Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: InTARnet.pl
  
   Gwiazdy PO w Tarnowie   -   17/5/2004
W sobotę i w poniedziałek gościli w Tarnowie dwaj wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. W sobotnim popołudniowym spotkaniu w restauracji "Pasaż" wziął udział Jan Maria Rokita, któremu towarzyszył radny wojewódzki i kandydat PO do europarlamentu - Bogusław Sonik. Dziś nasze miasto odwiedziła z kolei profesor Zyta Gilowska. Towarzyszyli jej poseł Aleksander Grad i "tarnowska" kandydatka PO do PE - Urszula Gacek. Grupa "Gx3" (na zdjęciu) wzięła udział w spotkaniu z mieszkańcami na WSB.

Ogloszenie

Jan Rokita - "gwiazda" sejmowej komisji śledczej ds. Rywingate - podczas długiego wstępu - tyrady przedstawił licznie zgromadzonym w "Pasażu" mieszkańcom Tarnowa swoją diagnozę sytuacji politycznej w Polsce. Polityk PO z goryczą myśli o zaniechaniach i zwyczajnym psuciu państwa dokonywanym przez różne ekipy rządzące w ciągu minionego 15-lecia. Mamy dziś do czynienia z sytuacją, w której głupi dominują nad mądrymi, leniwi nad pracowitymi a nieucy nad wykształconymi. Państwo wymaga więc generalnego remontu - stwierdzał głośno poseł, dodając jednocześnie, że minione piętnastolecie we wszystkich miejscach, w których rządzący nie zechcieli czegoś rodakom "poprawić" przyniosło też jednak wiele sukcesów. Sukcesy te zapewniała - zdaniem Rokity - niespożyta, szczególnie początkiem lat 90-tych energia i przedsiębiorczość Polaków. - Uwolnić energię Polaków ! - to jest dziś główne hasło mojej partii - mówił Rokita. Aby to uczynić musimy doprowadzić do deregulacji gospodarki, do minimum ograniczyć sferę oddziaływania państwa na życie obywateli. Tylko poprzez danie obywatelom faktycznej wolności zapewnić można państwu skuteczność i przywrócić mu upadły dziś prawie zupełnie autorytet. Zdaniem wiceprzewodniczącego PO - jego partia daje dziś Polsce największą szansę postawienia państwa na nogach, zamiast na głowie. Dla przyszłego rządu PO chce zjednać sobie zaufanie Polaków takimi "zapomnianymi" dziś w Polsce cechami ludzi władzy, jak : uczciwość, przyzwoitość, odpowiedzialność i stanowczość. W Platformie i zaprzyjaźnionej z nami partii braci Kaczyńskich mamy takich ludzi ! - puentował Rokita.
Uczestników spotkania interesował obecny stan "wojny" wypowiedzianej przez PO Samoobronie. Odpowiadając na to pytanie Jan Rokita stwierdził, że nie było w dotychczasowej historii Rzeczpospolitej sytuacji, w której kryminalista pokroju Andrzeja Leppera aspirowałby do funkcji premiera. To oczywiście pewnego rodzaju znak czasu, w jakim żyjemy. W tym miejscu polityk Platformy nawiązał do jego piątkowego starcia z przewodniczącym Samoobrony, który z mównicy sejmowej oskarżył Rokitę o kryminalne interesy (Rokita poprosił w odpowiedzi marszałka Oleksego o przebadanie Leppera ... alkomatem). - Jest więc wojna z takim politykiem jak Lepper, zasadniczo nie ma jednak wojny z Samoobroną i jej wyborcami - ciągnął dalej Rokita. My wiemy z czego wypływa gorycz tych ludzi, wiemy, że zostali dotkliwie skrzywdzeni, m.in. przez państwo. Nie będzie jednak w Platformie tolerancji dla faktu, że na tej ludzkiej krzywdzie żerują cyniczni przestępcy ! - podkreśłał poseł.
Jakub Kwaśny z Federacji Młodych Socjaldemokratów zapytał Rokitę o wydźwięk ubiegłotygodniowego artykułu w "Gazecie Wyborczej" (w artykule "Struktura koryta" przedstawiono kulisy zawarcia prawicowej koalicji w samorządzie Małopolski i przydziału na mocy tego "układu" kilkudziesięciu stanowisk w kilku instytucjach województwa według partyjnego klucza). Rokita a później radny Sonik (obecny radny wojewódzki) dziwili się dlaczego autor artykułu o tak "aferalnym" tytule martwi akurat liczba "politycznych" stanowisk w Małopolsce. Ich zdaniem jest to akurat liczba najniższa spośród wszystkich województw w Polsce.
Zapytany o plany PO dotyczące obniżenia kosztów pracy (jeden z postulatów Platformy, powtórzony zresztą przez Rokitę podczas wstępnego wystąpienia) odpowiedział, że PO dostrzega przestrzeń dla ograniczenia tych kosztów nawet do około 20 % stanu obecnego. Jednocześnie zadeklarował, że Platforma nie będzie "majstrować" przy obecnych stawkach składki emerytalnej. System emerytalny, jaki Polska posiada jest jego zdaniem jedną z największych zdobyczy piętnastolecia i (powoływał się tu na oceny OECD) najlepszym spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO odpowiadał też na pytanie Wojciecha Popieli z UPR o sposoby przeciwdziałania planom niemieckiego lobby odszkodowawczego. Jan Rokita odpowiedział, że dostrzega ten problem i uważa dawanie odporu niemieckim roszczeniom wobec Polski za sztywny element doktryny państwa polskiego. - Nie boję się jednak faktu, że decydować o tym będzie ktoś poza Polską, w jednym z europejskich trybunałów. Już wielokrotnie trybunały te odsyłały podobne wnioski do polskich sądów, jako jedynie władnych do rozstrzygania takich sporów - mówił polityk PO. - Już słyszę jednak o głupich decyzjach jakichś burmistrzów, którzy oddają jakieś nieruchomości w ręce niemieckie. Najbardziej boję się, że jakiś polski sąd i polski sędzia ulegną temu lobbingowi i wydadzą w podobnej sprawie orzeczenie niezgodne z polską racją stanu. Taki precedens mógłby rzeczywiście uruchomić istną spiralę roszczeń. Ale przeciwdziałanie takiemu scenariuszowi leży po polskiej stronie - powtórzył Rokita.
Ostatnie pytania dotyczyły politycznych sojuszy Platformy. Zapytany o stosunek do Unii Wolności, Rokita odparł, że ma oczywiście dużo życzliwości dla historycznej roli jaką odegrała ta partia w przechodzeniu z PRL-u do niepodległej Polski, ale też nie może rozpatrywać wariantu jakiegokolwiek sojuszu z "niebytem politycznym". Rokita uważa bowiem, że UW przechodzi już ostatecznie do historii.
Wiele sympatii ma z kolei Rokita dla partii braci Kaczyńskich - naturalnego partnera PO w przyszłej koalicji parlamentarnej i rządowej, której zadaniem będzie remont państwa. W tej kluczowej sprawie, czyli ocenie zadania, przed którym stoi kraj jesteśmy z PiSem zgodni - mówił Rokita.

Podczas spotkania z Janem Rokitą dominowała diagnoza, z którą zresztą trudno się było nie zgodzić wszystkim zebranym na sali. O szczegółowych rozwiązaniach, które miałyby kraj wyrwać ze złej sytuacji wewnętrznej mówił poseł PO niewiele. W pewnym momencie poproszony nawet przez prowadzącego spotkanie redaktora Tomasza A.Żaka o przedstawienie scenariusza "Jak ?" (przełamać tę sytuację) poseł zdziwił się twierdząc, że przecież przez 40 minut o tym już opowiadał. To z kolei zdziwiło wielu zgromadzonych, którzy - podobnie jak piszący te słowa - zbyt wielu "konkretów" jednak w sobotę nie otrzymali.

Ten niedosyt został w dużym stopniu zaspokojony przez nietuzinkowego polityka, który odwiedził Tarnów w poniedziałek. Profesor Zyta Gilowska, bo o niej mowa, przedstawiła podczas popołudniowej konferencji prasowej główne tezy programu PO, który w niedzielę ogłoszony został w Krakowie. Na pierwszym miejscu Pani profesor wymieniła powstawanie nowych miejsc pracy , na drugim - zapewnienie państwu bezpieczeństwa finansowego poprzez samoograniczenie jego roli i w konsekwencji - zapewnienie państwu skuteczności. Wiceprzewodnicząca Platformy przypomniała postulat "3 x 15%", zmierzający do uproszczenia systemu podatkowego, przy jednoczesnym zapewnieniu państwu podobnych przychodów, co dzisiaj. Reformę tę liderka PO zamierza rozpocząć od ujednolicenia stawki VAT. W drugim kroku nastąpiłoby wprowadzenie podatku liniowego od dochodów osobistych a w trzecim - opodatkowanie liniową składką wszystkich (nie tylko CIT) dochodów z prowadzenia firm. Profesor Gilowska, broniąc konieczności wprowadzenia takich reform podatkowych i będąc pewna, że są one korzystne dla większości obywateli, zdaje sobie jednocześnie sprawę, że będą grupy, które na takich zmianach potencjalnie stracą. Dlatego też PO proponuje system bezgotówkowych rekompensat. Jedną z propozycji jest np. obniżenie stawki rentowej. Składka ta stanowi w realnych przychodach państwa kwotę wyższą niż wpływy z tytułu podatku PIT !
Na wypłatę świadczeń rentowych wypłaca się u nas tyle samo (około 30 milardów zł), co na całą opiekę zdrowotną, do której dostęp gwarantuje przecież konstytucja i która w tym świetle powinna być najbardziej powszechnym świadczeniem dystrybowanym przez instytucje państwa. To chora sytuacja - zauważyła Z. Gilowska.
Kolejnym postulatem PO są radykalne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu administracji. Politycy Platformy w biurokratycznym aparacie państwa dostrzegają na każdym kroku przejawy rozrzutności i marnotrawstwa. Postulują zatem m.in. likwidację licznych funduszy celowych i agencji rządowych, Senatu, a także wprowadzenie surowych ale łatwych do sprawdzenia zasad kontrolowania wydatków. Profesor Gilowska mówiła dziś w Biurze Poselskim Aleksandra Grada o zasadzie "odgórnych, natychmiastowych i wymuszonych" oszczędności na władzy. Platforma chce m.in. o 50 % ograniczyć składy urzędnicze w urzędach wojewódzkich, o 15 % wszelkie wydatki w państwowych jednostkach budżetowych. Zdaniem wiceprzewodniczącej PO, prawo do samochodów służbowych i służbowych "komórek" powinni mieć tylko najwyżsi rangą urzędnicy państwowi. Dlatego też PO planuje w ciągu dwóch lat o 75 % ograniczyć liczbę samochodów służbowych w państwowych instutucjach i o tyle samo telefonów komórkowych.

Spotkanie w audytorium "D" Wyższej Szkoły Biznesu również zdominowane zostało przez dyskusję o finansach publicznych i podatkach. Podczas spotkania, głównie z tarnowskimi studentami, profesor Gilowska zadeklarowała, że celem Platformy jest wprowadzenie w kraju najprostszego systemu podatkowego w całej Unii Europejskiej i doprowadzenie do sytuacji, gdy Polska stałaby się swego rodzaju "specjalną strefą ekonomiczną", do której ściągaliby inwestorzy. Jednocześnie profesor zauważyła, że obniżenie i uproszczenie podatków jest na pewno warunkiem koniecznym dla uzdrowienia publicznych finansów i zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, ale bałaby się dziś określić, na ile warunkiem wystarczającym.
W takim miejscu jak uczelnia nie uniknięto oczywiście tematu edukacji i dostępu do niej. Wraz z obecnym podczas spotkania Rektorem Krzysztofem Pawłowskim wiceprzewodnicząca Platformy mówiła o wielkim paradoksie bezpłatnego szkolnictwa, szczególnie szkolnictwa wyższego. Z tego zapewnionego przez konstytucję atrybutu korzystają dziś w kraju głównie dzieci zamieszkałe w większych miastach i pochodzące z zamożniejszych rodzin, które byłoby stać na studia płatne. Pozbawiona szans studiowania jest natomiast często uboższa młodzież z mniejszych miasteczek i ze wsi.
Nie zabrakło też pretensji pod adresem ugrupowania, którego liderem jest Pani Profesor. Dwaj starsi uczestnicy spotkania zarzucili Platformie obłudę. Ich zdaniem PO uczestniczyła lub uczestniczy już przecież w sprawowaniu władzy (wskazano tu nawet palcem na obecnego na sali posła Aleksandra Grada, byłego wiceministra zdrowia). Inną z wielu pretensji wypowiadanych pod adresem PO było "zaprzedanie się" Brukseli i Bankowi Światowemu oraz - zdaniem adwersarzy "roszyfrowywanych" przez liderkę Platformy jako sympatycy LPR - "zlecona Platformie misja doprowadzenia do powolnej destrukcji polskiej państwowości". Co do pierwszego zarzutu pani profesor stwierdziła, że jest w polskiej polityce od ponad dwóch lat i jak dotychczas jest w opozycji. Nie przeczy, że są w PO politycy, którzy mają już jakieś doświadczenia władzy, ale też Platforma nie potępia w czambuł wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu minionych 15 lat. Osobom, które są w Platformie a miały na przykład, zwykle krótkie, epizody ministerialne sporo zawdzięczamy. Nie znaleźli się więc oni w Platformie przez przypadek. Zdaniem liderki partii - tacy politycy dodatkowo uwiarygadniają postulaty PO dotyczące reformy państwa, bo obserwowali te problemy nie tylko z zewnątrz, ale też od kulis.
- Ze względu na fakt, że adwersarze nie przytoczyli żadnego konkretnego przykładu na "zaprzedanie się" PO w relacjach z zagranicznymi partnerami i instytucjami nie mogę odpowiedzieć na taki zarzut - odpowiedziała pani profesor na inny z zarzutów pod adresem jej partii. Dodała jednak, że szanuje tę mieszankę goryczy i troski o państwo, jaką wyrażają w swoich wystąpieniach przeciwnicy Platformy z LPR.

Urszula Gacek - jedna z uczestniczek i organizatorek spotkania w WSB w rozmowie ze mną nakreślała plan dalszej swojej kampanii przed wyborami 13 czerwca do Parlamentu Europejkskiego. - Zapraszając na swoje spotkania przedwyborcze wszystkich mieszkańców Małopolski, przede wszystkim chcę rozmawiać z młodzieżą i z nią spotykać się będę najczęściej. Głównie na małopolskich uczelniach.
Już we wtorek popołudniu w WSB odbędzie się otwarte spotkanie "Ucz się i pracuj w Wielkiej Brytanii", które poprowadzi kandydatka Platformy, absolwentka Oxfordu i wieloletnia mieszkanka wysp brytyjskich. Pani Urszula powiedziała mi o jutrzejszym spotkaniu :
- Wcale nie będę namawiać młodzieży do wyjazdu, raczej do solidnego przygotowania się na taki wyjazd ! I przeczekanie sytuacji, która się pojawiła się w pierwszych tygodniach naszego członkostwa. Słyszę bowiem o tym, że tylko z parafii rzeszowskich docierają do Anglii dwa autobusy dziennie pełne młodzieńców i panien, którzy chcą skorzystać z otwarcia się brytyjskiego rynku pracy. Bez odpowiedniego przygotowania i wyposażenia się w wiedzę niezbędną do podjęcia tam zatrudnienia, już za parę tygodni spodziewam się codziennych kursów z Anglii z zawiedzionymi taką wypraw młodymi ludźmi. Chcę więc przestrzec młodzież przed pochopnymi decyzjami. Pobyt w Anglii może i powinien być szansą dla młodych Polaków a nie okazją do kolekcjonowania życiowych porażek.
P.Dziża

Już we wtorek na naszej stronie - fotoreportaż z obu wydarzeń.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 

Komentarze internautów:   (Liczba komentarzy : 14)Dodaj komentarz
(18-05-2004) M.Wietrzyk :
Pani prof. Gilowska mówiła bardzo do rzeczy szkoda tylko, że lokalne struktury PO nie biorą sobie tych słów do serca i robią niemal odwrotnie niż zaleca to Pani profesor. Co do zaprzedawania się Platformy. Podobno (wg "Najwyższego Czasu!") w PO organizowane są szkolenia dzięki pomocy fundacji K.Adenauera, która finansowana jest przez rząd niemiecki. Kto płaci ten wymaga. Widzę też, że Pani Gacek zrezygnowała z wywożenia ludzi za granicę - słusznie. Jeszcze kilka miesięcy temu chciała aby składano się na niektórych i organiozowano im szkolenia a później, żeby wysyłać ich za granicę.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-05-2004) W.Popiela www.upr.pl :
UPR awangardą polskiej myśli polityczno-gospodarczej! Taki wniosek można wyciągnąć po wypowiedziach Szanownej Pani Profesor. Oto w roku 1999 mówiliśmy: Unia Polityki Realnej uważa, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest korzystne tylko w przypadku uzyskania przez Polske statusu "raju podatkowego" Unii Europejskiej. UPR domaga się, by Władze Rzeczypospolitej przyjęły taki kierunek w rokowaniach z UE i dostosowały politykę wewnętrzną do tej strategii. (Z uchwały Konwentu Unii Polityki Realnej przyjetego w dniu 10.10.1999 r.) Wówczas z nas drwiono - dziś, po 5 latach - powtarza to najwybitniejsza (niestety osamotniona) przedstawicielka PO. Rację miał ks.R.Neuhaus, że jedyną intelektualną zniewagą, gorszą niż podważanie obiegowych mądrości jest mieć zbyt wcześnie za dużo racji... W każdym razie UPR wyprzedza teraźniejszość o parę lat. Jest jeszcze jedna drognostka. Pani prof. powiedziala, że U E narzuca nam tylko VAT. Nie jest to prawdą. UE narzuca nam także potężne akcyzy. Mimo, że bezyna jest najdrozsza od lat, to kosztuje 1,5 zł. Fakt, że u nas 4 zł wynika tylko z PODATKOW wymuszanych przez UE i nasze wladze, rownie grabieżcze co brukselskie. To samo jest z papeirosami gdzie akcyza ma wzrosnac o 500% (z 50 na 300 zł/1000szt). Co wiecej UE zmierza w strone federacji i zapowiada sie jednolitosc podatkowa. Czy bedzie to jednolitosc NISKA czy raczej WYSOKA? Optymizm pzycmiewaja wypowiedzi poszczegolnych unijnych rzadzących socjalistow A co do odpowiedzi pana Rokity, to oby miał rację. Jest tu jednak ten sam problem co z panią Gilowską - Pan Rokita tkwi w przeszłości. Sytuacja o ktorej wspomina, to przeszlosc. Obecnie Polska znalazla sie pod wladza sądow unijnych, a Niemcy otwarcie pisza ze "wypedzenia" zostana wlaczone do legislacji unijnej. By dodac smaku sprawie przypomne, ze wyslawiana przez p.Rokite pani Angela Merkel jest z NAZWISKA wymieniona w uchwale sejmowej jako wspierające roszczenia niemieckie... A pan Rokita się cieszy, że Jemu mówiła co innego... Podsumowując: POLACY! ODWAGI! No i sugeruję wybierać partię, która mówi Wam o pewnych sprawach 5 lat przez Platformą. UPR jest sUPeR!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-05-2004) dert :
Jezeli z kimś związana jest fundacja Adenaura to z CSU/CDU

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-05-2004) ciekawska :
Po tym co pokazują radni na Nowej identyfikujący sie z PO w Tarnowie - to my tym ludziom dziękujemy a spadachroniarzom przywożonym w teczkach jak oniegdyś pan Glapiński szczególnie. Ciekawe w jaką formację pzreobrazi się PO jak zacznie się sypać to co obiecują?!

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-05-2004) dert :
Jakie gwizdy o czym tu pisać. Grad to kawał egosity i nic więcej,

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-05-2004) BoAn :boan@o2.pl 
Na wstępnie pragnę zapytać na jakiej podstawie zaliczył dwu starszych panów (czyli nas) do LPR. Stawianie pytań to chęć poznania bardzo słabo prezentowanego programu PO. Poza stawkami 15 % wszystkich podatków brak wizji rozwoju kraju. Sprawa podatków jest b.ważna ale nie jest panaceum na wszystko co zresztą przyznaje p.Zylowska Fakty dopuszczania i dominacji zachodnich banków i mediów (prasa i TV) które odpowiednio manipulują opinią publiczną . Dlaczego wszystkie odznaczenia i nagrody jakie otrzymywali Balcerowicz, Gronkiewicz -Waltz, Bielecki były fundowane przez organizacje zachodnie proste bo działania tych ludzi sprzyjały planom ekspansji kapitałowo-marketingowym zachodnich korporacji. Nie reprezentujemy żadnej partii a nasze spostrzeżenia są zbieżne z większoscią odczuć społeczeństwa. PO niestety oprócz logicznych rozwiązań ma sporo bardzo liberalnych które przy naszych pensjach i emeryturach muszą budzić obawę. Za mało PO uspokaja tych zatroskanych o byt i za mało wyjasnia że nie odbędzie się to kosztem najsłabszych grup społeczeństwa.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-05-2004) Zysiek :
Gwiazdy:-)))))))Powiem tak w Tarnowie nie ma PO są tylkopazerniacy próbujący na tym gruncie sie nachapać z nazwisk nie będę wymienial bo każdy wie o kogo chodzi:-(

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(18-05-2004) Haft prosty :
Ło jezu - Grad ... Łodsuńcie sie bo bede żygoł...

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-05-2004) Mariusz :
GWIAZDY? No dajcie spokoj... Kto pisal ta wiadomosc? Pomysl zanim napiszesz taka bzdrure - jakie z nich gwiazdy? To ze sa znani to od razu gwiazdy?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-05-2004) jozek :
grad-jaka piękna gwiazda.moze by zrobił jeszcze jakiś przekręt.takich ministrów będziee miał jan maryś rakieta.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-05-2004) oprych :
Jak widzę "gwiazdę" Gilowską to mam erekcję..........staje mi.........łza w oku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(19-05-2004) oprych :
Jak widzę "gwiazdę" Gilowską to mam erekcję..........staje mi.........łza w oku.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(20-05-2004) tak czytam i czytam :
To alergia oprych. Zaloz krawat w czerwono-biale paski i zaraz ci sie lepiej zrobi.

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


(30-05-2004) GAL KRONIKA :
SZANOWNI PANSTWO JAK PISAL HEGEL , CZASEM ABY COS ZROZUMIEC ,TZEBA TO UJRZEC Z SZERSZEJ PERSPEKTYWY ; NASZA LOKALNA SMIETANKA POLITYCZNA MA TAKIE WYOBRAZENIE O POJECIE , ZNAJOMOSC REALIOW POITYKI JAK PRZECIETNY POLAK O MOZARCIE ; RZECZA KURIOZALNA JEST KOMPLEKS PRYMUSA .LUDZIE KTORYCH NIGDY NIGDZIE NIE BYLO TERAZ MOWIA ILE TO ZROBILI DLA TEGO MIASTA VIDE PANI EURODEPTANA GACEK .GDZIE PANI BYLA GDY LIKWIDOWANO NASZE WOJEWODZTWO ,FUNDUSZE DLA NAUCZYCIELI ,ZAMYKANO SZKLOY ,ZWALNIANO LUDZI Z TAMELU?PEWNIE KSZTALTNA PIERSIA BRONILA PANI NICZYM REJTAN DRZWI DO MEN-U I MSWIA .. TRZEBA MIEC TO CZEGO NIE MA PONOC CZLOWIEK INTELIGETNY OD PEWNEGO POZIOMU MIARY IQ, MIANOWICIE POZIOM EGZODESTRUKCJI ?CZY BYLA PANI CHOC RAZ W PE ?

numery ip komentujących są rejestrowane.   .


W związku z pracami modernizacyjnymi na portalu możliwość komentowania artykułów została wstrzymana do momentu oddania nowej wersji serwisów. Prosimy o cierpliwość, przepraszając za niedogodności.

Portal inTARnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia lub skrótu komentarza naruszającego prawo, zasady współżycia społecznego lub NETykiety. Jeżeli uważasz, że którykolwiek wpis narusza czyjeś dobra - zgłoś nadużycie, wysyłając e-mail na adres:
redakcja@intarnet.pl


© 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947