Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Woda z sieci w Borzęcinie Dolnym    -   03/4/2009
Budowa wodociągu trwa
Mieszkańcy Borzęcina Dolnego korzystają już z wody z wybudowanej w tej miejscowości sieci wodociągowej. Do końca roku 2008 wykonano przyłącza do mieszkańców, którzy dokonali pełnej wpłaty i na ich terenie przebiega sieć rozdzielcza - w sumie 75 sztuk. Przeprowadzono badanie wody z rurociągu w tej miejscowości. Woda we wskaźnikach fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych odpowiada wszelkim normom i wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. W dniu 26 stycznia br. eksploatację tej części wodociągu powierzono Zakładowi Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, który dostarcza wodę i obsługuje użyczoną przez gminę sieć. W dniach 17 - 19 marca podpisano umowy na dostawę wody pomiędzy mieszkańcami a wspomnianym Zakładem Usług Wodnych. Obecnie kontynuowane są roboty przy budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz realizuje się przyłącza w Borzęcinie Górnym.

Ogloszenie
>

Przypomnijmy, że inwestycja pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Borzęcin – budowa sieci wodociągowej oraz pompowni wraz z ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny i Waryś wraz z przyłączami”, realizowana przez firmę TAD - BUD sp. z o.o. ze Zbylitowskiej Góry jest największą realizowaną do tej pory inwestycją w historii miejscowego samorządu. Jej koszt zamyka się kwotą ponad 8 milionów złotych. W ramach zadania wykonuje się blisko 81 kilometrów sieci z rur PE o różnych przekrojach wraz z przyłączami. Ponadto w celu zapewnienia właściwego ciśnienia w sieci budowane są 3 pompownie sieciowe. W sierpniu 2008 roku rozpoczęto realizację przyłączy wodociągowych dla miejscowości Borzęcin Dolny, Borzęcin Górny i Waryś, w sumie 736 sztuk.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy nie uczestniczyli dotychczas w projekcie wodociągowania i prośbą o ujęcie ich w projekcie (Borzęcin Górny – 37 osób, Borzęcin Dolny – 19 osób, Waryś 8 osób) oraz ze względu na konieczność korekty przebiegu trasy wodociągu - brak zgody właścicieli na przejście wodociągiem - przystąpiono do opracowania projektu zamiennego i uzupełniającego.
(gall)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl