Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Polska w UE i strefie Schengen oczami Straży Granicznej    -   30/4/2009
Straż Graniczna i przemytnicy
”W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku i już wtedy spodziewanym wejściem także do strefy Schengen, które nastąpiło w grudniu 2007 roku, przeprowadziliśmy przekształcenia struktury placówek Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Kilka z nich zostało zlikwidowanych lub przesuniętych do innych miejscowości. Niektóre strażnice zostały połączone z Granicznymi Placówkami Kontrolnymi, co pozwalało efektywniej wykorzystywać posiadane siły i środki” – o zmianach w funkcjonowaniu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej jakie nastąpiły od tego czasu, kontrolach, przemytnikach i nielegalnej imigracji pisze rzecznik prasowy komendanta mjr SG Marek Jarosiński.

Ogloszenie

Jak czytamy w informacji prasowej: „wprawdzie zniesiona została kontrola celna, jednak utrzymana została kontrola ruchu osobowego, której towarzyszyły kontrole drogowe, międzynarodowego transportu drogowego, radiometryczne, materiałów niebezpiecznych i odpadów szkodliwych. Z godziny na godzinę zniknęły kolejki w przejściach granicznych, a obywatele Polski, jako obywatele Unii Europejskiej, mogli odtąd na podstawie dowodu osobistego swobodnie przekraczać unijne granice.
Przesunęliśmy nasze działania z granicy w głąb kraju, bo wcześniej osoby podejmujące proceder organizowania nielegalnej imigracji lub wprowadzania na teren Polski wyrobów ze sfałszowanymi znakami towarowymi oraz sprawcy przewożenia i rozprowadzania papierosów i alkoholu z przemytu byli kontrolowani przez nas częściej w rejonach przygranicznych niż w głębi kraju. Natomiast po przystąpieniu Polski i Słowacji do UE zauważalna stała się w Karpackim Oddziale Straży Granicznej nowa tendencja: ze względu na nasze systematyczne kontrole podejmowane w pobliżu granicy, osoby podejmujące próby prowadzenia przestępczości granicznej starały się omijać je i tworzyć nowe kanały przerzutu tych towarów – szlakami drogowymi wzdłuż granicy, ale w oddaleniu od niej lub pociągami, też dalej od granicy, bo miały nadzieję, ze Straż Graniczna i celnicy nie sięgają tam swoją działalnością. Dlatego my także przesunęliśmy naszą działalność w głąb kraju, w ścisłej współpracy z jednostkami policji, Urzędu Celnego, Straży Ochrony Kolei i innymi służbami publicznymi oraz we współpracy ze służbami granicznymi sąsiedniej Słowacji.
Także z powodu przenoszenia naszej działalności w głąb kraju rozwinęliśmy działalność placówki w Krakowie – Balicach, która od kilku lat zajmuje się już nie tylko lotniczym przejściem granicznym, ale także ochroną szlaków komunikacyjnych biegnących wzdłuż granicy i przecinających granicę polsko-słowacką oraz uruchomiliśmy w ubiegłym roku nową placówkę w Tarnowie, także w większej odległości od granicy.

Prowadzimy regularne kontrole na szlakach komunikacyjnych drogowych i kolejowych na Podkarpaciu, w Małopolsce i w powiecie żywieckim, czyli na całym pograniczu polsko-słowackim, bo taki jest zasięg działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Na terenie Żywiecczyzny ujawniamy przypadki pokątnego rozprowadzania w sprzedaży obwoźnej głównie elektronarzędzi, odzieży i kosmetyków ze sfałszowanymi znakami towarowymi, a w Małopolsce i na Podkarpaciu, także w zasięgu działania placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Sanoku, ujawniamy głównie przypadki przemytu papierosów i alkoholu z ukraińskimi znakami akcyzy skarbowej.
Wraz z policją i Urzędem Celnym przeprowadzamy kontrole na drogach i na szlaku kolejowym, prowadzących z Podkarpacia na Śląsk – i dalej, w stronę granicy zachodniej. Zatrzymujemy w trakcie tych kontroli na trasie z Przemyśla do Krakowa przemyt papierosów i alkoholu z Ukrainy oraz skutecznie przeciwdziałamy procederowi nielegalnej imigracji do Polski.
Na Podkarpaciu spotykamy się z próbami organizowania nielegalnej imigracji głównie z terenu Ukrainy oraz z rejonu styku granic Polski, Ukrainy i Słowacji, gdzie od czasu do czasu podejmowane są próby przeprowadzania na terytorium Polski lub Słowacji nielegalnych imigrantów z Pakistanu i Indii. Jednak ostatnio te próby podejmowane są rzadko, bo działamy tam i oczywiście także w głębi kraju, z bardzo dużą skutecznością, co ma znaczenie prewencyjne - dostatecznie zniechęcamy przestępców próbujących organizować ten proceder przerzucania przez granicę nielegalnych imigrantów.

Placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Sanoku, Wetlinie i w Barwinku zatrzymały wiele transportów odzieży i elektronarzędzi ze sfałszowanymi znakami firm znanych marek oraz próby przewożenia na terytorium Polski substancji narkotycznych.
Wydział Karpackiego Oddziału Straży Granicznej do spraw cudzoziemców wyjaśnia z mocy ustawy o cudzoziemcach corocznie kilkaset spraw cudzoziemców przebywających na terytorium Polski, a od 150 do 200 cudzoziemców jest przez strażników granicznych naszego oddziału – na terenie Małopolski, części Podkarpacia i powiatu żywieckiego w woj. śląskim - zatrzymywanych z powodu różnych naruszeń przepisów ustawy o cudzoziemcach, po czym podejmowane są wobec cudzoziemców naruszających przepisy ustawy o cudzoziemcach, procedury administracyjne wydalenia z Polski lub zobowiązujące ich do dobrowolnego opuszczenia Polski.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl