Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   XXXIII Sesja Rady Gminy Tarnów    -   29/4/2009
Jest absolutorium
Zdecydowaną większością – dwudziestoma głosami za, przy jednym wstrzymującym się radni gminy Tarnów zadecydowali o udzieleniu wójtowi Grzegorzowi Koziołowi absolutorium za rok 2008. Sesja, która odbyła się we wtorek, 28 kwietnia w Domu Wielofunkcyjnym w Radlnej, rozpoczęła się miłym akcentem powitania przybyłej do gminy Tarnów w sobotę, 23 kwietnia rodziny Renkasów z kazachskiej Krasnokamienki, o której repatriacji Rada Gminy zadecydowała już przed blisko rokiem, podejmując stosowną uchwałę na swej XXV sesji, 11 lipca 2008 roku.

Ogloszenie

Następnie miała miejsce dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Skarbnik gminy Irena Podraza w swoim komentarzu do uchwały przedstawiła radnym podstawowe dane odnośnie ubiegłorocznego budżetu, który po stronie dochodów został wykonany w ponad stu procentach, zaś po stronie wydatków zbliżył się do dziewięćdziesięciu dziewięciu procent. Irena Podraza zwróciła także uwagę na zwiększenie budżetu o kwotę przeszło ośmiu milionów złotych, z których pięć milionów stanowiły środki zewnętrzne.
Wójt Grzegorz Kozioł w swoim wystąpieniu rozszerzył pojęcie absolutorium nie tylko do głosowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. -Traktujcie to głosowanie nie tylko przez pryzmat cyferek, które się zgadzają, ale jako aprobatę lub dezaprobatę dla działań wójta – apelował do radnych. Mówiąc o swej pracy wójt Grzegorz Kozioł zwracał uwagę na dobrą atmosferę, która jest udziałem radnych. -Przed głosowaniem budżetu zapraszałem wszystkich do gry, a nie na trybuny – mówił. -I dzisiaj mogę powiedzieć, że jesteśmy w jednej drużynie, nie ma kibiców i gramy do jednej bramki – dodawał.
Swoją akceptację dla kierunku prowadzonych przez włodarza gminy działań radni wyrazili w krótkiej dyskusji, w której wypowiadali się Ryszard Cop, Roman Szary, Wiesława Mitera i Piotr Rybski, a następnie w niemal jednogłośnym udzieleniu absolutorium.

Gośćmi sesji absolutoryjnej byli między innymi: senator Maciej Klima, poseł Józef Rojek oraz radni powiatowi Jerzy Jach i Stanisław Bańbor.
(PP)
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl