych technik kształcenia. Zawarta umowa umożliwi np. organizację dodatkowych wykładów monograficznych z zakresu wybranych zagadnień matematyki finansowej lub ubezpieczeniowej w każdym z trzech kolejnych lat studiów, co stanowić będzie cenne uzupełnienie wykładów kursowych przewidzianych programem. Do wygłoszenia wykładów planuje się zaprosić najwyższej klasy specjalistów. Ponadto ma zostać opracowany zestaw materiałów e-learningowych w postaci wykładów i ćwiczeń wraz ze wskazówkami i rozwiązaniami, które zostaną udostępnione studentom na serwerze Uczelni.
Otrzymane przez PWSZ w Tarnowie dofinansowanie pozwoli zorganizować Szkołę Letnią matematyki finansowej, której celem będzie prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych w formie cyklu wykładów prezentowanych przez specjalistów oraz prezentacji prac studentów w formie referatów. W ramach Szkoły Letniej przewidziano wykłady plenarne dla uczestników.

Kolejną płaszczyzną wsparcia dla studentów są programy wyrównawcze z matematyki i fizyki ukierunkowane na pomoc studentom posiadającym niewystarczającą wiedzę z zakresu tych przedmiotów. Kilkuletnie doświadczenie wskazuje, że o zaliczeniu pierwszych semestrów studiów na kierunkach ścisłych decydują przede wszystkim umiejętności matematyczne i fizyczne na poziomie szkoły średniej. Celem kursów wyrównawczych jest zatem powtórzenie, uzupełnienie i ugruntowanie wiadomości z zakresu szkoły średniej oraz zaznajomienie studentów z wymaganą na kierunkach ścisłych precyzją rozumowania.

Przewidziane zostały także mechanizmy pozwalające lepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. Oprócz tradycyjnych warsztatów i wykładów obejmujących tematykę rynku pracy studentom zostanie zaproponowane doradztwo indywidualne oraz programy stażowe wzmacniające umiejętności praktyczne studentów.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947