Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Rozstrzygnięto plebiscyt na Wydarzenie i Osobowość Roku 2008 w Kulturze    -   24/2/2009
„Akcenty” wręczone
W poniedziałek wieczorem w restauracji hotelu Bristol ogłoszono wyniki II edycji Konkursu na Wydarzenie i Osobowość Roku 2008 w Tarnowskiej Kulturze ogłoszonego przez redakcję miesięcznika kulturalnego AKCENTY. W tym roku po raz pierwszy swoje nagrody (i anty-nagrody) przyznali, poza czytelnikami informatora, również tarnowscy dziennikarze relacjonujący wydarzenia kulturalne w mieście i regionie. Dziennikarze za Wydarzenie i Osobowość uznali odpowiednio festiwal ART-FEST i Bogdana Wojtowicza, czytelnicy natomiast już po raz drugi z rzędu swoimi głosami zapewnili zwycięstwo cyklowi spotkań "Na skrzydłach po drabinie" i Pani Krystynie Drozd. Tarnowską Figę, za najgorsze wydarzenie lub zjawisko przyznano kulturze studenckiej w Tarnowie a Tarnowską Chimerę - Władzom Miasta za zamieszanie, jakie wywołały w tamtym roku w Teatrze im. L.Solskiego swoimi personalnymi decyzjami.

Ogloszenie

W Kapitule złożonej z tarnowskich dziennikarzy zasiedli: Krzysztofa Bik- Jurkow (Dziennik Polski), Monika Faron (RDN- Małopolska), Dorota Jucha (TEMI), Agnieszka Setlik (portal inTARnet.pl), Tomasz Piszczek (Radio Eska) i Piotr Kopa (Gazeta Krakowska). Statuetkę „akcent 2008” dla najlepszego Wydarzenia Kulturalnego minionego roku dziennikarze przyznali interdyscyplinarnemu festiwalowi sztuki pod nazwą ART- FEST, organizowanemu przez BWA Galerię Miejską w Tarnowie przy częściowej współpracy z Mościckim Centrum Kultury, ze szczególnym uwzględnieniem koncertu grupy Osjan i imprez odbywających się w MCK. Kapituła postanowiła - czytamy w uzasadnieniu - przyznać nagrodę za ten kulturalny mix po raz kolejny zaserwowany nam przez Galerię, bo dzięki niemu choć przez chwilę możemy się Tarnowie poczuć jak bywalcy salonów sztuki i sal koncertowych w największych ośrodkach kulturalnych kraju, a może nie tylko kraju
Statuetkę „akcent 2008” dla najbardziej Zasłużonej Osobowości Tarnowskiej Kultury minionego roku przyznano Bogusławowi Wojtowiczowi, Dyrektorowi Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie.
Kapituła przyznała także Wyróżnienie Specjalne za wydarzenie, które w wyjątkowy: szczególny i atrakcyjny sposób połączyło dbałość o promocję tarnowskich twórców i lokalną tożsamość. Wyróżnienie otrzymała wystawa (i album, będący jej konsekwencją) "Kocham ! Tarnów".
Kapituła przyznała to specjalne wyróżnienie za przedsięwzięcie, które nareszcie doceniło i w udany sposób zaprezentowało dorobek rodzimej tarnowskiej kultury i jej historii. Jednocześnie Kapituła wyraziła ubolewanie, że na instytucjonalnej mapie kulturalnej miasta i regionu podobnych przedsięwzięć, dobrze promujących rodzime akcenty kulturalne, jest wciąż bardzo niewiele.

Kapituła przyznała także Statuetkę Tarnowskiej Figi (autorstwa Tomasza Habiniaka) dla najgorszego wydarzenia lub zjawiska w kulturze Tarnowa i Regionu Tarnowskiego. Nieodebrana statuetka należy się studentom Tarnowa za kulturę studencką a ściślej mówiąc .... jej brak. W swoim uzasadnieniu Kapituła z żalem stwierdzała fakt, że kilkunastotysięczne już środowisko tarnowskich żaków od wielu lat nie jest w stanie ożywić akademickiego życia kulturalnego, czego dobitnym przykładem jest – mimo wartych docenienia wysiłków kilku zapaleńców - słabość „Juwenaliów” a najbardziej wymownym symbolem - brak studentów Tarnowa podczas uroczystości przekazania kluczy do bram Miasta przez Prezydenta Tarnowa w roku ubiegłym.

Statuetkę Tarnowskiej Chimery (autorstwa Tomasza Habiniaka) przeznaczoną dla instytucji kultury, która najbardziej obniżyła poziom w stosunku do roku poprzedniego przyznano jednak nie szefostwu tej instytucji kultury a .... władzom Miasta Tarnowa. Powodem było gigantyczne zamieszanie, jakie poczyniły w Tarnowskim Teatrze im. L.Solskiego swoimi decyzjami personalnymi w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Władze Miasta winne są wielomiesięcznego „bezkrólewia” w Teatrze, którego konsekwencje odczuwane były nie tylko w pierwszej połowie roku, przeniosły się też na ważne, późniejsze wydarzenia – owo "bezkrólewie" doprowadziło m.in. do sporych kłopotów organizacyjnych przy organizacji 12 edycji Festiwalu Komedii TALIA.

Podczas poniedziałkowej wieczornej Gali, która nastąpiła po przedstawieniu III Szopki Tarnowskiej przygotowanej przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię i portal inTARnet.pl , podsumowano też wyniki głosowania czytelników "akcentów". W drugiej edycji Konkursu na Wydarzenie i Osobowość Tarnowskiej Kultury napłynęło łącznie 460 zgłoszeń, zarówno w postaci kuponów wyciętych z „akcentów” w wersji drukowanej, jak i za pośrednictwem formularza internetowego. Po zweryfikowaniu zgłoszeń okazało się, że 18 z nich nie może wziąć udziału w Konkursie. Głównym powodem ich odrzucenia był fakt wielokrotnego głosowania przez tych samych zgłoszeniodawców – w podsumowaniu i późniejszym losowaniu braliśmy pod uwagę tylko po jednym zgłoszeniu od konkretnej osoby.
W kategorii Osobowość Tarnowskiej Kultury 2008 czytelnicy „akcentów” nominowali następujące osoby: Panią Barbarę Wiatr, Panią Annę Grygiel, Panią Agnieszkę Kawa, Panią Ewę Łączyńską – Widz, Panią Janinę Kania, Panią Krystynę Drozd, Panią Marię Kanior, Panią Jolantę Adamczyk, Panią Lidię Winiarską, Panią Barbarę Dagmarę Niziołek Ks. Profesora Michała Hellera, ks. Prałata Tadeusza Bukowskiego, ks. Hieronima Kosiarskiego, ks. Przemysława Pasternaka oraz Panów: Adama Bartosza, Edwarda Żentarę, Bogusława Wojtowicza, Ryszarda Ścigałę, Kazimierza Bańburskiego, Mirosława Poświatowskiego, Edmunda Juśko, Marka Popiela i dr Jacka Roika. Zgłoszono też nazwiska 2 osób, które nie spełniły zasady, że „Zgłoszenie konkursowe dot. Osobowości Tarnowskiej Kultury musi dotyczyć osoby, związanej z regionem tarnowskim (tu tworzącej/pracującej lub mieszkającej)”
Spośród wymienionych osób najwięcej głosów uzyskali:
Miejsce 3. Edward Żentara 34 głosy
Miejsce 2. Janina Kania 53 głosy
Z liczbą głosów 181 w kategorii Osobowość Roku 2008 i statuetkę „akcent 2008” od czytelników miesięcznika „akcenty” otrzymała Pani Krystyna Drozd.

W kategorii Wydarzenie Roku 2008 czytelnicy „akcentów” nominowali w sumie 30 imprez odbywających się w ubiegłym roku w Tarnowie i najbliższej okolicy. Były to :
- Cykl imprez z okazji 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w ramach projektu „Tarnów – Pierwsze Niepodległe”
- Cykl spotkań „Na skrzydłach po Drabinie” org. przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię
- Cykl imprez z okazji stulecia Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Wystawę „Kocham! Tarnów” w Tarnowskim Centrum Kultury
- Cykl „Uwaga Człowiek” org. przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię
- Festiwal Sztuki ART-FEST org. przez BWA Galerię Miejską w Tarnowie
- Cykl spotkań Teatru Nie Teraz „Czytanie Nocą”
- Festiwal Vitae Valor org. przez Stowarzyszenie Akademickie TRATWA
- Spektakl „Ruiny Ciała” w wykonaniu Daisuke Yoshimoto w Kąśnej Dolnej, zorganizowany przez Teatr Nie Teraz
- Spektakl Teatru im. L.Solskiego „Betlejem Polskie”
- Sesję popularnonaukową „Zagłada. Ludobójstwo na polskich Kresach” org. przez redakcję portalu inTArnet.pl i 3 tarnowskie stowarzyszenia: Teatr Nie Teraz, Tarn. Artystyczną Konfraternię i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
- Cykl koncertów jazzowych w Mościckim Centrum Kultury
- 22 edycję Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa org. przez TCK
- Tarnowską Noc Naukowców org. przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
- I Międzynarodowy Festiwal Jazzowy JAZZ CONTEST org. m.in. przez p. Piotra Pociaska, Stow. FERMATA oraz Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie
- Festiwal „Muzyka Lata” – cykl letnich koncertów na Zamku w Dębnie org. przez Pałac Młodzieży w Tarnowie
- Odsłonięcie Pomnika Romana Brandstaettera
- Dni Tarnowa ZDARZENIA-ZDERZENIA org. przez Urząd Miasta Tarnowa
- Festiwal BRAVO MAESTRO org. przez Centrum Paderewskiego Tarnów- Kąśna Dolna
- Cykl wykładów „Sekcja Sztuki Najnowszej” org. przez BWA Galerię Miejską w Tarnowie
- Wystawa „Tarnów Leliwitów” org. przez Muzeum Okręgowe
- Festiwal Komedii TALIA org. Teatr im. L.Solskiego w Tarnowie
- Projekt "Solidarność 1980. Historia- Kultura- Pamięć" org. przez Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY
- JAZZOWY RYNEK – cykl letnich koncertów jazzu tradycyjnego org. przez TCK
- Wielka Msza Jana Pawła II – Koncert dla Tarnowskiego Hospicjum Domowego org. przez dr Jacka Roika
- Cykl „Osobowości” w Mościckim Centrum Kultury
- Majówka w Kąśnej Dolnej org. przez Centrum Paderewskiego
- Festiwal Muzyki Odnalezionej org. przez Agencję INTER-ART
- Widowisko „Drogi do niepodległości” org. przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię
- Cykl imprez TYGIEL KULTURY org. przez Związek Polskich Artystów Plastyków
Spośród wymienionych wydarzeń najwięcej głosów uzyskały:
Miejsce 3. Stulecie Miejskiej Biblioteki Publicznej i – 52 głosy
Miejsce 2. Wystawa Kocham ! Tarnów – 83 głosy
Miejsce pierwsze w kategorii Wydarzenie Roku 2008 zajął z liczbą głosów 162 i statuetkę „akcent 2008” od czytelników miesięcznika „akcenty” otrzymał Cykl spotkań „Na skrzydłach po drabinie”.
Wybór czytelników miesięcznika jest symptomatyczny. Dokładnie tę samą Osobowość i Wydarzenie wskazali oni przed rokiem.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 67)Dodaj komentarz
(24-02-2009) Piast Kołodziej :
Wielkie rozczarowanie: po lekturze propozycji ma człowiek informację, że coś tam dzieje się w Tarnowie, ale nie rzuca na kolana, natomiast na prowincji to wygląda, że ni hu, hu.... pustynia, zero albo nul.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-02-2009) spec :
Faktycznie , powala na kolana....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(24-02-2009) bw :
tarnow to porach kto madry juz dawno wybyl do wawy ! :)))

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) zofia :
nic dodac,nic ujac.pracownicy etatowi np.bilioteki poaja swojego pryncypala,a potem na niego glosuja.taki jest mechanizm.Inie dotyczy to tylko biblioteki awszyskich kandydatow reprezentujacych instytucje upowszechniania kultury .zadnych indywidualnosci.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) kot :
Kaniowa na drugim miejscu???!!! Żenada! Ludzie, jaja sobie robicie! Wynik jest kompromitujący i rzeczywiście "symptomatyczny". Redakcja powinna poważnie zastanowić się nad zmianą formuły konkursu.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) Maro :
Z podanych statystyk wynika, że w naszym 120 tysięcznym (nie takim znów miasteczku) plebiscytem zainteresowanych była (używając łopatologicznego porównania) zaledwie kropelka w beczce. Sam wynik dotyczący Pani Drozd - 162 głosy (!!!). Może rzeczywiście w Tarnowie pozostali li tylko heroiczni obywatele ślepo przywiązani do tego miejsca, słabo opłacani, skupieni na sztuce przeżycia z dnia na dzień, dla których kultura to tylko jakieś fanaberie zmanierowanych artystów? W każdym razie coś się dzieje niedobrego, na koncertach, w teatrze, teceku wciąż ci sami ludzie, wystarczy sobie popatrzeć na relacje reporterskie. Po raz kolejny można westchnąć szkoda…

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) Kenna :
Przepraszam bardzo, a kto to jest Pani Krystyna Drozd ?? Proszę mi przybliżyć jej osobę i działalnośc, w której się realizuje.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) Maro :
Wystarczy wpisać w dowolną wyszukiwarke hasło: Krystyna Drozd Tarnów i tyle, nikt sie w sieci nie ukryje...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) gratulacje :
DLA SYMPATYCZNEJ PANI KRYSI Z TURNUSU TRZECIEGO OD SYMPATYCZNEGO OCZWIŚCIE, NIEWĄTPLIWIE PANA MIETKA: BUCIO!BUCIO!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) wijak :
Jeśli ktoś nadsyła blisko dwieście listów z kandydaturą kogoś i stanowi to ponad 3 razy więcej niż zajęła druga osoba w kolejności to świadczy najlepiej o tym jak działalność tej pierwszej jest widziana przez aktywnych uczestników tarnowskich wydarzeń kulturalnych. Kto bronił tym, którzy dziś narzekają na wynik głosować i mobilizować dla tego pomysłu innych ? Nie rozumiem dlaczego formuła Konkursu miałaby ulegać zmianie. Jest chyba pełna. Dziennikarze wybrali swoje a ludzie swoje. Ot, demokracja. Wiem, że działaczom kultury sowicie opłacanym z samorządowej i rządowej kiesy taki werdykt w niesmak, ale tak to widzą aktywni uczestnicy kultury. To, że jest ich garstka też najlepiej świadczy o ofercie tychże placówek. Trochę wysiłku, aby wypisać zgłoszenie i je nadesłać trzeba było wykazać. Nie widzę też nic zdrożnego w głosowaniu przez pracowników instytucji kultury na wydarzenia w tych instytucjach. Dla nich to było wydarzenie roku i trudno się dziwić.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) ewa :
Jeżeli stałe grono uczestników wydarzeń kulturalnych w Tarnowie liczy 30 może 50 osób, to listy w dobrowolnej ankiecie od 460 osób uznać należy za gigantyczny sukces. A polemika z wynikiem ich głosowania jest żałosna. blisko połowa głosów padła na skrzydła niech się dyrektorzy różnych centrów kultury choć raz zastanowią dlaczego, bo nic do nich i to od dawna nie dociera nic

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) Ana :
Ciekawi mnie na jakie imprezy zabrakło biletów? Gdzie były tłumy chetnych? No gdzie? Może tak w przyszłym roku frekwencja i rzeczywiste zainteresowanie ludzi bedzie nową metodą nagradzania wydarzeń. Nowa kategoria - impreza ciesząca się najwiekszym zainteresowaniem. Choć może nie, bo może się nią okazać na przykład jakiś koncert Fila, Dody i innej plastikowej gwiazdki.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) do Anny :
Metoda o której piszesz też nie będzie miarodajna, bo jak porównać kameralną z założenia imprezę ze spendowiskiem wokół modnego kiczu? Tak naprawdę sztuka zawsze była elitarna, chodź dziś na portalach działy "kultura" to przede wszystkim ploteczki o gwiazdach i gwiazdeczkach, czyli tania rozrywka. Poza tym jak mierzyć popularność niektórych wydarzeń liczbą uczestników, jeśli w niektórych przypadkach są to przymusowe (i dobrze) spędy uczniów?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) Giża :
Ja też pierwsze słyszę, co to za drabina i jakaś Drozd. Ten plebiscyt to kompromitacja. Wygrała jakaś tajemnicza jejmość, na którą głosowały zapewne wszystkie koleżanki z biura. Obciach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) Jan :
Kompromitacją jest mieszkać w Tarnowie lub zabierać głos w sprawie plebiscytu o kulturze Tarnowa i nie wiedzieć kto to jest Pani Drozd i "na skrzydłach po drabinie". To fak że przyjaciół faktycznie ma Krystyna dużo, ale nie koleżanek w biurze, bo w żadnym biurze nie pracuje. To przyjaciele, których urzekły Skrzydła i niestrudzona mordęga Krystyny robiącej wszystko co w jej mocy aby rozruszać ten kulturalny grajdoł. Całe szczęście nie tylko takie mendy się wypowiadają, jak poprzedniczka

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) Tomek N. :
Bardzo wyrobieni są głosujący i cieszę się, że zauważają to czego "ludzie od kultury" nie widzą lub udają, że nie ma. Wśród zgłoszonych wydarzeń nie było koncertu Rubika, Feela i innych takich gwiazdeczek, a tłumy przecież waliły do Mościc i do Klikowej. Pani, Krystyno chylę czoła. Dawno już nie byłem na "Skrzydłach", ale pamiętam ich niesamowity klimat. Ileż to już lat, coś chyba z pięć lub sześć? i tak miesiąc w miesiąc. Nigdzie nie ma takiego klimatu na innych imprezach, nawet na Salonie Poetyckim w Ratuszu. Jest Pani wielka, proszę nie przejmować się głupimi wypowiedziami ignorantów lub zazdrośników.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) G. :
Przedziwne, kobieta znikąd (chyba że z kosmosu), nigdy nikt o niej nie słyszał, w życiu nie widziałam na mieście plakatu żadnej uskrzydlonej drabiny, nie wiadomo kto to jest, co robi, ani jak wygląda, a tutaj jakieś liczne grono klakierów i cmokierów. A może jedna i ta sama osoba pisza? Może to ta Pani Drabina? Zabawne i żałosne w gruncie rzeczy. W oparach absurdu - jak u Mrożka. Edek z Tanga forever :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(25-02-2009) Tomek N. :
Żal mi takich jak G. taki/a to dopiero jest z kosmosu !

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) Do Tomka N. :
To ty i tacy jak ty ośmieszasz Kościół swoją patologiczną "rewolucyjną" czujnoscią. Kościół nie potrzebuje takich pseudoobrońców.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) Piast Kołodziej :
Rozpętało się piekiełko !!!! Każdy może robić konkursy jakie chce i co chce. "Na skrzydłach po drabinie" może wygrywać edycję za edycją i dobrze. Pani Kania też może być zawsze w czubie zestawienia, niezależnie od jakości pracy MBP, o dyrektorze Bartoszu nie wspomnę. To są IKONY tarnowskiej kultury, jakakolwiek by ona nie była. Właśnie - tarnowskiej, a juz niekoniecznie regionalnej. Dobrze byłoby, aby powstrzymywać się od mocarstwowych zapędów, gdy sił nie starcza. Mam na myśli zasięg konkursu, który w istocie był Tarnowski, a nie regionalny.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) Tomek N. :
Ten z tym wpisem o Kościele i rewolucyjnej czujności to dopiero nawiedzony lub uczulony kosmita! Gdzie tu w artykule i dyskusji dojrzał taki choćby wzmiankę o Kościele ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) Tarnowianin :
Tarnowska kultura nie posiada odpowiedniego zaplecza, aby uciec od prowincjonalności należy lobbować za powstaniem nowoczesnego, na miarę XXI wieku centrum kultury, bo na dzień dzisiejszy żadna tarnowska instytucja nie spełnia pod tym względem norm. Za parę lat ciężar wydarzeń kulturalnych przeniesie się z pewnością do Mościc gdzie w tamtejszym MCK trwa gigantyczny remont. Według mnie miniony rok należał bezwzględnie do Mościc, gdzie gościły takie tuzy jak choćby Skolimowski czy Pszoniak a to za sprawą doskonałej współpracy MCK z BWA. W centrum Tarnowa też by się coś takiego przydało i to szybko, bo nie tylko Europa nam ucieka, ale i obywatele naszego szanownego grodu emigrują, niekoniecznie z przyczyn ekonomicznych.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) Do Tarnowianina :
Popiera. 2008 należał do MCK. Skolimowski, Pszoniak, Seweryn, Kuna, Mohr, Machalica, Zamachowski i wielu innych. Nowe cykle letnie koncerty kameralne, teatr dla dzieci, prawdziwe wydarzenia artystyczne, świetne koncert, mocne tytuły teatralne. W Mościcach zaczyna grać i to na całego. Patrzę na to z ciekawością i podziwem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) obserwator :
Ależ biedny ten nasz Tarnów, normalne wydarzenia kulturalne, ktore powinny być czymś oczywistym urastają do takiej rangi, że tylko nagradzać, wychwalać i padać na kolana.... "bo grają i to na całego"...... to właśnie mają robić MCK, TCK czy inne! to jest ich obowiązkiem. A jakąż inną rolę powinny pełnić instytucje powołane do upowszechniania kultury?! Dlatego... sfolgujcie w tych zachwytach.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) do obserwatora :
Haha no bo tarnowianie tak już mają, że lubią onanizować się swoim miastem.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) XXX :
A ta jakaś dziwna Pani na drabinie, to co?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) Cool :
W dzisiejszych czasach można mieć każdą gwiazdę na pstryknięcie palców, wystarczy odpowiednio zapłacić, jak się ma kasę to i Rubik na weselu w Żuchowej zagra. Idąc tokiem rozumowania Obserwatora to właściwie nie ma sensu przyznawać żadnych nagród i wyróżnień dla ludzi, którzy tak czy tak zajmują się tym z racji piastowanego stanowiska, teatr ma wystawiać sztuki a galeria obrazy i kropka. Tylko (a propos brawo Andrzej!) można to robić z większym lub mniejszym zaangażowaniem, albo odbębnić osiem godzin w pracy albo realizować ambitniejsze projekty. Jak wiadomo w każdej pracy zawodowej ważna jest motywacja, w kopalni czy fabryce tę rolę pełni odpowiedni przelew na konto bankowe, w kulturze natomiast, notorycznie niedofinansowanej to uznanie publiczności oraz mediów jest siłą napędzającą ciągłe podnoszenie poprzeczki. Takie rankingi są potrzebne, i choć budzą, jak widać sporo kontrowersji generują też zjawisko zdrowej konkurencji, walki o coraz bogatszą i ciekawszą ofertę kulturalną, co jak mniemam, przynosi tylko korzyść nam, konsumentom tejże (kultury ma się rozumieć).

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) wafel :
najfajniej jest wręczać sobie nagrody. Zabawa przednia, a jakie gilgotanie w ego :)) hi hi hi

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) melodramant :jurm@is.net.pl 
Zeby choć coś te komentarze dawały , albo były odzwierciedleniem stanu rzeczywistego , ale jest to zbiór wzajem sie wspierających i szkalujących wpisów . Choćby w przypadku Pani Krystyny bardzo niesprawiedliwych , a innych wręcz niczego nie robiących osob wstawiających na piedestał . Mnie od lat bierze cholera na zmowe milczenia koło dwojga muzyków światowej klasy, dla których nie ma ani jednego małego choćby tarnowskiego wyróżnienia , że o szcownych skrzydłach nie wspomne . Ba , nikt przecież o nich nie wie , a śwaitowe wydarzenie muzyczne FMO - emigruje z Tarnowa i powoli odchodzi w zapomnienie . Patrząc na wyrózniających w tym mieście - płakać mi sie chce bo to i śmieszno i durno . Ale takie mamy "ELYTY kurturowe " dodam tylko ,że jeden w v-ce prez. m.Tarnowa - Zamykał Festiwal Piosenki Odnalezionej . Przykre i straszne

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) kaczatko :brug@gmail.com 
Ta dwójka muzyków" światową klasę" przyznała sama sobie.Ten festiwal był imprezą komercyjna,prywatną.I dobrze, że emigruje z Tarnowa i powoli odpływa.Skoro była to muzyka rzadko wykonywana, to pewnie była kiepska.Poza tym- jak długo można "odnajdywać" zapomnianą muzykę?a tej kiepskiej- każdy kompozytor,nawet wybitny miał przecież słabsze dni i marne utwory,których potem się wstydził-po prostu szkoda przypominać i wykonywać. Impreza zużyła się po prostu.I znudziła.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) kaczatko :brug@gmail.com 
Ta dwójka muzyków" światową klasę" przyznała sama sobie.Ten festiwal był imprezą komercyjna,prywatną.I dobrze, że emigruje z Tarnowa i powoli odpływa.Skoro była to muzyka rzadko wykonywana, to pewnie była kiepska.Poza tym- jak długo można "odnajdywać" zapomnianą muzykę?a tej kiepskiej- każdy kompozytor,nawet wybitny miał przecież słabsze dni i marne utwory,których potem się wstydził-po prostu szkoda przypominać i wykonywać. Impreza zużyła się po prostu.I znudziła.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) melodramat :
Twoj wpis włąsne świadczy o Twoim poziomie do którego chylę czolo , a zdwojenie jego edycji świadczy o zacietrzewieniu - niestety . Trzeba troche wiedzieć o muzyce / kaczątko/ ,żeby sie wypowiadać. To tak jak ostatnio z kryzysem. Najwiecej mają do powiedzenia ekonomiści amatorzy . Nie pozwole jednak byś pisał nie prawde . I będe walczyl nawet przed sądem. Od samego początku obserwowałem ten festiwal i posiadam materiały filmowe krecone przez II TVP . i wiem jaką pozycją był ten Festiwal w życiu kulturalnym Kraju . Masz wątpliwości , lub po proslu nie wiesz - sięgnij do archiwów i nie pleć bzdur

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) kaczątko :brug@gmail.com 
I po cóż się tak zaperzasz,dobry człowieku?Odkąd to "materiały filmowe kręcone przz II TVP" mają być świadectwem na to,jaką zdarzenie ma pozycję w kraju?Przyjeżdża jakiś spocony,wiecznie spieszący się matołek z operatorem kamery, wynajmuje się zaprzyjaźnionego recenzenta- i mamy" wielkie wydarzenie".na jakim świecie ty żyjesz, skoro tego nie wiesz? I odwrotnie:nie masz "dojśc" do ważnych mediów, to chocbys byuł geniuszem na miarę Szopena- przepadasz.Tak to niestety wygląda od kulis, poczciwcze...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(26-02-2009) Penolpepa :
Mnie również zaintrygowała ta dama, która rzekomo zwyciężyła plebiscyt. Wielce tajemnicza persona. Rozumiem, że organizuje jakieś pogwarki w granie znajomych gdzie czytuje się poezję, tak?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) do obserwatora :
Wiele racji w tym co piszesz "to mają robić...to ich obowiązek" ale można to robić z większym lub mniejszym zaangażowaniem. I dobrze że są osoby, instytucje które mają ambicje robić coraz lepsze zdarzenia i nie obawiają się kreacji. Reszta jest po stronie publiczności.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) Anula :
Gdzie można oglądnąć zdjęcia z tej wspaniałej uroczystości???

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) ewa :
pogrzeb w fotorelacjach na stronie głównej

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) do Ewy :
Niezbyt szczęśliwe sformułowanie „pogrzeb”, mnie kojarzy się jednoznacznie, powinno być raczej „poszukaj”. Ciekawa dyskusja, aczkolwiek niektóre wypowiedzi na granicy chamstwa. Postanowiłam napisać bo nienawidzę tego miasta a z przyczyn ekonomicznych i powodów rodzinnych muszę tu mieszkać. Rok temu przestałam być konsumentką tutejszych wydarzeń kulturalnych, zewsząd wyziera małomiasteczkowość, zakompleksienie, bufonada, pretensjonalność itp. Nie mogłam już patrzeć na wciąż te same twarze, gdziekolwiek byłam ci sami ludzie. Są naprawdę sprawne połączenia do Krakowa, gdzie teatrów i galerii mnogość i oferta na wysokim poziomie. Bardzo sensowna wypowiedź Tarnowianina, może rzeczywiście brak odpowiedniej infrastruktury jest przyczyną marazmu i swoistego tarnowskiego spleenu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) Zniesmaczony :
A o TARNOWSKIEJ NAGRODZIE FILMOWEJ organizowanej przez TCK i o FESTIWALU KOMEDII TALIA organizowanym przez tarnowski Teatr to już zapomnieliście "szanowne" jury? Świetna wystawa "Kocham Tarnów" przygotowana przez TCK doczekała się raptem wyróżnienia... A koncert Marysi Peszek i Czesława też przez TCK organizowane również pominięte. To nie są wydarzenia kulturalne na miarę tych nagród? Co to ma znaczyć? Wydaje mi się, że to jury składające się z tarnowskich dziennikarzyków powinno nieco bardziej się doinformować w wydarzeniach minionego roku, a później przyznawać nagrody... To wszystko to chyba jakieś kółko wzajemnego lizania d...y....

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) henryk "szóstka w totka" :
...otóż mogę też zapłacić Madonnie, aby w trakcie letniej trasy po Europie, wpadła na kawkę do Tatrzańskiej, żeby jakiś fajny żart powiedziała i że was kocha oczywiście - to wszystko wam obiecuje po moim pierwszym trafieniu "szóstki" w totka. Mogę wam też nakupić kilka drabin, ba! całe rusztowanie! Mogę czytać nocą, przy latarce, zapalniczce - to ponoć nie jest takie niezdrowe? Mogę wam nawet, to co nazywacie tarnowskim środowiskiem studenckim (z Brzostka, Żuchowej i tam skądś), zrzeszyć w jakieś fajne bojówki.. Tylko proszę nienawydurniajcie się.. I oczywiście moje pytanie nieustającej odpowiedzi do Kapituły. - Czy też wtedy zostanę Osobliwością Roku, albo chociaż takiego malutkiego sezonu?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) Mikołaj :
"Zniesmaczony" ma rację. TCKu brak, a było tyle świetnych koncertów i imprez, nie jakichś napuszonych przeintelektualizowanych bździn, tylko naprawdę dobrych zdarzeń. I jeszcze sam TCK, zobaczcie jak bardzo zmienił się, także wizualnie pod rządami Pana Tomasza Kapturkiewicza - To jest Osobowość w Kulturze Tarnowa ostatnich lat.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) Te :
Henryku, za skrzydlatą drabinę - na pewno :)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) Marlon :
..a najbardziej lubię zapach napalmu o poranku.. gorąco polecam http://www.youtube.com/watch?v =bPXVGQnJm0w&feature=related

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(27-02-2009) cóż :
i pomyśleć, że wystarczyło zagłosować...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-02-2009) spec :
do "do Ewy" Popieram w 100 %. Zapyzialstwo i nadymanie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-02-2009) Te :
No i głosowali - skrzydlaci drabiniarze uroczej pani Krysi (z turnusu trzeciego)

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-02-2009) TEATR MONTOWNIA :
Teatr Montownia - dziś w MCK o godz.18. Zobaczcie kawał dobrego TEATRU!!! Nie będziecie żałować - tylko bez zapyzialstwa i bufonady.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-02-2009) do Ewy :
Skoro nienawidzisz tego miasta to dlaczego tu mieszkasz? "... z powodów ekonomicznych..." Współczuję ci.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(28-02-2009) obserwator :
Ja Tarnów kocham, ale rozumiem do Ewy. Jej chodzi o klimat, którzy tworzą ludzie i ten jest fatalny. Rządzą nami zawistne i małostkowe durnie słuchające tak zwanych elit, które są największym złem, jakie temu miastu się przydarzyło. W tym sensie i ja nienawidzę tego miasta

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2009) student :
Jak można pisać o Juwenaliach i "mimo wartych docenienia wysiłków kilku zapaleńców" nie wiedząc o tym kto organizuje je w Tarnowie?? Przecież w tym całym jury zasiadają sami dziennikarze. Poza tym jeżeli "słabościa Juwenaliów" jest koncert zespołu IRA, na który przychodzi ponad 5 tysięcy ludzi, to jak nazwać organizowane występy orkiestr symfonicznych i innych "gwiazd muzycznych" dla wąskiego grona odbiorców, z zamiłowaniem uskuteczniane od kilku lat przez TCK???? Dla kogo to? dla 70letniej babci, czy pseudo artysty co w "3 słońcach" siedzi i lansuje się ze znajomymi przy winie?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2009) do studenta :
chyba drogi studencie chodzi o to, że zaprosić gwiazdkę czy gwiazdę to żaden problem, jak się ma pieniądze - rzecz w tym że nie potraficie nic sami z siebie wygenerować. Życie studenckie w Tarnowie nie istnieje, no chyba że za jego przejaw uznać życie knajpiane, tu rzeczywiście byłoby się czym pochwalić

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2009) student :
Już wiem! To wszystko dla czytelników miesięcznika "Akcenty", to pismo jak i nagrody, które przyznają są tak znaczące, że pewnie każdy boi się zrobić na rynku koncert z prawdziwego zdarzenia. A właśnie czy potraficie mi wymienić imprezy (poza Juwenaliami, Świętem Gulaszu, koncertami w stadninie koni, WOŚP i meczami żużlowmi Unii Tarnów), które przyciągnęłyby kilka tys. ludzi? A 2 pytanie czy potraficie wymienić takie imprezy, że dodatkowo były org. przez Miasto? Dodatkowo, skoro władze Miasta mają żal do studentów, to dlaczego Juwenalia nie są uwzględniane w budżecie miasta? Taką imprezę zaczyna się organizować pół roku wcześniej i już wtedy ważne jest żeby znać swój budżet, to zamiast pomóc w realizacji jakiegoś przedsięwzięcia jeszcze bardziej to utrudniają. W Lesznie i Gliwicach porównywalnych miastach co Tarnów Urząd Miasta daje na Juwenalia minimum 50 000 zł, a Tarnów ile 10, 20? Jasne, lepiej wydać 700 000 na Dni Tarnowa i Konia Polskiego... A właśnie rok temu podczas Juwenaliów też był przegląd kabaretów, bilety rozeszły się w 3 dni i co? dało się za 10 zł zaprosić porządne kabarety, a nie za 30 do amfiteatru nie oszukujmy się na imprezach TCK i inne organizacje zarabiają 3x tyle ile warta jest impreza, tylko nam studentom się liczy i patrzy na ręce na każdy grosz, mimo że robimy to za free!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2009) czytelniczka :
Drogi Studencie.... rzecz nie w tym, by tarnowscy studenci zapraszali uznane gwiazdy estrady, kabarety... ale by wykrzesali coś z siebie, coś własnego!!! Poza tym, jeśli nawet na koncert formacji IRA przychodzi 5 tysięcy osób, to gdzie te tysiące studentów na inauguracji Juwenaliów, podczas przekazywania kluczy do miasta???? Gdzie współpraca wszystkich! tarnowskich uczelni przy organizacji Juwenaliów??? Tarnowskich studentów nie widać... chyba że w kilku knajpkach na rynku...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(01-03-2009) Absolwent :
Do "czytelniczka": "Juwenalia" organizowane są przez Stowarzyszenie "Leliwa", które zrzesza studentów i absolwentów z wszystkich tarnowskich szkół wyższych, tak więc nie rozumiem zdania "gdzie współpraca WSZYSTKICH uczelni", zwłaszcza, że wszystkie one wspomagają "Juwenalia" finansowo. A co do innych inicjatyw tarnowskich studentów, to wymienię tylko kilka z ostatnich miesięcy: akcja "Pluszak", warsztaty dziennikarskie, koło naukowe nieruchomości, tarnowskie forum studenckie "Business Centre Club" i Jego projekty, "Reniferiada", "Wampiriada", "Projektor" (wolontariat studencki), koło naukowe zarządzania "Behemot", liczne międzyuczelniane rozgrywki sportowe czy też nawet... kursy tańca towarzyskiego dla studentów. Nawet na tym portalu można było swego czasu znaleźć informacje o w/w inicjatywach. Być może przeciętny mieszkaniec tego nie zauważa, ale trudno żeby studenci wyklejali plakatami połowę słupów ogłoszeniowych albo wykupywali reklamę w radiu za kilka tysięcy. Nie porównujmy się do Krakowa, ale czy np. studenci w Nowym Sączu albo Rzeszowie organizują (oprócz "Juwenaliów") jakieś wielkie inicjatywy, dzięki którym widać tą grupę społeczną w całym mieście? Na koncercie "IRY" w zeszłym roku było prawie 8 tysięcy osób, a w tym roku "Kult" ma okazję pobić tamten wynik. Szkoda, ze niestety - jak pisał poprzednik - miasto ma studentów w d**ie, bo np. w takiej Legnicy, UM potrafi na ten cel przeznaczyć 3 razy tyle ile w Tarnowie.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2009) do Absolwenta :
A co ma wspólnego z kulturą akcja Pluszak, wolontariat studencki, tarnowskie forum studenckie "Business Centre Club" czy inne działania, które wymieniłeś? Wydaje mi się, że właśnie za to dostaliście tę nagrodę, za brak wiedzy, czym jest kultura.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2009) pedro :
Student i Absolwent mają trochę racji. Miasto i jego instytucje nie mają pomysłu na zagospodarowanie młodych ludzi na studiach. 3 razy tyle forsy na juwenalia niczego tu jednak nie zmieni, choć byłoby symbolem pewnej mentalnej przemiany w magistracie. Rzecz jednak nie leży tak naprawdę w pieniądzach. Inicjatywy, o których pisze absolwent skupiają garstkę zainteresowanych. Poza nimi 99 % studentów nie jest zainteresowanych tworzeniem kultury w żadnym jej przejawie. Ba, nie są zainteresowani odbiorem nie tylko tego, co ich koledzy czasem zaproponują, ale też innymi wydarzeniami. Na wernisażach, przeglądach, w teatrze studentów można policzyć na palcach. Jeśli dostaniecie 20 tysięcy więcej to czy zapełnicie Rynek studentami w czasie odbioru kluczy do miasta, zorganizujecie wielesetosobowy, kolorowy, pełen pomysłów korowód ? Przecież wiemy, że nie. Nie da się zakląć rzeczywistości. Kultura studencka w tym mieście nie istnieje. Tradycja juwenaliów zanim zdążyła się utrwalić umarła w Tarnowie. to na pewno nie wina tych kilkunastu czy kilkudziesięciu niespokojnych duchem młodych ludzi, którzy dalej coś próbują robić. koncert nawet wielkiej importowanej gwiazdy i popijawa niczego nie zmieniają. Ale chwała wam choć za ten figowy listek

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2009) Były student :
Nie będzie studenckiej kultury tam, gdzie nie ma tak zwanych studentów stacjonarnych, czyli takich, co zamieszkują w akademikach. Gdzie miasteczko akademickie? Gdzie studenckie kluby i choćby stołówki? Kilka lat temu szumnie mówiło się o otwarciu filii Warszawskiej ASP i co i cisza. Dobre warunki socjalne, oddziały prestiżowych uczelni pewnie by ściągnęły do Tarnowa żądną wiedzy młodzież, choćby z przyczyn ekonomicznych, ale aby to zrealizować potrzeba długofalowej strategii i prawdziwych działań, a nie tylko obietnic bez pokrycia, pieniądze to najmniejszy problem wystarczy powalczyć o unijne fundusze. Przy okazji TCK – brawo!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2009) do Absolwenta :
W Rzeszowie jak są juwenalia to wie o nich całe miasto, choć oczywiście z Krakowem się porównać nie da. W Nowym Sączu studenci angażują się w życie kulturalne tego miasta i wszędzie ich widać na imprezach. W Tarnowie może się coś zmieni jak będzie stały campus na PWSZ

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2009) hehe :
"W Nowym Sączu studenci angażują się w życie kulturalne tego miasta i wszędzie ich widać na imprezach." Bzdura...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2009) do Absolwenta :
do hehe - mieszkałem przez pół roku w Sączu i mam takie doświadczenia, że tam, na wernisaż, koncert czy festiwal przychodza głownie młodzi ludzie, a w Tarnowie przede wszystkimj ludzie w sile wieku i emeryci

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(02-03-2009) do pedro :
Nie wiem ile masz lat, ale jeśli jesteś młodym człowiekiem, to jestem zaskoczony. Też byłem kiedyś studentem, ale gdyby ktoś nam wtedy powiedział, że jakieś "miasto", czy "instytucje" mają mieć pomysł na zagospodarowanie nas, pewnie wspólnie z kolegami umarlibyśmy ze śmiechu. Widać takie czasy przyszły, że studentów trzeba ustawiać w pary i prowadzić a to do teatru, a to do kina, a to na koncert. Pora umierać. Bardziej realny problem wydaje się polegać na tym, że studia w Tarnowie trwają raptem trzy lata. to trochę mało, by zakotwiczyć w "życiu studenckim". Studia pięcioletnie bardziej temu sprzyjały.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-03-2009) Adi :
Ciekawe dlaczego nikt nic nie napisał o Osobowości Tarnowskiej Kultury, ja nie napiszę bo nie znam goscia, a koncert Osjana był nie dość że nudny to jak zauważyłem nie wzbudził wśród Tarnowian żadnego zainteresowania, w każdym razie bilet można bylo dostać bez problemu i był stosunkowo tani.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(03-03-2009) Do Adi :
Dziennikarzom coś się pomyliło, albo nie byli w pełni świadomi podczas głosowania (nie należy mieszać wódy z prochami). Do tej rzekomej Osobowości (chyba Osobliwości?)Tarnowskiej Kultury bardziej pasuje statuetka chimery. To idealny kandydat: kapryśny, obłudny, nadęty jak balon, zblazowany. Słowem Chimera (nie tylko) Roku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-03-2009) student :
do czytelniczka: 5 tysiecy to bylo 2 lata temu na koncercie ŁZY, na IRA było ich około 8. Tarnów to specyficzne miasto i proszę nie pisz mi, że jakby było wręczenie kluczy do bram miasta na x-lecie miasta Tarnowa to by ludzie tak przyszli na rynek, gdyby nie dodatkowe atrakcje, na których studentów nie stać. Macie wszyscsy problemy do studentów, a gdyby zrobić święto Matki Polki na rynku, gdzie każda pani dostałaby po róży to na pewno były by tłumy, a Ty byłabyś pierwsza w kolejce. Co innego jakby przy okazji był niewielki koncert FEEL czy innej kapeli sezonowej, to wtedy zleciałoby się tysiące ludzi i mega impreza super zabawa, ludzie przyszli na święto Matki Polki, je je je bawmy się śpiewajmy tańczmy. Trochę myślenia trzeba włożyć zanim się coś napisze. Bo każdy tutaj malkontent na miejscu takiego studenta mając w piątek w południe do wyboru iść na rynek i zobaczyć p. Ścigałę, czy pojechać na piwo do domu wybierze to 2. Nie mówcie mi, że mając od 12 wolne w pracy poszlibyście na nieobowiązkowe szkolenie BHP lub wystawę heblowanych desek.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(04-03-2009) cold :
wystawa heblowanych desek? Hmm racja. Też wolałbym iść na piwo niż na żałosne wystawy w BWA

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(09-03-2009) do Do Adi :Wsred289@op.pl 
Kolego jak masz coś do Pana Wojtowicza to powiedz Mu to w oczy a nie uprawiaj prywatnych wycieczek i nie szkaluj nikogo publicznie, tym bardziej, że jak widze twoja opinia jest odosobniona. Więcej odwagi. Władysław Średnicki - Tarnów

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(23-05-2009) adam :kontakt@envol.pl 
dobry materiał, pozdrawiam http://envol.pl

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl