To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Powiat: sesja pod znakiem budżetu    -   05/1/2009
Chciał odwołać wicestarostę
Powracamy do tematu grudniowej sesji Rady Powiatu Tarnowskiego. Jak już pisaliśmy, budżet uchwalony został na poziomie 105 milionów złotych po stronie wydatków i 98 milionów po stronie dochodów. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 7 mln zł i pokryty zostanie z kredytów i pożyczek. Podczas sesji radny Zbigniew Karciński zadał staroście Mieczysławowi Krasowi pytanie, czy wobec „licznych przykładów niekompetencji Mirosława Banacha, których nie trzeba tu przywoływać, starosta zamierza postawić wniosek o odwołanie swojego zastępcy”.

Posłuchaj, co o najważniejszych założeniach budżetu mówi starosta Mieczysław Kras :

Ogloszenie

Sesja budżetowa, przebiegająca w świątecznej atmosferze (29 grudnia), rozpoczęła się od wspaniałego koncertu kolęd w wykonaniu Dziewczęcego Chóru Katedralnego Puelle Orantes.
Posłuchaj fragmentu koncertu Dziewczęcego Chóru Katedralnego Puelle Orantes :Jak już pisaliśmy, planowane dochody powiatu wynoszą 98.539.867 zł, zaś wydatki 105.730.275 zł. Tym samym deficyt, który zostanie pokryty z kredytów, wynosi 7.190.408 zł. Rośnie również zadłużenie – z blisko 23 do 30 mln złotych, jak jednak podkreśla starosta, w ujęciu procentowym wciąż jednak jest to wartość „w pół drogi” do dopuszczalnej granicy zadłużenia samorządu. Przysłuchujący się sesji poseł PiS Michał Wojtkiewicz zauważył, iż jeszcze 10 lat temu powiat dysponował o wiele mniejszym budżtem.
A oto kilka wybranych liczb: wydatki na publiczne drogi powiatowe – ponad 19 mln zł, w tym wydatki majątkowe 11,79 mln zł. Ponad 15 mln zł wyniosą wydatki na administrację, z czego 12,66 mln – na sam urząd starostwa, w tym 8,37 mln zł to suma przeznaczona na wynagrodzenia. Obsługa długu publicznego – 1,6 mln zł. Oświata i wychowanie – 34,65 mln zł. Ochrona zdrowia – 310.500 zł, w tym 106.500 na ratownictwo medyczne. Pomoc społeczna – 20,8 mln zł, w tym 14,78 mln zł na Domy Pomocy Społecznej, z czego 10 mln stanowią wynagrodzenia. Przychody z kredytów i pożyczek – 9,5 mln zł. Kwota przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek – 2,3 mln zł. W zakresie kultury – Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej otrzyma 350 tys. zł.
Przeglądając towarzyszące budżetowi dokumenty warto zwrócić uwagę na pozycję dotyczącą wieloletnich programów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych – o ile w przypadku pozycji „uporządkowanie gospodarki cieplnej w obiektach należących do powiatu” do końca grudnia 2008 r wydatkowano zaledwie 44 tys. zł, o tyle w roku 2009 będzie to 1,2 mln, a w 2010 – 1,3 mln zł; inwestycje obejmują tu m.in. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie i DPS w Wietrzychowicach.

Interesująco prezentuje się prognoza spłaty długu – wskaźnik łącznego zadłużenia w stosunku do dochodów w minionym roku wynosił blisko 24 procent, w roku bieżącym będzie to 30,61 (prawo dopuszcza 60%), w 2010 – 24,41, 2011 – 19,95 by sięgnąć pułapu 5,96 w roku 2017.
A oto jak kształtować się ma deficyt: 2008 – 6,9 mln zł, 2009 – 7,2 mln, w kolejnych latach mamy mieć do czynienia z nadwyżką.
Zadłużenie powiatu: 2008 – 22,97 mln zł, 2009 – 30,16 mln, 2010 – 25,68 mln, w kolejnych latach zadłużenie będzie spadać, osiągając według tak przyjętych założeń poziom zerowy w roku 2024.
I jeszcze jedna pozycja: rozchody z tytułu kredytów i pożyczek: 2008 – 1,71 mln zł, 2009 – 2,3 mln zł, 2010 – aż 7,48 mln zł, albowiem w tym roku przychodzi czas wykupu obligacji samorządowych za sumę 5 mln zł.

Radni przyjęli budżet przy trzech głosach wstrzymujących się. Warto odnotować, iż podczas sesji radny Zbigniew Karciński zadał staroście Mieczysławowi Krasowi pytanie, czy wobec „licznych przykładów niekompetencji Mirosława Banacha, których nie trzeba tu przywoływać, starosta zamierza postawić wniosek o odwołanie swojego zastępcy”.
M. Poświatowski
Posłuchaj co o swoich zastrzeżeniach wobec budżetu mówi radny Zbigniew Karciński :Posłuchaj, co o propozycji głosowania nad odwołaniem wciestarosty Mirosława Banacha mówią: autor propozycji Zbigniew Karciński, starosta Mieczysław Kras i M. Banach :Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, October 27, 2021 23:11:35
IP     : 35.175.107.77
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html