Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Obniżą podatki o 25 procent?    -   12/2/2009
Wieści z Borzęcina
200 tysięcy złotych promesy z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie zniszczeń po powodziach, otrzymała Gmina Borzędzin. Promesę wójtowi Januszowi Kwaśniakowi wręczył wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna. Gmina znalazła się również w gronie wyróżnionych X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku". Co więcej, jak informuje „Kurier Borzęcki”, samorząd ten, jako pierwszy w kraju rozważa ewentualność obniżenia podatków lokalnych, w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy.

Ogloszenie

200 tysięcy złotych od Premiera
Wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna wręczył w środę 4 lutego br. w Gorlicach przedstawicielom samorządów województwa małopolskiego, w tym gminy Borzęcin promesy na środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na usuwanie zniszczeń po powodziach. Jest to pierwsza promesa pozyskana przez gminę Borzęcin w roku bieżącym. Przypomnijmy, że w roku poprzednim gmina pozyskała 3 promesy o wartości kilkaset tysięcy złotych realizując najpilniejsze zadania w zakresie usuwania szkód popowodziowych. Jak informuje wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak promesa będzie wykorzystana na przebudowę drogi Borek-Granice-Waryś.
To nie jest ze strony rządu żadna łaska reagować, współpracować i pomagać samorządom - podkreślił wicepremier. Jak zaznaczył, Platforma Obywatelska uważa, że samorządy każdego szczebla są "bliżej ludzi", a "tam, gdzie władza jest blisko ludzi, to wszystko jest normalnie". Pod koniec ubiegłego roku przygotowana została lista rankingowa samorządów, które mogą starać się o środki. Na liście znalazło się 108 gmin i 13 powiatów oraz samorząd województwa. Przy opracowaniu listy uwzględniono okres od 2005 do 2008 roku.
Zgodnie z wymogami MSWiA, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku wystąpienia klęski żywiołowej straty w infrastrukturze wyniosły co najmniej 5 proc. w stosunku do dochodów własnych.
Jak zaznaczył Schetyna, promesy, które teraz otrzymają samorządy, to być może dopiero pierwsza tegoroczna transza. Rząd uruchamia też specjalny program dotyczący zapobiegania i likwidacji osuwisk ziemnych.

Gmina Borzęcin Wyróżniona
Na zaproszenie Sekretarza Narodowej Rady Ekologicznej, senatora RP Michała Wojtczaka, Wójt Gminy Borzęcin wziął udział w Gali Laureatów i Wyróżnionych X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku", która odbyła się 6 lutego br. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawował Prezydent RP Lech Kaczyński. W trakcie uroczystości gmina Borzęcin została wyróżniona w podkategorii „Polska Wolna od Azbestu”. Stosowny certyfikat nadany przez Przewodniczącego Narodowej Rady Ekologicznej Stanisława Kostrzewskiego z rąk Jana Wiatera, Wieceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Organizatora Konkursu Krzysztofa Masiuka, Prezesa Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych odebrał Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak.
-To wyróżnienie jest kwintesencją podejmowanych przez gminę Borzęcin od kilku lat działań w zakresie usuwania szkodliwego dla środowiska azbestu. Mamy nie tylko inwentaryzację i założenia programowe w zakresie jego usuwania, ale jako jedna z nielicznych gmin w kraju od kilku lat ze środków własnych, w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska finansujemy mieszkańcom jego utylizację – komentuje wójt gminy Janusz Kwaśniak. –I tak na przykład w przypadku wymiany pokryć dachowych mieszkaniec pokrywa koszty demontażu, a gmina transportu i utylizacji w uprawnionej do tego jednostce. To każdorazowo rzędna wsparcia ze strony gminy w wysokości 1,5 – 2 tysiące złotych.
To dziesiąta z kolei edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”. Głównym celem pomysłodawców w 1998 roku było wyróżnienie tytułem laureata tych, którzy odważyli się poczynić inwestycje proekologiczne - w latach 90 - tych XX wieku najmniej popularne, a bardzo kosztowne. Na przestrzeni lat Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” zmienił nieco swoje cele i priorytety. Celem głównym pozostało dalej promowanie tych „odważnych” i najbardziej wyróżniających się w działaniach dla ekologii i ochrony środowiska, ale nadto Narodowa Rada Ekologiczna - koordynator programowy Konkursu - zaczęła nagradzać laureatów już nie za pojedyncze działanie, ale za kompleksowe rozwiązania mające wpływ na zmianę stanu środowiska w gminie czy regionie.
Corocznie o tytuł Konkursu ubiega się kilkaset podmiotów. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Parlamentu RP oraz przedstawiciele izb, związków i stowarzyszeń celowych. Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" jest uznawany przez dziennikarzy pism fachowych za najbardziej opiniotwórczy w Polsce…

Obniżą podatki o 25%?!
Gmina Borzęcin w Małopolsce, jako pierwsza w kraju rozważa ewentualność obniżenia podatków lokalnych. Jest to odpowiedź na pogłębiający się kryzys gospodarczy, który zdaniem miejscowych samorządowców w znacznym stopniu dotknie również polską wieś. W urzędzie gminy trwają kalkulacje skutków ewentualnych obniżek. W najbliższych dniach ich analizą zajmą się merytoryczne komisje rady gminy.
Propozycja obniżek jest wspólną inicjatywą wójta i grupy miejscowych radnych, którzy w spowolnieniu gospodarczym i zarysowującym się coraz bardziej kryzysie dopatrują się zagrożenia drastycznego pogorszenia sytuacji finansowej mieszkańców wsi, w tym szczególnie rolników. -Jesteśmy gminą rolniczą i dostrzegamy zagrożenie jakie niesie kryzys dla tego sektora – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak –Już dzisiaj wyhamowanie gospodarcze przejawia się spadkiem popytu na płody rolne. W sytuacji kiedy żyto trudno sprzedać za 300, kukurydzę 370, pszenicę 400 złotych za tonę, a ceny środków produkcji, szczególnie nawozów wzrosły o 200 – 300 %, trudno mówić o opłacalności produkcji.
Jak uważa wójt Kwaśniak kryzys w najbliższych miesiącach znacznie pogorszy sytuację. -W konfrontacji z przemysłem przetwórczym i handlem słabo zorganizowany korporacyjnie rolnik nie ma najmniejszych szans. Przy konieczności redukcji kosztów i zaciskania pasa u tych pierwszych, dojdzie do oszczędzania kosztem drugich, w tym przypadku na cenach skupu - twierdzi Kwaśniak.
Samorządowcy z Borzęcina analizują skutki ewentualnej obniżki w budżecie gminy. Jak nam powiedział przewodniczący rady gminy Czesław Małek rada zajmie się podatkami w połowie miesiąca lutego. -Musimy przemyśleć sprawę dokładnie i znaleźć właściwe rozwiązanie. Rolnikom chcemy pomóc, ale też musimy patrzeć na zobowiązania inwestycyjne i kryzys, który samorządom zapewne też da się we znaki. Poszukamy środka – komentuje Czesław Małek.
Jeżeli samorząd ustali nowe obniżone stawki to wejdą one w życie od 1 kwietnia br.

W wywiadzie dla PAP wójt Borzęcina stwierdza, że choć nie wiadomo w jakim stopniu kryzys gospodarczy odbije się na finansach samorządów, ale spodziewać się można zmniejszenia dotacji i subwencji samorządowych. -Dlatego przezornie zakładamy oszczędności na administracji tj. kosztach płac i obsługi. Redukujemy również wydatki na oświetlenie uliczne wprowadzając nowe energooszczędne, a przez to tańsze w eksploatacji, oprawy. Obawiamy się również zmniejszenia udziałów gminy w podatkach pośrednich. Tu jednak równoważnię stanowią trzy duże podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy Borzęcin eksploatację kruszyw. W perspektywie budowy dróg i autostrad, w tym w latach 2009 – 2011 odcinka autostrady Wierzchosławice – Targowisko przebiegającego przez nasz teren, należy się spodziewać dalszego wzrostu wydobycia, co wpłynie na wzrost dochodów gminy, w tym z opłaty eksploatacyjnej. Nadto duże nadzieje wiążemy z nowymi inwestycjami, w tym m.in. z budową największej w Małopolsce Farmy Wiatrowej Borzęcin o mocy 63 MW i wartości inwestycji ok. 70 milionów euro - stwierdza Janusz Kwaśniak. Gmina Borzęcin ponadto podejmuje działania w zakresie lokalizacji w 300 – hektarowym terenie tzw. „Białych Ługów” 105 hektarowego Parku Wiejskiego, który zamierza wykorzystać na cele rekreacyjno – sportowe. Jak stwierdza wójt Borzęcina, w sytuacji występowania na terenie gminy źródeł wód geotermalnych, można rozważać ich wykorzystanie w ramach tego Parku. Niestety teren ten jest w zarządzie ANR w Opolu, który to do sprawy podchodzi bardzo niechętnie…
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl